Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 icon

Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2
Скачати 37.37 Kb.
НазваСтаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2
Дата14.09.2012
Розмір37.37 Kb.
ТипДокументи

УГОДА
про співробітництво в галузі підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів і нострифікацію документів про їхню кваліфікацію в рамках Співдружності Незалежних Держав


ДАТА ПІДПИСАННЯ: 13.03.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 13.03.92 р.

Угода втратила чинність
(згідно з Протоколом від 1 грудня 2000 року)

Уряди держав - учасниць цієї Угоди, базуючись на Угоді про міждержавне науково-технічне співробітництво в рамках Співдружності Незалежних Держав, визнаючи необхідність підтримувати співробітництво в галузі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів і нострифікації документів про їхню кваліфікацію, домовилися про таке:
^ РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Держави - учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки і атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових і науково-педагогічних кадрів.

Стаття 2. У рамках Угоди держави-учасниці:

здійснюють кадрове забезпечення міждержавних програм (фундаментальних досліджень, науково-технічних, розвитку і освоєння нових технологій, інших міждержавних програм);

здійснюють цільову підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації і проходження стажування наукових працівників;

розробляють, запроваджують і удосконалюють систему нострифікації документів про кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів.

Стаття 3. Порядок координації взаємодії держав у рамках цієї Угоди визначається Міждержавною науково-технічною радою (МНТР).
^ РОЗДІЛ II
ПІДГОТОВКА НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Стаття 4. Держави - учасниці Угоди зобов'язуються:

створювати правові, економічні й організаційні умови, що гарантують рівні права і відповідальність у підготовці наукових і науково-педагогічних кадрів для всіх держав - учасниць Угоди;

забезпечувати умови для вступу осіб з інших держав до аспірантури і докторантури на недискримінаційній основі.

Стаття 5. При направленні стажистів, аспірантів, докторантів, наукових співробітників на навчання та підвищення кваліфікації однією державою до іншої можливий безвалютний еквівалентний обмін на основі двосторонніх договорів про науково-технічне співробітництво між цими державами.
^ РОЗДІЛ III
ЦІЛЬОВА ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ НАУКОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ І ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ВЧЕНИМИ В ІНТЕРЕСАХ ІНШИХ ДЕРЖАВ-УЧАСНИЦЬ

Стаття 6. Держави - учасниці Угоди проводять підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації в інтересах інших держав-учасниць за переліком спеціальностей, визнаних базовими для цієї держави.

Базові спеціальності, за якими ведеться підготовка в інтересах інших держав, затверджуються на засіданні МНТР.

Стаття 7. Цільова підготовка кадрів вищої наукової кваліфікації і проходження стажування науковими робітниками в інтересах інших держав - учасниць Співдружності здійснюється, як правило, відповідно до міждержавних програмам.

Проходження стажування вченими в інтересах інших держав-учасниць здійснюється на двосторонній основі з визначенням прав і обов'язків направляючої і приймаючої сторін.
^ РОЗДІЛ IV
ПОРЯДОК І УМОВИ НОСТРИФІКАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ПРО КВАЛІФІКАЦІЮ НАУКОВИХ І НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ

Стаття 8. Держави - учасниці Угоди беруть на себе зобов'язання, пов'язані із взаємною нострифікацією документів про кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів.

Стаття 9. Держави - учасниці Угоди визнають дійсність результатів атестацій наукових і науково-педагогічних кадрів, проведених Вищою атестаційною комісією при Раді Міністрів СРСР, а також іншими міністерствами і відомствами.

За узгодженим державами - учасницями Угоди списком спеціальностей кожна з них має право ставити вимоги про підтвердження кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів відповідно до діючих на її території правил.

Стаття 10. Держави - учасниці Угоди гарантують право громадян, які мають наукові ступені та звання колишнього СРСР, пройти перереєстрацію у порядку, встановленому законодавством кожної держави.

Стаття 11. Порядок та умови нострифікації документів про кваліфікацію наукових і науково-педагогічних кадрів визначаються після прийняття державами - учасницями Угоди власних систем підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.
^ РОЗДІЛ V
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 12. Ця Угода укладається строком на 5 років і набуває чинності з моменту її підписання, її дія може бути продовжена за взаємною згодою держав-учасниць.

Стаття 13. Угода відкрита для приєднання до неї інших держав.

Стаття 14. Участь в Угоді не обмежує права держав, які її підписали, на участь у будь-яких інших двосторонніх та багатосторонніх формах міждержавного співробітництва в галузі підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів.

ВЧИНЕНО в місті Москві 13 березня 1992 року в одному дійсному примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається в архіві Уряду Республіки Білорусь, який направить державам, що підписали цю Угоду, його завірену копію.

 

^ За Уряд Азербайджанської Республіки

За Уряд Республіки Киргизстан
(підпис) 

За Уряд Туркменістану
(підпис) 

За Уряд Республіки Білорусь
(підпис) 

За Уряд Молдови
(підпис) 

За Уряд Республіки Узбекистан
(підпис) 

За Уряд Республіки Вірменія
(підпис) 

За Уряд Російської Федерації
(підпис) 

За Уряд України
(підпис) 

За Уряд Республіки Казахстан
(підпис) 

За Уряд Республіки Таджикистан
(підпис) 

  

Схожі:

Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconУгода між урядом україни І урядом азербайджанської республіки про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Сторони проводять взаємні консультації при розробці власних концепцій розвитку систем атестації І вимог до атестації наукових І науково-педагогічних...
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconЗакон України „Про наукову І науково-технічну діяльність" (в редакції №284-xiv від 01. 12. 91 із всіма змінами внесеними за законами до 09. 02. 06) ст. 19 „Основними формами підготовки наукових кадрів є аспірантура та докторантура"
України в галузі підготовки та атестації наукових та науково-педагогічних кадрів та проекту Закону України „Про підготовку та атестацію...
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів І є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconПоложення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів і є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconПоложення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів
Це Положення регламентує діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів І є обов'язковим для всіх вищих навчальних...
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconПідготовка науково-педагогічних І наукових кадрів в аспірантурі
Державного замовлення на підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів для потреб вищих закладів освіти Міністерства освіти...
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconУгода між урядом україни І урядом киргизької республіки про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації
Керуючись домовленостями про принципи визнання І нострифікації документів про наукові ступені, співставності наукових ступенів
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconПам’ятка аспірантам діяльність у галузі підготовки науково-педагогічних І наукових кадрів регламентується «Положенням про підготовку наукових І науково-педагогічних кадрів»
Основним критерієм ефективності діяльності аспірантури є кількість захищених дисертацій здобувачами під час навчання в ас­пірантурі....
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження наукового ступеня кандидата наук
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження...
Стаття Держави учасниці Угоди узгоджують між собою національні концепції та вимоги до підготовки І атестації спеціалістів з вищою освітою, наукових І науково-педагогічних кадрів. Стаття 2 iconЗакон України «Про надзвичайний стан», стаття 22. Закон України «Про відходи», стаття 12. Закон України «Про захист рослин», стаття 17. Конституція України, стаття 16. Конституція України, стаття 92. 4
«Забезпечення екологічної безпеки І підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи