«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» icon

«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»
Скачати 52.68 Kb.
Назва«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»
Дата13.09.2012
Розмір52.68 Kb.
ТипДокументи

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі

V Міжнародної науково-практичної конференції

«Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»,

яка відбудеться 29 вересня -1 жовтня 2011 року

в Тернопільському національному економічному університеті (м. Тернопіль)

На конференцію запрошуються науковці, аспіранти, слухачі магістратури, студенти старших курсів, представники органів державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідних і проектних організацій, банків, комерційних фірм та інших організацій, чия діяльність має відношення до тематики конференції.

Для участі в роботі конференції необхідно до ^ 15 серпня 2011 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповідей і копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.


^ Тематичні напрямки роботи конференції:


Секція 1. «Сучасні концепції та пріоритетні напрямки розвитку теорії економічного аналізу». (Питання історії, методології, організації, типології видів економічного аналізу, місця в системі наук, сфери застосування в сучасних умовах).


^ Секція 2. «Проблеми формування та вдосконалення системи інформаційного забезпечення економічного аналізу». (Розробки з обліку, статистики, інформаційних технологій).


^ Секція 3. «Актуальні проблеми аналізу діяльності суб’єктів господарювання в сучасних умовах». (Розробки з економічного аналізу у сфері державного управління, матеріального виробництва, послуг, інвестиційної та фінансової діяльності).


^ Секція 4. «Досвід, стан і перспективи аналітичної підготовки фахівців у системі вищої економічної освіти». (Програми підготовки фахівців, проблеми методики викладання дисциплін аналітичного циклу).


^ Видання матеріалів конференції

До початку роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників.

За бажанням, під час роботи конференції, можна подати наукову статтю для публікації у Збірнику наукових праць кафедри економічного аналізу і статистики ТНЕУ «Економічний аналіз».

^ Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування рукописів наукових праць.


Правила подання та оформлення НАУКОВИХ ПРАЦЬ

 1. До опублікування приймаються наукові праці, які не друкувалися раніше.

 2. Матеріали повинні бути представлені українською мовою (для громадян України); російською, або англійською (для іноземних учасників).

 3. Наукові праці надсилаються на електронну скриньку. Студенти та слухачі магістратури обов’язково вказують наукового керівника.

 4. Матеріали повинні бути підготовлені за допомогою редактора MS Word. Аркуш формату – А4. Поля – 2 см зі всіх боків. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал –1,5.

 5. Обсяг тез доповіді не повинен перевищувати 3-х сторінок, статті – не менше 8-ми сторінок, включаючи рисунки і таблиці. Кількість авторів однієї наукової праці – не більше двох. (Порядок оформлення наукової статті дивитись на: http://www.econa.at.ua/).

 6. Загальна схема побудови тез:

 • прізвища та імена авторів, установа, місто – у правому верхньому кутку;

 • назва праці – великими літерами, по центру.

 1. Наукові праці повинні відповідати вимогам Постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань» (Бюлетень ВАК України. –2003. – № 1).

 2. Використання ілюстративних матеріалів має бути мінімальним.

 3. Для назв таблиць, підпису рисунків використовувати шрифт Times New Roman, 14 пт., жирний. Формули розташовувати по центру, їх нумерацію здійснювати по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у MS Word редактор формул. Всі рисунки повинні бути згруповані як єдиний об’єкт.

 4. Літературні джерела мають бути пронумеровані відповідно до порядку згадування в тексті. Посилання на джерело та сторінки в ньому подаються в квадратних дужках. Список літератури наводиться в кінці тексту праці бібліографічним списком джерел мовою оригіналу.

 5. До тексту тез доповіді або статті без узгодження з автором можуть бути внесенні редакційні правки.

 6. Роботи, що не відповідають вимогам, або не подані у встановлений термін, не розглядаються.

 7. Запрошення до участі у конференції будуть надіслані авторам до 05.09.2011 р.

 8. У разі, якщо особа не запрошена до участі в роботі конференції, але надіслала тези і оплатила організаційний внесок, їй буде надіслано збірник тез доповідей за матеріалами конференції.


^ Заявку, тези виступу та копію квитанції про оплату просимо надіслати до

15 серпня 2011 року на електронну скриньку – analysis_tdeu@yahoo.com

 • веб сторінка – http://www.econa.at.ua/


Тел. 0(352) 47-50-50*12309, 0-67-997-80-74.


^ Організаційний внесок


Оргвнесок для часткового відшкодування витрат на проведення конференції та публікацію тез становить 200 гривень, на публікацію наукових статтей – 30 гривень за сторінку.


^ Реквізити для внесення платежу:

ПП Боднар В. Л.

р/р 26006060230543

в Тернопільській філії ВАТ«ПриватБанк», м. Тернопіль

МФО 338783

Ідентифікаційний номер 2128502938

(у графі «Зміст операції» вказати «За поліграфічні послуги щодо підготовки збірника тез конференції «Теорія і практика економічного аналізу»).

(Увага !!! Формулювання змісту операції не змінювати. В іншому випадку – кошти не будуть прийняті на рахунок).


Витрати на проїзд і проживання здійснюються за кошти учасників.


З А Я В К А

про участь у роботі ІV Міжнародної науково-практичної конференції

«Теорія і практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»


П
різвище, ім’я, по батькові ____________________________________________

Науковий ступінь, вчене звання ________________________________________

Місце роботи (навчання) ______________________________________________

Посада ____________________________________________________________

Науковий керівник (за необхідності): прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада.

Планую виступити з доповіддю (необхідне підкреслити):

 • на пленарному засіданні (до 15 хв.);

 • на секційному засіданні (до 10 хв.);

 • не планую приїзд.

Назва доповіді ______________________________________________________

Номер секції ___________

Потреба в технічних засобах:

 • проектор;

 • мультимедійний комплекс.

Потреба в житлі:

 • так;

 • ні.

Координати для зв’язку:

Поштова адреса ____________________________________________________

Службовий телефон _________________________________________________

Домашній телефон __________________________________________________

Е-mail: _____________________________________________________________


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет


V Міжнародна науково-практична конференція

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ: СУЧАСНИЙ СТАН, АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»


Інформаційний лист


29 вересня - 1 жовтня 2011 року

м. Тернопіль

Схожі:

«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconНаказ №222 Про підсумки проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку»
«Неперервна освіта: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку» 29 березня 2012 року на базі Інституту післядипломної педагогічної...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconЗаявка на участь у I міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку обліку, аналізу та аудиту”
Поштова адреса
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconПрограма розвитку туризму міста (регіону, держави)
Вас про проведення Восьмої Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи
При розгляді питань економічного блоку важливо звернути увагу на історію цих питань І сучасний стан. Це дозволить студентам розуміти...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconШановні колеги!
Вас про проведення Шостої Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconМіжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconАсоціація аспірантів-юристів Міжнародна науковО-практична конференція «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку правової системи України»
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconПрізвище Ім'я
...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» iconКафедра готельно-ресторанної справи та туризму
Маємо честь запросити Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку...
«Теорія І практика економічного аналізу: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» icon01 березня 2013 р м. Маріуполь Шановні колеги!
«Стан та перспективи розвитку сучасних економічних систем регіону: теорія та практика»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи