Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції icon

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Скачати 63.59 Kb.
НазваЗаявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Дата13.09.2012
Розмір63.59 Kb.
ТипДокументи


ЗАЯВКА

на участь у Міжнародній

науково-практичній конференції

Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика”


Прізвище_____________________________

Ім’я__________________________________

По батькові___________________________

Науковий ступінь______________________

Вчене звання__________________________

Посада_______________________________

Організація (установа)__________________

_____________________________________

Адреса для листування, індекс___________

_____________________________________

Телефони:

службовий____________________________

мобільний____________________________

E-mail___________________________

Назва доповіді_________________________

_____________________________________

Назва напряму (секції)__________________

_____________________________________


Планую (необхідне позначити)
 • виступити з доповіддю (10 хв.)

 • виступити з інформацією (до 5 хв.)

 • взяти участь як слухач

 • заочна участь

Потреба в житлі (так, ні)


Дата заїзду ________виїзду_________


Підпис___________________________


Дата_____________________________


^ Оргкомітет конференції:

Голова оргкомітету:

Огаренко В.М. – д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету

Співголови:

Фролов М.О. – к.і.н., професор, перший проректор Класичного приватного університету

^ Монаєнко А.О. – д.ю.н., доцент, проректор з наукової роботи Класичного приватного університету

Мерзляк А.В. – д.держ.упр., професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Інституту управління КПУ

Стратан О.М. – д.е.н., професор, директор Інституту економіки (Молдова)

Фрейдін М.З. – к.е.н., професор, завідувач кафедри агробізнесу Білоруської державної сільськогосподарської академії

Іванов Є.О. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри логістики Міжнародного інституту трудових і соціальних відносин (Білорусія)

^ Плішка Т.  – доктор наук, кафедра економічної теорії та міжнародних відносин Жешувського університету (Польща)

Члени оргкомітету:

Головкова Л.С. – д.е.н., професор, завідувач кафедри менеджменту організацій Інституту управління КПУ

Ткач А.А. – д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи – директор Мелітопольського інституту державного та муніципального управління КПУ

Алейнікова О.В. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та галузевого менеджменту Інституту управління КПУ

Заїка О.В. – к.держ.упр., завідувач кафедри адміністративного менеджменту та бізнес-адміністрування Інституту управління КПУ

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Класичний приватний університет

Інститут управління

вул. Жуковського, 70-б, каб. 421, м. Запоріжжя, 69002

з поміткою „В оргкомітет конференції”

Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати

за телефонами: (061) 220-07-88

+38-050-454-10-39 – Заїка Олена Вікторівна

+38-098-433-29-46 – Комазов Павло Валерійович

+38-099-559-41-03 – Карчевська Ганна Геннадіївна


^ Запорізька обласна державна адміністрація

Класичний приватний університет

Інститут економіки (Молдова),

Білоруська державна сільськогосподарська академія (Білорусія)

^ Міжнародний інститут трудових і соціальних відносин (Білорусія)

Жешувський університет (Польща)

^ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Міжнародна науково-практична конференція


ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”


17-18 листопада 2011 р.


м. Запоріжжя


^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Інститут управління Класичного приватного університету запрошує докторантів, аспірантів, професорсько-викладацький склад, слухачів магістратури, представників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ взяти участь у


Міжнародній науково-практичній конференції

^ Формування ефективних механізмів господарювання в умовах сучасної економіки: теорія і практика”,

що відбудеться 17-18 листопада 2011 р.


Тематичні напрями роботи конференції:

 1. Удосконалення механізмів зовнішньоекономічної діяльності: сучасні та перспективні аспекти.

 2. Організаційно-економічні механізми управління підприємствами.

 3. Механізми розвитку та реалізації сукупного економічного потенціалу.

 4. Ефективність механізмів регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності.

 5. Тенденції та проблеми розвитку аграрного сектору сучасної економіки.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, польська.

Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції.


Умови участі в конференції:

1. Для участі у конференції необхідно до 01 жовтня 2011 р. на адресу оргкомітету надіслати:

 • заявку (зразок додається);

 • текст тез доповіді у паперовому та в електронному варіанті (файл *.doc MS Word) на CD диску та електронною поштою за адресою: kpu.kiam.konf@ukr.net;

 • копію документа про сплату оргвнеску.

2. У разі відмови від участі в роботі конференції організаційний внесок не повертається.

3. Витрати, пов'язані з перебуванням на конференції (проїзд, харчування та проживання тощо), здійснюються за рахунок учасників.


Вимоги до оформлення тез доповідей

Приймаються тези обсягом від 3 до 5 сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word версії 6.0 або 7.0.

Тези мають бути оформлені відповідно до вимог:

 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – Times New Roman; кегль – 14; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25.

 2. У верхньому лівому куті (від поля) зазначити прізвище, ім’я, по батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організація. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.

 3. Назва файлу повинна відповідати номеру секції та прізвищу автора або першого співавтора (наприклад: 1_Petrov.doc).

 4. Тези підписуються авторами на першій сторінці роздрукованого варіанта.

 5. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичні помилки відповідальність несе автор.^ Зразок оформлення тез


Петров Петро Петрович,

к.е.н, доцент кафедри

менеджменту організацій

Класичного приватного

університету


^ НАЗВА

Текст...


Довідкова інформація для учасників конференції

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез.

2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або тематиці конференції, а також за відсутності підтвердження оплати.

3. Просимо учасників, які подали заявки, але не можуть особисто взяти участь у конференції, завчасно повідомити про це оргкомітет (телефоном або електронною поштою).

4. Учасники конференції під час її роботи мають можливість подати статті до ^ Науково-виробничого журналу “Держава та регіони”, який видається серіями: “Економіка та підприємництво” (внесено до переліку фахових видань), “Держава та управління” (внесено до переліку фахових видань) тел. (061) 220-58-42.


^ Організація роботи конференції:

 1. Організаційний внесок за участь у роботі конференції (редагування, видання збірника матеріалів конференції, інші організаційні витрати) становить:

150 грн (20$ – для зарубіжних учасників конференції) – з наданням збірника тез доповідей.

50 грн – для співробітників та аспірантів Класичного приватного університету (без надання збірника тез доповідей)

 1. Грошову суму організаційного внеску перерахувати за реквізитами:

Одержувач: Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

р/р 26002310022201,

Філія АБ “Південний”

ОКПО 19278502, МФО 313753

Призначення платежу: “За участь у конференції Інституту управління КПУ (дата конференції, прізвище, ім’я, по батькові учасника)”.


 1. Пленарне засідання конференції відбудеться в ауд. 512а головного корпусу Класичного приватного університету (вул. Жуковського, 70-б, 5 поверх).

 2. Реєстрація учасників конференції – 17 листопада 2011 р. у фойє головного корпусу КПУ з 8.30.


Початок роботи конференції – о 10.00.


Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції.

З повагою, організаційний комітет.

Схожі:

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції «механізми покращення якості освіти у державному управлінні»

Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Х міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні питання реформування правової системи України” (місто Луцьк, 7–8 червня 2013 року) Прізвище Ім’я, по батькові
Не планую особисту участь, прошу надіслати збірник матеріалів конференції на адресу
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Соціальна політика: концепції, технології, перспективи»
Тематичний напрям
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗаявка оплата за участь у конференції
Міжнародній науково-практичній конференції „Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів при підготовці...
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗаявка оплата за участь у конференції
Міжнародній науково-практичній конференції „Будуємо нову Європу: будівельні кластери та стратегії розвитку регіонів при підготовці...
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Голова: Свінцов Олександр Миколайович д е н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку ддпу ім....
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗаявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Голова: Свінцов Олександр Миколайович д е н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи та економічного розвитку ддпу ім....
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconМіжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених «Актуальні проблеми міжнародних відносин та інтереси України»
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції аспірантів та учених
Заявка на участь у Міжнародній науково-практичній конференції iconЗапрошуємо вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Міжнародній науково-практичній конференції «Гендерна трансформація соціальних систем: дестабілізація старих засад або новий гендерний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи