Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, icon

Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення,
Скачати 42.29 Kb.
НазваЗвіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення,
Дата13.09.2012
Розмір42.29 Kb.
ТипДокументи

ЗВІТ

про проведення ІІ Міжнародної науково-методичної конференції «ЛІНГВІСТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов»


Міжнародна науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов» (далі Конференція) проходила в ОНАЗ ім.О.С.Попова 29-30 вересня 2011 р.

Конференція була розрахована на викладачів іноземних мов вищих навчальних закладів нефілологічної спрямованості.

Конференція мала на меті презентацію використовуваних методик в процесі викладання іноземних мов у нефілологічних ВНЗ і оцінку досягнутих результатів; визначення ефективної стратегії і методики лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей згідно з сучасними вимогами, що висуваються до молодих спеціалістів; підвищення кваліфікації викладачів та обмін досвідом.

В Конференції взяли участь 55 представників ВНЗ з таких країн : Австрія (Віденьский університет, Інститут германістики) Азербайджан (Азербайджанський технічний університет), Білорусь (Мінський державний вищий радіотехнічний коледж), Киргизстан (Киргизький технічний університет ім.І.Раззакова), Монголія (Монгольский державний університет, Інститут мови та літератури Монгольської Академії Наук), Російська Федерація (Військово-Морська Академія м. Санкт-Петербург, Сибирський державний університет телекомунікацій та інформатики), США (Корпус Миру США), Узбекистан (Ташкентський державний університет інформаційних технологій), Україна (Одеська національна академія зв’язку ім. О.С.Попова; Одеська національна академія харчових технологій; Миколаївський національний університет ім. В.О.Сухомлинського; Севастопольський національний технічний університет; Таврійський державний агротехнологічний університет; Інститут економіки та права Акалемії труда та соціальних відношень, м. Севастополь; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Донецький інститут туристичного бізнесу; Харківський гуманітарний університет;

Херсонський національний технічний університет; Херсонський державний університет; Запорізький національний технічний університет; Київський

національний університет технологій та дизайну; Національний авіаційний університет).

Під час роботи Конференції у перший день були розглянуті наступні питання:

мовна політика в нефілологічних ВНЗ у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов (доповідь Шульган О.О. та Князевої Н.М.«Концепція викладання іноземних мов в ОНАЗ ім..О.С.Попова «Неперервна мовна освіта для студентів як запорука успішної професійної кар’єри» ; доповідь Зіміной О.В. та Лебедевої Л.Н. «Питання впливу Болонського процесу на викладання іноземної мови у немовних ВНЗ»: доповідь Корольової С.А. «Специфіка викладання іспанської мови як другої іноземної в контексті Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов», доповідь Мельник О.А., Соломчак Т.В. «Дистанційна освіта в Україні в умовах європейської та світової інтеграції») ; доповідь Захарової Л.Г. «Олімпіадний рух у системі вищої професійної освіти» та інші;

процеси вивчення та викладання іноземних мов студентам нефілологічних спеціальностей (доповідь Дем’яненко О.Є. «Кроскультурний підхід у процесі викладання іноземної мови студентам-нефілологам»; доповідь Єкименкової Н.В. «Використання методу драматизації діалогів на уроках англійської мови у немовному вузі»; доповідь Клепікової Т.Г. «Навчання письмовій мові студентів морських спеціальностей»; доповідь Кузнецової Г.П. та Веретеннікової В.П. « «До питання о теоретико-методологічних основах організації процесу навчання іноземній мові у немовному ВНЗ»; доповідь Мунтян С.Г. «Особливості навчання студентів іноземної мови за компетентнісною моделлю»; доповідь Павлусенко О.В. «Комунікативний метод - основний метод вивчення англійської мови в немовному вузі»; доповідь Чумаченко Г.А. Використання наукових електронних бібліотек у викладанні англійської мови студентам економічних та технічних спеціальностей» та інших.

Особливу увагу викликала доповідь Майкла Васюри, представника «Корпусу Миру США» , який викладає англійську мову студентам технічної еліти ОНАЗ ім.О.С.Попова «Mainstream content: aims and implementation», який під час своєї доповіді не тільки розповів про основні напрями побудови змісту занять з англійської мови, але й у режимі он-лайн продемонстрував присутнім можливість доступу до аутентичних інформаційних джерел в Інтернеті у залежності від рівня володіння користувачів (від А1 до С2) англійською мовою та надав усім бажаючим інформацію про відповідні сайти .

Другий день роботи Конференції був присвячений розгляду таких питань як :

оцінювання рівня володіння іноземними мовами студентів нефілологічних спеціальностей ( доповідь Чепелюк Н.І. «Оцінювання рівня

володіння англійською мовою студентів першого курсу нефілологічних спеціальностей»; доповідь Добровольської М.Н. та Камишнікова Р.В.

«Контроль при навчанні англійській мові для спеціальних цілей»; доповідь Бійбосунової Б.М. «Лінгводидактичне тестування у дистанційній освіти студентів нефілологічних спеціальностей»);

особливості викладання російської та української мов як іноземних студентам нефілологічних спеціальностей (доповідь Гаджиєвой О.А. та Гусейновой Л.Г. «Дидактична гра як засіб розвитку та удосконалення мовленнєвого спілкування російською мовою»; «Формування вимовних навичок у студентів-іноземців в процесі навчання російської мови»; доповідь Расходчикової Л.Є. «Особливості викладання української мови на підготовчому відділення для студентів-іноземців»);

професійно орієнтований переклад як прикладний аспект лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних спеціальностей (доповідь Тарасенко Л.В. та Мазур А.Д.»Проблеми адекватного перекладу французької науково-технічної термінології»; доповідь Соболь Ю.А. «Використання перекладу при семантизації мовних одиниць»; доповідь Мороз Т.О. «Використання машинного перекладу у процесі навчання іноземної мови у вищих навчальних закладах».

По завершенні роботи Конференції опубліковано збірку доповідей учасників обсягом 11,25 д.а., а також видані сертифікати про участь у Конференції, які були розіслані учасникам поштою або вручені особисто.

Схожі:

Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconВид тематика
«Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських...
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПрограма виробничої практики для студентів із спеціальності
Положення про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України” (наказ Міністерства освіти України №93 від 08. 04....
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПро затвердження норм часу для планування І обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних І науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів
Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПро затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановля є : Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів Українипостановля є: Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних
Визнати такими, що втратили чинність: Положення про акредитацію вищих навчальних закладів
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПро затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів Відповідно до Закону України
Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" та з метою вдосконалення організації праці педагогічних І науково-педагогічних працівників,...
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Звіт про проведення ІІ міжнародної науково-методичної конференції «лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських рекомендацій з вивчення, iconПоложення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах Кабінет Міністрів України постановляє
Затвердити Положення про акредитацію вищих навчальних закладів І спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи