Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет icon

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Скачати 56.37 Kb.
НазваЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Дата13.09.2012
Розмір56.37 Kb.
ТипЗвіт

Звіт
про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів


16 від 30 вересня 2011р.


1. Замовник:

1.1. Найменування Сумський державний університет

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05408289

1.3. Місцезнаходження 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail) Положій Анатолій Михайлович, проректор з АГР, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 505, індекс – 40007, тел. (0542) 330-393 факс (0542) 687-826 е-mail info@tender.sumdu.edu.ua

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України; 00027777


2. Джерело фінансування закупівлі кошти державного бюджету


3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування продукти нафтоперероблення рідкі (23.20.1)

3.2. Кількість товарів, вид робіт або послуг

Лот 1 – ( бензин А-95 – 30 000 л. (по талонах) , бензин А–92 – 2 500  л. (по талонах));

Лот 2 – (бензин А–80 – 6 000 л. (по талонах), дизельне паливо – 15 000 л. (по талонах)).


^ 4. Процедура закупівлі відкриті торги


5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності) www.sumdu.edu.ua

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України Дата 01.08.2011р. Номер 127100


5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) -

5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України Дата 09.09.2011р. Номер 162334


5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України 30.09.2011р. Номер 174882

5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом) -


6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі 2 (два)

6.2. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові ПП «Окко-Бізнес», ТОВ ВТФ «Авіас».

6.3. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер ПП «Окко-Бізнес» - Ід.код 37278249, ТОВ ВТФ «Авіас» - Ід.код 32560942.

6.4. Місцезнаходження ПП «Окко-Бізнес» - м. Львів, вул. Пластова, буд. 1, 79056; ТОВ ВТФ «Авіас» - м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 15-а, 49044.


7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 01.09.2011р. до 10-00

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час) 01.09.2011р. об 11-00

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів 4 (чотири)

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів) -

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів

Лот 1

ПП «Окко-Бізнес» - 351 250,00грн.;

ТОВ ВТФ «Авіас» - 380 125,00 грн.;

Лот 2

ПП «Окко-Бізнес» - 229 800,00 грн.;

ТОВ ВТФ «Авіас» - 228 750,00 грн..


7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення –


8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:

Лот 1

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 351 250,00 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 380 125,00 грн.;

Лот 2

найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів 228 750,00 грн.;

найвища ціна пропозиції конкурсних торгів 229 800,00 грн.


Лот 1

номер 110/125 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 351 250,00 грн. (триста п’ятдесят одна тисяча двісті п’ятдесят грн. 00 коп.). (цифрами)                             (словами) 


Лот 2

номер 110/126 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів 228 750,00 грн. (двісті двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят грн. 00 коп.). (цифрами) (словами) 

                           


8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів 07.09.2011р.


9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім'я, по батькові

Лот 1 ПП «Окко-Бізнес»; Лот 2 ТОВ ВТФ «Авіас».

9.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер

Лот 1 ПП «Окко-Бізнес» - Ід. код 37278249; Лот 2 ТОВ ВТФ «Авіас» – Ід.код 32560942

9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання (для фізичної особи), телефон, телефакс.

Лот 1 79056, м. Львів, вул. Пластова, 1 телефакс (0362) 280-565

Лот 2 49044, м. Дніпропетровськ, вул. Гоголя, буд. 15-а, телефакс (0562) 387-108

^ 10. Дата укладення договору про закупівлю та його ціна

Лот 1 Дата 26.09.2011р. Ціна 351 250,00 грн. з ПДВ (триста п’ятдесят одна тисяча двісті п’ятдесят грн., 00 коп.).

Лот 2 Дата 26.0.2011р. Ціна 228 750,00 грн. з ПДВ ( двісті двадцять вісім тисяч сімсот п’ятдесят грн., 00 коп.).


^ 11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце) -

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення -

12.2. Причини -


13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, встановлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам

ПП «Окко-Бізнес», ТОВ ВТФ «Авіас».

13.2. Перелік учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають встановленим законодавством вимогам -

13.3. Перелік учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону ПП «Окко-Бізнес», ТОВ ВТФ «Авіас».

13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника -


14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури) Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів учасників є ціна. Методика оцінки: оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця здійснюється по кожному лоту окремо. Найбільш економічно вигідною пропозицією по кожному лоту визначається та пропозиція конкурсних торгів, ціна якої найнижча.


15. Склад комітету з конкурсних торгів заступник голови комітету з конкурсних торгів, провідний фахівець відділу тендерних закупівель Скиданенко П.М., перший проректор Карпуша В.Д., проректор з науково-педагогічної роботи Любчак В.О., проректор з АГР Положій А.М., секретар комітету з конкурсних торгів, провідний економіст відділу тендерних закупівель Гаркуша І.В.


Голова комітету з конкурсних торгів Касьяненко В.О. _________________

(підпис) М.П.


Схожі:

Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №5 від 19. 05. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет Ідентифікаційний код за єдрпоу 05408289
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №13 від 19. 07. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з агр, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 506, індекс – 40007, тел. (0542)...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №21 від 16. 11. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з адміністративно-господарської роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”,...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №25 від 13. 12. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з адміністративно-господарської роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”,...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №12 від 14. 07. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з адміністративно-господарської роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”,...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №10 від 12. 07. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з адміністративно-господарської роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”,...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №3 від 19. 05. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з адміністративно-господарської роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”,...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №11 від 14. 07. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Положій Анатолій Михайлович, проректор з адміністративно-господарської роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”,...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №9 від 27. 06. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 303,...
Звіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №16 від 30 вересня 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет iconЗвіт про результати проведення процедур відкритих І двоступеневих торгів №7 від 08. 06. 2011р. Замовник: Найменування Сумський державний університет
Любчак Володимир Олександрович, проректор з науково-педагогічної роботи, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус “Г”, каб. 303,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи