Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції icon

Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Скачати 51.22 Kb.
НазваНаціональний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції
Дата02.08.2012
Розмір51.22 Kb.
ТипДокументи

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (НУБіП України)

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції


«ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА І БІОТЕХНОЛОГІЙ:

НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА»

присвячена 100-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера,

Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, професора

ЗЕЛЕНСЬКОГО МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА


яка відбудеться 21-24 травня 2012 р. у Києві в Національному університеті біоресурсів і природокористування України.

^ Звернення до учасників

Шановні колеги!

Селекція має значні досягнення і залишається одним із основних факторів підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Сучасність вимагає інтенсифікації селекційної роботи шляхом використання біотехнологічних і генно-інженерних підходів, однак застосування цих підходів в реальній селекційній та насінницькій практиці обмежене.

Метою нашої конференції ми вбачаємо крок селекційної практики та біотехнології назустріч одна одній.

Запрошуємо взяти участь у конференції науковців, викладачів, студентів та аспірантів, працівників державних та приватних сільськогосподарських підприємств.

^ Робота конференції буде відбуватися у наступних секціях:

  1. Стан та перспективи наукових досліджень в селекції та насінництві сільськогоспорадських культур.

  2. Актуальні проблеми сучасного навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців з селекції, генетики, насінництва і біотехнології.

  3. Біотехнологічні методи в селекції рослин.

Кожна секція складається з усних та стендових доповідей. Усна доповідь повинна бути представлена за допомогою презентації у програмі Power point, час виступу не більше 15 хв. Стендова доповідь у форматі А0 повинна містити назву, прізвища та контактну інформацію авторів, назву організації, вступ, матеріали і методи та результати досліджень. Науковий комітет конференції залишає за собою право визначати відношення тез до певної секції та форму доповіді (усна, стендова), а також відхиляти заявки та тези, що не відповідають тематиці жодної з секцій. За результатами проведення конференції планується видання збірки тез та, за бажанням, статей у «Науковому віснику НУБіП України».

Окрім пленарних, секційних засідань та стендових доповідей, у рамках роботи конференції, буде проведено виставку селекційних досягнень випускників кафедри.

Для студентів та аспірантів буде проведено сателітний мітинг «Сучасні світові тенденції в селекції та сільськогосподарському виробництві», на якому буде проведено цикл лекцій за участі провідних фахівців.

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.


Ключові дати:

  1. Реєстрації (надходження реєстраційної форми): 31.03.2012;

  2. Надходження тез доповідей: 10.04.2012;

  3. Надходження статей у «Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України»: 24.06.2012.


Тези доповідей та реєстраційну форму необхідно надсилати електронною поштою за адресою:

plant-breeding@i.ua


^ ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ:


Матеріали конференції будуть опубліковані у збірці тез та за бажанням у «Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України». Тези будуть опубліковані безкоштовно, оплата друку статей у «Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України» складає 25 грн. за сторінку. За вибором наукового комітету, матеріали найкращих доповідей студентів та аспірантів, можуть бути опубліковані безкоштовно. Вимоги до оформлення статей у «Науковому віснику Національного університету біоресурсів і природокористування України» можна знайти на офіційному сайті НУБіП: http://nubip.edu.ua


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ

І. І. Іванов1, П. П. Петров2

1 Національний університет біоресурсів і природокористування

2 Науково-виробнича фірма Атлант

e-mail: ivanov@і.ua


Тези доповідей конференції можуть бути написані українською, російською або англійською мовами, об'ємом одна сторінка та повинні бути оформлені відповідно до наведеного зразка. Формат файлу - документ Microsoft Word-9X/2000/RTF.

Всі поля сторінки (А4) – 2.0 см. Назва тез розміщується по центру сторінки, великими літерами, шрифт 14 пт, Times New Roman, жирний. Прізвища та ініціали авторів тез, так само, по центру, шрифт 12 пт, Times New Roman, жирний, ім'я доповідача підкреслити. При наявності декількох авторів від різних організацій, робляться позначки цифровими індексами (1,2…) після прізвища автора та перед назвою організації, відповідно. Назви організацій вказуються повністю та розташовуються по центру, шрифт 12 пт, Times New Roman, курсив. Між назвою, прізвищами авторів, адресами й текстом доповіді, необхідно зробити відступи в один рядок. Текст тез оформляється шрифтом 12 пт, Times New Roman з одинарним міжрядковим інтервалом та центрується по ширині сторінки. У тексті можуть бути використані малюнки та формули, розташовані в заданих межах. Всі лінії графіків і підпису на малюнках повинні бути чіткими та легко читатися.

^ Тези повинні бути інформативними та давати повне уявлення про характер отриманих результатів, їхню наукову новизну та актуальність.

Тези доповідей необхідно надіслати електронною поштою у вигляді доданого (attached) файлу. ^ Назва файлу – прізвище та ім’я доповідача та номер тематики, до якої відноситься доповідь (наприклад, ivanov_ivan_4.doc).

Оргкомітет направляє матеріали на рецензування й залишає за собою право не приймати тези, відхилені рецензентами або оформлені з порушенням вимог.


^ РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ


Прізвище, ім’я, по батькові ______________________________________________

Секція __________________________________________________

Форма доповіді (усна, стендова)

Назва доповіді__________________________________________________________

______________________________________________________________________


Посада, науковий ступінь, вчене звання, назва ВНЗ (установи) _________________

_______________________________________________________________________


Поштова адреса__________________________________________________________

Телефон________________________________________________________________

E-mail__________________________________________________________________

Потреба у бронюванні готелю, гуртожитку так

ні

Якщо так, то вкажіть Дата та час заїзду ___________

Дата та час від’їзду_________________________________

Участь в екскурсії по Києву так

ні

Додаткова інформація для оргкомітету (при потребі)____________________________

_________________________________________________________________________


ШАНОВНІ ДРУЗІ, ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЧЕКАЄМО ВАС У КИЄВІ ЧУДОВИМИ ТРАВНЕВИМИ ДНЯМИ 2012 РОКУ!!!


З повагою та найкращими побажаннями, організаційний та науковий комітети Міжнародної науково-практичної конференції «ГЕНЕТИЧНІ ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ, НАСІННИЦТВА І БІОТЕХНОЛОГІЙ: НАУКА, ОСВІТА, ПРАКТИКА»

Схожі:

Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі х-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIIІ міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження та оптимізація економічних процесів...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі II міжнародної науково-практичної заочної конференції
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції „лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I міжнародної науково-практичної заочної конференції
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Управлінські компетенції викладача вищої школи»,...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції “Менеджмент міського і регіонального розвитку”, яка...
Національний університет біоресурсів І природокористування україни (нубіп україни) Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції iconКабінет міністрів україни національний університет біоресурсів І природокористування україни навчально-науковий інститут земельних ресурсів та правознавства
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбудеться 19-20 травня 2011 р за адресою:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи