Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про icon

Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про
Скачати 49.91 Kb.
НазваЗакон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про
Дата14.05.2013
Розмір49.91 Kb.
ТипЗакон
1. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Л_тература.doc
2. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 10 Страховые услуги при страховании технических рисков.doc
3. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 11Страховые услуги при страховании кредитных и финансов.doc
4. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 12 Страховые услуги в авиационном страховании.doc
5. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 13 Страховые услуги в морском страховании.doc
6. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 14 Страховые услуги при страховании предпринимательс ки.doc
7. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 15 Страховые услуги при страховании ответственности.doc
8. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 16 Страховые услуги при страховании гражданской ответст.doc
9. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 17 Страховые услуги при страховании ответственности на.doc
10. /Конспект лекций - Страх Услуги/+Тема 9 Страховые услуги в сельскохозяйственном страховании.doc
11. /Конспект лекций - Страх Услуги/~$ма 14 Страховые услуги при страховании предпринимательс ки.doc
12. /Конспект лекций - Страх Услуги/~$ма 15 Страховые услуги при страховании ответственности.doc
13. /Конспект лекций - Страх Услуги/~$ма 8 Страховые услуги в имущественном страховании.doc
14. /Конспект лекций - Страх Услуги/~$тература.doc
15. /Конспект лекций - Страх Услуги/Титульный лист Укр..doc
Конспект лекцій з дисципліни
Тема 9 Страхові послуги у сільськогосподарському страхуванні
Тема 17 Страхові послуги при страхуванні відповідальності на транспорті
Тема 16 Страхові послуги при страхуванні загальної цивільної відповідальності
Тема 14 Страхові послуги при страхуванні підприємницьких ризиків
Тема 15 Страхові послуги при страхуванні відповідальності
13 Страхові послуги у морському страхуванні
Тема 12 Страхові послуги в авіаційному страхуванні
11 Страхові послуги при страхуванні кредитних та фінансових
Тема 10 Страхові послуги при страхуванні технічних ризиків
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про

Список літератури


Основна


1. Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України.-

1996.,-№18.

2. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про

страхування”// Юридичний вісник України.- 17-23 листопада 2001 року.

3. Закон України від 12.07.2001 р. „Про фінансові послуги та державне

регулювання ринку” //Відомості Верховної Ради України. — 2001.

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1196 р. № 1523

„Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності страховими

посередниками”// Офіційний вісник України .- 1996.

5. Постанова Кабінету Міністрів України № 959 від 14.08.1996р.

„Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від

нещасних випадків на транспорті" .

6. Постанова Кабінету Міністрів України № 1523 від 18.12.1996 р.

„Про затвердження Положення про порядок провадження діяльності

страховими посередниками".

7. Постанова Кабінету Міністрів України № 1175 від 28.09.1996 р. (зі

змінами та доповненнями № 1501 від 11.12.96 р., №93 від 26.01.98 р.,

№ 1024 від 06.07.98 р., № 1925 від 04.12.98 р., №494 від 31.03.99 р.,

№842 від 27.05.2000р., № 1276 від 18.08.2000 р., №1228 від

26.09.2001р.). „Про затвердження Положення про порядок та умови здійснення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників

транспортних засобів".
8. Постанова Кабінету Міністрів України №747 від 29.04.1999 р

„Про затвердження Положення про особливі умови діяльності страхових

брокерів".

9. Постанова Кабінету Міністрів України №1000 від 11.07.2002 р.

„Про затвердження Порядку та правил обов'язкового
страхування врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних

насаджень сільгосппідприємствами державної форми власності та врожаю

цукрових буряків і зернових культур сільгосппідприємствами всіх форм
власності".

10. Постанова Кабінету Міністрів України №944 від 09.09.2002 р.

„Про затвердження Порядку та правил обов'язкового
страхування відповідальності власників собак за шкоду, що може бути

заподіяна третім особам".

11. Постанова Кабінету Міністрів України № 1535 від 12.10.2002р.

„Про затвердження Порядку та правил обов'язкового авіаційного

страхування цивільної авіації".

12. Постанова Кабінету Міністрів України №590 від 23.04.2003 р.

„Про затвердження Порядку та правил обов'язкового страхування

сільськогосподарських тварин".

13. Постанова Кабінету Міністрів України №539 від 29.04.2004 р.

„Про затвердження розмірів страхових платежів за додатковими

договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності

власників транспортних засобів".

14. Страхування: Підручник /Керівник авт. кол. і наук. ред.С. С. Осадець, д-р,

екон. наук, проф. – К.: КНЕУ, 2002. -528 с.

15. Говорушко Т.А. Страхові послуги. Навч. посібник .–К.: Центр навчальної

літератури, 2005.-400с.


Додаткова

16. Александрова М. М. Страхування: Навч. посібник. -К.: ЦУЛ, 2002.

17. Алексия Руссо. Новые аспекты в медицинском ассистировании за рубежом

// Финансовьіе услуги. - 2002. - № 7 - 8.

18. Базилевич ВД., Базилевич К.С. Страхування. - К.: Знання, 2002. - 216с.

19. Брагинский М.И. Договор страхования. - М.: СТАТУ,2000.

20. Біленчук Д.П., Біленчук П.Д., Залєтов О.М., КлименкоН.І. Страхове право

України. Підручник для вищих навчальних закладів. За ред. проф. Біленчука П.Д. і президента Ліги страхових організацій України Філонюка О. Ф. - К.: Атіка, 1999. - 368 с.

21. Верес М., Пилипенко М. Лед тронулся, господа страховые посредники

// Бизнес. - 2000.- № 3.

22. Внукова Н.М. Практикум зі страхування. Вип. 1. - К:Лібра, 1998. - 40 с.

23. Галагуза Н. Ключевая фигура // Страховоє ревю. - 1996.-№ 6.

24. Гвозденко А.А. Основи страхования: Учебник. - М.:Финансы и

статистика, 1998. - 304 с.

25. Говорушко Т.А., Тимченко 0.І. Про розвиток депозитного страхування в

Україні // Економіст. -2001.- №7-8.

26. Гутко Л.М. Проблеми розвитку національного страхового ринку

// Фінанси України. - 2003. - № 11.

27. Дарков В. Ассоциация страхових посредников вУкраине - какой ей быть? // Финансовне услуги. -1977. - № 3.

28. Дарков В. Кто защитит страховщиков? //Фондовий ринок. -1999. - № 13

29. Державна програма розвитку страхового ринку Українина період до 2005

року та на перспективу до 2010 року//Україна-ВUSSINESS.-2000.№20.

30. Журавлев Ю.М., Секерт И.Г. Страхование и перестрахование: теория и

практика. - М.: Изд. центр «АНКИЛ», 1993. - 192 с.

31. Заруба О.Д. Страхова справа: Підручник. - К.: ТОВ„Знання", КОО, 1998. - 321 с.

32. Загородиш А.Г., Вознюк Г.Л. Страхування: Термінологічний словник. -

2-е вид., випр. та доп. - Львів: Бескит Біт, 2002. - 104 с.

33. Ковальчук І.В. Реальна економіка: Навч. посібник з економіки

підприємства. - К.: ВІПОЛ, 2002. - 335 с.

34. Криворучко А.В. Розвиток страхового ринку в сільському господарстві

// Економіка АПК. - 1997. - № 6. - С. 66 - 70.

35. Кушелев Ю. П ятий елемет // Финансовьіе услуги

//Всеукраинский аналитический журнал. - 2003. -№ 4. -с. 60.

36. Носенко С. Чистый ассистанс остается привилегией немногих

// Финансовые услуги. - 2002. - № 7 - 8.

37. Ротова ТА., РуденкоЛ.С. Страхування: Навчальний посібник - К.: Київ. над. торг.-екон. ун-т, 2001. - 400 с.

38. Основи страховой деятельности: Учебник / Под ред. проф. Т.А.Федотова. - М.: БЕК, 1999.

39. Сосновский О. Рынок, несмотря на трудности, развивается

// Финансовые услуги / Всеукраинский аналитический журнал.- 2002. - № 7 - 8. -С:30 - 33.

40. Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учеб. пособие. -

М.: ИНФРА - М, 2002. - 312 с. (Серия "Высшее образование").

41. Страхування: Навч. посібник.- Суми: Слобожанщина, 1997.-96 с.

42. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч.посібник.- К.: Європейський університет, 2003.

43. Туровский В. Брокер: трудний путь на рынок

//Финансовне услуги. – 1997. - № 2.

44. Уманцев Ю. Медицинское страхование: опыт, проблеми, перспективи

// Финансовая тема. - 1998.- № 6 - 7.- С. 85 - 91.

45. Филозоф О. Зачем нужен страховой брокер // Финансовне услуги / Всеукраинский аналитический журнал. - 2003. - №4.- С. 60.

46. Финк Ф. Роль страховых посредников в мировой системе

предоставления страхових и перестраховочних услуг

// Український інвестиційний журнал. - 1999. - № 6 - 7.

47. Шелехов К.В., Бігдаш В.Д. Страхування. Страхові послуги.

- К.: ІЕУГП, 2000. - 268 с.

48. Шахов А.К. Страхование: Учеб. для вузов. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2000.

49. Штефюк Н. Посередництво на ринку страхових послуг: аспекти діяльності

// Україна - ВШШЕ55. - 2000. -№ 12.

50. Янишен В. Система личного страхования в Украине //Предпринимательство, хозяйство и право.- 2001. - №10.

Схожі:

Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон України. Про внесення змін до Конституції України // Відомості Верховної Ради (ввр), 2005, n 2, ст. 44. Закон України. Про міліцію // Відомості Верховної Ради України. 1991. № Ст. 20 (Із численним змінами І доповненнями за 1991-2004 рр.)
Декларація про державний суверенітет України // Відомості Верховної Ради урср. 1990. №31. Ст. 429
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про боротьбу з тероризмом"
У законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 22
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон України від 7 лютого 1991р. №698-хіі "Про підприємництво"// Відомості Верховної Ради України. 1991. №14. Ст. 168. Закон України від 19 вересня 1991 р. №1576-хи«Про господарські товариства»//Відомості Верховної Ради України. 1991.№49. Ст. 682
Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996року // Відомості Верховної Ради України. 1996....
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"     Верховна Рада України постановляє
Внести зміни до Закону України "Про державну таємницю" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 16, ст. 93), виклавши його у...
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення управління професійно-технічною освітою
У статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №24, ст. 170)
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про авторське право І суміжні права" ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2001, n 43, ст. 214 )

Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон україни про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування
Внести до Закону України “Про вищу освіту” (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., №20, ст. 134; 2007 р., №7-8, ст. 66; 2008...
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон України №2533-ш від 21. 06. 2001 "Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України"//Урядовий кур'єр. 2001. №120
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р //Відомості Верховної Ради України.— 19%.— № зо
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21. 05. 97 №280/97-вр із змін від 12. 09. 2012 // Відомості Верховної Ради України. 1997. №24. Ст. 170
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст. 133
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон України "Про судоустрій України" // Відомості Верховної Ради украйи. 1992- №358,- ст. 508; 1994 №26. Ст. 204; 2000,- №50. Ст 436 3 змінами, внесеними Законом України № №2531-ш від 21 червня
Конституція України: Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. — 1996,— № зо
Закон України «Про страхування»//Відомості Верховної Ради України. 1996.,-№18. Закон України „ Про внесення змін до Закону України „Про iconЗакон україни про внесення змін до деяких законів України з питань запобігання використанню банків та інших фінансових установ з метою легалізації
У законі України "Про банки І банківську діяльність" ( 2121-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 5-6
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи