Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення icon

Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення
Скачати 44.64 Kb.
НазваНавчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення
Дата14.09.2012
Розмір44.64 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Інститут автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління


ЗАТВЕРДЖЕНО


Вченою радою ВНТУ

Протокол №____

від “___” __________2008 р.

Проректор з навчальної та

науково-методичної роботи

В.О. Леонтьєв


Навчальна програма дисципліни

Інженерія програмного забезпечення


Напрям підготовки 0914 – Комп’ютеризовані системи, автоматика та управління

Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр інженерії

8.091401 – “Системи управління і автоматики”

Автор: __________ Грищук Т.В., доцент кафедри КСУ

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри КСУ

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Зав. кафедри КСУ _____________ Дубовой В.М.

Програма прорецензована ____________________________________

та схвалена

на засіданні кафедри АІВТ Протокол № ___ від “___” ________ 2008 р.

Зав. кафедри ________________ Квєтний Р.Н.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної комісії

Інституту автоматики, електроніки та комп’ютерних систем управління

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Голова Методичної комісії ________________ Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Вченої ради ІнАЕКСУ

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Голова Вченої ради інституту ________________ Васюра А.С.

Розглянуто і схвалено на засіданні Методичної ради ВНТУ

Протокол № ___ від “___” ___________ 2008 р.

Голова Методичної ради ____________ Леонтьєв В.О.

^ 1. Мета та задачі дисципліни


Дисципліна “Інженерія програмного забезпечення” забезпечує засвоєння студентами основних понять та методів системного управління розробкою програмного забезпечення, а також вміння застосовувати теоретичні знання та існуючі програмні засоби для розв’язання поставлених задач.

Знання, набуті студентами, використовуються при роботі в галузі комп’ютеризованих систем управління.


^ 1.1. Зв’язок з іншими дисциплінами


Курс базується на дисциплінах: “Алгоритмічні мови та програмування”, “Об’єктно-орієнтоване програмування”, “Системи управління базами даних”.


^ 1.2. Завдання вивчення дисципліни


В результаті вивченні дисципліни студенти повинні оволодіти базовими поняттями про:

 • основні поняття інженерії програмного забезпечення;

 • основні принципи управління процесом розробки програмного забезпечення;

 • основні принципи архітектурного та об’єктно-орієнтованого проектування програмного забезпечення.

На основі набутих знань студенти повинні вміти:

 • застосовувати набуті знання з інженерії програмного забезпечення при розв’язанні практичних задач.


Дисципліна складається з 2 модулів.


^ 2. Зміст дисципліни

2.1. Вступ. Мета і задачі курсу. Основні поняття інженерії ПЗ. Професіональні і етичні вимоги до спеціалістів з розробки ПЗ.

2.2. Процес створення ПЗ. Моделі процесу створення ПЗ. Автоматизовані засоби розробки ПЗ.

2.3. Загальні відомості про управління проектами. Поняття проекту. Класифікація проектів. Основні фази проектування інформаційної системи. Процеси, що протікають протягом життєвого циклу інформаційної системи. Основні процеси життєвого циклу.

2.4. Структурний підхід до розробки ПЗ. Поняття декомпозиції і модульності. Характеристики ієрархічної структури ПЗ.

2.5. Об’єктно-орієнтовані методи аналізу і проектування програмного забезпечення. Об’єктно-орієнтований аналіз. Архітектурний аналіз. Аналіз варіантів використання. Об’єктно-орієнтоване проектування. Проектування архітектури системи. Проектування елементів системи. Уніфікована мова моделювання UML. Діаграми UML. Механізми розширення.

2.6. Архітектурне проектування. Види моделей архітектури. Архітектура файл-сервер, клієнт-сервер.

2.7. Проектування інтерфейсу користувача. Основні принципи проектування інтерфейсу.

2.8. Надійність ПЗ. Основні показники, що характеризують надійність ПЗ. Принципи, стратегії і етапи тестування ПЗ.

2.9. Тестування структури програмних компонент. Тестування обробки даних програмними компонентами.


^ 3. Практичні заняття

№1. Автоматизація процесу розробки ПЗ.

№2. Управління проектами розробки ПЗ.

№3. Розробка UML- діаграм варіантів використання.

№4. Розробка UML- діаграм класів.

№5. Розробка UML- діаграм видів діяльності.

№6. Методика розрахунку показників надійності ПЗ.


^ 4. Питання, які виносяться на самостійну роботу

 1. Показники якості ПЗ.

 2. Еволюційна модель розробки ПЗ.

 3. Допоміжні процеси. Організаційні процеси. Структура життєвого циклу інформаційної системи. Моделі життєвого циклу інформаційної системи.

 4. Розрахунок показників зв’язності структури.

 5. Кількісний аналіз діаграм. Порівняння та взаємозв’язок структурного та об’єктно-орієнтованого підходів.

 6. Архітектура розподілених об’єктів.

 7. Віконний інтерфейс. Залежність між вікнами. Навігація по вікнам.

 8. Автоматизовані інструментальні засоби тестування ПЗ.

 9. Методика тестування програмних компонент.


5. Література

Основна:
     1. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. - 2-е изд., перераб. И доп. — М.: Финансы и статистика, 2006. — 544 с.
     2. Петров В. Н. Информационные системы. — СПб.: Питер, 2003. — 688 с.
     3. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения: Вильямс, 2002. – 624 с.
     4. Липаев В. В. Надежность программных средств. М.: СИНТЕГ – 1998, с.
     5. Орлов С.А. Технология разработки программного обеспечения: Учебник. –СПб.: Питер, 2002. – 464 с.


Додаткова:
 1. Боэм Б.У. Инженерное проектирование программного обеспечения: Пер. с англ. – М.: Радио и связь. 1985. – 512 с.
     1. Буч Г. , Рамбо Д., Джекобсон А.. Язык UML Руководство пользователя.
     2. Буч Г. Объектно-ориентированное проектирование с примерами применения: Пер. с англ. – М.: Кондор, 1992. – 512 с.


Схожі:

Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconПрограма Спецкурсу Захист програмного забезпечення
Робоча навчальна програма спецкурсу “Захист програмного забезпечення” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009...
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconНазва модуля: Бази даних Код модуля: пз 6009 С01 Тип модуля
Аналіз вимог до програмного забезпечення, Моделювання програмного забезпечення, Конструювання програмного забезпечення
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Цією програмою встановлюються загальні умови проведення вступних випробувань та перелік тем, якими повинен володіти вступник, який...
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconФормат опису модуля
Бази даних, Конструювання програмного забезпечення, Моделювання та аналіз програмного забезпечення
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні відомості
«бакалавр» з циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconЯ. О. Сєріков навчальна І робоча програма
Навчальна І робоча програма навчальної дисципліни «Метрологічне та нормативне забезпечення охорони праці» для студентів 3 курсу денної...
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconПрограма Спецкурсу Комп’ютерна інженерія
Робоча навчальна програма спецкурсу „Комп’ютерна інженерія” складена на основі переліку спецкурсів інт, затвердженого 2009 р
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconНазва модуля: Моделювання та аналіз програмного забезпечення Код модуля
Основи програмної інженерії, Аналіз вимог до програмного забезпечення, Людино-машинна взаємодія, Групова динаміка І комунікації
Навчальна програма дисципліни Інженерія програмного забезпечення iconФормат опису модуля
Організація процесу командної розробки програмного забезпечення, управління процесом командної розробки програмного забезпечення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи