Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu icon

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Скачати 231.94 Kb.
НазваБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Дата06.05.2013
Розмір231.94 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ

0-542-33-10-39 library.sumdu.edu.ua | library_ssu@ukr.net

Проблеми вищої школи

Поточний інформаційний список

за вересень 2011 року

1. Вища школа
^ Україна. Кабінет Міністрів.

Про реорганізацію вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту: розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 707-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 56. – С. 30.Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 серпня 2011 р. № 760-р / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 161.- 3 вересня. – С. 4.Україна. Кабінет Міністрів.

Деякі питання реорганізації вищих навчальних закладів: розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 року № 697-р / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 55. – С. 90. 1. 4.

Градоблянська, Т. Безробіття - не діагноз: молоді спеціалісти у пошуках свого першого робочого місця / Т.Градоблянська // Голос України. – 2011. – № 154.- 19 серпня. – С. 1, 8.Завдання вищої медичної освіти в контексті реформування галузі / Р.О.Моісеєнко, В.В.Вороненко, І.І.Фещенко, О.П.Волосовець // Ваше здоров'я. – 2011. – № 31.- 19 серпня. – С. 10.

 1. 5.

Ларіна, О. Додаткова відпустка заочнику : на які відпустки має право студент-заочник під час захисту дипломної роботи / О.Ларіна // Профспілкові вісті. – 2011. – № 34.- 25 серпня. – С. 12.

 1. 7.

Олександра Матушенко: "Нам потрібне краще розуміння політичних процесів у ЄС": навчання у Коледжі Європи // Євробюлетень. – 2011. – № 4. – С. 22-23.Панова, Т.І. Ще раз про необхідність реформи вищої освіти / Т.І.Панова, Л.В.Натрус // Університетська клініка. – 2011. – № 1. – С. 11-14.

 1. 19.

Ронг Зоу. Центр образовательных технологий: окно, обозревающее прогресс высшего образования, основанного на информационно-коммуникативных технологиях в Китае: дайджест зарубежных изданий / З.Ронг, К.Байзхи // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 6. – С. 94-96."Хвороби" медичної освіти : "економія" на студентах або як готуються професійні медичні кадри // Фінансовий контроль. – 2011. – № 6. – С. 52-54.

^ 2. Післядипломна освіта
Івченко, В.К. Майбутнє післядипломної освіти: Болонський процес чи кредитно-модульна система? / В.К.Івченко, В.В.Сімрок, Ю.І.Налапко // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 64-65.Крамний, І.О. Проблеми якості навчання лікарів-рентгенологів у післядипломній освіті / І.О.Крамний // Проблеми безперевної медичної освіти та науки. – 2011. – № 1. – С. 9-12.

 1. 20.

Сучасні підходи до підвищення якості освіти у системі післядипломної освіти / О.М.Хвисюк, В.Г.Марченко, В.В.Жеребкін, О.В.Грищенко // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 94-98.^ 3. Дистанційна освіта
Кузнецов, Ю.М. Оценка процессов организации и внедрения дистанционного обучения детей-инвалидов / Ю.М.Кузнецов, В.П.Кулагин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 67-74.

 1. 22.

Лебедева, И.В. Развитие дистанционного обучения в зарубежной практике / И.В.Лебедева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 6. – С. 74-89.

 1. 24.

Тарнавский, Г.А. Дистанционное обучение: тренинг-комплекс второго уровня раздела «Виртуальное проектирование наносистем» интернет-центра компьютерного моделирования / Г.А.Тарнавский // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 21-37. 1. Професорсько-викладацький склад


Анисютина, С.А. Формирование фамилистической компетентности социального педагога / С.А.Анисютина // Инновации в образовании. – 2011. – № 5. – С. 66-74.Григорьев, О.В. Условия совершенствования профессионализма у преподавателей военно-учебных заведений внутренних войск МВД России / О.В.Григорьев, А.В.Шулаков // Инновации в образовании. – 2011. – № 6. – С. 21-27.

^ 5. Організація вищої освіти


 1. 26.

Бушуева, Е.В. Выбор систем электронного документооборота для высших учебных заведений / Е.В.Бушуева // Инновации в образовании. – 2011. – № 6. – С. 48-55.Журбенко, Н. Університетська клініка - це необхідність / Н.Журбенко // Ваше здоров'я. – 2011. – № 30.- 12 серпня. – С. 5.^ 6. Організація навчальної роботи
Аналіз кінцевого рівня знань з педіатрії студентів-випускників медичного факультету № 3 (Педіатричного) НМУ ім. О.О. Богомольця, які навчались за кредитно-модульною системою організації навчального процесу / В.Г.Майданник, М.В.Хайтович, Л.П.Глєбова, А.Б.Корнієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – № 4. – С. 93-94.Булах, І.Є. Проблеми оцінювання знань студентів у контексті вимог Болонської декларації / І.Є.Булах, О.П.Волосовець, М.Р.Мруга // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 20-22.Гайдарова, Е.В. Роль преподавателя-куратора в организации самостоятельной работы и межкультурной коммуникации иностранных студентов / Е.В.Гайдарова, Е.Ю.Березун, Н.А.Иорданова // Університетська клініка. – 2011. – № 1. – С. 18-21.

 1. 39.

Гараева, А.К. Всевозрастающая роль информационных технологий в системе высшего образования / А.К.Гараева // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011.– № 6. – С. 45-49.Гончар, М. Місце викладача в практичній медицині / М.Гончар // Новости медицины и фармации. – 2011. – № 13-14.- август. – С. 28.

 1. 41.

Гуров, В.Н. Конструирование образовательного пространства в контексте модульно-компетентностной технологии / В.Н.Гуров, Н.А.Чикильдина // Инновации в образовании. – 2011. – № 5. – С. 4-18.

 1. 40.

Гуров, В.Н. Управление внедрением инновационной модели открытого непрерывного образования в негосударственном вузе / В.Н.Гуров, П.В.Чурсина // Инновации в образовании. – 2011. – № 6. – С. 81-91.Досвід організації навчального процесу за кредитно-модульною системою на клінічних дисциплінах у Донецькому базовому медичному коледжі / О.В.Швидкий, К.М.Тарасенко, О.А.Хадикіна, В.С.Малиновська // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 98-101.Думанський, Ю.В. Освоєння студентами практичних навичок при кредитно-модульній організації навчального процесу: проблеми та пошук шляхів їх вирішення / Ю.В.Думанський, О.М.Талалаєнко, М.Б.Первак // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 49-51.Інноваційні технології у навчальному процесі в державному закладі "Луганський державний медичний університет" / В.К.Івченко, В.В.Сімрок, С.М.Смірнов, В.М.Сенчій // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 66-71.

 1. 45.

Кредитно-модульна система навчання інтернів зі спеціальності "Хірургія" / Б.О.Матвійчук, В.В.Михайлович, Я.З.Патер, І.М.Павловський // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 193-196.

 1. 44.

Лиу Мейфенг. Образовательная технология в Китае: дайджест зарубежных изданий / М.Лиу, Ю.Лв, С.Канг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 6.– С. 92-93.Майданник, В.Г. Психометричний аналіз результатів складання педіатричного профілю ліцензійного інтегрованого іспиту "КРОК-2. Загальнолікарська підготовка" у 2011 році / В.Г.Майдданник, М.В.Хайтович // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – № 4. – С. 91-92.Направления повышения эффективности обучения иностранных студентов на кафедре хирургии / А.Г.Гринцов, А.А.Христуленко, П.Ф.Гюльмамедов, О.В.Совпель // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 197-199.

 1. 42.

Разыграева, В.А. Разработка автоматизированной адаптивной обучающей системы на базе информационно-образовательной среды AcademicNT / В.А.Разыграева, А.В.Лямин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011.– № 5. – С. 83-96.Роденкова, Т.Н. Программно-целевой метод финансового обеспечения инновационного развития вузов / Т.Н.Роденкова // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2011. – № 24. – С. 2-7.

 1. 43.

Сонг Юхуа. Изучение модели преподавания "Великая китайская стена" и ее применения: дайджест зарубежных изданий / Ю.Сонг // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 6. – С. 96-97.Тугой, И.А. Программно-методическое обеспечение реализации современных подходов к профессиональной ориентации и профориентационному тестированию учащихся на примере автоматизированной информационной системы «Профессиональная ориентация обучающихся города Москвы» / И.А.Тугой, О.А.Ильченко, О.А.Данилова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 6. – С. 54-60.

^ 7. Зарахування у ВНЗ


 1. 46.

Біла, О. Вступна кампанія-2011: важливі аспекти у відповідях на запитання / О.Біла // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 67.- 25 липня. – С. 62-63.Вступна кампанія до медвузів: за оперативними даними МОЗ, всього на місця державного замовлення було подано 47207 заяв від абітурієнтів // Медицина і здоров'я. – 2011. – № 30.- 11 серпня. – С. 2.

 1. 47.

Зущик, Ю. Інноваційна кампанія: нинішня вступна кампанія вирізняється на тлі минулорічних гідною організацією та системними нововведеннями / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 59-60.- 8 серпня. – С. 4.

^ 8. Методи та форми навчання


 1. 50.

Англомовне навчання як стимул якості освіти та міжнародних контактів / В.М.Запорожан, В.Й.Кресюн, М.Л.Аряєв, О.В.Чернецька // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 45-47.Бойчук, Т.М. Основні принципи та положення індивідуальної роботи студента при навчанні за кредитно-модульною системою з дисципліни "Гістологія, цитологія та ембріологія" / Т.М.Бойчук, Л.Я.Федонюк, А.А.Ходоровська // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 57-58.

 1. 62.

Викладання хірургічних хвороб із застосуванням кредитно-модульної системи / О.Б.Кутовий, С.І.Карпенко, В.В.Васильченко, В.В.Мартемянов // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 190-192.

 1. 59.

Журавлева, О.П. Интерактивный режим организации аудиторной самостоятельной работы студентов в системе высшего педагогического образования / О.П.Журавлева, Л.П.Михалева // Инновации в образовании. – 2011. – № 5. – С. 29-41.

 1. 61.

Иващенко, В.В. Интеграция преподавания пропедевтической хирургии и терапии в условиях кредитно-модульной системы / В.В.Иващенко, А.В.Иващенко, А.И.Николаев // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 186-189.

 1. 70.

Кабанова, Н.В. Особенности преподавания по кредитно-модульной системе на кафедре хирургического профиля / Н.В.Кабанова, Н.А.Синепупов // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 200-202.

 1. 51.

Кариуки Ньнга Дж. Мифы об электронном обучении в высшем образовании / Н.Д.Кариуки, К.Г.Ф.Люис // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 143-145.

 1. 57.

Колесник, Ю.М. Якість підготовки фахівців - головна складова Болонського процесу / Ю.М.Колесник, Ю.М.Нерянов, В.М.Компанієць // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 71-74.

 1. 69.

Місце та роль самостійної роботи студента в кредитно-модульній системі організації навчального процесу / В.М.Ждан, В.М.Бобирьов, О.В.Шешукова, Н.М.Лохматова // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 52-54.

 1. 64.

Назимко, Є. Кримінальне право України як навчальна дисципліна: сучасний стан і перспективи підвищення якості викладання у вищих навчальних закладах системи МВС України / Є.Назимко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 7. – С. 120-123.

 1. 52.

Обучение посредством обсуждений онлайн и лицом к лицу: взаимосвязи между студентами / А.-.Блюик, Р.Эллис, П.Гудаейер, Л.Пижжо // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 140-143.Переваги та недоліки поточного і підсумкового модульного контролю при викладанні хірургії за кредитно-модульною системою / М.П.Захараш, В.М.Мельник, О.І.Пойда, Л.Г.Заверний // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 174-176.

 1. 58.

Про завдання з впровадження Європейських стандартів та директив із внутрішньої та зовнішньої гарантії якості в систему підготовки лікарів і провізорів у національному медичному університеті імені О.О. Богомольця / В.Ф.Москаленко, О.П.Яворовський, Л.І.Остапюк, В.Є.Чешук // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 37-40.

 1. 63.

Проведення занять по модулю "Абдомінальна хірургія" згідно рівнів професійної підготовки / Я.С.Березницький, В.П.Сулима, Р.В.Дука, С.Л.Маліновський // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 183-185.

 1. 53.

Рахимова, Ю.И. Анализ и использование результатов интернет-тестирования по дисциплине «Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях» при обучении студентов по модульно-рейтиноговой системе / Ю.И.Рахимова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 60-66.

 1. 54.

Салимгареев, М.В. К проблеме актуализации курса отечественной истории в технологическом университете / М.В.Салимгареев, А.Ю.Суслов // Инновации в образовании. – 2011. – № 5. – С. 103-109.

 1. 55.

Тарсем Сингх Кунер. Создание возможностей для больших студенческих когорт в отношении рефлексирования практики: уроки, извлеченные из опыта формирующей оценки при применении технологии смешанного учебного проекта / С.К.Тарсем // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 148-149.

 1. 56.

Усиление мобильных технологий для жизнеспособности цельного обучения: исследование на повестке дня: дайджест зарубежных изданий / Л.Чи-Кит, С.Петер, Х.З.Бао, Ж.С.Хюо // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 6. – С. 99-100.Чекман, І.С. Науково-методичні основи викладання фармакології блокаторів кальцієвих каналів та В-адреноблокаторів згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу / І.С.Чекман, Н.О.Горчакова, А.М.Пузиренко // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 55-56.

 1. 60.

Чуб, Е.В. Моделирование самостоятельной работы студентов в образовательном учреждении / Е.В.Чуб // Инновации в образовании. – 2011. – № 5. – С. 58-65.

 1. 67.

Этапность преподавания эпидемиологии в условиях кредитно-модульной системы для студентов, обучающихся по специальности "Медико-профилактическое дело" / О.А.Трунова, В.Г.Курилова, Т.А.Романенко, А.Г.Колесникова // Університетська клініка. – 2011. – № 1. – С. 15-17.

^ 9. Студентське життя
Павлова, Л. Привет, мой новый сосед!: как общежития сумских вузов подготовились к приему студентов / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 35.- 31 августа-7 сентября. – С. 12А.

 1. 74.

Первый День воды в Сумах: 9 августа в Сумах впервые отпраздновали День воды. Инициаторами празднования стали активисты студенческого самоуправления СумГУ и представители Сумского областного ресурсного центра // Ваш шанс. – 2011. – № 33.- 17-24 августа. – С. 7А.Поляков, А. Обыкновенная "утка": иностранные студенты не спешат покидать СумГУ / А.Поляков // Панорама. – 2011. – № 38.- 14-21 сентября. – С. А5.

 1. 75.

Поляков, А. Расисты в городе: в окно общежития мединститута, где проживали нигерийские студентки, бросили "коктейль Молотова": комментарии ректора СумГУ А. Васильева по поводу произошедших событий / А.Поляков // Панорама. – 2011. – № 37.- 7-14 сентября. – С. А1, А12.

 1. 76.

Ростоцкая, В. Не хочу учиться, а хочу... : как иностранные студенты живут в Сумах и за что их выдворяют из страны / В.Ростоцкая // Ваш шанс. – 2011. – № 32.- 10-17 августа. – С. 14А.10. Дипломи
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Про внесення змін до Порядку замовлення документів про освіту державного зразка, видачі та обліку їх карток: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18 липня 2011 року № 828 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 61. – С. 119. 1. 78.

Лістрова, С. Хто оплачує виготовлення дипломів бюджетникам і контрактникам / С.Лістрова // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 74.- 10 серпня. – С. 48.

11. Дисертації


 1. 80.

Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук: серед здобувачів Муренець Нінель Олександрівна, асистент Сумського держ. ун-ту // Науковий світ. – 2011. – № 7. – С. 1-16.

^ 12. Стипендії. Доходи студентів


 1. 82.

Україна. Президент.

Про державні стипендії для видатних діячів науки, освіти, культури і мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту та інформаційної сфери : указ Президента України від 10 вересня 2011 року № 906/2011 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 169.- 15 вересня. – С. 14.Україна. Президент.

Про Положення про стипендії Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка : указ Президента України від 1 вересня 2011 року № 884/2011 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 163.- 7 вересня. – С. 20. 1. 83.

Переверзєва, О. Деякі актуальні питання щодо виплат студентам / О.Переверзєва // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – № 64.- 13 липня. – С. 59-60.

^ 13. Позики для навчання
Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти : постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 947 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 167.– 13 вересня. – С. 4. 1. 84.

Цяцько, А. Народити, щоб... учитися: приватні банки більше не дають кредити на навчання, а держава потроху продовжує кредитну програму, знаходячи нетрадиційні рішення / А.Цяцько // Освіта України. – 2011. – № 57-58.- 1 серпня. – С. 6.


14. Університети
Україна. Президент.

Про надання Харківському державному технічному університету будівництва та архітектури статусу національного : указ Президента України від 1 вересня 2011 року № 885/2011 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 163.- 7 вересня. – С. 20. 1. 85.

Бедзір, В. Одна альма-матер - замість чотирьох?: непросто вирішується доля державних вишів Закарпаття / В.Бедзір // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 153.- 20 серпня. – С. 5.Буряк, С.В. Видавнича діяльність провідних університетів України: до постановки проблеми / С.В.Буряк // Наукові записки. – 2010. – № 1. – С. 26-32.

 1. 86.

Інавгурація навчального року: відкриття нового навчального року у Сумському національному аграрному університеті // Сумщина. – 2011. – № 97-98.- 3 вересня. – С. 4.

 1. 87.

Кафедрі фізіології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького - 80 років // Фізіологічний журнал. – 2011. – № 2. – С. 105-107.

 1. 88.

Кожухарь, Л. Лави студентів поповнюють першокурсники Запорізького державного медичного університету / Л.Кожухарь // Ваше здоров'я. – 2011. – № 33.- 2 вересня. – С. 2.

 1. 89.

Лукащук, Л. Державний іспит викладачі ТДМУ їздили приймати в США : понад сім років триває співпраця викладачів Тернопільського медичного університету з американськими колегами в різних галузях науки та практичної медицини / Л.Лукащук // Ваше здоров'я. – 2011. – № 31.- 19 серпня. – С. 12.

 1. 90.

Оверчук, О. Народжена на зорі незалежності: Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України / О.Оверчук // Профспілкові вісті. – 2011. – № 34.- 25 серпня. – С. 5.

 1. 91.

Перетяка, О. Валерій Івченко: «Я - оптиміст і вірю в перспективу медичної галузі» : розмова з ректором Луганського медуніверситету про актуальність вступної кампанії, проблеми медичних навчальних закладів та їх розв'язання / О.Перетяка // Ваше здоров'я. – 2011. – № 26.- 15 липня. – С. 7.

 1. 92.

Тернова, С. Їм творити нову медицину : понад 1200 випускників Національного медичного університету імені О.О. Богомольця отримали дипломи лікарів і провізорів / С.Тернова // Ваше здоров'я. – 2011. – № 25.- 8 липня. – С. 1, 6.

 1. 93.

Тернова, С. Лідери встановлюють рекорди. НМУ імені О.О. Богомольця довів свою першість серед уподобань абітурієнтів / С.Тернова // Ваше здоров'я. – 2011. – № 31.- 19 серпня. – С. 8.Чомко, Н. У фаворі - готика і старовина : будівлі Оксфорду прикрашені горгульями-викладачами, у Гарварді футбольне поле схоже на Колізей, а на галявинах Кембриджу пасуться корови / Н.Чомко // Освіта України. – 2011. – № 57-58.- 1 серпня. – С. 14.

 1. 98.

Що потрібно випускнику-аграрію для успіху? : інтерв'ю з в.о. ректора СНАУ Володимиром Ладикою, професором, доктором сільськогосподарських наук, академіком Української академії аграрних наук України // Сумщина. – 2011. – № 94-95.- 27 серпня. – С. 4.

 1. 99.

Яворовський, О. Коли знання стають силою : 26 молодих науковців НМУ імені О.О. Богомольця вибороли призові місця на всеукраїнській студентській олімпіаді / О.Яворовський // Ваше здоров'я. – 2011. – № 22.- 17 червня. – С. 6.

 1. 100.

Яворовський, О. Серед десятки беззаперечних лідерів. НМУ імені О.О. Богомольця виборов четверте місце у рейтингу кращих ВНЗ України ТОП 200 / О.Яворовський // Ваше здоров'я. – 2011. – № 27.- 22 липня. – С. 5.

^ 15. Методика професійної освіти
Актуалізація методичного забезпечення додипломної підготовки лікарів та провізорів як складова ефективної кадрової політики в галузі охорони здоров'я / С.М.Копитов, В.В.Вороненко, О.П.Волосовець, Ю.С.П'ятницький // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 7-11.

 1. 102.

Баранова, Н.В. К вопросу подготовки студентов педагогического вуза к использованию информационных образовательных ресурсов в обучении математике / Н.В.Баранова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 108-113.В Украине усилилась последипломная подготовка руководителей медицинских учреждений // Медицина і здоров'я. – 2011. – № 33.- 8 вересня. – С. 1.

 1. 104.

Волосовець, О.П. Стратегія проблемно-орієнтованого підходу у безперервному професійному розвитку сімейних лікарів та педіатрів / О.П.Волосовець, С.П.Кривопустов // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2011. – № 4. – С. 39-40.Кадровий потенціал для медичної галузі // Сумщина. – 2011. – № 71-72.- 2 липня. – С. 1.

 1. 106.

Москаленко, В.Ф. Формування професійної компетентності майбутнього фармацевта в умовах кредитно-модульної системи освіти / В.Ф.Москаленко, І.В.Ніженковська, О.В.Вельчинська // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 85-87.

 1. 105.

Мотивация в обучении иностранных студентов в медицинском ВУЗе / Ю.В.Думанский, А.В.Борота, А.А.Христуленко, А.Л.Христуленко // Український журнал хірургії. – 2011. – № 6. – С. 177-179.Пикалюк, В. На що сподівалися і що маємо. Чи вдалася болонська система підготовки лікарів? / В.Пикалюк // Ваше здоров'я. – 2011. – № 30.- 12 серпня. – С. 3.Підготовка студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання на випускових кафедрах спеціальності "Фармація" / В.П.Черних, І.С.Гриценко, С.В.Огарь, Л.М.Вінник // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 47-48.Проблема удосконалення фахової підготовки лікарів медико-профілактичного профілю на сучасному етапі в аспекті кредитно-модульної системи / В.М.Лісовий, В.А.Капустник, В.О.Коробчанський, М.П.Воронцов // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 74-77.

^ 16. Сумський державний університет
Абсолютне лідерство СумДУ // Сумщина. – 2011. – № 80-81.- 23 липня. – С. 1.Вовченко, Е. Битва за абитуриентов: бюджетные места во всех сумских вузах уже заполнены. Около 5200 человек были заинтересованы в получении образования в СумГУ / Е.Вовченко // Ваш шанс. – 2011. – № 34.- 24-31 августа. – С. 15А.На олімпі Знань: за підсумками Всеукраїнської студентської олімпіади 2010/2011 навчального року Сумський державний університет посів 4-5 місце із майже 200 вищих навчальних закладів країни // Сумщина. – 2011. – № 96.- 31 серпня. – С. 1.Навчально-методичний центр "ПРОФ-ІТ" СумДУ запрошує на навчання // Панорама. – 2011. – № 38.- 14-21 сентября. – С. А9.СумГУ попал в пятерку лучших: Сумской госуниверситет занял 4-5 место по итогам Всеукраинской студенческой олимпиады 2010/2011 // Данкор. – 2011. – № 34.- 24 августа. – С. А3.Сумський державний університет здійснює ліцензування спеціальності 8.05020101 "Комп'ютеризовані системи управління та автоматика" освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" // Сумщина. – 2011. – № 99.- 7 вересня. – С. 3.Сумський державний університет здійснює процедуру ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників за програми з електронних засобів та дистанційних технологій навчання // Сумщина. – 2011. – № 99.- 7 вересня. – С. 3.Сумський державний університет здійснює процедуру ліцензування діяльності з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників за програми з інноваційної педагогічної діяльності // Сумщина. – 2011. – № 99.- 7 вересня. – С. 3.Сурков, В. "Байтовая" дата: профессия программиста одна из самых нужных и перспективных на сегодняшний день : Сумской государственный университет занимает 80-е место среди университетов мира по подготовке программистов / В.Сурков // Данкор. – 2011. – № 37.- 14 сентября. – С. А8.

^ 17. Загальні питання освіти
37(082.1)+001(082.1) О-72

Освіта і наука у глобальному континуумі : збірник наукових праць. – К. : Друкарня Прінт Квік, 2011. – 84 с. – Дар автора.

Кільк. прим.: 1 (Схов. – 1)

Україна. Кабінет Міністрів.

Про внесення змін до Положення про Державну акредитаційну комісію: постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 р. № 926 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 163.- 7 вересня. – С. 20.

Бурдаков, Е. Конвергенция качества образования и бизнеса / Е.Бурдаков // Управление качеством. – 2011. – № 6. – С. 32-39.

 1. 1.

Володина, М. Провинция впереди: книга рекордов образования Сумщины пополнилась шестью именами / М.Володина // Панорама. – 2011. – № 38.- 14-21 сентября. – С. А4.

 1. 2.

Дегтярьов, С.І. Заходи у системі освіти Російської імперії щодо забезпечення потреб бюрократичного апарату у другій чверті ХІХ ст. / С.І.Дегтярьов // Сумська старовина. – 2011. – № XXXIII-XXXIV. – С. 35-47.

 1. 3.

Короденко, М. Василь Кремень: «Найбільша проблема нашої освіти - це нездатність дитини застосувати знання на практиці»: інтерв'ю із президентом Національної академії педагогічних наук Василем Кременем про основні питання освіти / М.Короденко // Освіта України. – 2011. – № 59-60.- 8 серпня. – С. 5.Мкртчян, М.А. Перспективы развития дидактики / М.А.Мкртчян // Инновации в образовании. – 2011. – № 5. – С. 42-50.

 1. 4.

Павлова, Л. Августовские тезисы: в новый учебный год - с новыми силами. В преддверии Дня знаний, 30 августа, в СумГУ состоялась городская конференция работников образования / Л.Павлова // Ваш шанс. – 2011. – № 36.- 7-14 сентября. – С. 11А.

^ 18. Політика в галузі освіти
Україна. Кабінет Міністрів.

Про створення Єдиної державної електронної бази з питань освіти: постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 752 / Україна. Кабінет Міністрів // Офіційний вісник України. – 2011. – № 55. – С. 37-39. 1. 7.

Зущик, Ю. Ліцензії "на виріст": МОНмолодьспорту полегшить життя вищим навчальним закладам / Ю.Зущик // Освіта України. – 2011. – № 61-62.- 15 серпня. – С. 4.

 1. 8.

Саксин, А.Г. Интеграция науки, бизнеса и образования как инструмент управления инновационным развитием / А.Г.Саксин // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 75-82.

 1. 9.

Слюсарчук, А. Дмитро Табачник: «Наша система освіти має потенціал, щоб стати однією з найкращих у Європі» / А.Слюсарчук // Освіта України. – 2011. – № 57-58.- 1 серпня. – С. 4-5.

^ 19. Формування особистості


 1. 12.

Лісовий, В.М. До питання формування медичної еліти у ВНЗ: проблеми, досвід та перспективи / В.М.Лісовий, В.А.Капустник, В.В.М'ясоєдов // Медична освіта. – 2011. – № 2. – С. 80-82.

^ 20. Органiзацiя системи освiти та виховання


 1. 17.

Дункан-Ховелл, Дж. Учителя устанавливают связи: онлайновые сообщества как источник профессионального обучения: дайджест зарубежных изданий / Д. Дункан-Ховелл // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011.– № 6. – С. 90-91.

 1. 18.

Колесниченко, В.Л. Канадские научно-образовательные центры в области медиапедагогики: сравнительный анализ / В.Л.Колесниченко // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 38-59.

^ 21. Зовнішнє незалежне оцінювання
Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту. Про внесення змін до розділу V Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 1 червня 2011 року № 507 / Україна. Міністерство освіти і науки, молоді та спорту // Офіційний вісник України. – 2011. – № 48. – С. 74. 1. 21.

Володина, М. Способные дети. "200-балльники" по результатам ВНО: Сумщина на 13-м месте в Украине / М.Володина // Панорама. – 2011. – № 36.- 31 августа-7 сентября. – С. А3.Кушнір, Л. І знову ЗНО: зовнішнє оцінювання в наступному році розпочнеться у травні / Л.Кушнір // Україна молода. – 2011. – № 157.- 7 вересня. – С. 3.

 1. 25.

Програма зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 4. – С. 10-18.

 1. 24.

Шулікін, Д. Ірина Зайцева: «Процес удосконалення тестів безперервний»: проміжні підсумки ЗНО-2011 підбили директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева і керівник Київського регіонального центру цієї установи Світлана Сакаєва / Д.Шулікін, М.Короденко // Освіта України. – 2011. – № 57-58.- 1 серпня. – С. 2.

^ 22. Форми навчання та отримання освіти


 1. 26.

Иванова, Ю.В. Мультимедийные электронные издания как средство обучения литературе в школе / Ю.В.Иванова // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 6. – С. 22-27.

 1. 27.

Пахомова, Н.Ю. Проектная деятельность учащихся в образовательном процессе современной школы / Н.Ю.Пахомова // Инновации в образовании. – 2011. – № 5. – С. 51-57.

 1. 28.

Про вивчення іноземних мов у 2011-2012 навчальному році : методичні рекомендації // Іноземні мови в навчальних закладах. – 2011. – № 4. – С. 3-9.

 1. 29.

Федоров, А.В. Синтетическая модель научно-образовательного центра в области медиаобразования / А.В.Федоров // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 4-20.

^ 23. Змагання. Конкурси


 1. 32.

Олександр Удод: «Учнівські олімпіади - це досягнення нашої системи освіти» : інтерв'ю із директором Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОНмолодьспорту Олександром Удодом // Освіта України. – 2011. – № 65-66.- 29 серпня. – С. 6.
^ 24. Загальноосвітні навчальні заклади
Україна. Президент.

Про державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус" ім. І.Г. Харитоненка : указ Президента України від 8 вересня 2011 року № 901/2011 / Україна. Президент // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 167.- 13 вересня. – С. 4.

Алигулиев, Р.М. Вопросы защиты детей школьного возраста от интернет-зависимости / Р.М.Алигулиев, Р.Ш.Махмудова, Р.Ш.Махмудов // Дистанционное и виртуальное обучение. – 2011. – № 5. – С. 97-107.

 1. 33.

Вакулішина, М. Кадетський корпус повертається: у цьому навчальному році Сумський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою ім. І.Г. Харитоненка працюватиме вже у новому статусі та на нових засадах / М.Вакулішина // Суми і сумчани. – 2011. – № 34.- 26 серпня. – С. 6.

 1. 35.

Майкова, Е. Сумской кадетский корпус: лед тронулся. С 1 сентября 2012 года Сумской военный лицей станет первым в Украине кадетским корпусом / Е.Майкова // Ваш шанс. – 2011. – № 34.- 24-31 августа. – С. 21А.

 1. 36.

Ольшанская, Д. Сумские кадеты станут государственными: министр образования, молодежи и спорта Дмитрий Табачник свое "добро" на Кадетский корпус в Сумах уже дал / Д.Ольшанская // Данкор. – 2011. – № 34.- 24 августа. – С. А5.

 1. 37.

У Суми повернулись кадети : У Сумах створено державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою "Кадетський корпус ім. І.Г. Харитоненка" // Ярмарок. – 2011. – № 37.- 15 вересня. – С. 1.Якість шкільної освіти шкутильгає // Урядовий кур'єр. – 2011. – № 158.- 31 серпня. – С. 2.Місця збереження документів:


НавчЗ - Навчальний зал

НауЗ -Науковий зал

ДБВі

Схов – Книгосховище

Мед.Інст. -Мед. інс-т

Мед.інст.З - Читальнний зал


Схожі:

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи: навч посіб. /М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2010. – 456 с. + Гриф мон....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Виргинский, В. С. Очерки истории науки и техники XVI xix веков (до 70-х гг. ХІХ в.): пособие для учителя /В. С. Виргинский. – М.:...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технология и организация деятельности: учеб пос. / С. Д. Резник, О. А. Вдовина; Под ред. С. Д....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки : зб наукових праць / ред кол.: О. С. Онищенко, В. П. Леонов, П. Т....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu
Міністерства освіти і науки України від 15. 09. 2010 року №877 / Україна. Міністерство освіти і науки // Освіта України. – 2010....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Каленюк, І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : монографія / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. Знання, 2012. – 343 с. –...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
Дорохов, Д. В. Самодиагностика курсантами военного вуза приобретенных компетенций в процессе профессиональной подготовки / Д. В....
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua
В баскетбольной лиге определились лидеры: после двух туров в открытом первенстве Сум по баскетболу лидируют "9-й квартал" и "СумГУ"...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua |
В баскетбольной лиге определились лидеры: после двух туров в открытом первенстве Сум по баскетболу лидируют "9-й квартал" и "СумГУ"...
Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 0-542-33-10-39 library sumdu edu iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ library sumdu edu ua |
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2012 р. №835 / Україна. Кабінет Міністрів // Урядовий кур'єр. – 2012. – №166. 14 вересня....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи