Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ icon

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Скачати 132.71 Kb.
НазваСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Дата02.08.2012
Розмір132.71 Kb.
ТипДокументи

Сумський державний університет.

Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ.

33-10-39 http://sumdu.edu.ua e-mail: library_ssu@ukr.net


Наукові періодичні видання вищих навчальних закладів

з економічних, технічних, природничих, суспільних наук

(з фондів бібліотеки СумДУ)


Представлено 117 назв 547 примірників наукових видань

47 вищих навчальних закладів міст:

Брянськ, Варшава, Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Курськ, Львів, Москва, Мукачеве, Одеса, Полтава, Сімферополь, Суми, Ужгород, Харків, Херсон, Чернівці


Брянськ

1.

Вестник Брянского государственного технического университета

Варшава

2.

Politechnika Warszawska. Budownictwo

3.

Politechnika Warszawska. Chemia

4.

Politechnika Warszawska. Elektryka

5.

Politechnika Warszawska. Inzynieria materialowa

6.

Politechnika Warszawska. Mechanika

7.

Politechnika Warszawska. Organizacja i zarzadzanie przemyslem

8.

Politechnika Warszawska. Transport

Вінниця

9.

Вісник Вінницького політехнічного інституту

Дніпропетровськ

10.

Вісник Дніпропетровського університету. Ракетно-космічна техніка

11.

Вісник Дніпропетровського державного фінансово-економічного інституту. Економічні науки

Донецьк

12.

Вісті Донецького гірничого інституту

13.

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Гірничо-геологічна

14.

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Гірничо-електромеханічна

15.

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Електротехніка і енергетика

16.

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Інформатика, кібернетика та обчислювальна техніка

17.

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Металургія

18.

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Обчислювальна техніка та автоматизація

19.

Наукові праці Донецького національного технічного університету. Хімія і хімічна технологія

20.

Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия Экономическая

Житомир

21.

Вісник Житомирського інженерно-технологічного інституту

Запоріжжя

22.

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії

Івано-Франківськ

23.

Вісник Прикарпатського університету. Біологія

Київ

24.

Вісник Академії адвокатури України

25.

Вісник Київського інституту бізнесу та технологій

26.

Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій

27.

Вісник інженерної академії України

28.

Вісник Київського міжнародного університету. Психологічні науки

29.

Вісник НТУ України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка

30.

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Журналістика

31.

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кібернетика

32.

Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Математика. Механіка

33.

Наукові записки Київського національного університету

ім. Тараса Шевченка. Хімічний факультет

34.

Наукові записки інституту журналістики: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

35.

Магістеріум. Культурологія: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

36.

Магістеріум. Літературознавчі студії: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

37.

Магістеріум. Політичні студії: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

38.

Магістеріум. Хімічні науки: Національний університет «Києво-Могилянська академія»

39.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Економічні науки

40.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Комп'ютерні науки

41.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Політичні науки

42.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Теорія та історія культури

43.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Фізико-математичні науки

44.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Філологічні науки

45.

Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія". Хімічні науки і технології

46.

Науковий вісник Дипломатичної академії України

47.

Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України

Курськ

48.

Известия Курского государственного технического университета

Львів

49.

Вісник Львівського університету. Серія Біологічна

50.

Вісник Львівського університету. Серія Географічна

51.

Вісник Львівського університету. Серія Журналістика

52.

Вісник Львівського університету. Серія Міжнародні відносини

53.

Вісник Львівського університету. Серія Педагогічна

54.

Вісник Львівського університету. Серія Прикладна математика та інформатика

55.

Вісник Львівського університету. Серія Теоретична електротехніка

56.

Вісник Львівського університету. Серія Хімічна

57.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Автоматика, вимірювання та керування

58.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Держава та армія

59.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Динаміка, міцність та проектування машин і приладів

60.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Електроенергетичні та електромеханічні системи

61.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Електроніка

62.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Елементи теорії та прилади твердотілої електроніки

63.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Інформаційні системи та мережі

64.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп'ютерні системи проектування

65.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Логістика

66.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку

67.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Оптимізація виробничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні

68.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми економіки та управління

69.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація

70.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Фізико-математичні науки

71.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Філософські науки

72.

Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування

73.

Наукові записки Української академії друкарства

Москва

74.

Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э.Баумана. Машиностроение

75.

Вестник Московского университета. Журналистика

76.

Вестник Московского университета. Экономика

77.

Вестник Московского университета. Математика. Механика

Мукачеве

78.

Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту
Одеса

79.

Вісник Одеського національного університету. Екологія

80.

Вісник Одеського національного університету. Психологія

81.

Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки

82.

Вісник Одеського національного університету. Фізико-математичні науки

83.

Вісник Одеського національного університету. Хімія

84.

Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету

Полтава

85.

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Екологія. Біологічні науки

86.

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Педагогічні науки

87.

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Фізико-математичні науки

88.

Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка. Філологічні науки

89.

Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Гуманітарні науки

90.

Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Економічні науки

91.

Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації. Технічні науки

Сімферополь

92.

Ученые записки Таврического национального университета

им. В.И.Вернадского. Юридические науки

Суми

93.

Вісник Сумського державного університету. Економіка

94.

Вісник Сумського державного університету. Медицина

95.

Вісник Сумського державного університету. Технічні науки

96.

Вісник Сумського державного університету. Фізика, математика, механіка

97.

Вісник Сумського державного університету. Філологічні науки

98.

Вісник Сумського національного аграрного університету. Економіка та менеджмент

99.

Вісник Української Академії банківської справи

100.

Педагогічні науки. Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету ім.. А.С.Макаренка

Ужгород

101.

Науковий вісник Ужгородського університету. Біологія

102.

Науковий вісник Ужгородського університету. Політологія, соціологія, філософія

Харків

103.

Вісник Харківської державної академії культури

104.

Наукові розробки Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури

105.

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»

106.

Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Технологии в машиностроении

107.

Вісник Харківського національного університету

ім. В.Н.Каразіна. Іноземна філологія на межі тисячоліть

108.

Вісник Харківського національного університету

ім. В.Н.Каразіна. Історія

109.

Вісник Харківського національного університету

ім. В.Н. Каразіна. Медицина

110.

Вісник Харківського національного університету

ім. В.Н.Каразіна. Проблеми буття людини

111.

Вісник Харківського національного університету

ім. В.Н.Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи

112.

Вісник Харківського національного університету

ім. В.Н.Каразіна. Філологія

113.

Вісник Харківського національного університету

ім. В.Н.Каразіна. Серія Фізична. Ядра, частинки, поля

114.

Методичний вісник історичного факультету Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна

115.

Наукові записки Харківського економіко-правового університету. Право. Економіка. Гуманітаристика

Херсон

116.

Збірник наукових праць. Природничі науки в школі (Херсонський державний університет)

Чернівці

117.

Збірник наукових праць Буковинського університету. Економічні наукиСхожі:

Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
move to 0-35553909
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ Друковані праці співробітників Сумського державного університету за 2007 рік Бібліографічний покажчик Суми-2009
move to 0-10800154
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Сумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Анатолій Васильєв знову ректор СумДУ: коротко // Ярмарок. 2010. – №21. 27 травня. – С. 1
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи