Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології icon

Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології
Скачати 64.23 Kb.
НазваРеєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології
Дата14.09.2012
Розмір64.23 Kb.
ТипЗакон

Координати оргкомітету:

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 257. Відповідальний: доцент Скригонюк Микола Іванович.

Моб. тел. 098-455-10-60 (Київстар); 099-439-39-49 (МТС).

 • Оргкомітет, на жаль, не може відшкодовувати витрати, пов’язані з проїздом, проживанням та харчуванням учасників конференції;

 • Організаційний внесок не передбачений.

Усі основні заходи, які заплановані Організаційним комітетом конференції планується провести в Червоному нав­чальному корпусі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який розташований: 01601 Україна м. Київ вул. Володимирська, 60 (їхати до зупинки метро «Університет»).

* Реєстрація учасників конференції з 9.00 до 10 год. за вказаною адресою.

Основні закони плебсології

1. Закон боротьби за мир.

2. Закон побудови світового класичного громадянського суспільства (демонструє характер та механізм його правового розвитку).

3. Закон природного права народу на опір узурпованій державній владі (вказує на шлях суспільних заворушень як натурально-звичаєву форму очищення від диктаторства єдиного народного джерела влади, яково першооснови Української республіки).

4. Закон плебсонабмічної системи вимірів суспільних заворушень (розкриває їх загальні, об’єктивні закономірності та причини обумовленості).

5. Закон "потоку" як природно-соціальний механізм агресії (діє в неорганічній і органічній природі, суспільстві та мисленні).

6. Закон масової агресії в умовах юрби (дозволяє зрозуміти його природну дію у різні періоди віку людини).

7. Закон узаконення законного себе з участю поміркованої людської маси.


Основні аксіоми плебсології

1. Національне природне право володарювати довіку конкурує з реальною державною владою і корегує її діяльність;

2. Помилкові державні рішення ухвалюють не нації (народи), а їх лідери і, наближені до них соціальні групи;

3. Природне право людини, нації (народу) повсякчас конкурує з хитрощами державної влади;

4. Конфліктні ситуації в державі можуть бути вирішені голосом розуму мудрого простонароду;

5. Життя людини, сім’ї, нації (народу), а відтак – суспільства й держави потребує свободи, власності, справедливості і владності;

6. Недосконалість людини як відносно розумної істоти перед природою, яково першоосновою всього сущого;

7. Людина з її способами правління собою й іншими, у тому числі державою, перебуває у субстанції, що немає меж і протилежна ідеальному;

8. Суспільство межі свого вдосконалення не має і мати не може.

Інші дані щодо плебсології у Вікіпедії та наявних наукових джерелах.


^ Матеріали доповідей та виступів 1, 2, 3 та 4 конференції з плебсологічної тематики були видруковані. Умови придбання збірників: тел. 098-455-10-60 (Київстар), 099-439-39-49 (МТС) e-mail: plebsologia1958@yandex.ru.


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Академія муніципального управління

Фінансово-правовий коледж

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

Благодійна організація

«Центр практичної філософії»

V (ювілейна) Всеукраїнська науково-практична конференція

«Людина і держава – плебсологічний вимір»

( з виданням наукової збірки)

26 жовтня 2012 р. м. Київ, Україна

Плебсологія – це філософсько-правове вчення; окремий напрям філософії права; міжгалузева суспільно-правова наука.

Узагальнено: плебсологія є інтегральною системою філософсько-правових поглядів про масову участь мудрого простонароду, очолюваного національною елітою, інших соціальних і національних груп, як і всього Українського народу та усіх народів світу, в право-державотворчих та других позитивних і негативних природно-соціальних процесах, у тому числі глобалізмі і антиглобалізмі, фінансово-економічних, політичних системах і кризах, так само й світових, різного виду виборах, плебісцитах, рівночинно про захист: природи; прав та свобод людини і громадянина; ґендерної рівності; сім’ї; національних та соціальних груп; рідної національної, а також справедливої інтернаціональної державності; мов, культур та ін., з метою побудови, з дотриманням принципу національної державності, світового класичного громадянського суспільства.


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у ^ V (ювілейній) Всеукраїнській науково-практичній конференції „Людина і держава – плебсологічний вимір»”, яка відбудеться 26 жовтня 2012 року на базі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за співучасті вказаних організацій

Основні напрями роботи конференції:

У межах конференції буде діяти

Віртуальний Інститут практичної філософії

Окрім того, діятимуть секції:

1. Філософії; Філософії права; соціології права;

2. Плебсології;

3.Теорії та історії держави та права;

4. Конституційного права; Адміністративного права; Державного управління;

5. Цивільного право; Господарського права;

6. Трудового права та права соціального забезпечення; Фінансового права;

7. Міжнародного приватного права;

8. Права: земельного, екологічного, аграрного;

9. Кримінального права та кримінології;

10. Правосуддя (цивільний процес, нотаріат, кримінальний процес та криміналістика, оперативно-розшукова діяльність);

11. Маркетингу. Менеджменту організацій;

12. Бюджетування. Управління персоналом;

13. Конфліктології;

16. Комунікації в сучасних умовах;

17. Журналістики. Історії. Соціології. Логіки. Психології;

12. Політології, економіки, педагогіки та ін. гуманітарних наукових напрямів.

Робочі мови конференції:

 • Українська, російська, англійська.

 • Для учасників конференції необхідно до 15 жовтня 2015 року надіслати одночасно:

   • заявку (див. зразок);

   • відредаговані тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення);

   • засвідчену рекомендацію наукового керівника (сканованому, в електронному варіанті) і на електронну адресу: plebsologia1958@yandex.ru

Зразок заявки

Заявка

На участь у V (ювілейній) Всеукраїнській науково-практичній конференції „Людина і держава – плебсологічний вимір

Прізвище, ім'я, по-батькові__________________

Навчальний заклад та тема доповіді___________

Дом. адреса __________________________

Тел./ факс* __________________________

E-mail __________________________

П.І.Б. керівника та наукові регалії:

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • текст, виконаний у Microsoft Word для Windows;

 • обсяг – до 3 сторінок книжного формату А4 (посилання на список джерел не подаються);

 • поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм., ліве -20мм;

 • шрифт – Times New Roman.Кегль – 14;

 • інтервал між рядками - 1,5;

 • назва файлу в електронному варіанті повинна містити прізвище автора в англійській транслітерації;

Зразок оформлення тез доповіді

Микола Скригонюк,

Київський національний університет імені

Тараса Шевченка


Людина і держава – плебсологічний вимір

Актуальність теми дослідження обумовлена...[текст доповіді]


Рекомендація

Плебсологічна (філософсько- правова) характеристика об’єкту дослідження має такі елементи:

1. Плебсологічний об’єкт як конкретне, тобто природно – соціальне (дія – бездіяльність) явище, подія, національна культура, народна правотворчість, правова норма, право-державотворчі процеси за участю мудрого простонароду та інші аналогічні позитивні та негативні процеси, (елементи яких сформульовані у визначенні плебсологія) з його невпинною правовою сутністю;

2. Основоположний метод плебсологічного пізнання як концентроване осмислення мудрим простонаром, у формі систематизованої сукупності загального-філософського і названого вище – конкретного;

3. Природа виникнення (натуральна, соціальна чи змішані) та генезис предмету дослідження;

4.Наслідки (деякі обставини), тобто значення досліджуваного предмету для сучасності : людини, суспільства, рідної національної (справедливої інтернаціональної) державності і світового співтовариства;

5. Джерела первинних відомостей про предмет дослідження;

6. Погляди класиків і сучасних вчених про предмет дослідження;

7. Система природно-правових та соціально-правових ознак предмету досліджен­ня: загальна, галузева;

8. Застосування плебсологічних, а також галузевих законів та аксіом, у т.ч. нормативно-правових актів, в процесі пізнання відповідного предмету

9. Думки спеціалістів;

10. Висновок експерта (у разі потреби);

11. Громадська думка про предмет дослідження;

12. Позитивний і негативний вплив досліджуваного предмету на побудову світово­го класичного громадського суспільства.

Схожі:

Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconРеєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології
Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 257 (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Відповідальний:...
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconРеєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології
Київ, вул. Володимирська, 60, кім. 257 (юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка). Відповідальний:...
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології icon«Медіаосвіта: європейський досвід та українські перспективи в контексті шкільної та післядипломної педагогічної освіти»
Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського за адресою: м. Чернігів, вул. Гоголя,...
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconКорисна інформація для учасників олімпіади з дисципліни «фінансовий менеджмент» Реєстрація учасників
...
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології icon11 травня 2010 р
Реєстрація учасників у приміщенні Закарпатського державного університету за адресою: вул. Заньковецької, 89 а (ректорат, 103 ауд.)....
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconПорядок роботи конференції
Заїзд та реєстрація учасників буде відбуватися з 21 травня 2012 року за адресою м. Київ, вул. Героїв Оборони 13, корпус 4, кімната...
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconСевастополь 14-16 травня 2011 року
Заявку та тези доповідей на участь у конференції просимо заздалегідь надіслати за вказаною нижче адресою
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconУ вищій школі Севастополь 18-20 травня 2012 року
Заявку та матеріали на участь у конференції просимо надіслати за вказаною нижче адресою до 15 квітня
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconУ вищій школі Севастополь 18-20 травня 2012 року
Заявку та матеріали на участь у конференції просимо надіслати за вказаною нижче адресою до 15 квітня
Реєстрація учасників конференції з 00 до 10 год за вказаною адресою. Основні закони плебсології iconПрограма всеукраїнської студентської наукової конференції «Молодіжні виміри якості життя та соціального капіталу в сучасному суспільстві»
Реєстрація учасників конференції (вул. Артема, 94; аудиторія 414, 6 навчальний корпус)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи