Інформація про додаткове навчання icon

Інформація про додаткове навчання
НазваІнформація про додаткове навчання
Сторінка1/2
Дата14.09.2012
Розмір0.57 Mb.
ТипІнформація
  1   2


Список викладацького складу

для денної форми навчання


Напрям підготовки (для бакалаврів): «Правознавство»______


на період з 01.09.2011-30.06.2012 р. Дата заповнення: _____________________1

2

3

4

НПП

Дисципліна, семестр, курс, кількість годин

Кваліфікація НПП

Інші характеристики і примітки, пов’язані з дисциплінами, що викладаються

П.І.Б.

Зайня-тість (F, P)

Назва дисципліни

навчального плану

підготовки фахівців ОКР

«Бакалавр»


Курс


Загальна

кількість годин

Цикли підго-товки

(A,B,C)

Скла-дова

(І, ІІ)

Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація про додаткове навчання

Тема дисертації

Кравченко Наталія Борисівна

F

Історія України

І

108

А

І

Кандидат історичних наук

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Формування АПК України: досвід, проблеми (1991-1996 рр.)

Публікації по історії в фахових виданнях

Тепла Олена Миколаївна

F

Ділова українська мова

І

54

А

І

Кандидат педагогічних наук

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних ВНЗ у поза навчальній діяльності

Публікації з педагогіки та філології в фахових виданнях

Грищенко Ірина Василівна

P

Українська та зарубіжна культура

II

108

А

І

Кандидат філософських наук

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Народна проза Купянщини у записах Петра Іванова : сюжет, мотив, образ

Публікації з філології та культурології в фахових виданнях

Самарський Андрій Юрійович

F

Філософія


ІІ

144

А

І

Кандидат філософських наук

Інститут філософії імені Г. Скороводи Національна академія наук

Парадигма нелінійного мислення та її роль в сучасній науці

Публікації з філософії в фахових виданнях

Гудіна Наталя Миколаївна

F

Релігієзнавство

ІІ

54

А

І

Закінчена аспірантура зі спеціальності філософія наук

НУБіПУ

«Філософські проблеми розвитку інформаційних технологій»

Підвищення кваліфікації на навчально-методичних семінарах-тренінгах з використання ІКТ у навчальному процесі.

Побережець Тетяна Іванівна

F

Основи економічної теорії

І

162

А

І

Кандидат економічних наук

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Розвиток економічної інтеграції молодих держав в умовах неоколоніальної експансії

Публікації з економіки в фахових виданнях

Костюк Олександр Васильович


F

Політологія

І

108

А

І

Кандидат філософських наук

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Особливості формування та трансформації релігійного міфу (релігієзнавчий аспект)

Публікації з філософії та політології в фахових виданнях

Ятченко Володимир Феодосійович

F

Соціологія

ІІ

54

А

І

Д.ф.н.

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

Метафізичні виміри української дохристиянської міфології

Публікації з філософії та соціології в фахових виданнях

Чернеля Ірина Анатоліївна

F

Іноземна мова

І,ІІ,III

360

А

І

Викладач англійської мови

Київський інститут іноземних мов

-

Підвищення кваліфікації з інноваційних методик навчання у вищій школі

Костенко Микола Петрович

F

Фізичне виховання

І,ІІ

216

А

І

КНУ ім..Тараса Шевченка,

Магістр педагогіки,

НУБіП України

«Психологічні механізми взаєморозуміння в спілкуванні керівника і підлеглих»

Майстер спорту міжнародного класу України з міні-футболу

Полозенко

Оксана Василівна

F

Основи психології та педагогіки

ІІ

54

А

І

Кандидат педагогічних наук

Тернопільський державний пед унів ім. В Гнатюка


«Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого навчального закладу»

Публікації з психології та педагогіки в фахових виданнях

Сподін Людмила Анатоліївна

F

Логіка

ІІ

90

С

І

Кандидат педагогічних наук

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України

Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості спеціалістів вищих навчальних закладів освіти

Публікації з педагогіки та логіки в фахових виданнях

Большаков Вадим Натанович

F

Юридична деонтологія

І

54

С

І

Кандидат юридичних наук

Всесоюзний ННІ судових експертиз

«Профилактическая деятельность судебного эксперта в отрасли судебной баллистики»

1. Роль моніторингу у земельного праві України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених

3. Підвищення кваліфікації на навчально-методичних семінарах-тренінгах з використання ІКТ у навчальному процесі.

Качур Віра Олегівна

F

Теорія держави і права

І

216

С

І

Кандидат юридичних наук

Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого

«Становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII – 60-х роках ХІХ ст.»

  1. Теорія держави і права. Навчальний посібник.

  2. Курси підвищення педагогічної майстерності.

  3. Підвищення кваліфікації на навчально-методичних семінарах-тренінгах з використання ІКТ у навчальному процесі.

Заріцька Ірина Михайлівна

F

Історія держави і права України

І

216

С

І

Кандидат юридичних наук

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

«Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917-1921 рр.)»

1. Питання земельних реформ доби української революції 1917 –1921 рр. у працях сучасних дослідників

3. Виникнення та становлення українського радянського аграрного законодавства

Заріцька Ірина Михайлівна

F

Історія держави і права зарубіжних країн

І

216

С

І

Кандидат юридичних наук

Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України

«Історичний досвід розвитку земельного законодавства в Україні (1917-1921 рр.)»

1. Питання земельних реформ доби української революції 1917 –1921 рр. у працях сучасних дослідників

3. Виникнення та становлення українського радянського аграрного законодавства

Гончаренко Олена Миколаївна

F

Міжнародне публічне право

ІІІ

90

С

І

Кандидат юридичних наук

Інститут законодавства Верховної ради України

Розвиток економічних прав людини і громадянина в Україні

Юридичні публікації в фахових виданнях

Підвищення педагогічної майстерності

Семінар на тему "Система менеджменту якості в НУБіП України"

Улютіна Олена Анатоліївна

F

Судові та правоохоронні органи

І

108

С

І

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Організаційно-правові засади регулювання природоохоронної діяльності

Юридичні публікації в фахових виданнях

Підвищення кваліфікації Верховна Рада України "Актуальні проблеми законотворчого процесу"

Головко Людмила Степанівна

F

Державне право зарубіжних країн

ІІІ

108

С

І

Кандидат юридичних наук

Національний педагогічний університет імені

М.П. Драгоманова

«Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз)»

1. Особливості законодавчого регулювання набуття права власності за договором у Словаччині та Чехії

2. Правове регулювання кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії

3. Підвищення кваліфікації на навчально-методичних семінарах-тренінгах з використання ІКТ у навчальному процесі.

Майданник Олена Олексіївна

F

Конституційне право України

ІІ

144

С

І

доктор юридичних наук

Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка

«Теоретичні проблеми контрольної функції парламенту України»

1.Конституційне право України: Навч. Посіб

2. Інститут імпічменту Президента: конституційно-правова природа, функціональна належність

3. Статус Конституційного Суду України: характерні риси, особливості

Мамочка Роман Вікторович

F

Адміністративне право

ІІ

144

С

І

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Адміністративно-правові основи забезпечення економічної безпеки України органами внутрішніх справ

Підвищення педагогічної майстерності

Юридичні публікації в фахових виданнях

Слюсаренко Сергій Вікторович

F

Фінансове право

ІV

126

С

І

Кандидат юридичних наук

Державний науково-дослідний інститут МВС України

Адміністративно-правове регулювання режиму земель оборони

Підвищення педагогічної майстерності

Проблеми вини юридичної особи у податковому праві.

Поняття і загальна характеристика державних фінансів України, їх співвідношення з приватними фінансами.

Податкові правовідносини як вид правових відносин

Горіславська Інна Вікторівна

F

Цивільне та сімейне право

ІІ,ІІІ

432

С

І

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Правове регулювання страхових відносин сільськогосподарських підприємств»

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача», навчальні курси систем управління Moodle;

«Окремі питання правового регулювання реєстрації актів цивільного стану»

Яра Олена Сергіївна

F

Кримінальне право

ІІ,ІІІ

432

С

І

Кандидат юридичних наук,

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького

НАН України

Кримінологічні аспекти запобігання некорисливій насильницький злочинності

1.Підвищення кваліфікації керівних кадрів АПК з питань антикорупційного законодавства;

2.Підвищення кваліфікації Верховна Рада України "Актуальні проблеми законотворчого процесу"

3.Підвищення кваліфікації "Законотворча діяльність"

Шумак

Ігор

Олексійович

F

Екологічне право

ІІІ

126

С

І

Кандидат юридичних наук

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Громадянські права і свободи людини за Конституцією України

Наукові публікації з екологічного права у фахових юридичних виданнях

Новак Тамара Сергіївна

F

Трудове право

ІІІ

216

С

І

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Правове регулювання охорони праці в сільському господарстві»

Підвищення кваліфікацій у школі законотворчості Інституту ВРУ

Долгополов

Анатолій

Миколайович

P

Кримінальний процес

ІІІ

252

С

І

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Організаційно-правові питання діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону в Україні

Юридичні публікації в фахових виданнях

Панталієнко Ярослава Петрівна

P

Цивільний процес

ІІІ, ІV

216

С

І

Кандидат юридичних наук

Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України

«Процедура вчинення нотаріальних проваджень»

Юридичні публікації в фахових виданнях

«Нотаріальна таємниця – одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій», «Кодифікаційні неузгодженості цивільного законодавства, законодавства України про нотаріат в аспекті гармонізації європейського законодавства», «Загальні правила посвідчення правочинів»

Кушнір

Григорій

Андрійович

P

Криміналістика

ІV

216

С

І

Кандидат юридичних наук

Київська вища школа МВД СРСР ім.

Ф.О. Дзержинського


Расследование хищений грузов при контейнерных перевозках на железнодорожном транспорте

Юридичні публікації в фахових виданнях

Назаренко Назар Миколайович

F

Основи інформатики та обчислювальної техніки

І

90

С

І

Кандидат сільськогосподарськихнаук

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Екологічні особливості берестопакленових дібров в підзоні чорнозему звичайного

Підвищення кваліфікації ArcGIS Desctop

Публікації в фахових виданнях

Піскунова Лариса Едуардівна

F

Безпека життєдіяльності

ІІ

54

С

І

К.с/г н.

Інститут агроекології УААН

Екотоксикологічне обґрунтування застосування пестицидів при вирощувані зернових культур за різними технологіями в умовах лісостепу України

Публікації в фахових виданнях

Ладиченко Віктор Валерійович

F

Історія вчень про державу і право

ІІ

90

С

І

Доктор юридичних наук

Інститут законодавства Верховної Ради України

Гуманістичні основи організації державної влади

1.Людиноцентричний вимір державної влади. 2. Проблеми та перспективи сучасної вищої юридичної освіти

3. Федералізм в конституційно-правовій доктрині США

Петлюк

Юрій Степанович

F

Земельне право

ІІІ, ІV

198

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Правовий режим земель оздоровчого призначення

Наукові публікації з земельного права у фахових юридичних виданнях

Гафурова

Олена

Вікторівна

F

Аграрне право

ІV

180

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України


Права та обов’язки членів сільськогосподарських виробничих кооперативів

Юридичні публікації в фахових виданнях

Підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладачів»

Браніцький Олександр Миколайович

P

Основи римського права

ІІ

90

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого

«Правове становище спеціалістів сільського господарства»

Статті: «Інститут неустойки в господарських правовідносинах» «Окремі правові питання створення фермерських господарств

Вакулик Ірина Іванівна

F

Латинська мова

І

90

С

ІІ

К.філ.н.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Запозичення з класичних мов у сучасні наукові термінології (на матеріалах української, англійської, російської, французької, німецької, іспанської мов)

Публікації з філології в фахових виданнях

Панькова Лілія Олександрівна

F

Господарське право

ІІІ

144

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

«Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні»

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача»; публікації: розділ до науково-практичного коментаря Господарського Кодексу України;

Горіславська Інна Вікторівна

F

Правові основи інвестиційної діяльності

ІV

54

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Правове регулювання страхових відносин сільськогосподарських підприємств»

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача», навчальні курси систем управління Moodle;

«Окремі питання правового регулювання реєстрації актів цивільного стану»

Горіславська Інна Вікторівна

F

Господарський процес

ІІІ, ІV

144

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

«Правове регулювання страхових відносин сільськогосподарських підприємств»

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача», навчальні курси систем управління Moodle;

«Окремі питання правового регулювання реєстрації актів цивільного стану»

Улютіна Олена Анатоліївна

F

Банківське право

ІV

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Організаційно-правові засади регулювання природоохоронної діяльності

Юридичні публікації в фахових виданнях

Підвищення кваліфікації Верховна Рада України "Актуальні проблеми законотворчого процесу"


Артеменко Олена

Вікторівна

F

Прокурорський нагляд

ІV

144

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національна академія державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України

Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Юридичні публікації в фахових виданнях

Світличний Олександр Петрович

P

Право інтелектуальної власності

ІІІ

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний аграрний університет

«Організаційно-правові засади охорони прав на торговельну марку»

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача»; підручник: «Основи права інтелектуальної власності»;

Панькова Лілія Олександрівна

F

Корпоративне право

ІV

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

«Правове регулювання діяльності аграрних бірж в Україні»

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача»; публікації: розділ до науково-практичного коментаря Господарського Кодексу України;

Головко Людмила Степанівна

F

Основи науково - правових досліджень

ІІ

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз)

1. Особливості законодавчого регулювання набуття права власності за договором у Словаччині та Чехії

2. Правове регулювання кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії

3. Підвищення кваліфікації на навчально-методичних семінарах-тренінгах з використання ІКТ у навчальному процесі.

Радько Віталій Іванович

F

Організація агробізнесу та підприємництва

ІІІ

90

С

ІІ

Кандидат економічних наук

Національний аграрний університет

Організаційно-економічні умови ефективного виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах

Публікації в фахових виданнях з організації агробізнесу

Губенко Тамара Олексіївна
Бухгалтерський облік та аудит

ІІ

90

С

ІІ

Кандидат економічних наук

Інститут аграрної економіки імені О.Г. Шліхтера

Економічний механізм формування і функціонування ринку продукції птахівництва

Публікації в фахових виданнях з економіки

Гадамак Наталія Валеріївна

F

Основи менеджменту

ІІ

90

С

ІІ

Кандидат економічних наук

Національний аграрний університет

Управління результативністю функціонування сільськогосподарських підприємств

Публікації в фахових виданнях з економіки

Головко Людмила Степанівна

F

Порівняльне правознавство

ІV

90

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Розвиток інституту права власності в Україні, Словаччині та Чехії (історико-правовий аналіз)

1. Особливості законодавчого регулювання набуття права власності за договором у Словаччині та Чехії

2. Правове регулювання кадастру нерухомості у Словаччині та Чехії

3. Підвищення кваліфікації на навчально-методичних семінарах-тренінгах з використання ІКТ у навчальному процесі.

Гаєвець Марина

Василівна

F

Міжнародне приватне право

ІV

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Інститут законодавства Верховної Ради України

Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача»; статті: «Захист права інтелектуальної власності на сорти рослин за законодавством України та Російської Федерації»

Панталієнко Ярослава Петрівна

P

Нотаріат в Україні

ІІІ

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Інститут держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України

«Процедура вчинення нотаріальних проваджень»

Юридичні публікації в фахових виданнях

«Нотаріальна таємниця – одне із загальних правил вчинення нотаріальних дій», «Кодифікаційні неузгодженості цивільного законодавства, законодавства України про нотаріат в аспекті гармонізації європейського законодавства», «Загальні правила посвідчення правочинів»

Назаренко Назар Миколайович

F

Комп’ютерні правові системи

ІІ,ІІІ

162

С

ІІ

Кандидат біологічних наук

Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації імені Г.М. Висоцького

Екологічні особливості берестопаклинових дібров в підзоні чорнозему звичайного

Публікації в фахових виданнях

Головій Людмила Василівна

P

Організація роботи з документами

ІІІ

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Організаційно-правові засади надання освітніх послуг вищими навчальними закладами України

Юридичні публікації в фахових виданнях

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності

Гулак Олена Василівна

P

Кримінологія

ІV

90

С

ІІ

Кандидат юридичних наук,

Національний університет біоресурсів та природокористування України

Організаційно-правові засади діяльності підприємств кримінально-виконавчих установ відкритого типу

Юридичні публікації в фахових виданнях

Підвищення кваліфікації педагогічної майстерності

Мартинюк Ірина Анатоліївна

F

Юридична психологія

ІІІ

72

С

ІІ

Кандидат психологічних нак

Інститут психології ім. Г.Ф. Костюка АПН України

Розвиток професійно важливих якостей у майбутніх психологів для роботи в початковій школі

Публікації з питань психології в фахових виданнях

Ладиченко Віктор Валерійович

F

Історія політичної і правової думки в Україні

ІІ

90

С

ІІ

Доктор юридичних наук

Інститут законодавства Верховної Ради України

Гуманістичні основи організації державної влади

1.Людиноцентричний вимір державної влади. 2. Проблеми та перспективи сучасної вищої юридичної освіти

3. Федералізм в конституційно-правовій доктрині США

Гаєвець Марина

Василівна


F

Житлове право

ІV

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Інститут законодавства Верховної Ради України

Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні

Курси підвищення кваліфікації «Педагогічна майстерність викладача»; статті: «Захист права інтелектуальної власності на сорти рослин за законодавством України та Російської Федерації»

Мамочка Роман Вікторович

F

Адвокатура України

ІІІ

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2012 р.

Адміністративно-правові основи забезпечення економічної безпеки України органами внутрішніх справ

Підвищення педагогічної майстерності

Юридичні публікації в фахових виданнях

Артеменко Олена

Вікторівна

F

Судова бухгалтерія

ІV

72

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національна академія державної податкової служби України Державної податкової адміністрації України

Організаційно-правові засади проходження державної служби працівниками ДПС України

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Юридичні публікації в фахових виданнях


Мамочка Роман Вікторович

F

Адміністративний процес

ІV

108

С

ІІ

Кандидат юридичних наук

Національний університет біоресурсів і природокористування України

2012 р.

Адміністративно-правові основи забезпечення економічної безпеки України органами внутрішніх справ

Юридичні публікації в фахових виданнях

Балалаєва Олена Юріївна

F

Українознавство

І

72

С

ІІ

Спеціаліст російська філологія

Київський національний університет імені Тараса Шевченка


Глагольная лексика звукоподражательного происхождения

Підвищення педагогічної майстерності

Експерт дорадник

Публікації в фахових виданнях

  1   2

Схожі:

Інформація про додаткове навчання iconІнформація про додаткове навчання
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconІнформація про додаткове навчання
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форм навчання напрям підготовки 080101
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форм навчання Спеціальність 080101 Землеустрій та кадастр на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Оподаткування на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність(для магістрів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Спеціальність (для магістрів): Облік І аудит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Фінанси І кредит на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Інформація про додаткове навчання iconСписок викладацького складу для денної форми навчання Напрям підготовки: (для бакалаврів): Економіка підприємства на період з 01. 09. 2011
Науковий ступінь та назва закладу, де його присуджено (відповідно до дисциплін, що викладаються), та, за необхідності, інформація...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи