Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання icon

Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання
Скачати 51.42 Kb.
НазваПоложення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання
Дата14.09.2012
Розмір51.42 Kb.
ТипПоложення


КОМЕНТАР

до положення про модульно-рейтингову систему

контролю і оцінювання успішності навчання студента


 1. Поточний контроль і оцінювання

  1. При поточному контролі і оцінюванні навчальних досягнень студента він повинен демонструвати свою планомірну роботу із засвоєння навчального матеріалу і виконання всіх видів навчальної роботи (вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних і лабораторних робіт, індивідуальних завдань, курсових проектів і робіт).

  2. Студент зобов’язаний брати участь у всіх заходах поточного контролю протягом модульного циклу і атестаційного тижня.

  3. При відсутності студента на контрольному заході з певного модуля (виду навчальної роботи) студент отримує з нього “0” балів (наприклад, з тестування або контрольної роботи за теоретичним матеріалом певного змістовного модуля (розділу) навчальної дисципліни). Ліквідувати цю заборгованість (отримати оцінку і відповідну кількість рейтингових балів) студент має право протягом модульного циклу і атестаційного тижня.

  4. При кожному повторному складанні контрольного заходу (за винятком відсутності студента на ньому з поважних причин) викладач має право застосовувати штрафні санкції, тобто нараховувати меншу кількість рейтингових балів, що відповідають певній оцінці за шкалою оцінювання або зменшувати оцінку, враховуючи наявні вади щодо організації планомірної поточної роботи.

Рейтингові бали з поточної роботи, що відповідають незадовільній оцінці за шкалою оцінювання студентові теж нараховуються.

Дозволяються дві спроби для отримання позитивної оцінки з контрольного заходу, або одна спроба – для підвищення рейтингу протягом модульного циклу і атестаційного тижня. Якщо цей захід поточного або модульного контролю проводився в атестаційний тиждень, то викладач має право призначити додатковий час на ліквідацію заборгованості протягом наступного модульного циклу, але не більше 2 тижнів.

  1. Модульно-рейтингова система контролю і оцінювання до дисциплін за вибором студента у 2006/2007 навчальному році не застосовується. Успішним студентам виставляється оцінка “зараховано”.
 1. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ (семестровий)
^

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


  1. Підсумкове оцінювання успішності студента з навчальної дисципліни може здійснюватися за наслідками поточної роботи студента, якщо його рейтингові бали (сукупні за всіма видами навчальної роботи і за всіма модульними циклами) такі, що відповідають позитивній оцінці за шкалою оцінювання.

  2. Студент має право на одну спробу підвищити підсумкову позитивну оцінку і, відповідно кількість рейтингових балів, складаючи захід підсумкового контролю (іспит або диференційований залік) Диференційований залік як контрольний захід у цьому випадку проводиться за вимогами семестрового екзамену.

Який матеріал винести на цей контрольний захід, вирішує викладач.

Якщо при семестровому вивченні дисципліни виконувався курсовий проект (робота), які оцінені позитивно, то при здійсненні підсумкового оцінювання на контрольному заході його (її) оцінка теж враховується.

У разі невдалої спроби підвищення рейтингу студент отримує рейтингові бали і відповідну оцінку, що були визначені за наслідками поточної роботи.

  1. Студент зобов’язаний складати диференційований залік або іспит, якщо сукупність рейтингових балів за всі види навчальної роботи і модульні цикли семестру не відповідають позитивній оцінці і знаходяться у межах (0,4R ≤ RD < 0,6R).

Студент має право на 2 повторні спроби отримати позитивну оцінку з дисципліни: перша повторна спроба – складання викладачеві, друга – комісії (незадовільна поточна робота вважається першою (вихідною) незадовільною оцінкою). У цьому випадку при здійсненні підсумкового оцінювання рейтингові бали за незадовільну поточну роботу не враховуються. Позитивно оцінений курсовий проект (робота) враховується як визначено в п.2.2. Повторне складання заходів підсумкового контролю дозволяється протягом навчального семестру (до початку наступного семестру).

  1. Студент не може бути допущений до підсумкової атестації з навчальної дисципліни, якщо за наслідками поточної роботи має рейтинговий бал RD < 0,4R. У цьому випадку він вважається таким, що має академічну заборгованість з навчальної дисципліни, рейтингові бали з навчальної дисципліни йому не нараховуються, оцінювання не здійснюється.

  2. Відрахування студентів за академічну заборгованість здійснюються після завершення екзаменаційної сесії семестру.
Примітка.

При здійсненні поточного і підсумкового контролю і оцінюванні та при аналізі їх наслідків викладач повинен мати на увазі, що не можуть бути всі студенти (або переважна більшість) неуспішними або мати дуже високі навчальні досягнення. Такі аномальні явища є наслідком невірного обрання критеріїв оцінювання. Вони повинні ґрунтуватись на кваліфікаційних вимогах до фахівця, підготовка якого здійснюється, та на вихідному рівні компетентності студента.

Розробники шкали оцінювання ECTS звертають увагу на те, що ця шкала визначає не тільки арифметичні співвідношення оцінок (міжнародної, національної, навчального закладу), а має певну статистичну характеристику (за законом нормального розподілу для успішних студентів):


^ Оцінка ECTS

Визначення

Статистична характеристика

Національна шкала

^ Шкала ВНЗ

A

ВІДМІННО - відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

Кращі 10%
відмінно

0,90 R ≤ RD ≤ 1,00 R

B

ДУЖЕ ДОБРЕ - вище середнього рівня з кількома помилками

Наступні за ними 25%

добре

0,85 R ≤ RD < 0,90 R

C

ДОБРЕ – в загальному правильна

робота з певною кількістю помилок

Наступні за ними 30%

0,75 R ≤ RD < 0,85 R

D

ЗАДОВІЛЬНО - непогано, але зі

значною кількістю недоліків

Наступні за ними 25%

задовільно

0,65 R ≤ RD < 0,75 R

E

ДОСТАТНЬО - виконання

задовольняє мінімальні критерії

Наступні за ними 10%

0,60 R ≤ RD < 0,65 R


Тобто, наприклад, якщо викладач виставляє студентові оцінку D і при цьому за середньостатистичними даними таку оцінку у нього отримують 80% студентів, то це не відповідає вимогам міжнародної шкали оцінювання ECTS і буде сприйматися неправильно. Що стосується рівня компетенцій, які набув студент, то це інше питання. Це визначається акредитацією навчального закладу (спеціальності) і стосується його (її) престижності. Тобто ми сьогодні повинні оцінювати правильно той контингент студентів, який маємо, і закладати в критерії оцінювання такий рівень компетенцій, який можемо забезпечити.


Схожі:

Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconКоментар до положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента
Студент зобов’язаний брати участь у всіх заходах поточного контролю протягом модульного циклу І атестаційного тижня
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090605-37 затвердженої 15. 11. 2003р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconПоложення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од
Н-3-8090603-31 затвердженої 10. 2002р., “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою...
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconПоложення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів затверджено на засіданні Методичної ради чдту від „ 2009 р протокол № Черкаси 2009
Положення про організацію контролю та оцінювання якості навчання студентів (далі Положення) розроблено на підставі
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconНаціональний авіаційний університет
«Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)»...
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно- модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)”...
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconНаціональний авіаційний університет
Тимчасового положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)” та...
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconНаціональний авіаційний університет
Н-3 090603-41, “Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного...
Положення про модульно-рейтингову систему контролю І оцінювання успішності навчання студента Поточний контроль І оцінювання iconНаціональний авіаційний університет
Н-3-80090603-20 та н-3 090605-20 затвердженої 25. 10. 02 р., „Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи