Інформація про закупівлю icon

Інформація про закупівлю
Скачати 107.32 Kb.
НазваІнформація про закупівлю
Дата13.09.2012
Розмір107.32 Kb.
ТипІнформація

Міністерство освіти і науки, Ministry of Education, Science, Youth

молоді та спорту України and Sports of Ukraine

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ SUMY STATE

УНІВЕРСИТЕТ UNIVERSITY


40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 2, Rymsky-Korsakov St., Sumy, Ukraine, 40007

E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua E-mail: info@tender.sumdu.edu.ua

Телефон: (0542) 687-826 Telephone: (0542) 687-826

Факс: (0542) 687-826 Fax: (0542) 687-826

27жовтня 2011 р. № _________

____________________________________________________________________________________________________________

Запит цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. Найменування Сумський державний університет

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289

1.3. Місцезнаходження м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, індекс - 40007

1.4. Реєстраційний рахунок замовника 35220003000024, в ГУДКУ в Сумській області

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Положій Анатолій Михайлович, проректор з АГР, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender.sumdu.edu.ua

^ 1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 00027777

2. Джерело фінансування закупівлі кошти державного бюджету

3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

^ 4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності) www.sumdu.edu.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

^ 5.1. Найменування предмета закупівлі вироби сухарні, печиво та здобні хлібобулочні вироби довгочасного зберігання (15.82.1)

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри


п/п

Найменування товару


Вимоги до складу

^ Вимоги до упаковки, розфасовка

Одиниця вимірювання

Кількість

Лот 1 - вафлі та крекер

1.

Вафлі світлі з молочною начинкою

з молочною начинкою

у пачці (72г)

пачка

150

2.

Вафлі темні з шоколадно-кремовою начинкою

з шоколадно-кремовою начинкою

у пачці (72г)

пачка

150

3.

Вафлі світлі з кремово-шоколадною начинкою

з кремово-шоколадною начинкою

у пачці (72г)

пачка

500

4.

Вафельний батончик

у шоколаді з начинкою

у пачці (35г)

пачка

250

5.

Крекер в асортименті

з муки вищого ґатунку

у пачці (180г)

пачка

150

^ Лот 2 - бісквіти та печиво

1.

Печиво-сендвіч в асортименті

два печива з’єднані шоколадно-вершковим кремом у шоколадній глазурі

у пачці (50г)

пачка

1500

2.

Печиво-сендвіч з арахісом

два печива з’єднані шоколадно-вершковим кремом у шоколадній глазурі, з додаванням арахісу

у пачці (50г)

пачка

1000

3.

Печиво-сендвіч в асортименті

два печива з’єднані шоколадно-вершковим кремом у шоколадній глазурі

у пачці (100г)

пачка

1000

4.

Печиво-сендвіч з арахісом

два печива з’єднані шоколадно-вершковим кремом у шоколадній глазурі, з додаванням арахісу

у пачці (100г)

пачка

500

5.

Десерт-печиво в асортименті

цукрове печиво з суфле та начинкою

у шоколадній глазурі

у пачці (29г)

пачка

600

6.

Десерт-печиво в асортименті

цукрове печиво з суфле та начинкою

у шоколадній глазурі

у коробці (232г)

коробка

20

7.

Міні-рулет в асортименті

бісквітний рулет з начинкою, глазурований шоколадом

у пачці (38г)

пачка

300

8.

Печиво цукрове

печиво з вершково-ванільним ароматом

у пачці (165г)

пачка

150


^ 5.3. Строк поставки товарів або надання послуг протягом грудня 2011 року.

6. Основні умови договору

 • обсяг закупівлі товару може бути зменшений залежно від реального фінансування видатків;

 • ціна Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін;

 • оплата товару здійснюється протягом 7 робочих днів після поставки товару на підставі рахунку на оплату товару (далі - рахунок) та накладних.

 • товари постачаються партіями, згідно заявок Покупця, в яких вказуються необхідні асортимент та кількість;

 • ціна товару включає витрати на доставку, транспортування, розвантаження та пов’язані з ним операції, сплату податків і зборів (обов’язкових платежів);

 • товар поставляється протягом 3 робочих днів з моменту отримання заявки від Покупця за адресою - м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, їдальня СумДУ;

 • товар за якістю повинен відповідати встановленим стандартам, що діють на момент постачання;

 • продавець несе повну відповідальність за кількість та якість товару, а також за додержання узгоджених термінів поставки;

 • покупець зобов'язаний:

 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

 • приймати поставлені товари, що відповідають вимогам Покупця та діючим стандартам, згідно накладної;

 • покупець має право:

 • достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк 3 дні;

 • контролювати поставку товарів у строки, встановлені Договором;

 • відмовитися від приймання товару, що не відповідає діючим стандартам, вимогам Покупця щодо кількості, якості, асортименту, з простроченим терміном реалізації або з терміном, що перевищує 2/3 терміну реалізації;

 • постачальник зобов'язаний:

 • здійснити поставку товарів належної якості у строки, встановлені Договором;

 • надати сертифікат відповідності на кожну партію товару;

 • відшкодувати збитки, завдані неналежним виконанням умов договору.

 • постачальник має право:

 • своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

 • у разі порушення строків поставки товару Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 % вартості товару, з якого допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості;

 • дія Договору може бути достроково припинена за згодою Сторін;

 • Договір може бути розірваний з ініціативи однієї зі Сторін у разі істотного порушення іншою його умов;

 • цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2011 року та може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку 2012 року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у цьому договорі.


7. Строк дії цінових пропозицій 120 календарних днів.

^ 8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 корпус «Г» каб.407, індекс – 40007, спосіб подання – особисто або поштою

8.2. Строк 22 листопада 2011р. до 10-00

9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2 корпус «Г» каб.407, індекс - 40007

9.2. Дата 22 листопада 2011р.

9.3. Час об 11.30

10. Додаткова інформація

1. Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати цінові пропозиції як щодо предмета закупівлі (усіх лотів), так і щодо визначених частин предмета закупівлі (одного або кількох лотів).

2. Усі документи, що подаються учасником в складі цінової пропозиції, викладаються українською мовою. У разі надання документа, який видано іноземною мовою (окрім російської) учасник зобов’язаний прикласти належним чином оформлений переклад українською мовою.

3. Оцінка цінових пропозицій та визначення переможця процедури запиту цінових пропозицій здійснюється по кожному лоту окремо. Переможцем визнається той учасник, який подав пропозицію, що відповідає вимогам замовника, зазначеним у запиті цінових пропозицій, та має найнижчу ціну.

4. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті. В складі цінової пропозиції необхідно надати наступні документи, які повинні бути завірені підписом керівника та власною печаткою Учасника:

4.1. Цінову пропозицію у формі, що наведена в додатку до запиту.

4.2. Документальне підтвердження відповідності учасників наступним вимогам:

щодо правомочності на укладення договору про закупівлю - документ, про обрання/призначення керівником або документ, що підтверджує надання повноважень іншій особі (крім керівника) щодо підписання договору від імені учасника (довіреність або доручення).

щодо провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту:

- копію статуту або іншого установчого документу (для юридичних осіб);

- довідку, складену у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, банківські реквізити);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

- копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб) або копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

- копію довідки з ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (для фізичних осіб).

- копія паспорта (для фізичних осіб).

4.3. Документально підтверджене погодження учасником осовних умов договору за підписом уповноваженої посадової особи та скріплені печаткою, відповідно до п. 6 Запиту цінових пропозицій.


 Голова комітету з конкурсних торгів В.О. Касьяненко


Вик.: секретар комітету з конкурсних торгів

Гаркуша І.В. – тел. (0542) 687-826


ДодатокФорма “Цінова пропозиція”

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)


Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у процедурі запиту цінових пропозицій на закупівлю виробів сухарних, печива та здобних хлібобулочних виробів довгочасного зберігання (15.82.1) , згідно з вимогами Замовника.

Вивчивши запит Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника, зазначені у запиті, за наступними цінами:


^ Найменування товару

(відповідно до технічних вимог)

Виробник (торгівельна марка)

Одиниця вимірювання

Кількість

Ціна за одиницю, грн., з ПДВ

Загальна вартість, грн., з ПДВ

Лот 1

……….
Всього:
Лот 2

………..
Всього:

Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій, встановленого Вами.

Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов’язуємося укласти договір про закупівлю відповідно до основних умов договору, зазначених у запиті, у строк не раніше ніж через п'ять робочих днів з дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через 14 днів з дня визначення переможця.


Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою.

Схожі:

Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www ksu ks ua Інформація про предмет закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника. №35222006003993, Банк – гудку херсонської області, мфо 852010
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: > Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357324
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: > Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357323
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357261
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності)
move to 0-16357339
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Інформація про закупівлю iconІнформація про закупівлю: Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). Інформація про предмет закупівлі: Найменування предмета закупівлі
Реєстраційний рахунок замовника р/р35228006000052 в гудку м. Києва мфо 820019, код банку 820019
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи