Узгоджено затверджую icon

Узгоджено затверджую
Скачати 93.25 Kb.
НазваУзгоджено затверджую
Дата15.08.2012
Розмір93.25 Kb.
ТипДокументи

УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник або Назва підприємства Завідувач кафедри П Ц Б

заступник або установи д.т.н., проф. А.С.Моргун

___________ __________________ _____________________

( підпис ) (ініціали та прізвище)


“ “ 201__ р. “ “ 201_ р.

(заповнюється для проектів (робіт), що

виконуються на замовлення сторонніх

організацій)


ЗАВДАННЯ

на дипломний проект (роботу) зі

спеціальності 7.092101 Промислове та цивільне будівництво

студенту групи __________________________________


Тема проекту: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вихідні дані:


Короткий зміст частин проекту (роботи)

1. Графічна


2. Текстова (пояснювальна записка)

Консультанти з окремих розділів проекту


Р о з д і л

Консультант

(вчен.ступінь, вчене звання (посада), ініціали та прізвище)

Підпис, дата

Дата

Завдання видав

Розділ прийняв

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


Дата попереднього захисту проекту (роботи)

Офіційний рецензент

підпис Посада, організація (місце роботи),
ініціали та прізвище

“ “ 201__ р.


Завдання видав керівник проекту

підпис Посада, організація (місце роботи),


ініціали та прізвище

“ “ 201__ р.

Завдання отримав студент

підпис ініціали та прізвище

“ “ 201__ р.

Примітка: завдання на дипломний проект є підставою для розробки технічного завдання.


РЕЦЕНЗІЯ

на дипломний проект (роботу) студента ______________________

на тему__________________________________________________

_________________________________________________________


Дипломний проект виконаний______________ до завдання, _________________

(не)згідно (не)відповідає

темі, містить_____ листів графічного матеріалу і пояснювальну записку з____ сторінок.


 1. Актуальність теми, наявність замовлення проекту підприємством організацією)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1. Достатність вихідних даних на проект, наявність техніко-економічного обґрунтування доцільності будівництва____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

   1. Наявність багатоваріантного аналізу проектних рішень у основному розділі, спрямованого на пошук оптимального рішення з урахуванням останніх досягнень науки і техніки, техніко-економічного обґрунтування оптимального варіанту. Застосування варіантних підходів при вирішенні решта проектних рішень______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Глибина обґрунтувань прийнятих рішень, ступінь врахування факторів безпеки життєдіяльності тощо_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Рівень пророблення основного рішення (аналіз, технічні розрахунки тощо), достатність глибини пророблення основного рішення для виконання у практиці будівництва_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Науковий рівень (для робіт дослідницького характеру) та глибина експериментальних досліджень__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Застосування ЕОМ для вирішення задач основної частини проекту (оптимізація, моделювання, САПР, технічні розрахунки складних систем та ін.), обґрунтування вибору типу ЕОМ і режиму використання, застосування стандартних та оригінальних програм, наявність аналізу результатів та їх використання у проекті_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Наявність у пояснювальній записці обґрунтування усіх проектних рішень, стиль її написання (обгрунтувальний чи описовий), відповідність оформлення до вимог діючих стандартів___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

9 Повнота відображення графічним матеріалом основного змісту дипломного проекту, відповідність графічних матеріалів конкретному об’єкту проектування, вимогам ЄСКД та СПДБ______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Практична цінність проекту, можливість його реалізації_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. У дипломному проекті (роботі) можна відмітити такі недоліки:

____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дипломний проект (робота) у цілому виконаний на _________________________рівні

і заслуговує на оцінку____________________________


Рецензент,______________________________________________________

(посада, місце роботи)

________________________________________

(підпис) (прізвище)

ВІДГУК

керівника дипломного проекту (роботи)

студента __________________________________


Дипломний проект на тему_________________________________________________

_____________________________________________________________________________ виконаний______________ до завдання, _________________ темі, містить

(не)згідно (не)відповідає

_____ листів графічного матеріалу і пояснювальну записку з____ сторінок, підписаний консультантами і має рецензію.


 1. Актуальність теми, наявність замовлення проекту підприємством організацією)_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 2. Основний розділ ДП_________________________________________________________________

3 Кількість пророблених варіантів проектних рішень у основному розділі, ступінь доцільності прийнятих студентом варіантів, їх спрямованість на пошук оптимального рішення з урахуванням останніх досягнень науки і техніки. Застосування варіантних підходів при вирішенні решта проектних рішень______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4 Глибина обґрунтувань прийнятих рішень_________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5 Рівень інженерної підготовки і ерудиції студента__________________________________________

___________________________________________________________________________________________

 1. Творчий потенціал і ступінь самостійності студента у вирішенні поставлених задач____________

___________________________________________________________________________________________

7 Науковий рівень (для робіт дослідницького характеру) та глибина експериментальних досліджень_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8 Застосування ЕОМ для вирішення задач основної частини проекту (оптимізація, моделювання, САПР, технічні розрахунки складних систем та ін.), наявність обґрунтування вибору типу ЕОМ і режиму використання, застосування стандартних та оригінальних програм, наявність аналізу результатів та їх використання у проекті_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 1. Відповідність оформлення до вимог діючих стандартів______________________________________

____________________________________________________________________________________________

10 Дотримання студентом графіка проектування______________________________________________

____________________________________________________________________________________________

11 Практична цінність проекту, можливість його реалізації_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________


 1. У дипломному проекті (роботі) можна відмітити такі недоліки:

____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Дипломний проект (робота) у цілому виконаний на _________________________рівні

і при відповідному захисті заслуговує на оцінку____________________________


Керівник проекту_______________________________________________

(посада, науковий ступінь)

________________________________________

Додаток А
Узгоджене Затверджене

-------------------------- ------------------------------- ------------------------ ------------------------------

“___”_________201_р. “___”_________201_р.

^

ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(найменування, коротка характеристика об’єкту, адреса)

1.Підстава для проектування_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(наказ міністерства, рішення віконкому)

2.Вид будівництва_____________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, розширення)

3.Дані про замовника___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повне найменування, адреса)

4.Дані про проектувальника_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повне найменування, адреса)

5.Дані про підрядника__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(повне найменування і адреса)

6.Стадійність проектування______________________________________________________

7.Вихідні дані, що прикладаються до завдання на проектування_______________________

_____________________________________________________________________________

(дані інженерних вишукувань і т.п.)

8.Місце будівництва, вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, тип гунтових умов за просадковістю, підроблювані і підтоплювані території тощо)__________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

9.Призначення і тип будівлі_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(розрахункова потужність, місткість, кількість місць, учнів або пропускна спроможність, склад і площі приміщень, робоча площа,

_____________________________________________________________________________

будівельний об’єм будівлі)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10.Основні архітектурно-планувальні і містобудівні вимоги_________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

11.Основні вимоги до інженерного і технологічного обладнання, конструктивне рішення, матеріал несучих і огороджуючих конструкцій, оздоблення будівлі або споруди_________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

12.Черговість проектування та будівництва_______________________________________

_____________________________________________________________________________

13.Вказівки про необхідність:

розроблення окремих проектних рішень в декількох варіантах і на конкурсних засадах__

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

попередніх погоджень проектних рішень із зацікавленими відомствами і організаціями__

_____________________________________________________________________________

виконання демонстраційних матеріалів, макетів і креслень інтер’єрів, їх склад та форма_

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

виконання науково-дослідних та дослідно-експериментальних робіт в процесі проектування і будівництва_____________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

технічного захисту інформації__________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

14.Вимоги до благоустрою майданчика__________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

15.Вимоги до інженерного захисту територій і споруд______________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

16.Основні вимоги щодо інвестиційних намірів____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

17.Вимоги щодо розроблення розділу “Оцінка впливів на навколишнє середовище”_____

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

18.Вимоги до режиму безпеки та охорони праці____________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

19.Заходи з цивільної оборони__________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Завдання складене

“___”__________201__р.

Схожі:

Узгоджено затверджую icon"узгоджено" "затверджую"

Узгоджено затверджую icon"узгоджено" "затверджую"

Узгоджено затверджую icon"узгоджено" "затверджую"

Узгоджено затверджую icon«Затверджую» «Узгоджено»

Узгоджено затверджую icon"узгоджено" "затверджую"

Узгоджено затверджую icon«Затверджую» «Узгоджено»

Узгоджено затверджую icon"узгоджено" "затверджую"

Узгоджено затверджую icon"узгоджено" "затверджую"

Узгоджено затверджую iconУзгоджено затверджую

Узгоджено затверджую iconУзгоджено затверджую

Узгоджено затверджую icon"узгоджено" "затверджую"

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи