Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція icon

Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція
Скачати 129.98 Kb.
НазваІнформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція
Дата14.09.2012
Розмір129.98 Kb.
ТипДокументи
Національне агентство України з питань державної служби

Запорізька обласна державна адміністрація

Класичний приватний університет

до 20−ї річниці університету
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ІV Всеукраїнська

науково-практична конференція


«Актуальні проблеми та

перспективи розвитку публічного управління в Україні»


11 жовтня 2012 року


м. Запоріжжя

^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Класичний приватний університет запрошує державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, докторантів, аспірантів, здобувачів наукових ступенів та інших зацікавлених осіб взяти участь у ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку

публічного управління в Україні»,

яка відбудеться 11 жовтня 2012 року.


^ Мета конференції:

Систематизація наукових знань з актуальних проблем публічного управління в Україні, враховуючи виклики, які виникають у зв’язку з процесами суспільної трансформації та економічного розвитку; оприлюднення результатів наукових досліджень щодо тенденцій розвитку державних та муніципальних інституцій, обґрунтування доцільності їх удосконалення у практиці державного будівництва в Україні на сучасному етапі державотворення; розробка пропозицій щодо реформування публічного управління в контексті європейської інтеграції України.


^ КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОЙДЕ У ФОРМАТІ ПЛЕНАРНОГО ТА СЕКЦІЙНИХ ЗАСІДАНЬ:

1. Пріоритети та механізми державного управління процесами модернізації національної економіки.

2. Розбудова системи місцевого самоврядування України: тенденції та перспективи.

3. Трансформація соціальної політики України на шляху інтеграції в європейське співтовариство.

4. Соціально-економічні аспекти публічного управління.

5. Актуальні проблеми регіональної політики.

6. Правове забезпечення публічного управління.

7. Реформування загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.


^ ОРГКОМІТЕТ конференції

Співголови конференції:

Огаренко В.М., ректор Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор
^

Пеклушенко О.М., Голова Запорізької обласної державної адміністрації


Толкованов В.В., Голова Національного агентства України з питань державної служби, кандидат юридичних наук, доцент, доктор публічного права (Франція)

Поважний О.С., ректор Донецького державного університету управління, заслужений працівник народної освіти України, доктор економічних наук, професор


^ Члени оргкомітету конференції:


Авраменко Н.В., Головний лікар Запорізького обласного Центру реабілітації репродуктивної функції сім'ї, заслужений лікар України, доктор наук з державного управління, доцент

Амосов О.Ю., перший заступник директора Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, професор

^ Ахламов А.Г., перший заступник директора Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, професор

Багров М.В., ректор Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського, заслужений працівник освіти України, академік Кримської Академії наук, член Національного Комітету географів України, Академік Національної Академії Наук України, Герой України, доктор географічних наук, професор

Бакуменко В.Д., проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Білинська М.М., віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор

Бедін С.В., директор Державного підприємства "Енергоринок", Почесний енергетик України

Болдуєв М.В., завідувач кафедри обліку і аудиту Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор

Бодров В.Г., завідувач кафедри управління національним господарством Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор економічних наук, професор

Бражко О.В., професор кафедри фінансів і кредиту Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, доцент

Вєрозубов О.Г., начальник управління освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації

Дорофієнко В.В., завідувач кафедри «Менеджмент у невиробничій сфері» Донецького державного університету управління, академік Академії економічних наук України, Відмінник освіти України, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор

Дєгтяр А.О., завідувач кафедри економічної теорії і фінансів Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор

Єрмілов С.Ф., директор Інституту проблем екології та енергозбереження, Голова комітету з енергетичних питань Фонду «Перспективна Україна»

Журба О.В., Начальник Управління державної служби Головдержслужби України в Запорізькій області

Загорський В.С., директор Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, голова експертної ради з державного управління державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктор економічних наук, професор

Іваницька О.М., завідувач відділу фінансових ринків Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», доктор наук з державного управління, професор

Ільяшенко В.А., головний редактор науково-виробничого журналу «Держава та регіони», серії: «Державне управління», доктор наук з державного управління, професор

Кальченко В.М., член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, заслужений енергетик України, кандидат наук з державного управління

Канавець М.В., директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, кандидат наук з державного управління

Кравченко Т.А., завідувач магістратури спеціальності «Державна служба», доцент кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету, кандидат наук з державного управління, доцент

Латинін М.А., завідувач кафедри економічної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор

Лозинська Т.М., завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної агарної академії, доктор наук з державного управління, професор, доктор наук з державного управління, професор

Лопушинський І.П., завідувач кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету, заслужений працівник освіти України, доктор наук з державного управління, професор


Мерзляк А.В., проректор з науково-педагогічної роботи, директор Інституту управління Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор

Монаєнко А.О., проректор з наукової роботи Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор

Мордвінов О.Г., завідувач кафедри державного управління Класичного приватного університету, доктор наук з державного управління, професор

Пелих С.О., завідувач кафедри державного регулювання економіки Академії управління при Президентові Республіки Білорусь, доктор економічних наук, професор

Пілюшенко В.Л., проректор з наукової роботи Донецького державного університету управління, член-кореспондент Національної академії наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державних премій СРСР та України, доктор технічних наук, професор

Попов Р.А., заступник начальника управління забезпечення протокольних заходів Секретаріату Кабінету Міністрів України, кандидат наук з державного управління

Прядко В.В., ректор Буковинського державного фінансово-економічного університету, заслужений працівник освіти України, доктор економічних наук, професор

Розпутенко І.В., завідувач кафедри економічної політики Національної академії державного управління при Президентові України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор наук з державного управління, професор

Серьогін С.М., директор Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України

Стойка А.В., проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Донецького державного університету управління, доктор наук з державного управління, доцент
^

Ярмощук М.А., заступник голови Запорізької обласної державної адміністрації


=============================================================================================

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Для участі у конференції необхідно до 20 вересня 2012 р. на адресу оргкомітету надіслати поштою, або подати особисто:

 • заявку встановленої форми;

 • текст тез доповіді у паперовому та в електронному варіанті (або на CD диску);

 • пропозиції до проекту рекомендацій конференції;

 • копію документу про сплату організаційного внеску.

2. Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції здійснюються за рахунок учасників.


^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ

Приймаються до друку тези обсягом до 3-х сторінок формату А-4, надруковані в текстовому редакторі Mіcrosoft Word версії 6.0 або 7.0.

Тези мають бути оформленні відповідно до вимог:

 1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – Times New Roman; кегль – 12; стиль – звичайний; абзацний відступ – 1,25.

 2. У правому верхньому куті – прізвище, ім’я, по-батькові автора, нижче – науковий ступінь, вчене звання, посада, нижче – організація. Назву тез друкувати великими літерами симетрично до тексту.

 3. Список літератури подається в кінці тексту, в алфавітному порядку з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

 4. Назва файлу повинна відповідати номеру секції конференції (наприклад 1_Petrov.doc; 2_Ivanenko.doc).

 5. Тези підписуються авторами на першій сторінці роздрукованого варіанту.

 6. Рукопис тез потрібно ретельно відредагувати. За мовностилістичний рівень написання тез відповідальність несе автор.

 7. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповідей, що не відповідають тематиці конференції чи встановленим вимогам щодо оформлення.Робочі мови конференції: українська, російська.

Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції.

^ ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Організаційний внесок за участь у роботі конференції включає редагування та видання збірника тез і складає:

 • 150 грн. – з наданням збірника тез доповідей;

 • 50 грн. – без надання збірника тез доповідей;

 • доктори наук, у разі подання тез доповідей одноосібно, організаційний внесок не сплачують
 1. Грошову суму організаційного внеску перерахувати:

р/р 26002310022201, ОКПО 19278502, МФО 313753

Класичний приватний університет, Філія АБ “Південний”, м. Запоріжжя.

Вид платежу: “За участь у конференції (прізвище, ім’я, по батькові учасника, тема конференції)”.

 1. Пленарне засідання конференції відбудеться в ауд. 512-а головного корпусу Класичного приватного університету (м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, 5 поверх).

 2. Реєстрація учасників конференції – 11 жовтня 2012 р. у фойє Інституту права КПУ з 8.30 до 9.50.

Початок роботи конференції – о 10.00.

^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

Класичний приватний університет

вул. Жуковського, 70-б, каб. 705, м. Запоріжжя, 69002

з поміткою „В оргкомітет конференції”

Питання з приводу конференції Ви можете з’ясувати

за телефоном: (061) 220-47-29 (Омельчак Катерина Олександрівна)

E–mail: MDS_KPU@ukr.net


^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Петров Олександр Юрійович,

к. держ. упр., доцент кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету


^ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Текст...


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


============================================================================================================

ЗАЯВКА


на участь у роботі ІV Всеукраїнської науково-практичній конференції

«Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління в Україні»


Прізвище, ім’я, по-батькові _____________________________________________


Науковий ступінь _____________________________________________________


Вчене звання _________________________________________________________


Місце роботи _________________________________________________________


Посада _______________________________________________________________


Адреса для листування (e-mail) ___________________________________________


Контактні телефони ____________________________________________________


Назва доповіді (повідомлення) ___________________________________________


Номер секції __________________________________________________________


Форма участі (підкреслити необхідне):

 • виступ з доповіддю

 • виступ з повідомленням

 • узяти участь як слухач


Необхідне технічне забезпечення (підкреслити необхідне):

 • мультимедійний проектор

 • графопроектор


Потреба у готельних послугах (вказати термін проживання): _____ діб


Придбаю збірник матеріалів за підсумками конференції: ______ примірників


Дата ___________


Підпис _________

^ ДО УВАГИ АВТОРІВ

Учасники конференції можуть також подати до друку статті в наукових фахових виданнях Класичного приватного університету з державного управління:

^ Вимоги до авторських оригіналів статей, поданих до:

 1. Науково-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Державне управління» (який включено до переліку фахових видань з державного управління згідно з Постановою Президії ВАК України від 14.10.2009 р.№ 1-05/4)

 2. «Право та державне управління» (який включено до переліку фахових видань з юридичних наук та державного управління згідно з Постановою Президії ВАК України від 23.02.2011 р. № 1-05/2)

1. До друку приймаються неопубліковані раніше роботи, написані українською мовою, обсяг 0,5 умов. друк. арк. (10-12 стор.)

2. Рукопис статті має містити такі необхідні елементи (бажано виділені напівжирним шрифтом):
^ УДК;
Назва статті українською, російською та англійською мовами;
Прізвище, ім’я, по батькові повністю українською, російською та англійською мовами;
Анотація українською, російською та англійською мовами (до 100 слів);
^ Ключові слова українською, російською та англійською мовами (3–10 слів);
І. Вступ (постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття);
ІІ. Постановка завдання (формулювання цілей статті);
ІІІ. Результати (виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
IV. Висновки з дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому науковому напрямі;
^ Література за алфавітом (оформляти слід згідно з вимогами до бібліографічних описів);
Підпис автора і дата.

3. Технічні вимоги до оформлення статей
Стаття має бути набрана в текстовому редакторі Microsoft Word. Поля з усіх боків – 20 мм. Шрифт – Times New Roman 14 з інтервалом 1,5. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною і застосовуватися у статті лише тоді, коли це значно покращує її зміст порівняно з текстовою формою викладу. Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та через кому конкретну сторінку.

4. Якщо рукопис статті підготовлено у співавторстві, то на окремому аркуші слід чітко визначити особистий внесок кожного автора у створення рукопису та посвідчити це своїми підписами.

5. Паперовий варіант, підписаний автором, ідентичний набраному в електронному варіанті, завірена рецензія доктора наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь доктора наук), довідка про автора на окремому аркуші (прізвище, ім’я, по батькові повністю, відповідно до паспортних даних, адреса, телефони з кодом міста, науковий ступінь, вчене звання, посада, установа), копія документа про сплату (25 гривень за сторінку) пере­даються відповідальному редакторові або надсилаються за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70-б, КПУ, редакція журналу “Держава та регіони”.

6. Гроші треба перераховувати за реквізитами:
КПУ / Філія АБ “Південний”
р/р 26002310022201 / ОКПО 19278502 / МФО 313753
За друк статті у науково-виробничому журналі “Держава та регіони”.

Контакти редакції:
Відповідальний редактор – Белькова Світлана Вікторівна
69902, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 70-б, а. 121 (головний корпус)
Класичний приватний університет, тел.: (061) 220-58-42, факс: (061) 701-90-08

Схожі:

Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconІнформаційний лист всеукраїнська науково-практична конференція
Для участі запрошуються фахівці, викладачі внзів, науковці науково-дослідних інститутів, аспіранти
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconІнформаційний лист всеукраїнська науково-практична конференція
Для участі запрошуються фахівці, викладачі внзів, науковці науково-дослідних інститутів, аспіранти
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconІнформаційний лист №3
Всеукраїнська науково – практична конференція “Сучасні проблеми розвитку теорії та методики гімнастики та хореографії”
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconІнформаційний лист №1
Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича на кафедрі ґрунтознавства відбудеться Всеукраїнська науково-практична...
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconІнформаційний лист всеукраїнська науково -практична конференція
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційні процеси у фінансово-кредитній сфері»,...
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconІнформаційний лист №1 Всеукраїнська науково-практична конференція
Оргкомітет запрошує до участі у конференції студентів, магістрантів, аспірантів, викладачів вузів, наукових співробітників, освітян-практиків....
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconІнформаційний лист №1 Вельмишановні колеги!
Полтава відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Медична наука в практику охорони здоров’я» (для молодих...
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconV міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу» інформаційний лист шановні колеги!
Міжнародна науково-практична конференція «особистість в духовно-моральному просторі сучасного світу»
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconНауково-практична конференція з міжнародною участю
Сучасні методи реабілітації ”, яка внесена як офіційний додатковий захід до галузевого реєстру з’їздів, конференцій на 2012 рік (інформаційний...
Інформаційний лист ІV всеукраїнська науково-практична конференція iconЗвіт про проведення конференції у 2011 році назва заходу Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Назва заходу – Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія І практика вдосконалення машин: проблеми та перспективи»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи