Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання icon

Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Скачати 40.57 Kb.
НазваУгода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Дата14.09.2012
Розмір40.57 Kb.
ТипДокументи

УГОДА

МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ТА УРЯДОМ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА ПРО ВЗАЄМНЕ

ВИЗНАННЯ І ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ ПРО

ОСВІТУ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Молдова, що надалі іменуються "Сторони",

керуючись Угодою про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями СНД (Ташкент, 15 травня 1992 р.),

Угодою між Урядом України і Урядом Республіки Мол­дова про співробітництво в галузі освіти, науки і культури (Кишинів, 20 березня 1993 р.),

бажаючи сприяти подальшому розвитку та поглиблен­ню двостороннього співробітництва в галузі освіти, науки та культури,

з метою установлення норм взаємного визнання доку­ментів про освіту і вчені звання,

домовились про нижченаведене:

Стаття 1

Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту, кваліфікацію і вчені звання, що вида­ються в Україні та Республіці Молдова.

Стаття 2

Документи державного зразка про базову та повну за­гальну середню освіту, видані в Україні, та документи дер­жавного зразка про базову освіту (посвідчення про гім­назійну освіту) і повну середню освіту, видані в Республіці Молдова, взаємно визнаються і еквівалентні при продов­женні освіти на подальшому рівні відповідно до діючого законодавства кожної із Сторін.

Стаття З

Документи про закінчення професійно-технічних на­вчальних закладів в Україні і документи про закінчення закладів середньої професійної освіти в Республіці Молдо­ва взаємно визнаються та еквівалентні при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної спеціальності, про­фесії, кваліфікації, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю та професією подібні.

Стаття 4

Сторони взаємно визнають дипломи про присвоєння кваліфікації "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спе­ціаліст" і "магістр" з відповідним терміном навчання, ви­дані вищими навчальними закладами України, і дипломи про присвоєння кваліфікації "спеціаліст з вищою освітою зі скороченим терміном навчання", "спеціаліст", "ліцен­ціат", "магістр" з відповідним терміном навчання, видані коледжами та вищими навчальними закладами Республі­ки Молдова. Вони є еквівалентними при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної кваліфікації і дають право на продовження навчання, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю подібні.

Стаття 5

Визнаються відповідними атестаційний лист, який свідчить про присвоєння кваліфікаційної категорії та пе­дагогічного звання, виданий в Україні, і свідоцтво про присвоєння педагогічного ступеню за результатами атес­тації педагогічних і керівних кадрів до університетської і вищої зі скороченим терміном навчання (ліцейний рівень навчання) освіти, видане в Республіці Молдова.

Стаття 6

Сторони визнають на територіях своїх держав кваліфі­каційні документи державного зразка про вчені звання, які видаються державним органом атестації іншої Сто­рони.

Порівнювання цих документів встановлюється в про­цесі переатестації їх власників державними органами Сторін.

Визнання документів не тягне за собою безумовного розповсюдження на них прав встановлених Сторонами на територіях своїх держав для власників державних квалі­фікаційних документів.

Стаття 7

Для реалізації цієї Угоди Сторони нададуть одна одній зразки державних документів про освіту, кваліфікацію і вчені звання, а також національні нормативні акти, що регулюють правила і процедури їх оформлення та видачі.

Стаття 8

Сторони створять змішану комісію експертів (далі "Змішана комісія") для вирішення питань, які можуть виникати після укладення цієї Угоди. Про склад Змішаної комісії Договірні Сторони інформуватимуть одна одну по дипломатичних каналах.

Змішана комісія працюватиме в разі необхідності. Міс­це та час засідань узгоджуватиметься дипломатичними каналами.

Стаття 9

Сторони консультуватимуться з питань здійснення цієї Угоди, інформуватимуть одна одну дипломатичними ка­налами про зміни у їх системах освіти, у назвах і критеріях видачі документів про освіту, науково-методичні і вчені звання, поновлюватимуть перелік навчальних закладів Сторін, на які поширюється ця Угода, а також направля­тимуть одна одній, у разі необхідності, відповідні офіційні роз'яснення.

Стаття 10

За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення, які відображатимуться в окремому Протоколі, котрий є складовою цієї Угоди. Зазначений Протокол набуває чинності відповідно до стат­ті 11.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з моменту її підписання.

Угода укладається терміном на 5 років. Її дія автома­тично продовжується на наступні 5 років, якщо жодна із Сторін не надішле письмового повідомлення дипломатич­ним шляхом за шість місяців до закінчення зазначеного терміну про своє бажання її денонсувати.

У разі припинення дії Угоди її положення будуть засто­совуватися до зазначених у вищенаведених статтях доку­ментів, виданих до припинення дії Угоди, і до тих осіб,

котрі прибули на навчання в Україну або в Республіку Молдова до припинення дії Угоди. Отримані ними доку­менти про освіту і вчені звання визнаватимуться відповід­ними згідно з положеннями цієї Угоди.

Вчинено у м. Київ "18" травня 2001 року у двох примір­никах, колений українською, румунською та російською мовами при цьому всі тексти мають однакову силу.

У разі розбіжності у застосуванні і тлумаченні цієї Уго­ди використовується текст російською мовою.

За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки

Молдова

Схожі:

Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України І Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені І вчені звання
Кабінетом Міністрів України І урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угоди про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями снд, підписаної в м. Ташкенті 15 травня 1992 року
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузях освіти, науки І культури, підписаною 5 жовтня...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угодою між Міністерством освіти України І міністерством освіти Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі освіти від...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Угоди між Кабінетом Міністрів України І урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про взаємне визнання документів про освіту
Кабінет Міністрів України І уряд Республіки Екваторіальна Гвінея, далі "Сторони"
Угода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені І вчені звання
Висловлюючи бажання сприяти подальшому розвитку І поглибленню двостороннього співробітництва в галузі освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи