Назва роботи Рік видання icon

Назва роботи Рік видання
Скачати 190.62 Kb.
НазваНазва роботи Рік видання
Тверезовська Н.Т
Дата14.09.2012
Розмір190.62 Kb.
ТипДокументи

Наукові статтіНазва роботи

Рік видання

Видавництво

Кількість

друк. аркушів

Автор

1

Концепції навчання математики

2011

НУБІП

0,6

Тверезовська Н.Т.,

Іванова Ю.І.

2

Уміння як складова професійної під­готовки майбутніх фахівців

2011

НУБІП

0,5

Тверезовська Н.Т.,

Подокшина Д.І.

3

Правова компетентність у нав­чально­му процесі вищих нав­чальних зак­ла­дів

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т.,

Біланович Н.В.

4

Сутність і структура матема­тич­ної компетентності випускників ВНЗ

2011

НУБІП

0,5

Тверезовська Н.Т.,

Дібрівна Е.І.

5

Інформаційна грамотність як фактор підвищення якості сучасної освіти

2011

НУБІП

0,75

Тверезовська Н.Т.,

Блозва А.І.

6

Інформаційне забезпечення нав­чаль­ного процесу аграрних ВНЗ: стан і перспективи роз­витку

2011

НУБІП

0,75

Тверезовська Н.Т.,

Плохенко Д.В.

7

Роль мультимедійних технологій в процесі вивчення спеціальних дис­ци­плін

2011

НУБІП

0,5

Тверезовська Н.Т.,

Потапенко М.В.

8

Теоретичні підходи до проблеми адаптації особистості

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т.,

Вишомірська Н.А.

9

Огляд сучасного стану дистанційного навчання в Україні

2011

НУБІП

0,5

Тверезовська Н.Т.,

Мигович С.М.10

Реалізація програмних документів у підготовці аграріїв

2011

Бердянський державний педаго­гіч­ний університету

0,75

Тверезовська Н.Т.,

Блозва А.І.11

Порівняльна характеристика кре­дит­них систем освіти

2011

Kraków

0,5

Тверезовська Н.Т.,

Рідей Н.М., Рибалко Ю.В., Хітренко Т.В., Шофолов Д.Л.


12

Learning Language with Multimedia Technologies

2011

Rzeszów

0,75

    Тверезовська Н.Т.,

Cherednichenko G.

13

Специфічні принципи побудови про­філю інформаційно-освітнього сере­довища навчання

2011

НУБІП

0,5

Касаткін Д.Ю.14

Еврестичне тестове завдання як ефек­тивний засіб діагностики й оціню­вання самостійної пізнавально-твор­чої діяльності студентів

2011

Харківський національний педагогіч­ний університет імені Г.С. Сковоро­ди

0,4

    Янц Н.Д.

Плотуха Т.М.

15

Форми організації навчання у формуванні управлінської компетентності магістрів лісового господарства

2011

НУБІП

0,5

Макодзей Л.І.

16

Парадигмальний підхід до визначен­ня проблемних психолого-педагогіч­них категорій

2011

НУБІП

0,4

Кубіцький С.Ю., Вознюк О.В.17

Педагогічні засади формування професійної компетентності студентів НУБіП України

2011

ВПЦ Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

0,6

Зонь В.В.

18

Комунікативний аспект професійної соціалізації майбутніх соціальних педагогів

2011

К.: НУОУ

0,3

Зонь В.В

19

Проблема корпоративного іміджу аграрної галузі в сучасній Україні. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України

2011

НУБІП

0,5

Зонь В.В

20

Психолого-педагогічні аспекти соціальної роботи в сфері освіти

2011

К.: НУОУ

0,5

Зонь В.В

21

Педагогічне оцінювання в умовах кредитно-модульної системи інформаційно-аналітичний аспект

2011

НУБІП

0,5

Гаріна С.М., Тарасенко Р.О

22

Соціально-педагогічна робота з «дітьми вулиці»

2011

К.: НУОУ

0,2

Кубіцький С.О.,

Солодько Ю.В.

23

Соціально-педагогічна робота з сім’ями хворих на алкоголізм і наркоманію

2011

К.: НУОУ

0,25

Кубіцький С.О.,

Філоненко А.Л.

24

Парадигмальний підхід до визначення проблемних психолого-педагогічних категорій

2011

НУБІП

0,75

Вознюк О.В., Кубіцький С.О.

25

Соціальний супровід розлучених сімей

2011

К.: НУОУ

0,31

Кубіцький С.О.,

Олійник Ю.В.

26

 Характеристика кризового стану освіти

2011

НУБІП

0,63

Вознюк О.В., Кубіцький С.О.

27

Соціальний супровід неблагополучних сімей

2011

К.: НУОУ

0,31

Кубіцький С.О., Расновська І.І.

28

Місце освіти у структурі культури особистості

2011

НУБІП

0,7


Тверезовська Н.Т.,

Сидоренко В.К.,

Мельничук Т.Ф.

29

Здійснення міжпредметних зв’язків у процесі вивчення дисциплін природничо-математичного циклу

2011

НУБІП

0,6

Тверезовська Н.Т.

Сидорко В.П.

30

Метод проектів в історичному ракурсі

2011

НУБІП

0,6/

0,3

Тверезовська Н.Т.

Дзогій Н.С.

31

Інтернет-співтовариства як осередок формування професійної культури

2011

НУБІП

0,6

Тверезовська Н.Т.

Носенко Т.І.

32

Засоби мультимедіа в навчальному процесі

вищих закладів освіти

2011

НУБІП

0,6/

0,4

Тверезовська Н.Т.

Лещенко Л.А.

33

Підтримка педагогічної практики студентів

засобами технології Web 2.0

2011

НУБІП

0,6

Тверезовська Н.Т.,

Носенко Т.І., Бонч-Бруєвич Г.Ф.

34

Ретроспективний аналіз інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін аграрного спрямування

2011

НУБІП

0,6

Тверезовська Н.Т.

Осипова Т.Ю.

35

Застосування мультимедійних технологій під час вивчення електротехнічних дисциплін

2011

НУБІП

0,6

Тверезовська Н.Т.

Тарасюк В.А.

36

Програмно-цільове управління освітою

2011

НУБІП

0,7

Тверезовська Н.Т.


37

 Організаційно-педагогічні умови формування фахових компетенцій організаторів виробництва у ВНЗ I-II рівнів акредитації

2011

НУБІП

0,6/

0,3

Тверезовська Н.Т.

Лісовська Л.М.

38

Критерії оцінювання якості знань студентів

2011

НУБІП

0,6/

0,3

Тверезовська Н.Т.

Касаткін Д.Ю.

39

Ефективність педагогічних умов формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства

2011

НУБІП

0,6

Макодзей Л.І.

40

Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів

2011

НУБІП

0,62

Тверезовська Н.Т., Сатановська Л.А.

41

Соціально-педагогічні аспекти соціальної роботи у сфері освіти

2011

НУБІП

0,62

Сатановська Л.А.

42

Філософський аспект гуманізації освіти

2011

НУБІП

0,62

Тверезовська Н.Т., Тарасюк В.А.

43

Підготовка вихователів до індивідуальної роботи з дошкільниками

2011

НУБІП

0,75

Тверезовська Н.Т., Куземко Л.В.

44

Принципи формування математичної компетенції студентів аграрних ВНЗ

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т., Дібрівна Е.І.

45

Особливості підготовки магістрів дослідницької спеціалізації

2011

НУБІП

0,5

Тверезовська Н.Т., Кліх Л.В.

46

Програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в агрономії»

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т., Нєлєпова А.В.

47

Етапи розробки та структура електронних навчальних посібників

2011

НУБІП

0,75

Тверезовська Н.Т., Голуб І.Л.

48

Становлення та розвиток інформаційного забезпечення навчального процесу

2011

НУБІП

0,5

Тверезовська Н.Т., Потапенко М.В.

49

Психолого-педагогічні особливості дистанційного навчання

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т., Ярема О.І.

50

Культурологічний підхід до формування особистості майбутніх фахівців

2011

Praha

0,62

Тверезовська Н.Т., Чередніченко Г.А.

51

Роль особистості в управлінні освітою

2011

Херсон

0,4

Тверезовська Н.Т.

52

Блоги – інноваційний ресурс навчання

2011

Чернігів

0,5

Тверезовська Н.Т., Янковська О.Й.

53

Концепції навчання математики

2011

НУБІП

0,63

Тверезовська Н.Т., Іванова Ю.І.

54

Уміння як складова професійної підготовки майбутніх фахівців

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т., Подокшина Д.І.

55

Понятие категории «информационно-аналитическое обеспечение управления»

2011

Новосибирск

0,75

Тверезовская Н.Т.

56

Правова компетентність у навчальному процесі вищих навчальних закладів

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т., Біланович Н.В.

57

Інформаційно-освітнє середовище навчання: історія виникнення, класифікація та функції

2011

ТНПУ

0,5

Тверезовська Н.Т. Касаткін Д.Ю.

58

Мультимедіа-технології у навчальному процесі

2011

ТНПУ

0,62

Тверезовська Н.Т. Касаткін Д.Ю.

59

Екологічна складова змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів

2011

НУБІП

0,4

Тверезовська Н.Т., Сопівник І.В.

60

Професійна підготовка соціальних педагогів до реалізації елементів трудового виховання школярів

2011

НУБІП

0,62

Юзефович Ю., Сопівник І.

61

Соціальний супровід прийомних сімей

2011

НУОУ

0,5

Кубіцький С.О., Сініцина Ю.Ю.

62

Особливості психодіагностичної і психокорекційної роботи з подружніми конфліктами у молодих сім'ях

2011

НУОУ

0,4

Кубіцький С.О., Олійник Б.В.63

Особливості та підходи до системи дистанційної освіти дорослих

2011

Вид-во Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького

0,62

Кубіцький С.О.

64

Загальнонаукові характеристики системи підвищення кваліфікації молодших офіцерів соціально-психологічної служби

2011

НУБІП

0,5

Кубіцький С.О., Воронцов О.С.

65

Насилля - руйнуючий фактор сучасного суспільства

2011

НУОУ

0,75

Кубіцький С.О., Опанасенко О.В.

66

Соціально-педагогічна робота з "дітьми вулиці"

2011

НУОУ

0,63

Кубіцький С.О., Солодько Ю.В.

67

Соціально-педагогічна робота з сім'ями хворих на алкоголізм і наркоманію

2011

НУОУ

0,5

Кубіцький С.О., Філоненко А.Л.

68

Соціальний супровід розлучених сімей

2011

НУОУ

0,63

Кубіцький С.О., Олійник Ю.В.

69

Соціальний супровід неблагополучних сімей

2011

НУОУ

0,4

Кубіцький С.О., Расновська І.І.

70

Модель формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства

2011

Харків

0,62

Макодзей Л.І

71

Сутність морально-професійних компетенцій майбутніх бухгалтерів

2011

НУБІП

0,63

Наконечна О.В.

72

Tverezovskaya Nina // Trendy ve vzdelevani / general enviromenal future part staged training ecologist

2011

Чехія

0,3

Рідей Н.М.,

Тверезовська Н.Т.

Схожі:

Назва роботи Рік видання iconІнформація про документ Вид видання (журнал книга) Шифр Автор Назва документу Рік видання

Назва роботи Рік видання iconНазва роботи Рік видання
Специфічні принципи побудови про­філю інформаційно-освітнього сере­довища навчання
Назва роботи Рік видання iconІнформація про видання повинна включати наступні елементи: Бібліографічний опис серіального видання (назва, рік видання, том або випуск, номер). Кількість поданих статей. Дані про статтю наводяться мовою оригіналу публікації
...
Назва роботи Рік видання iconСписок завіряю: Проректор з наукової роботи В. Л. Федяєва
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Назва роботи Рік видання iconП/п Назва праці
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Назва роботи Рік видання iconСписок наукових праць
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Назва роботи Рік видання iconСписок наукових праць
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Назва роботи Рік видання iconСписок наукових праць
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Назва роботи Рік видання iconСписок наукових праць
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Назва роботи Рік видання iconСписок наукових праць
Назва видання та його вихідні відомості, що дозволяють ідентифікувати та відрізняти це видання від усіх інших
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи