Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 icon

Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2
Скачати 40.02 Kb.
НазваПоложення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2
Дата14.09.2012
Розмір40.02 Kb.
ТипПоложення

УГОДА

МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

І ВИКОНАВЧОЮ ВЛАДОЮ ГРУЗІЇ ПРО ВЗАЄМНЕ

ВИЗНАННЯ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ

ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ І ВЧЕНІ

(НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ) ЗВАННЯ

Кабінет Міністрів України і Виконавча Влада Грузії, далі — "Сторони",

керуючись положеннями Конвенції про визнання кваліфікацій з вищої освіти в Європейському регіоні, під­писаної 11 квітня 1997 року в Лісабоні,

керуючись положеннями Угоди між Урядом України і Урядом Грузії про співробітництво в галузі освіти від 31 серпня 1996 року,

бажаючи сприяти подальшому розвитку та поглиблен­ню двостороннього співробітництва у галузі освіти та на­уки, з метою установлення норм взаємного визнання доку­ментів про освіту і вчені (науково-педагогічні) звання,

домовились про таке:

Стаття 1

Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту і вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії.

Стаття 2

Документи державного зразка про загальну середню та професійно-технічну освіту, видані в Україні та Грузії, взаємно визнаються і дають право на продовження на­вчання на наступному освітньому рівні згідно з чинним законодавством держав Сторін.

Стаття З

Дипломи та атестати про закінчення професійно-тех­нічних навчальних закладів в Україні і дипломи та атеста­ти про закінчення професійно-технічних навчальних за­кладів в Грузії взаємно визнаються та дають право на працевлаштування відповідно до присвоєної кваліфікації з набутої професії, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю та професією подібні.

Стаття 4

Українська Сторона визнає дипломи, видані в Грузії, що відповідають дипломам, виданим вищими навчальни­ми закладами України про присвоєння кваліфікації "мо­лодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" або "ма­гістр" з відповідним терміном навчання, як такі, що дають право на продовження навчання, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю подібні, а також при працевлаштуванні відповідно до присвоєної кваліфікації.

Стаття 5

Грузинська Сторона визнає дипломи, видані в Україні, Що відповідають дипломам, виданими вищими навчальними закладами Грузії про присвоєння кваліфікації "мо­лодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" або "ма­гістр" з відповідним терміном навчання, як такі, що дають право на продовження навчання, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю подібні, а також при працевлаштуванні відповідно до присвоєної кваліфікації.

Стаття 6

Документ про освіту, що видається навчальними за­кладами І-ІІ рівнів акредитації України, і документ про освіту, що видається відповідними навчальними заклада­ми Грузії, взаємно визнаються, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю подібні, і дають право на вступ до вищих навчальних закладів держав Сторін, а також на працевлаштування відповідно до присвоєної кваліфікації.

Стаття 7

Документи про присвоєння вчених звань доцента і про­фесора, що видаються в Україні, і документи про при­своєння науково-педагогічних звань доцента і професора, що видаються у Грузії, взаємно визнаються.

Стаття 8

Для реалізації цієї Угоди Сторони нададуть одна одній зразки державних документів про освіту та вчені (науко­во-педагогічні) звання, а також закони та інші норматив­но-правові акти, що регулюють правила і процедури їх оформлення та видачі.

Стаття 9

Сторони консультуватимуться з питань реалізації по­ложень цієї Угоди, інформуватимуть одна одну про зміни у системах освіти своїх держав, у назвах і критеріях видачі документів про освіту та вчені (науково-педагогічні) звання, а також направлятимуть одна одній, в разі необ­хідності, відповідні офіційні роз'яснення.

Стаття 10

Сторони створять спільну комісію експертів (далі "Ко­місія") для вирішення спірних питань, які можуть вини­кати після набуття чинності цією Угодою. Про склад Ко­місії Сторони інформуватимуть одна одну дипломатични­ми каналами.

Комісія поновлюватиме перелік навчальних закладів всіх форм власності держав Сторін, на які поширюється ця Угода.

Комісія працюватиме в міру необхідності. Місце та час засідань узгоджуватимуться дипломатичними каналами.

Стаття 11

Сторони за взаємною згодою можуть вносити до цієї Угоди зміни та доповнення, які оформлюються окремими протоколами та становлять невід'ємну частину цієї Угоди.

Стаття 12

Ця Угода укладається на невизначений строк і набуває чинності з дня її підписання.

Кожна із Сторін може припинити дію цієї Угоди шля­хом направлення іншій Стороні письмового повідомлення. Дія Угоди припиняється через шість місяців з дати отри­мання письмового повідомлення іншою Стороною.

У разі припинення дії Угоди її положення будуть про­довжувати застосовуватись до зазначених у вищенаведених статтях документів, виданих до припинення дії Уго­ди, і до тих осіб, котрі прибули на навчання в Україну або у Грузію до припинення дії Угоди.

Отримані ними документи про освіту визнаватимуться на територіях держав Сторін відповідно до положень цієї Угоди.

Вчинено у м. Тбілісі "17" липня 2002 р. у двох примір­никах, колений українською, грузинською та російською мовами при цьому всі тексти є автентичними. У разі роз­біжностей у тлумаченні положень цієї Угоди Сторони звер­татимуться до тексту російською мовою.

За Кабінет Міністрів України За Виконавча Влада

Грузії

Схожі:

Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Угоди між Кабінетом Міністрів України І урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту...
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconУгода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту І наукові ступені
...
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угоди про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями снд, підписаної в м. Ташкенті 15 травня 1992 року
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconСтаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2
Угоди, базуючись на Угоді про міждержавне науково-технічне співробітництво в рамках Співдружності Незалежних Держав, визнаючи необхідність...
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconУгода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Уряд України І уряд Грузії, далі Сторони, керуючись домовленостями про принципи визнання І нострифікації документів про вчені ступені,...
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconУгода між Кабінетом Міністрів України І Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені І вчені звання
Кабінетом Міністрів України І урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові...
Положення цієї Угоди розповсюджуються на докумен­ти державного зразка про освіту І вчені (науково-педаго­гічні) звання, що видаються в Україні та Грузії. Стаття 2 iconЗатверджено наказом Міністерства освіти І науки України 2007 р № Порядок замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток
З змінами та доповненнями, від 5 липня 2004 р. №841 “Про створення та впровадження державної інформаційно-виробничої системи в галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи