Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! icon

Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Скачати 49.95 Kb.
НазваКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Дата14.09.2012
Розмір49.95 Kb.
ТипДокументи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас 18-19 жовтня 2012 року взяти участь

у  Міжнародній науково-практичній  конференції


«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ»

(до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури)


Напрями роботи конференції:

  • Історія становлення вітчизняної фізичної культури.

  • Теоретико-методологічні основи фізичного виховання різних груп населення.

  • Модернізація сучасної концепції фізичного виховання.

  • Фізична культура та інклюзивна освіта.


У роботі конференції планується участь провідних вітчизняних та зарубіжних учених, зокрема з Ізраїлю, Литви, Польщі, Російської Федерації, США та ін.

Місце та порядок проведення конференції:

18 жовтня

Київський університет імені Бориса Грінченка (м .Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б.

Проїзд: ст. м. «Мінська»)

Реєстрація учасників: 9.30 – 10.30

Пленарне засідання: 10.30 – 13.00

Перерва на обід: 13.00 – 14.00

Продовження пленарного засідання: 14.00 – 16.00

19 жовтня

(початок роботи о 9.30)

Круглий стіл «Актуальні проблеми фізичної культури і здоров’я», майстер-класи

(за адресою: вул. Маршала Тимошенка, 13-б)

Секційне засідання «Інклюзивна освіта: від основ до практики» (за адресою: М.Берлинського, 9,

ст. метро «Дорогожичі», Інститут спеціальної педагогіки НАПН України)


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Вартість участі у конференції: оргвнесок – 100 грн (передбачає часткове покриття витрат на проведення конференції та видання збірника матеріалів і програми конференції); вартість друку статті у збірнику матеріалів конференції – 20 грн за одну сторінку. Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».

Примітка. Усі витрати, пов’язані з перебуванням на конференції (проїзд, проживання, харчування тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

Доктори наук, які беруть участь у конференції, оргвнесок та вартість друку статті не сплачують. Видання матеріалів планується до початку конференції. Можлива доповідь у формі презентації.


Для участі у науково-практичній конференції

просимо до 10 серпня 2012 року подати до оргкомітету конференції:

1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).

2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) – 1 примірник, підписаний автором.

3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і збережений у двох форматах – doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою “Фізична культура”).

4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості друку.

5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію.

^ Вимоги щодо оформлення статті

Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури.

Обсяг публікації – 6-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст повинен бути набраний на комп’ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). ^ Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, інтервал – 1,5 пт. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє та нижнє – 20 мм.

Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті – індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал – анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра – номер джерела у списку літератури, а друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел – крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список джерел під заголовком ДЖЕРЕЛА. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку джерел через інтервал розміщуються анотації (3–4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

УВАГА! ^ Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.


^ РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

учасника Міжнародної науково-практичної  конференції

«ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ІСТОРІЯ, СЬОГОДЕННЯ, МАЙБУТНЄ»


Прізвище, ім’я, по батькові
Науковий  ступінь
Вчене звання
Місце роботи

(повна  назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація  матеріалів + усна доповідь

Тільки  усна доповідь

Участь  без доповіді та публікації

Повна назва доповіді
Запланована секція
Потреба у готелі (від 450 грн/доба).

КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: 04053, м. Київ, вул. Воровського, 18/2, Київський університет імені Бориса Грінченка, ректорат, науково-методичний центр досліджень, наукових проектів та програм (к.104).

Е-mail: nmc.nd@kmpu.edu.ua

Координатори конференції: Патук Тетяна Миколаївна; Віннікова Наталія Миколаївна.

Довідки за телефонами: (044) 234-41-12.  

Оргкомітет  конференції

Схожі:

Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconКиївський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Детермінанти становлення й розвитку особистості в умовах суспільних трансформацій
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Метою конференції є визначення ролі та місця столиці України у європейських І національних культурних процесах, просвітницької місії...
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки україни головне управління освіти І науки виконавчого органу київради (кмда) київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги!
Метою конференції є визначення ролі та місця Києва у європейських та національних культурних процесах, просвітницька місія столиці...
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас 28-29 березня 2012 року взяти участь
Мета конференції – актуалізація та осмислення ідей стратегічного планування розвитку вищої освіти й університетської науки на міжнародному...
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас 28-29 березня 2012 року взяти участь
Мета конференції – актуалізація та осмислення ідей стратегічного планування розвитку вищої освіти й університетської науки на міжнародному...
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас 28-29 березня 2012 року взяти участь
Мета конференції – актуалізація та осмислення ідей стратегічного планування розвитку вищої освіти й університетської науки на міжнародному...
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інститут європейських досліджень нан україни центр міжнародної безпеки донецького національного університету інформаційний лист шановні колеги!
...
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка кафедра загальної, вікової та педагогічної психології короткий курс лекцій ергономіка
Ергономіка. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 33 с
Київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні колеги! iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський університет імені бориса грінченка інформаційний лист шановні студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації!
Метою конференції є визначення креативних ідей щодо розвитку сучасної університетської освіти, підвищення ролі студентства у цьому...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи