Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання icon

Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Скачати 37.46 Kb.
НазваУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Дата14.09.2012
Розмір37.46 Kb.
ТипДокументи

УГОДА МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ТА УРЯДОМ МОНГОЛІЇ ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ,

НАУКОВІ СТУПЕНІ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кабінет Міністрів України та Уряд Монголії, далі — "Сторони",

враховуючи взаємну зацікавленість у рівноправному співробітництві в галузі освіти між Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання,

домовились про таке:

Стаття 1

Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту, наукові ступені і вчені звання, що вида­ються уповноваженими державними органами України і Монголії.

Стаття 2

Визнання документів про освіту, про присудження на­укових ступенів та присвоєння вчених звань здійснюється відповідно до вимог чинних законодавств України та Мон­голії та положень цієї Угоди.

Стаття З

Взаємне визнання визначених у статті 1 документів не може бути здійснено в разі встановлення в них суттєвих відмінностей, що не відповідають встановленим вимогам до зазначених рівнів освіти, наукових ступенів і вчених звань відповідної держави Сторони.

Стаття 4

Документи про базову загальну середню освіту, видані в Україні і Монголії, взаємно визнаються.

Стаття 5

Документи про повну загальну середню освіту, видані в Україні і Монголії, що дають право їхнім власникам всту­пати до вищих навчальних закладів на територіях держав Сторін, взаємно визнаються.

Стаття 6

Документи про професійно-технічну освіту, видані професійно-технічними навчальними закладами України, і документи про початкову професійну освіту, видані про­фесійними освітніми закладами Монголії, взаємно визна­ються.

Стаття 7

Дипломи молодшого спеціаліста, видані в Україні, і дипломи про середню професійну освіту, видані в Мон­голії, взаємно визнаються.


Стаття 8

Дипломи бакалавра, видані в Україні і Монголії, взаєм­но визнаються.

Стаття 9

Дипломи спеціаліста або магістра, видані в Україні, і дипломи магістра, видані в Монголії, взаємно визна­ються.

Стаття 10

Дипломи про присудження наукового ступеня "канди­дат наук", видані Вищою атестаційною комісією України, та документи про присудження наукового ступеня "док­тор", видані уповноваженим державним органом Монго­лії, визнаються відповідними.

Документи про присудження наукового ступеня "док­тор наук", видані Вищою атестаційною комісією України, і документи про присудження наукового ступеня "доктор наук", видані в Монголії, визнаються відповідними.

Еквівалентність документів про присудження науко­вих ступенів встановлюється відповідно до чинних зако­нодавств держав Сторін.

Стаття 11

Визнання документів про присвоєння вчених звань "до­цент" і "професор", виданих Міністерством освіти і науки України і компетентним органом Монголії, здійснюється відповідно до чинних законодавств держав Сторін.

Стаття 12

Передбачене статтями 4—11 цієї Угоди взаємне ви­знання документів про освіту, наукові ступені і вчені зван­ня не звільняє власника документа від обов'язку виконувати інші загальні вимоги (окрім умов, що стосуються на­явності відповідного документа), що пред'являються при вступі до навчального закладу, здобутті наукового ступе­ня, вченого звання або при здійсненні професійної діяль­ності на територіях держав Сторін.

Стаття 13

Документи, видані навчальними закладами після за­кінчення курсів підвищення кваліфікації, визнаються на територіях держав двох Сторін, але не можуть бути підста­вою для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня чи спе­ціальності.

Стаття 14

Для виконання положень цієї Угоди Сторони надавати­муть одна одній інформацію про критерії та процедуру визнання документів про освіту, наукові ступені і вчені звання, а також своєчасно повідомлятимуть про зміни в їхніх системах освіти, процедурі та критеріях присуджен­ня наукових ступенів і присвоєння вчених звань.

Стаття 15

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть вноси­тися зміни та доповнення, які будуть оформлені окремими протоколами і становитимуть її невід'ємну частину.

Стаття 16

Усі спори, що виникають при застосуванні або тлума­ченні цієї Угоди, вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій і переговорів.

Стаття 17

Ця Угода укладається на невизначений термін і набу­ває чинності з дати її підписання.

Кожна Сторона може припинити дію цієї Угоди шля­хом направлення дипломатичними каналами письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір припинити її дію. Угода припиняє свою дію через 12 місяців після отри­мання іншою Стороною відповідного повідомлення.

Вчинено в м. Київ "22" вересня 2004 року у двох при­мірниках, кожний українською, монгольською та росій­ською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей в тлумаченні, перевага на­даватиметься тексту російською мовою.

За Кабінет Міністрів України За Уряд Монголії

Схожі:

Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України І Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені І вчені звання
Кабінетом Міністрів України І урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузях освіти, науки І культури, підписаною 5 жовтня...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту І наукові ступені
...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом туркменистану про взаємне визнання документів про освіту, наукові (вчені) ступені та вчені звання
Сторін з очною формою навчання, доку­ментів про присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань, виданих Вищою атестаційною...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угоди про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями снд, підписаної в м. Ташкенті 15 травня 1992 року
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені І вчені звання
Висловлюючи бажання сприяти подальшому розвитку І поглибленню двостороннього співробітництва в галузі освіти І науки
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Кабінет Міністрів України І уряд Республіки Молдова, що надалі іменуються "Сторони"
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Угоди між Кабінетом Міністрів України І урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи