Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації icon

Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Скачати 35.31 Kb.
НазваУгода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Дата14.09.2012
Розмір35.31 Kb.
ТипДокументи

УГОДА

МІЖ УРЯДОМ УКРАЇНИ ТА УРЯДОМ ГРУЗІЇ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ АТЕСТАЦІЇ НАУКО­ВИХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ

(Угоду затверджено Постановою КМУ № 1282 від 31 жовтня 2007р.)

Уряд України і Уряд Грузії, далі Сторони, керуючись домовленостями про принципи визнання і нострифікації документів про вчені ступені, порівнянність вчених ступенів,

прагнучи збереження та розвитку наукових зв'язків, підтверджуючи прагнення продовжувати співробіт­ництво в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, домовились про таке:

Стаття 1

Сторони проводять взаємні консультації при розробці власних концепцій розвитку систем атестації і вимог до атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

Стаття 2

Сторони взаємно інформують одна одну про розробку власних переліків (номенклатур) спеціальностей науко­вих працівників і формування на території своїх держав мережі рад з присудження наукових ступенів.

Сторони забезпечують порівнянність основних вимог до здобувачів наукових ступенів у державних системах атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Сторін.

Стаття З

Сторони розвиватимуть співробітництво в галузі атес­тації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої квалі­фікації шляхом:

створення рівноцінних умов для проведення захистів дисертацій здобувачами однієї Сторони в радах з прису­дження наукових ступенів на території держави іншої Сторони;

своєчасного взаємного інформування про зміни у дер­жавних системах атестації наукових і науково-педагогіч­них кадрів вищої кваліфікації Сторін, обміну відповідни­ми нормативними актами та іншими матеріалами з питань атестації цих кадрів.

Стаття 4

Для підвищення якості експертизи дисертаційних робіт кожна із Сторін сприяє:

  • участі провідних учених і спеціалістів своєї держави
    в роботі рад з присудження наукових ступенів держави іншої сторони, а також як опонентів при захисті дисертацій;

  • проведенню додаткової експертизи дисертацій, за­хищених у радах з присудження наукових ступенів своєї
    держави, у радах з присудження наукових ступенів дер­жави іншої Сторони.Стаття 5

Сторони визнають на території своїх держав кваліфіка­ційні документи державного зразка про присудження на­укових ступенів, які видаються відповідним державним органом іншої Сторони.

Визнання документів державного зразка про прису­дження наукових ступенів не спричиняє безумовного по­ширення на їх власників прав, встановлених Сторонами на території своїх держав для власників національних дер­жавних кваліфікаційних документів.

Порівнянність (еквівалентність) кваліфікаційних до­кументів державного зразка про наукові ступені встанов­люється в процесі переатестації їхніх власників.

Переатестація проводиться державним органом атеста­ції держави, громадянином якої є здобувач, або на тери­торії якої він постійно проживає.

Стаття 6

Сторони вживають необхідних спільних заходів по об­міну досвідом управління процесом атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, спрямо­ваних на його вдосконалення.

Стаття 7

Участь у цій Угоді не обмежує прав Сторін на вико­ристання інших форм співробітництва в галузі атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфіка­ції і не перешкоджає незалежному функціонуванню дер­жавних систем атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.

Стаття 8

З конкретних питань, пов'язаних з реалізацією цієї Уго­ди, можуть бути підписані додаткові угоди і протоколи.

Стаття 9

В разі виникнення суперечностей з питань, що випли­вають з цієї Угоди чи пов'язані з її виконанням, представ­ники Сторін будуть консультуватися між собою з метою узгодження порядку їх усунення.

Стаття 10

Компетентними органами за цією Угодою є: з Українсь­кої Сторони — Вища атестаційна комісія України, з Гру­зинської Сторони — Рада вчених експертів при державній канцелярії Грузії.

Стаття 11

Ця Угода набуває чинності з дня взаємного інформу­вання Сторін про закінчення передбачених внутрішньо­державних процедур, діятиме протягом п'яти років і авто­матично продовжуватиметься на наступні п'ятирічні пе­ріоди, якщо жодна із Сторін не пізніше як за шість місяців до закінчення зазначеного терміну не повідомить у пись­мовій формі іншу Сторону про свій намір припинити її дію.

Вчинено в м. Тбілісі "12" липня 1997 року в двох при­мірниках, кожний українською, грузинською та російсь­кою мовами. При цьому всі тексти автентичні.

За Уряд України За Уряд Грузії

Схожі:

Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між урядом україни І урядом азербайджанської республіки про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Сторони проводять взаємні консультації при розробці власних концепцій розвитку систем атестації І вимог до атестації наукових І науково-педагогічних...
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між урядом україни І урядом киргизької республіки про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Керуючись домовленостями про принципи визнання І нострифікації документів про наукові ступені, співставності наукових ступенів
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між урядом україни та урядом естонської республіки про взаємне визнання документів про освіту І наукові ступені
Угодою про співробітництво у галузі куль­тури, освіти І науки, підписаною в м. Києві 16 березня 1994 р
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємне визнання документів про освіту, наукові ступені І вчені звання
Угодою між Урядом України та Урядом Республіки Болгарія про співробітництво в галузях освіти, науки І культури, підписаною 5 жовтня...
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між Урядом України та Урядом Французької Республіки про взаємне визнання документів про наукові ступені І вчені звання
Висловлюючи бажання сприяти подальшому розвитку І поглибленню двостороннього співробітництва в галузі освіти І науки
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між кабінетом міністрів україни І урядом республіки вірменія про взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту І вчені звання
Угоди про співробітництво в галузі освіти між країнами-учасницями снд, підписаної в м. Ташкенті 15 травня 1992 року
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між Урядом України та Урядом Китайської Народної Республіки про взаємне визнання документів про освіту І наукові ступені
...
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconЗакон України „Про наукову І науково-технічну діяльність" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура"
України в галузі підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів та проекту Закону України „Про підготовку та атестацію...
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconУгода між Урядом України та Урядом Республіки Перу про взаємне визнання документів про освіту І вчені звання
Ця Угода розповсюджується на документи державного зразка про освіту І вчені звання, що видаються в Україні І республіці Перу
Угода між урядом україни та урядом грузії про співробітництво в галузі атестації науко­вих та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації iconСтаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2
Угоди, базуючись на Угоді про міждержавне науково-технічне співробітництво в рамках Співдружності Незалежних Держав, визнаючи необхідність...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи