Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання icon

Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
НазваУгода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Дата14.09.2012
Розмір39.6 Kb.
ТипДокументи

УГОДА

МІЖ КАБІНЕТОМ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

І УРЯДОМ АЗЕРБАЙДЖАНСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

ПРО ВЗАЄМНЕ ВИЗНАННЯ ТА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ

ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ І ВЧЕНІ ЗВАННЯ

Кабінет Міністрів України і Уряд Азербайджанської Республіки, далі — "Сторони",

керуючись Угодою між Міністерством освіти України і Міністерством освіти Азербайджанської Республіки про співробітництво в галузі освіти від 1997 року,

бажаючи сприяти подальшому розвитку та поглиблен­ню двостороннього співробітництва у галузі освіти та на­уки, з метою установлення норм взаємного визнання доку­ментів про освіту і вчені звання,

домовились про таке:

Стаття 1

Ця Угода поширюється на документи державного зраз­ка про освіту і вчені звання, що видаються в Україні та Азербайджанській Республіці.

Стаття 2

Документи державного зразка про загальну середню та професійно-технічну освіту, видані в Україні та Азербай­джанській Республіці, взаємно визнаються і є еквівалент­ними при продовженні освіти на наступному рівні згідно з чинним законодавством держав Сторін.

Стаття З

Дипломи та атестати про закінчення професійно-тех­нічних навчальних закладів в Україні і дипломи та атеста­ти про закінчення професійно-технічних навчальних за­кладів в Азербайджанській Республіці взаємно визнають­ся та є еквівалентними при влаштуванні на роботу від­повідно до присвоєної професії, кваліфікації, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю та про­фесією подібні.

Стаття 4

Українська Сторона визнає дипломи, видані в Азербай­джанській Республіці, які відповідають дипломам, вида­них вищими навчальними закладами України про при­своєння кваліфікації "молодший спеціаліст", "бакалавр", "спеціаліст" і "магістр" з відповідним терміном навчання, як такі, що дають право на продовження навчання, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спеціальністю подібні, а також при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної кваліфікації.

Стаття 5

Азербайджанська Сторона визнає дипломи, видані в Україні, які відповідають дипломам, виданих вищими навчальними закладами Азербайджанської Республіки про присвоєння кваліфікації "молодший спеціаліст", "ба­калавр", "спеціаліст" і "магістр" з відповідним терміном навчання, як такі, що дають право на продовження на­вчання, якщо термін навчання та зміст освіти у них за спе­ціальністю подібні, а також при влаштуванні на роботу відповідно до присвоєної кваліфікації.

Стаття 6

Положення цієї Угоди, які стосуються вищої освіти, поширюються на акредитовані вищі навчальні заклади всіх форм власності України та Азербайджанської Респуб­ліки.

Стаття 7

Атестат про присвоєння вченого звання доцента, вида­ний в Україні, і атестат про присвоєння вченого звання до­цента, виданий в Азербайджанській Республіці, взаємно визнаються.

Стаття 8

Атестат про присвоєння вченого звання професора, ви­даний в Україні, і атестат про присвоєння вченого звання професора, виданий в Азербайджанській Республіці, взаємно визнаються.

Стаття 9

Для реалізації цієї Угоди Сторони нададуть одна одній зразки державних документів про освіту та вчені звання, а також інші нормативно-правові акти, що регулюють пра­вила і процедури їх оформлення та видачі.

Стаття 10

Сторони консультуватимуть з питань здійснення цієї Угоди, інформуватимуть одна одну про зміни у їх систе­мах освіти, у назвах і критеріях видачі документів про освіту та вчені звання, а також направляти одна одній, в разі необхідності, відповідні офіційні роз'яснення.

Стаття 11

Сторони створять спільну комісію експертів (далі "Спільна комісія") для вирішення спірних питань, які мо­жуть виникати після прийняття цієї Угоди. Про склад Спільної комісії Сторони інформуватимуть одна одну ди­пломатичними каналами.

Спільна комісія поновлюватиме перелік навчальних закладів всіх форм власності Сторін, на які поширюється ця Угода.

Спільна комісія працюватиме в міру необхідності. Міс­це та час засідань узгоджуватимуться дипломатичними каналами.

Стаття 12

Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися за згодою Сторін шляхом оформлення відповідних Прото­колів, що будуть невід'ємною частиною цієї Угоди.

Стаття 13

Ця Угода набуває чинності з дати останнього письмово­го повідомлення про виконання внутрішньодержавних процедур необхідних для набуття чинності цією Угодою і діятиме протягом п'яти років.

Дія Угоди щоразу автоматично продовжуватиметься на наступний п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін не заявить про своє бажання припинити її дію шляхом пись­мового повідомлення не пізніше ніж за шість місяців до закінчення чергового терміну.

У разі припинення дії Угоди її положення продовжува­тимуться застосовуватися до згаданих у попередніх стат­тях документах, виданих до припинення дії Угоди, і до тих осіб, що навчаються, які прибули в Україну або в Азер­байджанську Республіку до припинення дії Угоди.

Отримані ними документи про освіту визнаватимуться еквівалентними відповідно до положень цієї Угоди.

Вчинено у м. Баку "16" березня 2000 року у двох при­мірниках, кожний українською, азербайджанською та ро­сійською мовами при цьому всі тексти є автентичними. У разі розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди пере­вага надається російському тексту.

За Кабінет Міністрів За Уряд

України Азербайджанської Республіки

Схожі:

Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України І Урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові (вчені) ступені І вчені звання
Кабінетом Міністрів України І урядом Республіки Казахстан про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, наукові...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом республіки молдова про взаємне визнання І еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Кабінет Міністрів України І уряд Республіки Молдова, що надалі іменуються "Сторони"
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угоди про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями снд, підписаної в м. Ташкенті 15 травня 1992 року
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузях освіти, науки І культури, підписаною 5 жовтня...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Угоди між Кабінетом Міністрів України І урядом Російської Федерації про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між кабінетом міністрів україни та урядом монголії про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Україною та Мон­голією, прагнучи до встановлення норм взаємного визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconДиплом І свідоцтво про професійно-технічну освіту, що видаються в Україні, І диплом про початкову професійну освіту, що видається в Російській Федерації, І документ про освіту,
Протокол між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про внесення змін до Угоди між Кабінетом Міністрів України...
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Екваторіальна Гвінея про взаємне визнання документів про освіту
Кабінет Міністрів України І уряд Республіки Екваторіальна Гвінея, далі "Сторони"
Угода між кабінетом міністрів україни І урядом азербайджанської республіки про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання iconУгода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені І вчені звання
Висловлюючи бажання сприяти подальшому розвитку І поглибленню двостороннього співробітництва в галузі освіти І науки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи