Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" icon

Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
НазваМетодичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Сторінка2/4
Дата15.09.2012
Розмір0.83 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4

Завдання:

1 Поставте розгорнутий клінічний діагноз.


А Вірусний гепатит А, типова легка форма.

Б Вірусний гепатит А, атипова стерта форма.

В Вірусний гепатит В, типова легка форма.

Г Вірусний гепатит А, атипова безжовтянична форма.

Д Вірусний гепатит С, типова легка форма.


2 Що характерно для такої форми вірусного гепатиту?

А Підвищення АлАТ, відсутність змін кольору сечі і калу.

Б Підвищення білірубіну, АлАТ , збільшення печінки при незмінених розмірах селезінки.

В Відсутність жовтухи шкіри, збільшення печінки, підвищення рівня білірубіну.

Г Слабкий ступінь прояву характерних симптомів вірусного гепатиту.

Д Відсутність жовтухи шкіри при помірно збільшених розмірах печінки і підвищених показниках прямого білірубіну, АлАТ.


3 Які дані дозволили вам поставити діагноз?


А Контакт з хворим на вірусний гепатит.

Б Контакт з хворим на вірусний гепатит, збільшення і ущільнення печінки, підвищення АлАТ, порушення співвідношення білірубінових фракцій, підвищення загального рівня білірубіну, наявність у крові прямого білірубіну.

В Підвищення загального рівня білірубіну, наявність у крові прямого білірубіну.

Г Збільшення і ущільнення печінки, підвищення АлАТ, порушення співвідношення білірубінових фракцій.

Д Відсутність жовтухи шкіри при помірно збільшених розмірах печінки і підвищених показниках прямого білірубіну, АлАТ.


4 Назвіть тривалість карантину в дитячому садку при цьому захворюванні.


А На 15 днів з моменту ізоляції останнього хворого.

Б На 35 днів з моменту ізоляції останнього хворого.

В На 45 днів з моменту ізоляції останнього хворого.

Г На 55 днів з моменту ізоляції останнього хворого.

Д Карантин не накладається.

Правильні відповіді: 1 - Б, 2 – Г, 3 – Б, 4- Б.


Завдання 5


Заповніть на окремому листку по типу запропонованих бланків біохімічні дані і дані аналізу сечі, які, за вашою думкою, можуть бути у хворих у гострому періоді з діагнозом: Вірусний гепатит А, типова, легка форма.

Білірубін загальний; прямий; непрямий; Аланін-амінотрансфераза (АлАТ); Тимолова проба. Протром-біновий індекс; Австралійський антиген. Аналіз сечі: жовчні пігменти; уробілін.


^ Еталон відпові:


Білірубін загальний - 32,8 мкмоль/л;

прямий - 28,4 мкмоль/л;

непрямий - 4,4 мкмоль/л.

АлАТ - 2,6 ммоль/л.

Тимолова проба - 8 од. (N- 4 од.).

Протромбіновий індекс 100 % (N).

Австралійський антиген - немає.


Аналіз сечі:

жовчні пігменти – позитивні;

уробілін - вище за N.


Завдання 6


Дитина, 10 місяців, захворіла гостро, захворювання почалося з в’ялості, зригування, відмови від їжі. На 3-й день потемніла сеча. Об’єктивно: на 5-й день захворювання дитина в’яла, адинамічна, знижений апетит, шкіра та склери жовтого кольору. Печінка на 4 см виступає з-під ребра, селезінка - на 1 см нижче ребра. Сеча темна, кал ахолічний. З анамнезу відомо, що у віці 7 місяців дитина хворіла на запалення легень, отримувала лікування, в тому числі і переливання крові. На 3-й день перебування в стаціонарі у дитини з’явилося блювання „кавовою гущею”, відмовлялася від їжі, з’явилися судоми, втрата свідомості.

Аналіз крові на білірубін: загальний - 216,6 мкмоль/л, прямий - 80 мкмоль/л, непрямий - 136 мкмоль/л, АлАТ - 1,2 ммоль/л, протромбін - 38%, сулемова проба - 1,2 мл.

Завдання:


1 Що розвинулось у дитини при різкому погіршенні стану?

2 Оцініть результати лабораторних досліджень.

3 Сформулюйте заключний діагноз.

^ Еталон відпові:


1 Гепатодистрофія.

2 Гіпербілірубінемія, головним чином за рахунок непрямої фракції, підвищений рівень АлАТ, знижений протромбіновий час, знижена сулемова проба.

3 Вірусний гепатит В, типова жовтянична тяжка форма.

Ускладнення - гепатодистрофія.


^ Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті


На початку заняття буде проведено тестовий контроль вихідного рівня знань. Потім - самостійна робота студентів з хворими. Під керівництвом викладача буде проведено клінічний розбір історії хвороби хворого на вірусний гепатит. Наприкінці заняття - підсумковий тестовий контроль або розв’язання ситуаційних задач.


^ Технологічна карта проведення заняття


№ пор.Етап

Час, хви-ли-ни

Навчальні посібники

Місце

прове-

дення

засіб навчання

облад-нання

1

Визначення початкового рівня знань


15

Тести
Навчаль-на кімната

2

Курація хво-рих на вірусні гепатити під контролем викладача

20

Хворі
Палата

3

Клінічний розбір хворих на вірусні гепатити під керівництвом викладача

15

Історії хвороби,

алгоритми
Навчаль-на кімната

4

Обґрунтуван-ня поперед-нього діагно-зу

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

5

Обґрунтуван-ня лікуваль-ної тактики

5

Таблиці, схеми, алгоритми
Навчаль-на кімната

6

Підсумковий контроль

15

Тести, ситуаційні задачі
Навчаль-на кімната

7

Підбиття підсумків роботи

5Навчаль-на кімната^ Приклади тестового контролю


1 До воріт печінки входять: 1) Печінкова артерія, 2) Загальна печінкова протока, 3) Портальна вена, 4) Лімфатичні судини:

A Усі відповіді вірні.

B Правильні відповіді 1,3.

C Правильні відповіді 2,4.

D Правильні відповіді 1,4.

2 Гепатити можуть викликати усі перераховані віруси, крім:

A Вірусу простого герпесу.

B Цитомегаловірусу людини.

C Вірусу інфекційного мононуклеозу.

^ D Вірусу грипу.

E Вірусів геморагічних гарячок.

3 Головним механізмом патогенезу вірусного гепатиту є:

А Порушення пігментного обміну.

В Пряма цитопатогенна дія вірусу на гепатоцит.

С Розвиток алергічних реакцій.

^ Д Цитоліз гепатоцитів залежить від імунної відповіді.

4 Головна біологічна ознака цитолізу гепатоцитів є:

A Гіпоальбумінемія.

B Зниження кількості бета-ліпопротеіїнів.

C Підвищення вмісту в крові білірубіну.

^ D Підвищення активності АлАТ та АсАТ.

E Гіпопротромбінемія.

5 Який симптом вірусних гепатитів є клінічною ознакою холестазу:

A Нудота, блювота.

B Зниження добового діурезу.

C Набряки, асцит.

D Астенічні прояви.

^ E Свербіж шкіри.

6 До біохімічних ознак холестазу не відноситься підвищення в крові:

A Холестерину.

B Активності АсАТ.

C Фосфоліпідів.

D Жовчних кислот.

E Активності ЛФ, ГГТП.

7 Який біохімічний показник є проявом гемолізу еритроцитів?

А Підвищення вмісту амінотрансфераз.

В Зниження протромбінового індексу.

^ С Підвищення рівня непрямого білірубіну.

D Підвищення вмісту гемоглобіну в плазмі.

8 Збільшення розмірів печінки не характерно для:

А Лямбліозу.

^ В Дизентерії.

С Лептоспірозу.

D Бруцельозу.

E Ієрсиніозу.

9 При якій протозойній інфекції відмічається ураження печінки:

А Малярія.

В Амебіаз.

С Токсоплазмоз.

^ D Усі відповіді правильні.

10 Для яких захворювань крові не є характерним збільшення печінки?

А Лімфогрануломатоз.

В Апластична анемія.

С Гострий та хронічний лейкози.

D Еритремія.

E Гемобластоз.

11 При якому гельмінтозі збудник паразитує в тканині печінки або в жовчних шляхах?

А Ехінококоз.

В Фасціольоз.

С Опісторхоз.

D Шистосоматоз.

^ E Всі відповіді правильні.

12 При якому системному захворюванні сполучної тканини відмічається ураження печінки:

А Вузликовий периартеріїт.

В Системна склеродермія.

С Системний червоний вовчак.

^ D Усі відповіді правильні.

13 Вірус гепатиту А відноситься до:

A Гепаднавірусів

B Міксовірусів.

C Ретровірусів.

D Арбовірусів.

^ E Ентеровірусів (пікорнавірусів).

14 Вірусу гепатиту А не властиво:

A Відносно стійкий до дій хлору.

B Має зворотну транскриптазу.

C Стійкий в діапазоні рН 3,0-9,0.

D Геном вірусу - РНК.

E Вміщує 4 структурних поліпептиди.

15 Зростання імунітету звільняє організм від вірусу гепатиту А:

А Після зниження жовтяниці.

В Впродовж 2-3 тижнів жовтяниці.

^ С На першому тижні жовтяниці.

D На 4-5 тижні жовтяниці.

E В періоді реконвалесценції.

16 Найбільшу епідеміологічну небезпеку при вірусному гепатиті А представляють:

A Хворі з субклінічними формами хвороби.

B Реконвалесценти.

^ C Хворі в кінці інкубаційного періоду та в переджовтяничному періоді.

D Хворі в жовтяничному періоді.

E Вірусоносії.

17 Основний механізм передачі вірусного гепатиту А:

A Статевий.

B Перинатальний.

C Парентеральний.

D Крапельний.

^ E Фекально-оральний.

18 Для вірусного гепатиту А характерні наступні епідеміологічні закономірності, крім:

А Найвища захворюваність серед дітей 5-9 років.

^ В Найвища захворюваність серед дітей 1-го року життя.

С Захворюваність має сезонний характер.

D Висока стійкість збудника в зовнішньому середовищі.

19 При вірусному гепатиті А не спостерігається один із перерахованих шляхів зараження:

A Харчовий.

B Водний.

C Контактний.

^ D Трансмісивний.

20 Середня тривалість інкубаційного періоду при вірусному гепатиті А:

А 12-24 тижні.

В 3-4 тижні.

С 5-7 тижнів.

D 7-11 тижнів.

E 2-3 тижні.

21 Найчастіший варіант перебігу переджовтяничного періоду при вірусному гепатиті А є:

A Латентний.

^ B Диспепсичний.

C Артралгічний.

D Грипоподібний.

E Астено-вегетативний.

22 Загальна тривалість переджовтяничного періоду при вірусному гепатиті А:

А Більше 30 днів.

В 1-5 днів.

С 7-30 днів.

D 1-14 днів.

23 Після появи жовтяниці при вірусному гепатиті А самопочуття хворого:

А Погіршується.

В Залишається без змін.

^ С Покращується.

24 Гіпертрансфераземія при ВГА найчастіше:

А Помірна.

В Значна.

С Зберігається нормальний вміст ферментів у сироватці крові.

D Залежить від тяжкості хвороби.

25 Підтвердженням діагнозу ВГА є виявлення:

А Вірусу гепатиту у випорожненнях.

^ В Антитіл до вірусу гепатиту А (анти ВГА Іg М) у крові.

С Антигену вірусу гепатиту А в крові.

D Антитіл до вірусу гепатиту А (анти ВГА Іg G) у крові.

26 Які положення правильно характеризують пасивну імунізацію проти гепатиту А:

А Імунний захист проти гепатиту А зберігається впродовж 2- 4 міс.

В Сироватковий імуноглобулін вводиться не пізніше 14 дня після контакту з хворим на вірусний гепатит А.

С Використовують звичайний сироватковий імуноглобулін.

D Імуноглобулін вводиться внутрішньом’язово в дозі 0,02 мл/кг.

^ E Всі відповіді правильні.

27 Що не відноситься до специфічної профілактики вірусного гепатиту А:

А Активна імунізація вакциною проти гепатиту А.

В Внутрішньом’язове введення гамаглобуліну.

^ С Введення інтерферону.

28 Наслідком ВГА звичайно є:

А Розвиток хронічного активного гепатиту.

В Частий затяжний перебіг.

С Розвиток хронічного персистуючого гепатиту.

^ D Видужання.

E Цироз печінки.

29 Вірус гепатиту В відноситься до:

А Арбовірусів

В Каліцивірусів.

С Ентеровірусів.

D Гепаднавірусів.

E Ретровірусів.

30 Яка з характеристик вірусу гепатиту В не вірна:

А Стійкий до дії дезінфікуючих речовин.

В Стійкий до висушування.

^ С Швидко гине під дією консервантів крові.

D Стійкий до дії низьких температур.

E Стійкий до дії високих температур.

31 Вірус гепатиту В залишається стабільним у висушеній краплі крові при кімнатній температурі:

А 4 дні.

В 24 год.

С 48 год.

D 3 дні.

E 7 днів.

32 Джерело інфекції вірусу гепатиту В:

А Хворий на гострий гепатит.

В Вірусоносії.

С Хворий на хронічний гепатит.

^ D Усі відповіді правильні.

33 Передача вірусу гепатиту В від матері до плоду відбувається:

А Пренатально.

В Постнатально.

С Інтранатально.

^ D Усі відповіді правильні.

34 Механізми передачі вірусу гепатиту В:

А Парентеральний.

В Статевий.

С Перинатальний.

D Усі відповіді правильні.

35 Тривалість інкубаційного періоду при ВГВ:

А 1-2 місяці.

^ В 2-6 місяців.

С 6-12 місяців.

D Більше одного року.

Е Менше 1-го місяця.

36 Який з серологічних маркерів можна виявити в крові в інкубаційному періоді вірусного гепатиту В:

А HВе Аg.

В Анти-HВс.

С HВs Аg.

D Вірусну ДНК.

E HВс Аg.

37 Найчастіші варіанти переджовтяничного періоду при ВГВ: а)артралгічний, б) грипоподібний, в) диспепсичний, г) латен-тний, д) астено-вегетативний:

А Правильні відповіді а), в).

В Правильні відповіді г), д).

^ С Правильні відповіді а), д).

D Правильні відповіді б), г).

38 Початок хвороби при вірусному гепатиті В звичайно:

А Латентний.

В Поступовий.

С Гострий.

39 Середня тривалість жовтяничного періоду при ВГВ:

^ А 4-6 тижнів.

В 7-12 тижнів.

С 1-3 тижні.

40 Після появи жовтяниці при ВГВ стан хворого:

А Покращується.

В Залишається без змін.

^ С Погіршується.

41 У периферичній крові в гострому періоді ВГВ не виявляється:

А Зменшення ШОЕ.

В Лейкопенія.

С Нейтрофільоз.

D Плазматична реакція.

E Моноцитарна реакція.

42 Показник тимолової проби при ВГВ:

А Значно підвищується в ранні терміни хвороби.

^ В Помірно підвищується в більш пізні терміни хвороби.

С Не змінюється.

43 В гострій жовтяничній стадії ВГВ у крові не виявляється:

А HВs Аg.

В Анти-НВе.

С Анти-HВс.

D НВс Аg.

44 Що правильно характеризує НВe Ag:

^ А Виявляється в НВs Аg-позитивних осіб, свідчить про високу реплікативну активність вірусу і високий рівень інфекціозності.

В Серологічний маркер, що свідчить про одужання і формування імунітету.

С Індикатор нещодавно перенесеного вірусного гепатиту В.

45 Який показник не має істотного значення як критерій тяжкості ВГВ:

А Геморагічний синдром.

В Ступінь гіпербілірубінемії.

С Ступінь прояву загальної інтоксикації.

^ D Підвищення тимолової реакції.

E Зниження протромбінового індексу.

46 Найбільш несприятливими для хворого ВГ є:

А Гепатит В без приєднання дельта-вірусу.

^ В Поєднання хронічного гепатиту В з гострою дельта-суперінфекцією.

С Змішаний гострий вірусний гепатит В і Д.

47 Ознакою інтоксикації при ВГВ не може бути:

А Нудота, блювота.

^ В Ахолія калу.

С Тахікардія.

D Головний біль.

E Загальна слабкість, адинамія.

48 До ознак геморагічного синдрому при ВГВ не відноситься:

А Носова кровотеча.

В Кровоточивість ясен.

С Зниження протромбіну в крові.

D Мікрогематурія.

^ E Гіпоальбумінемія.

49 Гіпертрансфераземія при ВГВ звичайно:

А Підвищується в жовтяничному періоді.

В Значна.

С Помірна.

D Зберігається нормальний вміст ферментів у сироватці крові.

50 Не типовим біохімічним показником сироватки крові при змішаній інфекції ГВ і ГД є:

А Стійка гіпербілірубінемія, яка зберігається триваліше, ніж при ВГВ.

В Знижений протромбіновий індекс.

С Показники активності амінотрансфераз вищі, ніж при ВГВ.

^ D Переважає непрямий білірубін.

E Значний синдром цитолізу.

51 Яка патологія зумовлена підвищеним утворенням імунних комплексів при вірусному гепатиті В:

А Кріоглобулінемія.

В Ураження шкіри у вигляді кропив’янки, плямисто-папульозного висипу.

С Артралгія.

D Вузликовий периартеріїт.

E Мембранозний гломерулонефрит.

^ F Усі відповіді правильні.

52 Диференційна діагностика хронічного вірусного гепатиту В проводиться з:

А Ураженням печінки при дефіциті альфа-1-антитрипсину.

В Токсичним гепатитом.

С Автоімунним гепатитом.

D Хворобою Вільсона-Коновалова.

E Ураженням печінки при муковісцидозі.

^ F Усі відповіді правильні.

53 Для перебігу ВГВ у дітей 1-го року життя не є типовим:

А Гострий початок захворювання, часто з високою температурою.

^ В За однакової тяжкості перебігу інтенсивність жовтяниці більша, ніж у дітей старшого віку.

С Достатньо тривала жовтяниця, часто зі спленомегалією та геморагічним синдромом.

D Нечітко виражені прояви переджовтяничного періоду.

E Частий розвиток тяжких і фульмінантних форм.

54 До серологічних маркерів хронічного гепатиту В не відноситься:

А Анти HВсоr ІgМ.

В Анти HВе.

^ С Анти-ВГА ІgМ.

D НВеАg.

E НВsАg.

55 Найменш важливим показником – передвісником хронізації ВГВ є:

А Гіпергамаглобулінемія.

В Збереження в крові НВsАg більше 30 днів від початку хвороби.

^ С Ступінь гіпербілірубінемії.

D Виявлення маркерів дельта-вірусу.

56 Для лікування хворих на хронічний ВГВ застосовують:

А Препарати інтерферону-бета.

В Ламівудин.

С Препарати інтерферону-альфа.

^ D Усі відповіді правильні.

57 Механізм дії препаратів інтерферону-альфа при хронічних гепатитах:

А Антипроліферативна дія: стимулює проліферацію клітин, що продукують колаген, затримує розвиток цирозу.

В Стимулює продукцію білків, що пригнічують реплікацію вірусу.

С Імуномодулююча дія: сприяє "розпізнаванню" цитотоксич-ними Т-лімфоцитами гепатоцитів, що уражені вірусом.

^ D Усі відповіді вірні.

58 Побічні ефекти інтерферонотерапії:

А Системні.

В Автоімунні.

С Гематологічні.

D Психоневрологічні.

^ E Всі відповіді правильні.

59 Побічні ефекти інтерферонотерапії, які найчастіше спостерігаються у хворих на хронічний гепатит:

А Автоімунний тиреоідит.

^ В Грипоподібний стан, підвищення температури при перших ін'єкціях препарату.

С Лейкопенія, тромбоцитопенія.

D Депресія.

E Втомлюваність.

60 До показників ефективності інтерферонотерапії хворих на хронічний ВГВ відносяться, крім:

А Зникнення ВГВ-ДНК.

В Сероконверсія НВе Аg на анти-НВе.

^ С Зникнення НВsАg.

D Нормалізація АЛТ.

61 Для контролю терапії інтерфероном проводять:

А Контроль рівня електролітів (кальцій).

В Обстеження на наявність антитіл до тіреоглобуліну.

С Визначення НВе Аg / ВГВ - ДНК 1 раз на 3 міс.

D Клінічний аналіз крові, рівень трансаміназ 1 раз на 2 тижні.

E Клінічне обстеження хворого 1 раз на 2 тижні.

^ F Усі відповіді правильні.

62 Критеріями успіху інтерферонотерапії хворих на хронічний ВГВ є, крім:

А Низький рівень ВГВ-ДНК, наявність НВе Аg

В Високий рівень трансаміназ.

^ С Наявність цирозу печінки.

D Недавній початок захворювання (до 5 років).

E Відсутність коінфекції (ВІЛ, ВГД).

63 Яке з положень правильне про дію глюкокортикоїдів при гострому вірусному гепатиті В:

А Призводять до тимчасового зниження білірубіну.

В Підвищують частоту рецидивів.

С Сприяють хронізації вірусного гепатиту.

D Стимулюють реплікацію вірусу.

^ E Всі відповіді правильні.

64 Рівень охоплення імунізацією, який необхідний для забезпечення повноцінного протиепідемічного ефекту:

A 60-65%.

B 80-85%.

C 70-75%.

D 90 - 95%.

65 Мінімальний інтервал між уведенням різних вакцинних препаратів, за винятком вакцини проти гепатиту В, складає:

A 1 міс.

B 1,5 міс.

C 3 міс.

D 2 міс.

66 Температура, яку необхідно підтримувати при транспортуванні вакцин:

A 0 - -8ºС.

B +6 - +8ºС.

C 0 - +12ºС.

D 0 - -5ºС.

67 Усі перераховані повинні бути вакциновані проти гепатиту В, окрім:

A Пацієнти, які знаходяться на хронічному діалізі.

B Діти, що проживають в одній родині з батьками-носіями HВsАg.

C Особи, що проживають у будинках інтернатах.

D Новонароджені від матерів-носіїв HВsАg.

^ E Школярі, що мали контакт з носієм гепатиту В.

F Хворі на гемофілію.

68 Щеплення генно-інженерною вакциною з поверхневим антигеном вірусу гепатиту В шляхом трьохразового внутрішньом'язового введення може попередити перераховані захворювання, крім:

A Гострий фульмінантний гепатит.

B Гепатоцелюлярна карцинома.

^ C Водянка жовчного міхура.

D Цироз печінки.

69 Акушер попереджає вас, що породілля є носієм поверхневого антигену гепатиту В (НВsАg). Які будуть ваші першочергові дії відносно новонародженого?

A Ізоляція новонародженого з метою попередження розповсюдження інфекції.

B Спостерігати за дитиною, нічого не призначати, оскільки материнські антитіла, що проникають трансплацентарно, захищають дитину від гепатиту В.

C Скринінг дитини на НВsАg.

^ D Як найшвидше введення дитині вакцини проти гепатиту В.

E Скринінг матері на антигени гепатиту В.

70 Новонародженому, що народився від матері, яка інфікована вірусом гепатиту В:

А Провести щеплення проти гепатиту В на 1-му тижні життя.

B Провести щеплення проти гепатиту В на 1-му місяці життя.

^ C Провести щеплення краще у перші 12 годин життя.

D Провести щеплення у перший день життя.

71 Наслідком ВГВ не може бути:

А Хронічний персистуючий гепатит.

В Первинний рак печінки.

С Хронічний активний гепатит, цироз печінки.

^ D Амілоїдоз печінки.

E Персистуюча НВs антигенемія.


Додаток А

(обов’язковий)

Графік логічної структури теми „Вірусні гепатити”


^ ВІРУСНІ ГЕПАТИТИЕтіологія
 • ВГА — РНК-вмісний вірус, 27-30 нм;

 • ВГВ — ДНК-вмісний вірус з родини гепаднавірусів, 42 нм;

 • ВГС — вірус, 22-60 нм, ймовірно з флавовірусів;

 • ВГ дельта — вірус, 35-37 нм, із дрібною РНК та оболонкою вірусу гепатиту В;

 • ВГЕ — вірусоподібна частка сферичної форми, 27 нм;

 • ВГG, ВГF — маловивчені.


Епідеміологія

ВГА, ВГЕ:

 • джерело — хворий на типові та атипові форми інфекції, при ВГА також вірусоносій;

 • механізм передачі — фекально-оральний;

 • сприйнятливість: ВГА — 70-80 % (діти, що старші 1 року), ВГЕ — ймовірно висока.

ВГВ, ВГС, ВГ дельта:

 • джерело — вірусоносії, хворі на гострі та хронічні форми;

 • механізм передачі:

а) парентеральний;

б) вертикальний (трансплацентарний при пологах, при грудному годуванні);

в) статевий (мікротравми);

г) побутовий (мікротравми);

— сприйнятливість — найвища в дітей раннього віку, людей, старших 30 років.


Патогенез
 1. Вторгнення збудника.

 2. Фіксація на гепатоцитах та внутрішньоклітинне проникнення.

 3. Реплікація вірусу та виділення на поверхню гепатоцита і в кров.

 4. Включення імунологічних реакцій, спрямованих на елімінацію збудника.

 5. Ураження інших органів та систем.

 6. Формування імунітету, звільнення від збудника, одужання


КласифікаціяЗа формою

За тяжкістю

За перебігом

Періди захворювання

 1. Типові (жовтяничні).

 2. Атипові:

а) безжовтянична;

б) стерта;

в) субклінічна.

а) легкого ступеня;

б) середньотяжкого ступеня;

в) тяжкого ступеня;

г) злоякісні (для ВГВ і дельта).

а) гострий (2-3 міс);

б) затяжний (3-6 міс);

в) хронічний (для ВГВ).

а) інкубаційний;

б) продромальний;

в) жовтяничний;

г) післяжовтяничний;

д) реконвалесценції.

Діагностичні критерії
Діагностичні критерії інкубаційного періоду:

 • відсутність клінічних проявів;

 • виявлення антигенів вірусу в крові;

 • висока активність печінковоклітинних ферментів.Продовження додатка А


Діагностичні критерії продромального періоду:

 • інтоксикаційний синдром + висипка (ВГВ);

 • диспептичний синдром;

 • катаральний синдром;

 • астеновегетативний синдром;

 • гепатомегалія, больовий синдром;

 • у кінці — часткове знебарвлення калу;

 • уробілінурія;

 • гіперферментемія, специфічні маркери гепатитів.

Діагностичні критерії жовтяничного періоду:

 • жовтяниця шкіри, склер, видимих слизових;

 • білірубінурія, уробілінурія;

 • гепатомегалія, больовий синдром;

 • максимальне підвищення рівня печінковоклітинних ферментів;

 • гіпербілірубінемія за рахунок прямого (кон'югованого білірубіну);

 • знебарвлення калу;

 • висипка на шкірі, геморагічний синдром, спленомегалія (ВГВ).

Критерії злоякісної форми:

 • кома І чи кома II;

 • геморагічний синдром;

 • скорочення розмірів печінки;

 • білірубін-протеїдна, білірубін-ферментна дисоціація.


Лабораторна діагностика
Специфічна:

 • ВГА — виявлення у сироватці анти-ВГА ІgМ та анти-ВГА ІgG методом ІФА;

 • ВГВ - НВsАg, НВеАg, НВсАg, анти-НВе, анти-НВс ІgМ, ІgG, ДНК вірусу, ДНК-полімераза.

Неспецифічна:

 • підвищення активності трансфераз (АсАТ, АлАТ, Ф-I-ФА);

 • гіпербілірубінемія за рахунок кон'югованого білірубіну;

 • визначення уробіліну, жовчних пігментів у сечі;

 • підвищення осадової тимолової проби (ВГА);

 • зниження сулемової проби при ВГВ (тяжкий перебіг).


Наслідки

ВГА:

 • видужання з повним відновленням структури і функції печінки;

 • видужання з дефектом (залишковий фіброз);

 • ураження жовчних шляхів.

ВГВ:

 • видужання з повним відновленням структури і функції печінки;

 • фіброз печінки;

 • ураження жовчних шляхів та шлунково-кишкового тракту;

 • перехід у хронічний гепатит;

 • летальний кінець.


Диференційна діагностикаПочатковий період:

- із ГРВІ, кишковими інфекціями, апендицитом, глистяними інвазіями, панкреатитом.

^ Період розпалу:

♦ надпечінкові жовтяниці (гемолітичні анемії, інтоксикації, масивні крововиливи);

♦ печінкові жовтяниці: (синдром Жильбера, Криглера-Наджара, Дабіна-Джонсона, Ротора, інфекційний мононуклеоз, лептоспіроз, псевдотуберкульоз);

♦ підпечінкові жовтяниці: пухлини гепатопанкреатодуоденальної зони, кісти холедоха, камінці жовчної протоки.Продовження додатка А


Лікування
Базисна терапія:

Гепатит легкого ступеня: напівліжковий режим 10 діб, печінкова дієта, комплекс вітамінів (С, В1, В2, В6), посилене пиття, жовчогінні засоби з 3-го тижня жовтяничного періоду (МgS04, кукурудзяні рильця, фламін).

^ Середньотяжкого ступеня: ліжковий режим — 1 тиждень, напівліжковий — 2-3 тижні, базисне лікування 20-30 днів.

Тяжкого ступеня:

1) преднізолон — 2-3 мг/кг у 4 приймання рівномірно за добу, 3 дні; 1-1,5 мг/кг 4 рази 3 дні; 0,5 мг/кг 3 рази 3 дні з подальшою відміною (курс триває близько 2 тижнів);

2) внутрішньовенно краплинно кріоплазма — 5-10 мл/кг, реополіглюкін — 10-20 мл/кг, 10 % розчин глюкози, альбумін — 5-15 мл/кг (сумарно 50-100 мл/кг на добу);

3) базисна терапія впродовж 30 днів.

Злоякісна форма:

 1. преднізолон — 10-15 мг/кг на добу 4 рази рівними дозами;

 2. внутрішньовенно краплинно альбумін, реополіглюкін, 10 % глюкозу (100-150 мл/кг на добу) під контролем діурезу;

 3. інгібітори протеолізу в вікових дозах (контрикал, гордокс, трасилол);

 4. лазикс — 1-2 мг/кг, манітол — 1,5 г/кг струминно, повільно;

 5. гепарин — 100-300 ОД/кг при загрозі ДВЗ-синдрому;

 6. високі очисні клізми, промивання шлунка, гентаміцин чи поліміксин-М рег os.

При неефективності (кома II) — плазмаферез (2-3 ОЦК 1-2 рази на добу до виходу з коми).

Інтенсифікація:

 1. усім хворим можна призначати препарати рекомбінантного інтерферону, ентеросорбенти;

 2. при розвитку холестазу — урсофальк — 10 мг/кг увечері впродовж 15-30 діб.


Виписування зі стаціонару, спостереження, контроль
 • хворі на легкі і середньотяжкі форми можуть лікуватися вдома;

 • виписування на 15-20 день хвороби з залишковими явищами (гепатомегалія, гіперферментемія, диспротеїнемія);

♦ доліковування в диспансерному кабінеті: перший огляд — через 7 днів, далі — через 1, 3, б місяців. При відсутності залишкових явищ — знімають з обліку;

♦ школу можуть відвідувати на 40-50 день, звільняють від занять фізкультурою на 3-6 міс, спортом — 12 міс.


Профілактика
ВГА, Е:

 • раннє виявлення та ізоляція хворих;

 • спостереження за контактними, щоденний огляд, лабораторні дослідження 1 раз на 10-15 днів;

 • нагляд за громадським харчуванням;

 • особиста гігієна;

 • поточна і заключна дезінфекція;

 • пасивна профілактика людським нормальним імуноглобуліном (1-6 років — 0,75 мл, 7-10 років — 1,5 мл, старшим 10 років — 3 мл).

ВГВ, С, дельта:

 • раннє виявлення та ізоляція хворих;

 • обстеження крові та препаратів на НbsАg;

 • обстеження вагітних;

 • стерилізація, використання одноразового інструменту;

 • специфічна (ВГВ): пасивна профілактика людським нормальним імуноглобуліном (1-6 років — 0,75 мл, 7-10 років — 1,5 мл, старшим 10 років — 3 мл);

♦ активна — у перший день життя, 1, 6 міс; у немовлят від НbsАg-позитивних матерів — у перші 12 годин життя, 1, 6, 12 місДодаток Б

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусного гепатиту А (ВГА)

Вірус гепатиту А-НАVЕтіологія

ЕпідеміологіяEnterovirus родини picornaviridae

Однониткова РНК

Джерело

Механізм передачіМає єдиний антиген НА-Аg

хворі на маніфестні, субклінічні та безжовтяничні форми ВГА

- фекально-оральний, можливе парентеральне зараження;


шляхи

- побутовий, харчовий, водний;


характерні осінньо-зимова сезонність та періодичність (кожні 3-5 років)


Безоболонковий віріон діаметром 28 нм


 • інактивується при +86ºС за кілька хвилин;

 • довго зберігається при заморожуванні;

 • при автоклавуванні гине за 20 хв.;

 • при кип’ятінні гине за хвилину;

 • сухий жар (180ºС) витримує 1 год.;

 • довго зберігається у воді, продуктах, стічних водахДодаток В

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусного гепатиту Е (ВГЕ)

Вірус гепатиту Е-НЕVЕтіологія

ЕпідеміологіяКаліциподібні віруси

Сферичної форми

Джерело

Механізм передачі


Однониткова РНК

Хвора людина

Діаметром 32-34 нм


Має єдиний антиген НЕ-Аg

Менш стійкіший до фізичних та хімічних впливів, ніж НАV

- фекально-оральний;


шляхи

- водний, рідше контактно-побутовий;


характерна

сезонність – період дощів і паводків річок;

епідемічна захворюваністьДодаток Г

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусного гепатиту В (ВГВ)

Вірус гепатиту В-НВVЕтіологія

ЕпідеміологіяСхильний до персистенції


Групи високого ризику

Шляхи передачі НВV

Містить поверхневий HBsAg, серцевинний HBсAg та додатковий HBеAg


Hepadnaviridae

- Особи, що ведуть безладне статеве життя;

- наркомани;

- новонароджені від HВsAg – позитивних матерів (особливо за наявності у них HВеAg;

- члени сімей, де є носії HВsAg;

- реципієнти донорської крові;

- хворі на гемофілію;

- хворі, що лікуються за допомогою гемодіалізу;

- хворі після трансплантації органів;

- медичні працівники;

Працівники міліції, пожежники, військовослужбовці;

- пацієнти спеціалізованих медичних закладів


Двооболонкова частинка діаметром 40-50 нм, серцевина – 27 нм

- Статевий (гомо- та гете-росексуальний);

- перинатальний;

- переливання крові та її препаратів;

- гемодіаліз

- ін’єкції нестерильними голками;

- пошкодження шкіри;

- татуювання, пірсинг, манікюр
Виявляється у біологічних секретах інфікованого задовго до клінічних проявів
Дволанцюгова, кільцеподібна ДНК має ДНК-залежну ДНК полімеразу, яка подвоює однониткову частину вірусної ДНК
Дуже стійкий у довкіллі:

- при температурі 18-20ºС зберігається 3 міс.;

- 20ºС витримує 10 років;

- кип’ятіння – 45 хв.;

- сухий жар (180ºС) – 1 год.;

- при 60ºС – 10 год.Додаток Д

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусного гепатиту Д (ВГД)

Вірус гепатиту Д-НДV


Нестійкий у довкіллі

Виявлено три генотипи вірусу

Сферичні частинки діаметром 35-37 нм

Джерело: хворі на хронічний гепатит В


Схильний до персистенції


Передача:

- пов’язана з кров’ю;

- можлива вертикальна;

- рідше статевий шлях


Дефектний (для реплікації необхідний HBs Ag)

Одноланцюгова, кільцеподібна РНК

Додаток Е

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусного гепатиту С (ВГС)

Вірус гепатиту С-НСVЕтіологія

ЕпідеміологіяДіаметр 50 нм

Групи високого ризику

Шляхи передачі НСV


Механізми передачі


Flaviviridae
Джерело: вірусоносії і хворі
- наркомани;

- особи позбавлені волі;

- хворі, ліковані за допомогою гемодіалізу;

- медичні працівники;

- реципієнти донорської крові;

- хворі на гемофілію;

- донори крові

- ін’єкції нестериль-ними голками;

- гемодіаліз;

- татуювання;

- пошкодження шкіри голками та інструментами;

- передача зі слиною (укуси);

- перинатальний;

- статеві контакти;

- переливання крові або її препаратів


Одноланцюгова РНК


Природний


Неоднорідний: 6 генотипів (1а, 1б, 2а, 2б, 3а,3б) понад 100 підтипів


ШтучнийСтатевий


- чутливий до УФ-опромінення;

- стійкий до нагрівання

ВертикальнийПриховане внутрішньосімейне інфікування

Під час пологів


Дуже велика кількість квазіваріантів схильних до персистенції та мутації


Парентеральний


ТрансплацентарнийНаркотики

Внутрішньолікарняне інфікування хворих


Внутрішньолікарняне інфікування медпрацівників

Додаток Є

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусного гепатиту G (ВГG)

Етіологія

Вірус гепатиту G-НGV

Епідеміологія

Flaviviridae

Джерело: хворі


Групи високого ризику

Шляхи передачі


Одноланцюгова РНК

1994
- ін’єкції нестерильними голками;

- статевий (гомо- або гете-росексуальний);

- перина таль-ний;

- переливання крові та її пре-паратів, у тому числі імуно-глобулінів;

- гемодіаліз;

- трансплацен-тарний;

- татуювання, пірсинг, манікюр

- наркомани;

- особи, що ведуть безладне статеве життя;

- хворі, ліковані за допомогою гемодіалізу;

- медичні працівники;

- реципієнти донорської крові;

- хворі на гемофілію;

- донори крові;

- члени сімей, де є носії НGV;

- новонародже-ні від інфікова-них НGV

Має РНК-залежну РНК-полімеразу


Виділяють субтипи (1а, 1б, 2а, 2б, 3)


Схильний до персистенції


Механізм передачі: рановийПарентеральний

СтатевийМедичні маніпуляції

Лікувально-діагностичні процедури

Додаток Ж

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусного гепатиту ТТV

Вірус гепатиту ТТVВідсутня ліпідна оболонка

Одноланцюгова кільцеподібна ДНК

Механізм передачіСтоїть найближче до родини Circinoviridae

Існує 3 генотипи та 9 субтипів вірусу

Основний - парентеральний


Сферична частинка діаметром 30-50 нм

Можливий фекально-оральний

Виявляють: у крові та фекаліях людей, а також у тварин

Додаток З

(обов’язковий)


Етіологія і епідеміологія вірусу SENV

Вірус ДНК-SENV1999 р. Daniel Primi

Містить ДНК

Механізм передачі парентеральний


Родина Circinoviridae

Можливо, це один із варіантів ТТV, а не новий вірус

Частіше у людей, що отримували гемотрансфузії


Часто виявляють серед:

- донорів (США 1,8%),

- хворих гемофілією,

- осіб, що споживають внутрішньовенно наркотичні речовиниДодаток Ї

(обов’язковий)


Алгоритм обстеження хворих на наявність НСV-інфекції

()

ІФА на анти-НСV
(+)RIBA на анти-НСV

ПЛР на РНК- НСV(-)

(+)

(-) Сумнівні

(+)


Медичне спостереження

Дослідження в динаміці

СтопПозитивні ПЛР, АлАТ

Негативні ПЛР, АлАТ
Стоп

Додаток И

(обов’язковий)

1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Гострі респіраторні вірусні інфекції у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Сальмонельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа" з дисципліни „ Дитячі інфекції"
Методичні вказівки до практичного заняття „Вітряна віспа” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) /...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconТ. П. Бинда Відповідальний за випуск О.І. Сміян Директор Медичного інституту В. Е. Маркевич
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гепатити у дітей” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Шигельози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Шигельози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози" з дисципліни „Дитячі інфекції" (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів 5-го курсу
Методичні вказівки до практичного заняття „Ешерихіози” з дисципліни „Дитячі інфекції” (згідно з умовами Болонського процесу) / Укладачі:...
Методичні вказівки до практичного заняття „Вірусні гапатити у дітей\" з дисципліни „Дитячі інфекції\" iconМетодичні вказівки до практичного заняття „Кір для студентів 5-го курсу з дисципліни
Методичні вказівки до практичного заняття „Кір” для студентів 5-го курсу з дисципліни „Дитячі інфекції” згідно з умовами Болонського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи