Назва роботи icon

Назва роботи
Скачати 93.97 Kb.
НазваНазва роботи
Дата14.09.2012
Розмір93.97 Kb.
ТипДокументи

Перелік підручників, навчальних посібників, типових програм і методичних розробок,

виданих у природничо-гуманітарному ННІ у 2011 р.
Назва роботи

Видавництво

К-ть друк. арк.

Автори

1

2

3

4

5

Посібники

1.

Основи загальної та військової психології і педагогіки Навч. посіб. - видання 2-ге, доповнене. - РВЦ «Веселка»,. – 404 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист № 1/11-4083 від 17.05.2010 року)

РВЦ «Веселка»

2011

25,2

Кубіцький С.О.,

Есаулов А.О.,

Гончаренко І.Ф.,

Зонь В.В.

2.

Історія української педагогіки і освіти: Навч. посіб. (гриф МАП)., 2011. – 600 с.

К.: ДАКККіМ

35

Васюк О.В.,

Сопівник І.В.

3.

Основи науково-педагогічних досліджень: Навч. посіб. (гриф МОН)., 2011. – 315 с.

  К.: Вид-во: ДАКККіМ

  20,2  Лузан П.Г.,

  Сопівник І.В.,

  Виговська С.В.

4.

Соціологія. Навч. посіб. / За заг. ред. Ятченка В.Ф. - вид. 2-е, доповнене. - 2011. – 398 с. (Гриф надано Міністерством освіти і науки України лист №1/11-11341 від 14.12.2010 року).

К.: Міленіум

  20,8

  Байрак І.Р., Бойко І.І., Волобуєв В.І., Костюк О.В., Олійник О.В., Сєкунова Ю.В.,

  Ятченко В.Ф.

5.

Основи загальної та військової психології і педагогіки: Навчальний посібник. Видання 2-е, доповнене. – К.: РВЦ «Веселка», 2011. – 404 с. - - гриф надано МОН України (лист № 1/11-4083 від 17.05.2010 року). - 25,2 у.д.а.

К.: РВЦ

«Веселка»

  25,2

  Кубіцький С.О., Есаулов А.О., Гончаренко І.Ф.,

  Зонь В.В.

6.

Організація виховної роботи в підрозділах збройних сил України: Навчальний посібник. – К.: РВЦ «Веселка», 2011. – 505 с. (гриф надано МОН України лист № 1/11-12313 від 30.12.2010 року). - 31,6 у.д.а.

К.: РВЦ

«Веселка»

  16,28

  Безбах В.Г.,

  Клименко В.С., Кубіцький С.О., Мацагор О.А.

Монографії

1.

Суспільство: тенденції соціальної динаміки: Монографія К.: ВЦ НУБіП України. – К., 2011. - 288 с. - 18 у.д.а.

К.: ВЦ НУБіП України

18 у.д.а.

Бойко І.І.

2.

 Оптимізація алгоритмів оцінювання якості води джерел сільськогосподарського водопостачання – К., 2011. - 244 с. - 15,25 у.д.а. (11,25; 3; 1)

К.: ВЦ НУБіП України

15,25 у.д.а

Гаріна С.М.,

Тарасенко Р.О.,

Копілевич В.А.

3.

Особливості практичної підготовки соціального педагога до роботи у сільській місцевості: Монографія. – К., 2011. - 480 с. - 30 д.а.

К.: ВЦ НУБіП України

30 д.а.

Сатановська Л.А.

4.

Соціологія села: демографія, екологія, культура К.: Міленіум 2011 (7,5у.д.а.)

К.: Міленіум

21 у.д.а.

Волобуєв В.І.

5.

Теорія і практика формування загальнонавчальних умінь і навичок молодших школярів (кінець ХІХ - початок ХХ століття): монографія. / Колесник І.О., Криштоф С.Д., Якушко Н.М., Янц Н.Д. - Харків: Видавнича група "Основа", 2011. - 180 с. - (Усього 10,4 у.д.а..)

Харків: Видавнича група "Основа"

10,4 у.д.а

Янц Н.Д.

6.

Екологічні й духовні трансформації українського села: монографія. - К.: Міленіум, 2011. (20,86 др.арк. *50=1043 год авторських - 347,6)

«Міленіум»

20,86

Черній А.М.,

Ятченко В.Ф.,

Волобуєв В.І.

7.

Український шаманізм: монографія. - К.: Міленіум, 2011. - 216 с. (13,6 др.арк)

«Міленіум»

13,6

Ятченко В.Ф.

Довідники

1.

Довідник з історії національної педагогіки. – К.: ДАКККіМ, 2011. – 237 с. – 15 у.д.а.

К.: ДАКККіМ

15 у.д.а

Сопівник Р.В., Васюк О.В., Сопівник І.В.

Словники


1.

Соціальна педагогіка і соціальна робота: Словник-довідник – К., 2011. – 448 с. – 28 у.д.а.

Київ.:

НУБіП України

28

Тверезовська Н.Т.,

Сатановська Л.А.

2.

Словник-довідник правових, політологічних, соціологічних та економічних тремінів: Навчальний посібник \ Укладачі Байрак І.Р., Збарський В.К., КурилоВ.І. - К.: Міленіум, 2011. Усього друкованих аркушів 13,5 у.др.арк., авторських 5,3 др.арк.

«Мілені-ум»

13,5

Байрак І.Р.,

Збарський В.К.,

КурилоВ.І.

3.

Словник політологічних та соціальних термінів для студентів, слухачів магістратури для екномічних дисциплін // Міленіум 2011 4,7 ум. дрк. арк.

«Мілені-ум»

4,7

Байрак І.Р.

Методичні розробкиІнформатика і системологія: Методичні вказівки до виконання лабораторних робот. з напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування».

НУБіП України

5

Касаткін Д.Ю.Соціальна педагогіка: Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи для студентів заочної форми навчання, спеціальності 6.010106 – "Соціальна педагогіка".

^ ЦП

«КОМПРИНТ»


10

Сатановська Л.А.Реалізація педагогічної умови «Посилення методологічної та науково-теоретичної складової у змісті підготовки магістрів соціальної педагогіки до НДД"

НУБіП України

1,9

Рептух Н.,

Сопівник І.В.Соціальна і гуманітарна політика. Навч посібник

НУБіП України

7,31

Волобуєв В.І.Соціально-педагогічна профілактика правопорушень у сільській місцевості: навчально-методичний посібник.

^ ЦП

«КОМПРИНТ»


28

Лузан П.Г.,

Сатановська Л.А.,

Виговська С.В.Організація соціально-педагогічної практики студентів у соціальних установах України: Навчально-методичний посібник. -

^ ЦП

«КОМПРИНТ»


21

Тверезовська Н.Т.,

Сатановська Л.А.,

Сопівник І.В«Основи інформатики і прикладної лінгвістики» 6.020303

НУБіП України

7

Гаріна С.М.«Нові інформаційні технології у ВНЗ» 8.010105

НУБіП України

5

Тарасенко Р.О.,

Гаріна С.М.«Математичне моделювання та планування експерименту»
6,4

Тарасенко Р.О.,

Гаріна С.М.«Інформаційні технології у навчанні»
3

Тарасенко Р.О.,

Гаріна С.М.«Інформаційні технології в освіті»
4

Тарасенко Р.О.,

Гаріна С. М,Соціологія навчально методичний посібниик

Видавничий центр НУБіПУ

6,3

Бойко І.І.,

Волобуєв В.І., Грабовський О.В.Програма навчально-ознайомчої практики для підготовки студентів напрям

ПП «Гайденс»

0, 9

Тверезовська Н.Т.,

Макодзей Л.І.
Методичні рекомендації до організації управлінської практики фахівців ОКР "Магістр" зі спеціальності 8.09010301 - лісове господарство / К., "Гайденс" , 2011. - 16 с.

ПП «Гайденс»

1

Макодзей Л.І.,

Бала О.П.:Діагностика готовності керівника до управлінської діяльності: методичний посібник / . - К.: "Гайденс", 2011 р. - 64 с.

ПП «Гайденс»

4,13

Свистун В.І.,

Макодзей Л.ІРобоча навчальна програма науково-методичного семінару "Методика виховної роботи наставника студентської групи" для наставників студентських груп 1-го курсу НУБіП України
1,75

Лисенко В.П.,

Сопівник Р.В.,

Лузан П.Г.,.

Маценко Л.М, Наконечна О.В..Соціальна політика та етнонаціональні відносини

Видавничий центр НУБіПУ

6,5

Байрак І.Р.Соціологія Навчально-методичний посібник

для студент очної, заочної та дистанційної форм навчання

Видавничий центр НУБіПУ

4,6

Байрак І.Р.Соціологія навчально-методичний посібник

Видавничий центр НУБіПУ

4,5

Ятченко В.Ф.,

Байрак І.Р.,

Бойко І.І.,

Волобуєв В.І.,

Антоненок М.В., Дмитрушко В.М.Соціальна і гуманітарна політика

Видавничий центр НУБіПУ

5

Волобуєв В.І.Соціологія села. Навчально - методичний посібник

Видавничий центр НУБіПУ

9,06

Волобуєв В.І.Соціологія. Навчальний посібник.

Видавничий центр НУБіПУ

23

Бойко І.І.

Схожі:

Назва роботи iconЗаявканаучаст ь Назва роботи: Конкурс та номінація, до якої відноситься робота (помітити): «Виставковий Дизайн»
Назва учбового закладу Учасника
Назва роботи iconЗаявканаучаст ь Назва роботи: Конкурс та номінація, до якої відноситься робота (помітити): «Виставковий Дизайн»
Назва учбового закладу Учасника
Назва роботи iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Назва роботи iconПояснювальна записка до випускної роботи бакалавра (назва атестаційної роботи) Бакалавр

Назва роботи icon• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у спів
Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами українською або російською мовою в разі
Назва роботи icon• один автор може опублікувати лише одну роботу або дві роботи у спів
Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами українською або російською мовою в разі
Назва роботи iconЗ наукової роботи СумДУ
У зв’язку з завершенням роботи над дисертацією та подання роботи у спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій прошу дозволити...
Назва роботи iconРеферат з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 00. 00. 00 назва спеціальності ( з якої підготовлено дисертацію) на тему
Піб, наук ступінь, вчене звання, шифр – назва спеціальності, посада, місце роботи члена комісії з Вашої спец-ті
Назва роботи iconРеферат з прочитаної англійською мовою літератури з фаху 00. 00. 00 назва спеціальності, з якої підготовлено дисертацію на тему
Піб, наук ступінь, вчене звання, шифр – назва спеціальності, посада, місце роботи члена комісії з Вашої спец-ті
Назва роботи iconВимоги до оформлення тез
Структура друкованої роботи: назва роботи великими літерами українською або російською мовою в разі
Назва роботи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Слухали: декана факультету економіки та менеджменту, (науковий ступінь, вчене звання, піб) який запропонував затвердити наукового...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи