Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua icon

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Скачати 230.14 Kb.
НазваБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Дата06.05.2013
Розмір230.14 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

     1. library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.netПроблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за листопад 2012 року 1. Політика в галузі освіти
 1. 2.

Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про результати ліцензування, акредитації та атестації : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2012 р. № 2491-л / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Атестаційний вісник. – 2012. – № 11 (13). – С. 185-250. 1. 3.

Уряд схвалив Національну стратегію розвитку освіти до 2021 року // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 5. 1. Організація вищої освіти
 1. 5.

Ан, С.В. "Американский стандарт": образовательная среда, учебный процесс, оценка успеваемости (взгляд изнутри) / С.В.Ан // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 126-134.Андрущенко, В. Університетська освіта: тенденції змін / В.Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 5-15.

 1. 17.

Боголіб, Т.М. Конкуренція університетів: світовий досвід і українські реалії / Т.М.Боголіб // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 10. – С. 31-41.

 1. 7.

Бодров, А.Н. Развитие концепции непрерывного профессио-нального образования / А.Н.Бодров // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 10. – С. 29-34.Галата, С. Диплом "у розстрочку" чи підготовка інноваторів?: це та інші питання обговорювали учасники міжнародної науково-практичної конференції, яку організували науковці Київського національного торговельно-економічного університету й фахівці МОНмолодьспорту / С.Галата // Освіта України. – 2012. – № 48.- 26 листопада. – С. 3.Косенко, О. Європейський Союз та Україна: спільне і відмінне у вищій освіті / О.Косенко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 81-86.

 1. 9.

Лементовська, В.А. Маркетингові дослідження пріоритетів розвитку вищих навчальних закладів в сфері освітніх послуг / В.А.Лементовська, Т.І.Бортник // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 2. – С. 31-35.Линовицька, О. Автономія і відповідальність навчального закладу / О.Линовицька // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 56-60.Локомотив, який забезпечить економічну стабільність держави: у Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту відбувся TEMPUS-семінар із проекту "Національна освітня інфраструктура вдосконалення інноваційної і підприємницької діяльності IT-студентів" // Освіта України. – 2012. – № 46.- 12 листопада. – С. 3.

 1. 11.

Павко, А.І. Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу / А.І.Павко // Вісник Національної Академії Наук України. – 2012. – № 10. – С. 63-66.

 1. 12.

Рєпіч, А. Вища освіта: чи є перспективи? 18-19 жовтня під час Всеукраїнського форуму лідерів студентських профспілкових організацій обговорювалися питання щодо поліпшення якості вищої освіти, підвищення конкурентоспроможності випускників ВНЗ на ринку праці, належної організації стажування та практики на виробництві та ін. / А.Рєпіч // Профспілкові вісті. – 2012. – № 43.- 25 жовтня. – С. 4.Самчук, З. Світоглядні орієнтири адекватного аналізу визначальних викликів і відповідей на них освітньої сфери / З.Самчук // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 10-19.

 1. 16.

Семенченко, М. Студентів звільнять від благодійних внесків: Микола Томенко зареєстрував у парламенті законопроект, який забороняє фінансування вишів за рахунок благодійних внесків людей, що навчаються в них / М.Семенченко // День. – 2012. – № 194-195.- 26-27 жовтня. – С. 7.

 1. 14.

Фініков, Т. Чи потрібен нам Європейський освітній простір?: законодавчі зусилля щодо імплементації рекомендацій Болонського процесу досі залишаються малоефективними / Т.Фініков // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 200.- 1 листопада. – С. 11.Шульга, Н. Законодавче забезпечення і чинники, що впливають на стан сучасної освітньої політики в Україні / Н.Шульга // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. – 2012. – № 1. – С. 274-281.

3. Рейтингові вимірювання
Слюсаренко, О. Вік і досвід ("вислуга років") університетів як чинник досягнення ними світового класу : проаналізовано вікові особливості університетів світового класу за одним із рейтингів - "Шанхайським" / О.Слюсаренко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 75-80.Слюсаренко, О. Вікова історична та регіональна специфіка топ-університетів : досліджено вікові історичний і регіональний (за континентами) розподіли топ-університетів за рейтингами "Таймс" і "Шанхайський" / О.Слюсаренко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 85-91.

^ 4. Управління якістю вищої освіти
Гадалова, В.В. Система менеджмента качества в университете: опыт, результаты, перспективы [Шуйский государственный педагогический университет] / В.В.Гадалова, М.Е.Фролова // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 73-80.Мінакова, Т.П. Підходи до оцінювання якості вищої освіти / Т.П.Мінакова // Економічний часопис – ХХІ. – 2012. – № 7-8. – С. 50-52.Мінакова, Т.П. Узгодження сутності та оцінювання якості освіти / Т.П.Мінакова // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 58-61.

^ 5. Вища школа за напрямами підготовки

та технології викладання відповідних дисциплін


Військова освіта
^ Україна. Кабінет Міністрів.

Про заходи щодо подальшої оптимізації мережі вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів: постанова Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2012 р. № 1020 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 208.- 13 листопада. – С. 16.

Тенищева, В.Ф. Компьютерная поддержка подготовки военного специалиста / В.Ф.Тенищева, Т.А.Аванесова // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 116-119.

Державне управління
Васюк, Н.О. Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "Державне управління у сфері здоров'я" / Н.О.Васюк // Економіка та держава. – 2012. – № 10. – С. 99-102.Сидорова, К.Г. Теоретико-методологічні підходи до модернізації професійного навчання державних службовців: окремі аспекти / К.Г.Сидорова // Інвестиції: практика та досвід. – 2012. – № 20. – С. 123-126.Економічна освіта
Космінська, О.М. Специфіка методики викладання баз даних для студентів економічних та управлінських спеціальностей / О.М.Космінська, О.Г.Литвак // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Машіко, К.С. Тенденції та особливості підготовки банківських працівників в освітній сфері Закарпатської області / К.С.Машіко // Науковий вісник Ужгородського університету. Економіка. – 2012. – № 37. – С. 90-97.

Інженерно-технічна освіта
Сахневич, І. Інтегрований спецкурс з основ медіакомпетент-ності у професійній підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей / І.Сахневич // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 101-105.Чучалин, А.И. Компетенции выпускников инженерных программ: национальные и международные стандарты/ А.И.Чучалин, С.И.Герасимов // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 3-14.

Медична освіта
378:61 А92

Атаман, О.В. Роздуми про систему навчання студентів-медиків, або чи потрібна фундаментальна підготовка сучасному лікарю / О.В.Атаман. – Суми, 2011. – 23 с. – З дарчим підписом автора.

Кільк. прим.: 2 (Мед. – 2)378.4:61(470.323-25)(062) С23

Сборник основных локальных нормативных документов, определяющих систему и организацию учебно-воспитательного процесса в КГМУ (для студентов) / А.И. Конопля, В.А. Лазаренко, Н.С. Степашов и др. – Курск, 2009. – 184 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Мед. – 1)

Фізичне виховання та спорт
Шилько, В.Г. Физическое воспитание в вузе на основе комплексной технологической модели физкультурно-спортивной деятельности / В.Г.Шилько, Н.Л.Гусева, Т.А.Шилько // Теория и практика физической культуры. – 2012. – № 11. – С. 59-62.

Філологічна освіта
Данилюк, С.С. Педагогічні засади формування професійної компетентності майбутніх філологів засобами Інтернет-технологій / С.С.Данилюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.
Іноземні мовиБочарникова, Т.Ф. Особливості професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів іноземних мов / Т.Ф.Бочарникова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.Крупченко, А.К. Формирование основ корпоративной культуры при обучении иностранному языку / А.К.Крупченко, Т.И.Анзина // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 154-157.Троєглазова, М. Методика викладання перекладу: соціокультурний аспект (на матеріалі юридичних текстів сучасної арабської літературної мови) / М.Троєглазова // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 39-50.Хоменко, О. Іншомовна підготовка як невід'ємний складник вищої освіти в умовах глобалізації та інформатизації суспільства / О.Хоменко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 55-61.

Юридична освіта
Скрипнюк, О. Лекція професора О. Скрипнюка: вступ до курсу "Конституційне право" / О.Скрипнюк // Право України. – 2012. – № 8. – С. 156-168.Юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка // Право України. – 2012. – № 9. – С. 472-478.

^ 6. Вища освіта за кордоном
Арефьев, А.Л. Экспорт образования в условиях конкуренции : одной из важнейших задач деятельности филиалов российских вузов стало предоставление возможности для молодежи из русских и русскоговорящих семей в бывших советских республиках получить высшее образование на родном для них языке / А.Л.Арефьев // Аккредитация в образовании. – 2012. – № 57. – Материал с Интернета.Ільїна, В.М. Деякі аспекти сутності Болонського процесу та ЄКТС [Європейська кредитно-трансферна система] / В.М.Ільїна // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.Калашнікова, С. Європейська політика модернізації вищої освіти: ключові орієнтири / С.Калашнікова // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 80-84.Малицька, І.Д. Феномен віртуальних освітніх спільнот у системах освіти зарубіжних країн: підходи до визначення понять / І.Д.Малицька // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Мотова, Г. Результаты обучения и оценка качества результата – по-европейски: высшая школа России массово перешла на новые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) / Г.Мотова // Аккредитация в образовании. – 2012. – № 55. – Материал с Интернета.Павлюк, С. Зовнішні впливи і модернізація підготовки кадрів вищою школою Німеччини / С.Павлюк // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 92-97.^ 7. Академічна мобільність. Навчання іноземних студентів
Бородюк, Н. Один університет - два дипломи: навчання в Болгарії дає змогу молодим українським фахівцям бути конкурентними на світовому ринку праці / Н.Бородюк // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 200. – 1 листопада. – С. 10.Казанцева, А.А. Тьюторское сопровождение процесса адаптации иностранных студентов в вузе / А.А.Казанцева // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 157-161.Козієвська, О. Загальні тенденції розвитку академічної мобільності у світовому та українському вимірах / О.Козієвська // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 98-107.Курицын, В.М. Международное сотрудничество и академическая мобильность преподавателей и студентов / В.М.Курицын // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 87-92.

^ 8. Організація навчальної роботи. Методи та форми навчання
Адаптація студентів до умов навчання у ВНЗ / О.Ю.Ажиппо, Т.І.Дорофєєва, В.М.Коверя, В.В.Лисенко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.Биков, В.Ю. ІКТ-аутсорсінг і нові функції ІКТ-підрозділів навчальних закладів і наукових установ / В.Ю.Биков // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – С. 1-29.Глуховська, Н. Актуальні проблеми імплементації курсу ECDL у системі підготовки майбутніх фахівців / Н.Глуховська // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 27-32.Городиський, М.І. Функціонування індивідуалізованої системи навчання шляхом організації самостійної роботи студентів / М.І.Городиський, Є.В.Шаленко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.Жук, Ю.О. Інтернет орієнтовані педагогічні технології: проблема інтерпретації поняття / Ю.О.Жук, О.М.Соколюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Колгатін, О.Г. Час виконання як один із показників якості тестових завдань / О.Г.Колгатін // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.Лисенко, В. Валідні тести як метод контролю якості професійної підготовки фахівців у ВНЗ / В.Лисенко, О.Зазимко, Л.Кліх // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 68-74.Лобода, В.В. Підвищення якості навчального процесу засобами ІКТ / В.В.Лобода // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Макаренко, О.В. Интерактивные образовательные технологии в вузе / О.В.Макаренко // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 134-139.Петрова, Л.Г. Використання модифікованої понятійно-тезисної моделі для автоматизованого формування бази тестових запитань в системах комп’ютеризації освіти / Л.Г.Петрова, С.О.Петров, А.В.Конопленко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.Продайко, М.Ю. Засоби інформаційно-комунікаційних технологій як умова підвищення якості самостійної роботи студентів / М.Ю.Продайко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.^ Черній, М.М. Особливості використання соціальних мереж у процесі навчання в цілях інтеграції навчальних та комунікативних компетенцій студентів та учнів / М.М.Черній // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 4 (30). – Матеріал з Інтернету.

^ 9. Дистанційна освіта
Андреев, А.А. Становление и развитие дистанционного обучения в России / А.А.Андреев // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 106-111.Іванюк, І.В. Формування понятійно-термінологічного апарату з питань розвитку дистанційної освіти / І.В.Іванюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.Савельєва, І.В. Семантичний конспект в адаптивному дистанційному навчанні / І.В.Савельєва // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.

^ 10. Організація практики. Працевлаштування
Украина. Министерство социальной политики.

О прохождении производственного обучения и производст-венной практики: письмо Министерства социальной политики Украины от 20 августа 2012 г. №107/021/150-12 / Украина. Министерство социальной политики // Фінансова справа. – 2012. – № 32. – С. 10.

Княжанський, В. Україна є лідером... із експорту фахівців : із 14 тис. випускників університетів із ІТ-спеціальностями половина їде із країни, бо не може знайти роботу / В.Княжанський // День. – 2012. – № 209-210.- 16-17 листопада. – С. 9.Семенюк, Л.І. Аналіз товарної політики ВНЗ на ринку освітніх послуг та ринку праці / Л.І.Семенюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – 2012. – № 2. – С. 71-74.

^ 11. Органи управління
Вороненко, О. Інноваційна компетентність керівників вищих навчальних закладів України у сфері трансферу технологій / О.Вороненко // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 17-26.Левицька, Л. Авторитетного ректора обрали знову: перемогу на виборах ректора Тернопільського національного економічного університету здобув доктор економічних наук, професор Сергій Юрій / Л.Левицька // Голос України. – 2012. – № 206.- 1 листопада. – С. 5.
^ 12. Підготовка науково-педагогічних кадрів. Підвищення кваліфікації викладачів
Ігнатенко, Н. Модель системно організованого процесу самоосвіти вчителя / Н.Ігнатенко, А.Ратушинська // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 51-59.Механизмы и инструменты подготовки научных кадров к инновационной деятельности / М.Б.Гитман, Т.А.Кузнецова, Н.Н.Матушкин, В.Ю.Столбов // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 120-126.

^ 13. Наукова діяльність
Дуденко, В. Методичні принципи оздоровлення науки у ВНЗ: що має бути здійснено вже сьогодні / В.Дуденко // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 42-48.Мардахаев, Л.В. Методология диссертационного исследова-ния и его оценка / Л.В.Мардахаев // Научные исследования в образовании. – 2012. – № 10. – С. 20-28.

14. Вчені звання
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту.

Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 26 вересня 2012 року : наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26 вересня 2012 р. № 1048. [Серед здобувачів наукового ступеня доктора наук : П.М. Скрипчук; наукового ступеня кандидата наук : О.П. Ткач, О.М. Фендьо, І.П. Сірік] / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Атестаційний вісник. – 2012. – № 11 (13). – С. 3-141.

Додаткові повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. Серед здобувачів: І.П. Корнійкова - аспірант кафедри анатомії Медичного інституту Сумського державного університету // Атестаційний вісник. – 2012. – № 11 (13). – С. 376-385.Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук. [Серед здобувачів співробітники СумДУ: В.І. Васильєв - викладач політехнічного технікуму Конотопського інституту; Караш Імад Тома Бане - аспірант кафедри опору матеріалів та машинознавства; Є.О. Голишева - аспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю; О.Ф. Грищенко - аспірант кафедри маркетингу та управління інноваційною діяльністю; Т.В. Пімоненко - аспірант кафедри економіки та бізнес-адміністрування; Я.В. Кобушко - аспірант кафедри управління; О.В. Чирва - аспірант кафедри акушерства та гінекології Медичного інституту; Т.В. Шевченко - аспірант кафедри акушерства та гінекології Медичного інституту]// Атестаційний вісник. – 2012. – № 11 (13). – С. 267-371.

^ 15. Зарахування до ВНЗ. Профорієнтаційна робота. ЗНО.
Богданова, Т. Колегія МОНмолодьспорту: "Технічний прогрес заважає об'єктивному оцінюванню знань". Члени колегії підбивали підсумки вступної кампанії, обговорювали шляхи боротьби зі шпигунською технікою і звітували про стан виконання державного замовлення на підручники / Т.Богданова // Освіта України. – 2012. – № 45.- 5 листопада. – С. 4.Галата, С. Школярі нарозхват: нашу молодь чекають в університетах України і світу. В Українському домі відбулася ХХІІ Міжнародна спеціалізована виставка "Освіта та кар'єра - 2012" / С.Галата // Освіта України. – 2012. – № 47.- 19 листопада. – С. 10.Затверджено Умови прийому до ВНЗ: вступ-2013 // Освіта України. – 2012. – № 47.- 19 листопада. – С. 2.Моісеєва, Т. "Держзамовлення треба вигравати за конкурсом": інтерв'ю з директором департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту України Ю. Коровайченком про підсумки вступу-2012 / Т.Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 200.- 1 листопада. – С. 5.Моісеєва, Т. Генеральна репетиція відбудеться в березні: реєстрація охочих взяти участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні триватиме до 30 листопада / Т.Моісеєва // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 203.- 6 листопада. – С. 1, 4.Олейникова, О.Н. Международная практика организации профессиональной ориентации / О.Н.Олейникова // Аккредитация в образовании. – 2012. – № 57. – Материал с Интернета.Соколовська, М. Абітурієнти! Стартував запис на пробне ЗНО / М.Соколовська // Голос України. – 2012. – № 208. – 3 листопада. – С. 1, 12.Шулікін, Д. В центрі уваги - вступ-2013 / Д.Шулікін // Освіта України. – 2012. – № 48.- 26 листопада. – С. 6-7.

^ 16. Стипендії. Гранти. Субсидії
Україна. Президент.

Про призначення грантів Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень на 2012 рік : розпорядження Президента України від 6 жовтня 2012 року № 187/2012-рп. [Серед отримувачів грантів І.М. Сотник, доктор економічних наук, професор СумДУ] / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – № 29. – С. 28-29.Україна. Президент.

Про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2012 рік : розпорядження Президента України від 6 жовтня 2012 року №189/2012-рп. [Серед отримувачів грантів співробітники СумДУ: О.В. Бондар - кандидат технічних наук, Я.О. Ляшенко - кандидат фізико-математичних наук, М.В. Погорєлов - кандидат медичних наук] / Україна. Президент // Офіційний вісник Президента України. – 2012. – № 29. – С. 30-34.

Визначаємо виплати студенту-вихованцю дитячого будинку сімейного типу // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2012. – № 43. – С. 41-42.Кунгурцева, Л. Виплачуємо допомогу повнолітнім студентам-сиротам до 30 вересня навчального року / Л.Кунгурцева // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2012. – № 43. – С. 40-41.Чи виплачуємо кошти студенту-сироті, який поновлює навчання // Головбух: БЮДЖЕТ. – 2012. – № 43. – С. 42-43.

^ 17. Формування та розвиток особистості.

Гуманізація освіти
37.041:34 О-76

Осташова, В.О. Правове самовиховання студентської молоді в умовах формування громадянського суспільства в Україні : монографія / В.О.Осташова. – Полтава : РВВ ПДАА, 2012. – 169 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Касьянов, Д. Філософські засади гуманізації освітнього простору в умовах нанотехнологічного розвитку суспільства / Д.Касьянов // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 43-49.Мікульонок, І. Профілактика правопорушень у студентсько-му середовищі – важлива складова навчально-виховної роботи у вищому навчальному закладі / І.Мікульонок // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 74-83.Шемигон, Н.Ю. Сутність мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до майбутньої професійної діяльності / Н.Ю.Шемигон // Проблеми інженерно-педагогічної освіти. – 2012. – № 36. – Матеріал з Інтернету.

^ 18. Студентське життя
Семенченко, М. "Супермаркети знань": незадоволена офіційною освітою молодь створює неформальні вуличні університети та робить акцент на самоосвіті / М.Семенченко // День. – 2012. – № 206.- 13 листопада. – С. 10.Студенчество: управление или самоуправление? // Аккредитация в образовании. – 2012. – № 54. – Материал с Интернета.Форум лідерів органів студентського самоврядування та студентських профспілкових організацій ВНЗ України: у вересні 2012 р. учасники Форуму обговорили низку актуальних для студентства та молоді питань // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 5.

19. Університети
378.4:62(477.52-25)(09) Н35

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" : фотоальбом / Л.Л. Товажнянский, Г.В. Лисачук, И.М. Шептун; Под общ. ред. Л.Л. Товажнянского. – Х. : НТУ "ХПИ", 2012. – 212 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.4(477.52-25):001(09) Н35

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут "Молнія". – Х. – 35 с. – З обмінного фонду.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)378.4(477.52-25):001(09) Н37

Наши звездные годы 1930-1996 гг. [научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт «Молния» НТУ «ХПИ»] / И.М. Шептун, В.В. Конотоп, Г.Ф. Нескородов. – Х. : Колорит, 2012. – 232 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Ісіпчук, Н. Філософи України та зарубіжжя у СумДПУ: відбулася всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю на тему "Наука ХХІ століття, індустрія хай-тек та сучасна освіта" / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2012. – № 101.- 24 жовтня. – С. 24.^ 20. Професійно-технічна освіта
Актуальні професії - нові держстандарти: міністр освіти і науки, молоді та спорту України підписав накази про затвердження 41 державного стандарту професійно-технічної освіти з робітничих професій // Освіта України. – 2012. – № 44.- 29 жовтня. – С. 2.Короденко, М. Спершу професійна?: нині галузь ПТО має шанси стати популярнішою, адже диплом про вищу освіту не гарантує миттєвого успішного працевлаштування / М.Короденко // Освіта України. – 2012. – № 45.- 5 листопада. – С. 7.Лях, А. Шлях довжиною у 80 років: Глухівське медичне училище / А.Лях // Медицина і здоров'я. – 2012. – № 42.- 9 листопада. – С. 2.Чирва, Р. Зміна пріоритетів у державній освіті [професійно-технічна освіта] / Р.Чирва // Профспілкові вісті. – 2012. – № 45.- 8 листопада. – С. 1, 7.

^ 21. Загальна освіта
378.6:271.2(09)"16/18" П62

Посохова, Л.Ю. На перехресті культур, традицій, епох: православні колегіуми України наприкінці ХVII – на початку ХІХ ст. : монографія / Л.Ю.Посохова. – Х. : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 400 с. – З обмінного фонду.

^ Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Єресько, О. Майбутнє – за профільним навчанням: нині змінилися всі державні стандарти – початкової, базової та повної загальної середньої освіти / О.Єресько // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 200. – 1 листопада. – С. 6.^ 22. Освіта для осіб з особливими потребами
Дорожная карта инклюзивного образования: в Государственной Думе РФ прошли парламентские слушания на тему «Инклюзивное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ: проблемы отрасли и общества» // Аккредитация в образовании. – 2012. – № 55. – Материал с Интернета.Махов, А.С. Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов "Пингвин": авторы рассматривают перспективы создания подобных клубов на базе высших учебных заведений, реализующих подготовку профессиональных кадров для сферы адаптивной физической культуры и спорта / А.С.Махов, О.Н.Степанова // Высшее образование в России. – 2012. – № 10. – С. 99-105.У Національній металургійній академії створено всі умови для навчання студентів з обмеженими можливостями // Вища школа. – 2012. – № 10. – С. 4.

^ 23. Загальні питання освіти
Богданова, Т. Концептуально про головне: члени Академії педагогічних наук обговорили основні аспекти підвищення якості всіх рівнів освіти / Т.Богданова // Освіта України. – 2012. – № 47.- 19 листопада. – С. 6.Заглада, Л. Дмитро Табачник: "Якісна освіта дитини залежить від кваліфікації вчителя". Інтерв'ю з міністром освіти і науки, молоді та спорту України Д. Табачником про здобутки української освіти та плани на майбутнє / Л.Заглада // Освіта України. – 2012. – № 44.- 29 жовтня. – С. 4-5.Кивлюк, О. Віртуалізація освітнього простору як прагматичний складник розвитку інформаційної педагогіки / О.Кивлюк // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 25-30.Кремень, В. Чому і що потрібно змінювати в українській освіті?: слід виробити в молоді здатність навчатися впродовж життя і застосовувати знання як основу практичної діяльності / В.Кремень // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 200.- 1 листопада. – С. 4.Табачник, Д. Навчання формує особистість: основні здобутки реформування освітньої галузі України / Д.Табачник // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 200. – 1 листопада. – С. 2.Уваркіна, О. Особливості сучасного розвитку української національної освіти / О.Уваркіна // Вища освіта України. – 2012. – № 1. – С. 20-24.

^ 24. Розвиток вузівських бібліотек
Савченко, З.В. Аналіз використання комп’ютерних мереж електронних ресурсів та віртуальних електронних бібліотек науково-освітнього простору України / З.В.Савченко // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.Спрін, О.М. Концептуальні засади побудови мережі електронних бібліотек Національної академії педагогічних наук України / О.М.Спрін, С.М.Іванова, О.В.Новицький // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2012. – Вип. 5 (31). – Матеріал з Інтернету.

^ 25. Сумський державний університет
Геймеров становится больше : сумские студенты собрались в СумГУ, чтобы сразиться в Counter-Strike // Данкор. – 2012. – № 44.- 31 октября. – С. А14.Гончарук, Н. Студенты помогают детям-сиротам: подарок воспитанникам детских домов и интернатов готовят студенты Сумского государственного университета / Н.Гончарук // Панорама. – 2012. – № 44.- 24-31 октября. – С. А3.Демидова, Н. Офицеров на Сумщине стало больше : в СумГУ около 300 студентов получили звание "младший лейтенант" / Н.Демидова // Ваш шанс. – 2012. – № 46.- 14-21 ноября. – С. 23А.Ісіпчук, Н. Як ваше прізвище, студент?: Володимир Студент - випускник Медичного інституту СумДУ в студентські роки був лідером, організатором, науковцем, навіть робив перші кроки в політичній сфері / Н.Ісіпчук // Сумщина. – 2012. – № 104.- 14 листопада. – С. 21.Карпуша, В. Підручник "Основи теорії різання металів": вченою радою СумДУ видання висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2013 року / В.Карпуша // Урядовий кур'єр. – 2012. – № 198.- 30 жовтня. – С. 5.Одна из двух: только одна сумская команда вышла во второй этап Кубка Украины, а "Химпром-СумГУ" не смог пробиться дальше // Данкор. – 2012. – № 43.- 24 октября. – С. А13.Пахолюк, Е. Как выбрать профессию?: на прошлой неделе в актовом зале СумГУ состоялась традиционная ярмарка профессий "Ваше будущее в ваших руках" / Е.Пахолюк // Ваш шанс. – 2012. – № 43.- 24-31 октября. – С. 26А.Підопригора, А. "ФАН-ЗОНА КВН" уже впритул до фіналу: 6 та 13 жовтня в актовій залі СумДУ пройшли півфінальні ігри 3-го сезону Сумської відкритої ліги "ФАН-ЗОНА КВН" / А.Підопригора // Сумщина. – 2012. – № 101.- 24 жовтня. – С. 26.Співак, К. Вічна зернина на невмирущому полі життя : про родинну династію Миколи Михайловича Кобилецького, заслуженого лікаря, головного хірурга області, співробітника СумДУ / К.Співак // Сумщина. – 2012. – № 102.- 31 жовтня. – С. 26.СумДУ випустив молодших лейтенантів // Сумщина. – 2012. – № 104.- 14 листопада. – С. 4."СумКа" определила финалистов: 20 октября в актовом зале СумГУ состоялись две полуфинальные игры КВН // Данкор. – 2012. – № 43.- 24 октября. – С. 14.Сумський державний університет оголошує конкурс на заміщення вакантних посад // Сумщина. – 2012. – № 101.- 24 жовтня. – С. 11.Терновая, А. Все – на праздник батика: в литературной гостиной СумГУ прошло открытие выставки авторской студии "Батик" / А.Терновая // Ваш шанс. – 2012. – № 44.- 31 октября. – С. 30А.Фестиваль сумського батику: у бібліотеці СумДУ відкрилась виставка "Батик-фест" // Сумщина. – 2012. – № 103.- 7 листопада. – С. 21.Юрій Чмирь: "Сумщина йде у п'ятірку найкращих". Під час візиту на Сумщину міністр освіти і науки, молоді та спорту України Д. Табачник завітав на відкриття нового учбового корпусу СумДУ // Сумщина. – 2012. – № 101.- 24 жовтня. – С. 2-3.Місця збереження документів:


НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал


Схожі:

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. Знання, 2012. – 343 с. –...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Дорохов, Д. В. Самодиагностика курсантами военного вуза приобретенных компетенций в процессе профессиональной подготовки / Д. В....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua |
В баскетбольной лиге определились лидеры: после двух туров в открытом первенстве Сум по баскетболу лидируют "9-й квартал" и "СумГУ"...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
В баскетбольной лиге определились лидеры: после двух туров в открытом первенстве Сум по баскетболу лидируют "9-й квартал" и "СумГУ"...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи: навч посіб. /М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с. + Гриф мон....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua |
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. №835 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2012. – №166. 14 вересня....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Виргинский, В. С. Очерки истории науки и техники XVI xix веков (до 70-х гг. ХІХ в.): пособие для учителя /В. С. Виргинский. – М.:...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Комітету вру з питань науки І освіти М. Луцьким про те, що принесе новий шкільний навчальний рік та які перспективи чекають цьогорічних...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технология и организация деятельности: учеб пос. / С. Д. Резник, О. А. Вдовина; Под ред. С. Д....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua |
Вовченко, Е. Мусор пора "толочь"!: сумские студенты (СумГУ) собрали с берега Псла "КамАЗ" отходов / Е. Вовченко //Ваш шанс. – 2010....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб наукових праць / ред кол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи