Інформація про закупівлю icon

Інформація про закупівлю
Скачати 81.35 Kb.
НазваІнформація про закупівлю
Дата13.09.2012
Розмір81.35 Kb.
ТипІнформація

Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth

молоді та спорту України and Sports of Ukraine

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ SUMY STATE

УНІВЕРСИТЕТ UNIVERSITY


40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 2, Rymsky-Korsakov St., Sumy, Ukraine, 40007

E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

Телефон: (0542) 687-826 Telephone: (0542) 687-826

Факс: (0542) 687-826 Fax: (0542) 687-826

30 вересня 2011 р. № ______________

_________________________________________________________________________________

Запит цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування Сумський державний університет

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289

1.3. Місцезнаходження м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, індекс - 40007

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35220003000024, в ГУДКУ в Сумській області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Положій Анатолій Михайлович, проректор з АГР, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender.sumdu.edu.ua

^ 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 00027777

2. Джерело фінансування закупівлі кошти державного бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

^ 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.sumdu.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

^ 5.1. Найменування предмета закупівлі фанера, плити та панелі – 20.20.1 (плити деревностружкові; плити деревноволокнисті)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри

^ ДСП (2750 x 1830 х 16 мм) - 326 листів; ДВП (2800 x 2070 х 3 мм) – 100 листів, а саме:
Найменування

Кількість, листів

^ Плити деревностужкові (ДСП) - 2750 x 1830 х 16 мм

1.

ДСП ламінована “Бук світлий”, або еквівалент

200

2.

ДСП ламінована “Алюміній”, або еквівалент

20

3.

ДСП ламінована “Біла гладка”, або еквівалент

10

4.

ДСП ламінована “Вишня”, або еквівалент

36

5.

ДСП ламінована “Дуб альпійський”, або еквівалент

20

6.

ДСП “Горіх еко” ламінована, або еквівалент

20

7.

ДСП “Горіх світлий” ламінована, або еквівалент

20

Плити деревноволокнисті (ДВП) - 2800 x 2070 х 3 мм

8.

ДВП ламінована біла

100


^ 5.3. Строк поставки товарів або надання послуг протягом листопада-грудня 2011 року.

6. Основні умови договору

 • обсяг закупівлі товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків;

 • ціна товару включає витрати на доставку, транспортування, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • сума, визначена у договорі, може бути зменшена за взаємною згодою Сторін;

 • товар поставляється партіями протягом 2 робочих днів з моменту отримання від Покупця заявки в якій указується його необхідна кількість та асортимент;

 • оплата товару здійснюється протягом 10 робочих днів після поставки товару на підставі рахунку на оплату товару (далі - рахунок) та накладних;

 • якість товару, який поставляється, повинна відповідати діючим стандартам та технічним умовам, що підтверджується документально;

 • якщо Товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам цього Договору, Продавець за вимогою Покупця зобов’язаний за власний рахунок усунути виявлені недоліки з моменту одержання повідомлення від Покупця або замінити його на Товар належної якості протягом 1 дня;

 • застосування строків для усунення недоліків не звільняє сторону від відповідальності за порушення терміну поставки;

 • продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки;

 • покупець зобов'язаний:

 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений товар;

 • приймати поставлений товар, що відповідає вимогам Покупця, діючим стандартам та технічним умовам згідно накладної;

 • покупець має право:

 • достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 3 дні;

 • контролювати поставку товарів у строки, встановлені Договором;

 • відмовитися від приймання товару, що не відповідає діючим стандартам та вимогам Покупця;

 • постачальник зобов'язаний:

 • здійснити поставку товарів належної якості у строки, встановлені Договором;

 • надати сертифікат відповідності та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на кожну партію товару;

 • постачальник має право:

 • своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

 • у разі порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості.

 • дія Договору може бути достроково припинена за згодою Сторін;

 • договір може бути розірваний з ініціативи однієї зі Сторін у разі істотного порушення іншою його умов;

 • істотні умови договору про закупівлю не змінюються до повного виконання зобов’язань Сторонами у повному обсязі, крім випадків, передбачених законодавством та Договором;

 • цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2011 року та може бути продовжений в порядку, та на умовах, визначених законодавством.


7. Строк дії цінових пропозицій 120 календарних днів.

^ 8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 каб.407, індекс – 40007, спосіб подання – особисто або поштою

8.2. Строк 25 жовтня 2011р. до 10-00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 каб.407, індекс - 40007

9.2. Дата 25 жовтня 2011р.

9.3. Час об 11.30

10. Додаткова інформація

1. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена.

2. Усі документи, що подаються учасником в складі цінової пропозиції, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

3. Оцінка цінових пропозицій та визначення переможця процедури запиту цінових пропозицій здійснюється по предмету закупівлі в цілому. Переможцем визнається той учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

4. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті. В складі цінової пропозиції необхідно надати наступні документи, кожен з яких повинен бути завірений підписом керівника та власною печаткою Учасника:

4.1. Цінову пропозицію у формі, що наведена в додатку до запиту.

4.2. Документальне підтвердження відповідності учасників наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

- копія паспорта (для фізичних осіб).

4.3. Документально підтверджене погодження учасником осовних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 6 Запиту цінових пропозицій.


Голова комітету з конкурсних торгів В.О. Касьяненко


Вик.: секретар комітету з конкурсних торгів

Гаркуша І.В. – тел. (0542) 687-826, (050) 230-19-20

ДодатокФорма “Цінова пропозиція”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю фанери, плит та панелей – 20.20.1 (плити деревностружкові; плити деревноволокнисті), згідно з вимогами Замовника за наступними цінами:


^ Найменування товару

(відповідно до технічних вимог)

Виробник


Кількість, листів

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

^ Загальна вартість, грн., з ПДВ

...................................................................................................................................................................................


...................................................................................................................................................................................


Ціна пропозиції Σ


Строк дії цінової пропозиції - 120 календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій.


Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Схожі:

Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: > Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357324
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: > Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357323
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357261
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357339
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи