Наукові ступені І вчені звання icon

Наукові ступені І вчені звання
Скачати 45.71 Kb.
НазваНаукові ступені І вчені звання
Дата14.09.2012
Розмір45.71 Kb.
ТипДокументи

УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ І УРЯДОМ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В'ЄТНАМ ПРО

ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ,

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кабінет Міністрів України і Уряд Соціалістичної Рес­публіки В'єтнам, далі — "Сторони", діючи в рамках національних законодавств держав Сторін,

бажаючи розвивати двосторонні відносини в галузі освіти і науки,

прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання, відповідно до Угоди між Міністерством освіти і науки України і Міністерством освіти і підготовки кадрів Со­ціалістичної Республіки В'єтнам про співробітництво в га­лузі освіти і науки, підписаної 11 лютого 2003 року,

домовились про таке:

Стаття 1

Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту, про присудження наукових ступенів та присвоєння вчених звань, що видаються в Україні і Со­ціалістичній Республіці В'єтнам.

Стаття 2

Визнання документів про освіту, про присудження на­укових ступенів та присвоєння вчених звань здійснюється відповідно до вимог чинних законодавств України та Со­ціалістичної Республіки В'єтнам.

Стаття З

Взаємне визнання визначених у статті 1 цієї Угоди до­кументів не може бути здійснено в разі встановлення в них суттєвих відмінностей, що не відповідають встановленим вимогам до зазначених освітніх рівнів, наукових ступенів і вчених звань держави відповідної Сторони.

Стаття 4

Документи про закінчення відповідного періоду на­вчання та про базову загальну середню освіту, видані в Україні і Соціалістичній Республіці В'єтнам, взаємно ви­знаються.

Стаття 5

Документи про повну загальну середню освіту, видані в Україні і Соціалістичній Республіці В'єтнам, що дають право їх власникам вступати до вищих навчальних за­кладів на території держав Сторін, взаємно визнаються.

Стаття 6

Дипломи про закінчення навчання у професійно-тех­нічних навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем "кваліфікований робітник", видані в Україні, і до­кументи про професійну освіту, видані професійними училищами Соціалістичної Республіки В'єтнам, відповідно до зазначених у них однакових або подібних професій і рівня кваліфікації, взаємно визнаються.

Стаття 7

Дипломи про закінчення навчання у вищих навчаль­них закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молод­ший спеціаліст", видані в Україні, і дипломи про закін­чення технікумів за освітньо-кваліфікаційним рівнем "технік", видані в Соціалістичній Республіці В'єтнам, від­повідно до зазначених в них однакових або споріднених спеціальностей, взаємно визнаються.

Стаття 8

Дипломи про закінчення навчання у вищих навчаль­них закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бака­лавр", видані в Україні і Соціалістичній Республіці В'єтнам, відповідно до зазначених в них однакових або споріднених спеціальностей, взаємно визнаються.

Стаття 9

Дипломи про закінчення навчання у вищих навчаль­них закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спе­ціаліст" або "магістр", видані в Україні, і дипломи про за­кінчення навчання у вищих навчальних закладах з при­своєнням кваліфікації "інженер" або "магістр", видані в Соціалістичної Республіки В'єтнам, відповідно до зазна­чених в них однакових або споріднених спеціальностей, взаємно визнаються.

Стаття 10

Документи про присудження наукового ступеня "кан­дидат наук", видані Вищою атестаційною комісією Украї­ни, відповідають документам про присудження наукового ступеня "доктор", виданим в Соціалістичній Республіці В'єтнам, і взаємно визнаються.

Документи про присудження наукового ступеня "док­тор наук", видані Вищою атестаційною комісією України, визнаються в Соціалістичній Республіці В'єтнам.

Еквівалентність документів про присудження науко­вих ступенів встановлюється відповідно до чинних зако­нодавств держав Сторін.

Стаття 11

Документи про присвоєння вчених звань "доцент" і "професор", видані Міністерством освіти і науки України, відповідають документам про присвоєння вчених звань "доцент" і "професор", виданим уповноваженим органом Соціалістичної Республіки В'єтнам, і взаємно визнаються.

Стаття 12

Передбачене статтями 4—11 цієї Угоди взаємне ви­
знання документів про освіту, наукові ступені і вчені зван­
ня не звільняє власника документа від обов'язку викону­
вати інші загальні вимоги (окрім умов, що стосуються на­
явності відповідного документа), що пред'являються при
вступі до навчального закладу, здобутті наукового ступе­
ня, вченого звання або при здійсненні професійної діяль­
ності на території держав Сторін. :

Стаття 13

Документи, видані навчальними закладами після за­кінчення курсів підвищення кваліфікації, визнаються на території держав Сторін, але не можуть бути підставою для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня чи спеціаль­ності.

Стаття 14

Для виконання положень цієї Угоди Сторони надавати­муть одна одній інформацію про критерії та процедуру визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання, а також своєчасно інформуватимуть про зміни в їхніх системах освіти.

Стаття 15

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноси­тися зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами і становитимуть її невід'ємну частину.

Стаття 16

Усі спори, що виникають при застосуванні або тлума­ченні цієї Угоди, вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та переговорів.

Стаття 17

Ця Угода укладається на невизначений термін і набу­ває чинності з дати її підписання.

Кожна з Сторін може припинити дію цієї Угоди шля­хом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити її дію. Угода припиняє свою дію через 12 місяців після отри­мання іншою Стороною відповідного повідомлення.

Вчинено в м. Київ "04" листопада 2004 року у двох при­мірниках, кожний українською, в'єтнамською та російсь­кою мовами, при цьому всі тексти є автентичними.

У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні, перева­га надаватиметься тексту російською мовою.

За Кабінет Міністрів За Уряд Соціалістичної

України Республіки В'єтнам

Схожі:

Наукові ступені І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Наукові ступені І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України І Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені І вчені звання
Кабінетом Міністрів України І урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові...
Наукові ступені І вчені звання iconІ. наукові ступені та вчені звання
Автоматизації виробничих процесів, електротехніки І теплотехніки” Національного лісотехнічного університету України, м. Львів
Наукові ступені І вчені звання iconКарпенко Надія Іллівна, кандидат географічних наук, доцент (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади). робоча програма

Наукові ступені І вчені звання iconКарпенко Надія Іллівна, кандидат географічних наук, доцент (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади). робоча програма

Наукові ступені І вчені звання iconКарпенко Надія Іллівна, кандидат географічних наук, доцент (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади). робоча програма

Наукові ступені І вчені звання iconКарпенко Надія Іллівна, кандидат географічних наук, доцент (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади). робоча програма

Наукові ступені І вчені звання iconОдеський національний університет імені І. І. Мечникова
Розробники: (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади): к психол н., доц каф соціальної та прикладної психології...
Наукові ступені І вчені звання iconКарпенко Надія Іллівна, кандидат географічних наук, доцент (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади). робоча програма
Спеціальність – Географія Професійне спрямування – геоморфологія і палеогеографія
Наукові ступені І вчені звання iconКарпенко Надія Іллівна, кандидат географічних наук, доцент (вказати авторів, їхні наукові ступені, вчені звання та посади). робоча програма
Спеціальність – Географія Професійне спрямування – геоморфологія і палеогеографія
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи