Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» icon

Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення»
НазваЗвіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення»
Дата13.09.2012
Розмір72.8 Kb.
ТипЗвіт

ЗВІТ

про проведення Семінару Центру майстерності МСЕ для країн СНД

«Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» 22-25 червня 2011 року, Одеса, Україна


За запрошенням Міжнародного союзу електрозв'язку (МСЕ) спільно з Одеською національною академією зв'язку ім. О.С. Попова в період
22–25 червня 2011 року в Одеській національній академії зв'язку
ім. О.С. Попова проведено Семінар МСЕ «Нові технології виробництва і розподілу програм цифрового мовлення».

Завдання семінару полягало у вивченні технічних параметрів сучасних і перспективних систем цифрового телевізійного, звукового і мультимедійного мовлення і відповідної інфраструктури, базових принципів характеристик та основних рис новітніх телевізійних програм і систем.

У ході роботи семінару учасники вивчили основи і набули навичок з наступних питань:

 • загальна характеристика та напрямки подальшого розвитку систем цифрового телебачення і телевізійного, звукового і мультимедійного мовлення різних рівнів;

 • стандарти і технології виробництва і розподілу програм у форматі телебачення високої і надвисокої чіткості;

 • основні принципи і технології систем об'ємного стереоскопічного телебачення і багато ракурсних ТВ систем;

 • базові принципи нових методів стиснення телевізійних зображень;

 • базові технології систем телевізійного і звукового мовлення другого покоління в супутниковому, кабельному та наземному середовищах розповсюдження.

Програма і зміст Семінару Центру майстерності Міжнародного союзу електрозв'язку ґрунтувалися на досвіді, накопиченому в Одеській національній академії зв'язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ ім. О.С. Попова) за період багаторічної діяльності з підготовки фахівців з цифрових, мовних та інших телекомунікаційних технології.

В основу підготовки були покладені також результати наукових досліджень на національному та міжнародному рівні, в тому числі, розробка національної нормативної бази цифрового мовлення, вкладів Україні в світовий прогрес мовних технологій, наукової підтримки науково-технічної політики та міжнародної діяльності Адміністрації зв'язку України в мовній сфері.

Пленарне засідання семінару відкрив Вадим Каптур (проректор з наукової роботи ОНАЗ ім. О.С. Попова). У ході пленарного засідання також виступив Девід Вуд (голова Робочої групи 6С МСЕ-Р, заступник директора Технічного департаменту Європейського союзу мовлення (EBU), к.т.н.) з доповіддю про Європейський досвід впровадження цифрового телевізійного та мультимедійного мовлення в світі.
^ Девід Вуд, голова Робочої групи 6С МСЕ-Р, заступник директора Технічного департаменту Європейського союзу мовлення (EBU), к.т.н.


У роботі семінару брало участь 32 особи, які представляли операторів зв'язку та мовні компанії, а також Адміністрацій зв'язку, що займаються питаннями цифрового телевізійного, звукового і мультимедійного мовлення з наступних країн СНД: Азербайджану, Молдови, Росії та Україні.

В цілому за чотири дні роботи семінару експертами з МСЕ, університетів, дослідницьких інститутів було представлено 19 доповідей, в рамках яких розглядалися наступні ключові моменти:

 1. Стандартизація та впровадження нових технологій виробництва і розподілу при переході від аналогового до цифрового мовлення.

 2. Нові ефективні технології зйомки і виробництва програм телевізійного та звукового мовлення.

 3. Стереоскопічне телебачення: поточний стан розробки систем нових поколінь, стандартизація та впровадження у світі.

 4. Системи великого екрану і цифрового кіно.

 5. Нові та перспективні методи стиснення зображень.

 6. Стандартизація та реалізації систем цифрового наземного телевізійного мовлення другого покоління (DVB-T2).

 7. Друге покоління систем цифрового кабельного телевізійного мовлення (DVB-C2): ефективне рішення для розподілу мовних сигналів через мережі HFC.

 8. Технології супутникового цифрового мовлення для розподілу телевізійних та мультимедійних сигналів.

 9. Нові та перспективні поліпшені системи цифрового звукового мовлення DRM + та DAB +: стандартизація і аспекти впровадження.

 10. Поточний прогрес в технологіях цифрового мультимедійного мовлення.^ Відповіді на питання учасників семінару Олега Гофайзена, віце-голови Дослідної комісії 6 МСЕ-Р, зав. кафедрою ТБ і РМ ОНАЗ ім. О.С. Попова, д.т.н., проф.

ДмитроМаковеенко

(ОНАЗ ім. О.С. Попова)


У ході Семінару проводилися круглі столи, присвячені актуальним проблемам впровадження нових технологій виробництва та розподілу програм цифрового мовлення у світі та країнах учасницях семінару. В результаті дискусій, проведених у процесі роботи семінару, учасники семінару прийшли до наступного.

 1. Підхід до вирішення проблеми впровадження цифрового ТБ мовлення має будуватися виходячи з того, що цей процес здійснюється в умовах стрімкого прогресу мовленнєвих технологій, в ході якого змінюються уявлення про необхідний рівень якості мовлення, про число програм мовлення в стандартному каналі мовлення для заданого рівня якості зображення і звуку, про умови планування служби і т.д. Цей процес повинен відбуватися із залученням усіх зацікавлених органів державної влади, органів, що відповідають за технічну політику, представників галузі телевізійного мовлення та інших організацій, що працюють в напрямку цифрового телевізійного мовлення, наукових організацій та навчальних закладів з урахуванням досвіду, накопиченого на сьогоднішній день в світі і на національному рівні.

 2. Повинен бути організований на національному та міжнародному рівнях обмін накопиченим досвідом в напрямку впровадження і розгортання мереж цифрового телевізійного мовлення другого покоління, виробництва відповідного приймального і передавального і іншого обладнання. Впровадження системи другого покоління повинно здійснюватися так, щоб не було завдано шкоди тим, хто вже придбали і продовжують купувати приймачі та приставки першого покоління, а це означає, що на перехідний період має здійснюватися мовлення програм у стандартах двох поколінь, і нові приймачі та приставки повинні бути розраховані на прийом сигналів систем обох поколінь. Впровадження системи другого покоління вимагає відповідного рішення на державному рівні, встановлення перехідного періоду від першого до другого покоління, змісту і послідовності заходів, що вживаються, терміну закінчення перехідного періоду.

 3. Слід враховувати прогрес технологій мультимедійного мовлення та інтегрованих з ним інтерактивних мультимедійних служб, впровадження яких дозволить суттєво розширити інформаційне середовище при мінімальних витратах радіочастотного ресурсу. Приймачі повинні включати Інтернет-з'єднання і підтримувати гібридне мовлення. Користувач повинен мати можливість вибору варіантів мультимедійного мовлення.

 4. Побудова системи цифрового мовлення має спиратися на проведення серйозних досліджень і розробки проектів, на основі яких повинні прийматися науково-обґрунтовані рішення на всіх етапах впровадження цифрового мовлення. При цьому слід враховувати, що раціональне використання можливостей одночастотних мереж мовлення дозволить досягти найбільш ефективного використання національного частотного ресурсу і в тому числі реалізувати цифровий дивіденд.

 5. Для успішної реалізації побудови, технічної експлуатації та розвитку системи цифрового мовлення та її компонентів необхідна державна підтримка постійної діяльності по створенню, розвитку і підтримці відповідної національної нормативно-правової бази та національної системи технічних стандартів, гармонізованої з європейською та світовою. При розробці законодавчої бази та нормативно-правових документів слід виходити з первинності системи національних стандартів, передусім, термінологічних стандартів, гармонізованих з міжнародною нормативною базою.

 6. Для успішного впровадження нових цифрових технологій мовлення необхідною умовою є забезпечення відповідного рівня технічної та змістовного якості контенту. При цьому для забезпечення належного рівня технічної якості повинна бути створена відповідна система контролю та моніторингу якості зображення і звуку в наскрізному тракті мовлення, а для цього повинна бути створена відповідна метрологічна база.

 7. Слід відзначити прогресивний досвід побудови технологічного середовища програмного виробництва, заснованого на високому ступені автоматизації організації, архівування програмних матеріалів та доступу до них. Було б вкрай бажаним реалізувати в таких системах автоматизовану оцінку технічної якості контенту, його категоризацію і відповідні кроки по захисту мовлення від використання неякісних програмних матеріалів.

 8. При впровадженні і подальшому розвитку системи цифрового мовлення найважливішою є проблема використати факт впровадження новітніх інфокомунікаційних технологій як стимул до відродження та розвитку національної галузі електронної промисловості, що випускає парк радіопередавальної і радіоприймальної апаратури і відповідного метрологічного обладнання, що могло б бути одним з кроків до підйому національної економіки .

 9. Повинна бути організована державна підтримка системи підготовки кадрів для побудови, технічної експлуатації та розвитку системи цифрового мовлення та телевізійного виробництва. При цьому має бути передбачено технічне оснащення вузів зразками обладнання впроваджуваних систем. Потрібно організувати та / або активізувати взаємодію між телерадіоорганізаціями та вузами в напрямку підготовки фахівців цифрового мовлення, що дозволить в найбільш ефективній формі реалізувати підготовку висококваліфікованих кадрів для телерадіоорганізацій та операторів мереж мовлення на діючому обладнанні.

 10. Для прийняття науково-обґрунтованих рішень на шляху впровадження цифрових технологій мовлення має бути організоване безпосередню участь представників провідних вузів, науки, промисловості і мовлення в роботі державних органів, відповідальних за прийняття цих рішень. Зусиллями цих представників повинні розроблятися пропозиції, спрямовані на ефективне впровадження мовних технологій.

Учасники семінару відзначили:

 1. Актуальність даного семінару.

 2. Практичну важливість представлених доповідей для фахівців адміністрацій зв'язку, операторів телекомунікації, регуляторних і правоохоронних органів - матеріали семінару можуть бути використані учасниками в їх професійній діяльності.

 3. Важливість досліджень спрямованих на вирішення проблемних питань, пов'язаних з впровадження систем цифрового телевізійного, звукового і мультимедійного мовлення.

 4. Необхідність прийняття превентивних заходів в національному, регіональному та світовому масштабі.

 5. Практичну важливість проведеного під час семінару обміну думками та досвідом.

Аналіз результатів навчання показав ефективність підготовки та перепідготовки фахівців у формі Семінару з безпосереднім спілкуванням учнів з експертами МСЕ та іншими фахівцями.
Схожі:

Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconО. С. Попова Гассан Халіль удк 621. 397 основи побудови мереж наземного ефірного цифрового мовлення для країн з переважно гірським рельєфом
Д 41. 816. 01 в Одеській національній академії зв'язку ім. О. С. Попова за адресою: 65029, м. Одеса, вул. Ковальська, 1, оназ, зал...
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconТема конференції(семінару). Основні питання, що пропонуються для обговорення Вищий навчальний заклад(установа), відповідальний за проведення заходу (адреса,телефон)
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, семінару від України та зарубіжних країн
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconЯкі виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconЗвіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів на...
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconПлан проведення районного семінару вчителів французької мови Тема семінару: «Сучасні мультимедійні технології в навчанні іноземної мови»

Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconПротокол №1 засідання Ради молодих учених Стахановського педагогічного комплексу від 08. 09. 2010 Присутні 18 осіб порядок денний
Про проведення методологічного семінару «Нові підходи до написання курсових робіт»
Звіт про проведення Семінару Центру майстерності мсе для країн снд «Нові технології виробництва й розподілу програм цифрового мовлення» iconПротокол №1 засідання Ради молодих учених Стахановського педагогічного комплексу від 08. 09. 2010 Присутні 18 осіб порядок денний
Про проведення методологічного семінару «Нові підходи до написання курсових робіт»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи