Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України icon

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України
НазваМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України
Сторінка1/5
Дата15.05.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Історія України


навчальні матеріали для студентів-іноземців підготовчого відділення


Суми

Видавництво СумДУ

2009


Історія України: навчальні матеріали для студентів-іноземців підготовчого відділення / Укладачі: М. С. Казанджиєва, О. П. Коньок, Н. О. Тубол, А. В. Шевцова. – Суми : Вид-во СумДУ, 2009. – 85 с.


Кафедра мовної підготовки іноземних громадян


Передмова


Пропоновані навчальні матеріали з курсу «Історія України» призначені для студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому відділенні.

Метою курсу є ознайомлення іноземних студентів з основними етапами історії українського народу, соціально-політичною системою України, правами й обов’язками іноземців в Україні.

Матеріали складені з урахуванням цілей навчання, зумовлених освітніми, пізнавальними і комунікативними потребами студентів підготовчих факультетів і відділень.

Оскільки освітня й пізнавальна мета курсу реалізується лише за умови досягнення слухачами певного рівня володіння мовою, паралельно реалізується і комунікативна мета навчання:

  • нагромадження й збагачення лексичного запасу, характерного для публіцистичного стилю і певною мірою художнього мовлення;

  • перенесення навичок використання мовленнєвих одиниць, сформованих у першому семестрі на матеріалі нейтрального стилю, на публіцистичний стиль і художнє мовлення;

  • формування навичок і вмінь мовленнєвої діяльності, де текст є головною одиницею навчання.


Тема 1

^ ІСТОРІЯ ЯК НАУКА


Слово «історія» в перекладі з грецької означає «розповідь про ми-нуле». Історія вивчає факти. Факти – це основа історичного знання. Історик пояснює і оцінює факти.

Головним джерелом інформації для історика є історична пам’ятка. До історичних пам’яток належать:

1. Речові джерела: посуд, одяг, моне-ти, зброя.

2. Писемні джерела: написи на каме-ні, металі, рукописи.

3. Усні джерела: народні пісні, казки, легенди та ін.

4. Лінгвістичні джерела.

Друге основне поняття історії як науки – суспільство. Суспільство – це: 1) об’єднання людей, людство; 2) певний етап розвитку людства.

Історія людського суспільства поділяється на кілька етапів:

1) первісне суспільство;

2) рабовласницьке суспільство;

3) феодальне суспільство;

4) буржуазне суспільство.

Є й інший поділ історії суспільст-ва на етапи. Розрізняють:

1) доіндустріальне суспільство;

2) індустріальне суспільство;

3) постіндустріальне суспільство.

Історія складається із всесвітньої історії та історії окремих країн. Історія України вивчає процес формування та розвитку українського народу.

Для історика важливо знати, коли відбувалася подія. Великі проміжки часу вважаються роками, сто років складають сторіччя, або століття, а десять століть – тисячоліття.

У багатьох країнах час відлічуєть-ся від легендарної події – народжен-ня Ісуса Христа. Усе, що відбулося після народження Ісуса Христа, називається «нашою ерою», або від Різдва Христова.

означати що?

розповідь (ж. р.), -і

подія, -ї

пояснювати що?

джерело, -а

пам’ятка, -и

належати до чого?

речовий, -а, -е, -і

посуд

одяг

монета, -и

зброя

писемний, -а, -е, -і

напис

камінь, мн. камені

рукопис

дані

об’єднання

розвиток

суспільство

поділятися на що?

кілька

первісний, -а, -е, -і

рабовласницький, -а, -і

феодальний, -а, -е, -і

буржуазний, -а, -е, -і

інший, -а, -е, -і


складатися з чого?

всесвітній, -я, -є, і

окремий, -а, -е, -і


відбуватися

проміжок

проміжки часу


легендарний, -а,-е,-і


Різдво


Завдання 1 Закінчіть речення.


1 Слово «історія» в перекладі з грецької означає …

2 Основа історичного знання – …

3 Головним джерелом інформації для історика є …

4 Історія людського суспільства поділяється на такі етапи …

5 Історія складається з …

6 У багатьох країнах час відлічується від …


^ Слова для довідок: розповідь про минуле, факти, історична пам’ятка, доіндустріальне суспільство, індустріальне суспіль-ство, постіндустріальне суспільство, всесвітньої історії, історії окремих країн, легендарної події.


Завдання 2 Дайте відповідь на запитання.


1 Що означає слово «історія»?

2 Що є основою історичного знання?

3 Які джерела історії ви знаєте?

4 На які етапи поділяється історія суспільства?

5 З чого складається історія?

6 Як відлічують час у багатьох країнах?


Завдання 3 Знайдіть правильну відповідь.


1 Слово «історія» в перекладі з грецької означає:

а) розповідь про минуле;

б) розвиток людства.

2 Історія вивчає:

а) факти;

б) пам’ятки;

в) суспільство.

3 Головним джерелом інформації для історика є:

а) події;

б) рукописи;

в) історичні пам’ятки.

4 Історія людського суспільства поділяється на такі етапи:

а) первісне суспільство, рабовласницьке суспільство, буржуазне суспільство;

б) первісне суспільство, рабовласницьке суспільство, індустріальне суспільство;

в) первісне суспільство, рабовласницьке суспільство, феодальне суспільство, буржуазне суспільство.

5 Історія складається:

а) із всесвітньої історії та історії окремих країн;

б) фактів, подій, рукописів.


Тема 2

^ УКРАЇНА НА КАРТІ СВІТУ


Україна знаходиться в центрі Євро-пи. Вона має кордони з Росією, Біло-руссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою. Територія України – 603700 км2 (шістсот три тисячі сімсот квадратних кілометрів).

На півдні країни знаходяться Чор-не море і Азовське море. Між ними розташований Кримський півострів (Крим).

В Україні багато річок. Найбільша річка України – Дніпро. Річка Дніпро тече з півночі на південь України і впадає в Чорне море. Дніпро розділяє країну на дві частини – Правобережну Україну і Лівобережну Україну. На заході України є гори Карпати, на півдні Криму – Кримські гори.

Столиця України – місто Київ. Це велике і красиве місто. Воно знахо-диться в центрі країни на березі річки Дніпро. Україна має 24 (двадцять чоти-ри) області і Автономну Республіку Крим. У країні налічується 448 міст. Найбільші з них – Київ, Харків, Дніп-ропетровськ, Донецьк, Львів та ін.

знаходитися де?

кордон, -и

мати кордони з чим?


територія чого?


море, -я .

Азовське море

Чорне море

Крим

острів, острови

півострів

розташовуватися де?

річка, -и

ділити на що? як?

північ

захід

центр

схід

південь

частина, -и

берег, -и

лівий берег

правий берег

область,-іЗавдання 1 Запишіть і запам’ятайте географічні назви.


Азія, Америка, Європа, Африка, Антарктида, Австралія, Франція, Німеччина, Китай, Монголія, північ, південь, захід, схід.


Завдання 2 Знайдіть у тексті відповіді на запитання.


1 Де знаходиться Україна?

2 З якими країнами має кордони Україна?

3 Яка територія України?

4 Що таке Крим і де він знаходиться?

5 Назвіть моря України.

6 Яка найбільша річка України?

7 Скільки областей в Україні?
Завдання 3 Закінчіть речення.


а) Україна знаходиться ...

б) Камерун знаходиться ...

в) Танзанія знаходиться …

г) Україна має кордони з

д) Камерун має кордони з …

е) Танзанія має кордони з ...


Завдання 4 Знайдіть помилкові вислови.


1 Україна має кордони з Росією, Білоруссю, Польщею, Німеччиною, Францією, Італією.

2 Україна має кордони з Росією, Білоруссю, Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією і Молдовою.

3 На півдні України знаходяться Чорне і Азовське море.

4 На півдні України знаходяться Чорне і Середземне море.

5 Столиця України – місто Київ.

6 Столиця України – місто Суми.


Завдання 5 Напишіть текст «Моя країна на карті світу», використовуючи нові слова і вирази.


^ Це цікаво знати


Найбільші країни світу

Росія – 17 075 400 (сімнадцять мільйонів сімдесят п’ять тисяч чотириста) км2.

Канада – 9 976 000 (дев’ять мільйонів дев’ятсот сімдесят шість тисяч) км2.

^ Китай – 9 597 000 (дев’ять мільйонів п’ятсот дев’яносто сім тисяч) км2.

Сполучені Штати Америки (США) – 9 363 000 (дев’ять мільйонів триста шістдесят три тисячі) км2

Бразилія – 8 512 000 (вісім мільйонів п’ятсот дванадцять тисяч) км2.

Австралія – 7 687 000 (сім мільйонів шістсот вісімдесят сім тисяч) км2.


Території деяких країн Європи

Франція – 551 000 (п’ятсот п’ятдесят одна тисяча) км2.

Німеччина – 357 000 (триста п’ятдесят сім тисяч ) км2.

Великобританія – 244 000 (двісті сорок чотири тисячі) км2.

Ватикан – 400 000 (чотириста тисяч) м2.


Тема 3

^ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ


Населення – це люди, які живуть на території країни. Населення України становить близько 46 (сорока шести) мільйонів чоловік. За чисельністю населення Україна посідає п’яте місце у Європі після Німеччини (81,4 млн), Франції (57,8 млн), Великобританії (58,4 млн) та Італії (57,2 млн).

Україна – багатонаціональна держа-ва. Тут мешкає понад 100 національнос-тей. Більшість жителів України (73%) – українці. Вони мають свою мову і культуру.

Разом з українцями в Україні живуть росіяни, білоруси, поляки, євреї, татари та представники інших національно-стей. Українці й представники інших національностей, які живуть в Україні, – це український народ.

Українці живуть в інших країнах світу – Росії, США, Канаді, Аргентині, Австралії тощо.

Більшість населення України живе в містах. У столиці України місті Києві мешкає близько 3 (трьох) мільйонів чоловік, у Харкові – близько 2 (двох) мільйонів, у Донецьку і Дніпро-петровську – понад 1 мільйон, в Одесі – 1 мільйон, у Запоріжжі – 900 (дев’ятсот) тисяч чоловік, у Львові – 800 (вісімсот) тисяч.

населення чого?

жити

становити


житель,-і чого?

багатонаціональний

національність, -і


росіянин, -и

поляк, -и

єврей, -ї

татарин

народ, -и

українець, -ці

українка


місто, -а
Завдання 1 Знайдіть у тексті відповіді на запитання.


1 Що таке населення?

2 Скільки мільйонів чоловік живе в Україні?

3 Представники яких національностей живуть в Україні?

4 Що таке український народ?

5 У яких країнах світу живуть українці?

6 Назвіть великі міста України.

7 Назвіть великі міста вашої країни.


Завдання 2 Закінчіть речення.


1 В Україні живуть...

2 У Росії живуть…

3 В Америці живуть...

4 У Китаї живуть …

5 Мій друг приїхав з Китаю. Він – …

6 Моя подруга живе в Україні. Вона – ….


Завдання 3 Знайдіть правильну відповідь.


1 Населення України:

а) менше 48 мільйонів чоловік;

б) більше 48 мільйонів чоловік;

в) 52 мільйони чоловік.


2 Населення країни – це:

а) представники однієї національності, які живуть в різних країнах;

б) представники різних національностей, які живуть в одній країні;

в) люди однієї національності, які живуть на території країни.

3 Український народ – це:

а) українці, які живуть в Україні;

б) українці й представники інших національностей, які живуть в Україні;

в) українці, які живуть в Україні, та українці, які живуть в інших країнах світу.


Завдання 4 Напишіть текст «Населення моєї країни», використовуючи нові слова і словосполучення.


^ Це цікаво знати


Населення великих країн світу


Китай

1 мільярд 256 (двісті п’ятдесят шість) мільйонів чоловік

Індія

1 мільярд чоловік

США

274 (двісті сімдесят чотири) мільйони чоловік

Індонезія

206 (двісті шість) мільйонів чоловік

Пакистан

148 (сто сорок вісім) мільйонів чоловік


Населення великих міст світу


^ Токіо (Японія)

27 (двадцять сім) мільйонів чоловік

Мехіко (Мексика)

17 (сімнадцять) мільйонів чоловік

^ Нью-Йорк (США)

16 (шістнадцять) мільйонів чоловік

Бомбей (Індія)

16 (шістнадцять) мільйонів чоловік

Шанхай (Китай)

14 (чотирнадцять) мільйонів чоловік


Тема 4

^ ДЕРЖАВА УКРАЇНА


Держава – це політична форма організації суспільства. Держава – це парламент, президент, уряд, суд.

Україна – демократична держава. Влада в Україні належить народу. Україна має головний (основний) закон. Це – Конституція. Конституція України поділяє державну владу на законодавчу, виконавчу і судову.

Законодавча влада створює зако-ни держави. Парламент – це орган законодавчої влади. Він вирішує пи-тання економічного, політичного і культурного розвитку країни. Парла-мент України називається Верховна Рада України. У Верховній Раді України 450 (чотириста п’ятдесят) депутатів. Народ України обирає депутатів на чотири роки.

Виконавча влада виконує закони держави. Органи виконавчої влади в Україні – це Президент і уряд.

Президента обирає народ України на п’ять років. Уряд України назива-ється Кабінет Міністрів. Уряд Украї-ни призначає Верховна Рада України. Очолює український уряд Прем’єр-міністр.

Судова влада контролює вико-нання законів. Органи судової влади України – Конституційний Суд, Вер-ховний Суд й інші суди.

держава

суспільство

уряд

суд

демократичний, -а, -е, -і

влада (одн.)

головний = основний

головний, -а, -е, -і

закон

Конституція

законодавчий

виконавчий

орган

орган влади

створювати що?

економічний, -а, -е, -і

політичний, – а, -е, -і

розвиток чого?

депутат

обирати кого? що?

виконувати що?


призначати кого? що?

очолювати що?

прем’єр-міністр


контролювати що?
Народ України

обирає


ВЛАДА


Законодавча влада

Судова влада

Виконавча

владаВерховна

Рада

України

Президент

України

Консти-туційний Суд

Кабінет

Міністрів

України

Верховний

Суд

Завдання 1 Запишіть і запам’ятайте назви органів державної влади в Україні.


Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України, Верховний Суд України, Конституційний Суд України.


Завдання 2 Знайдіть у тексті відповіді на запитання.


1 Що таке держава?

2 Кому належить влада в демократичній державі?

3 Як Конституція України ділить державну владу?

4 Що таке законодавча влада?

5 Назвіть орган законодавчої влади в Україні.

6 Що таке виконавча влада?

7 Назвіть органи виконавчої влади в Україні.

8 Що таке судова влада?


Завдання 3 Вставте замість крапок необхідні словосполучення.


1 …виконує закони держави.

2 …створює закони держави.

3 Судова влада …

4 …призначає уряд країни.

5 …вирішує питання економічного, політичного і культурного розвитку країни.


^ Слова для довідок: виконавча влада, законодавча влада, контролює виконання законів держави, Верховна Рада, парламент.


Завдання 4 Виберіть правильну відповідь.


1 Україна – це:

а) монархічна держава;

б) демократична держава;

в) федеративна держава.

2 Парламент – це:

а) орган законодавчої влади;

б) орган судової влади;

в) орган виконавчої влади.

3 Парламент України називається:

а) Верховна Рада України;

б) Кабінет Міністрів України;

в) Конгрес.

4 Органи судової влади в Україні – це…

а) Верховна Рада України;

б) президент і уряд;

в) Верховний Суд і Конституційний Суд України.

5 Виконавча влада:

а) вирішує питання економічного, політичного і культурного розвитку країни;

б) виконує закони держави;

в) контролює виконання законів.


Завдання 5 Знайдіть помилкові висловлювання.


1 Парламент України називається Верховний Суд України.

2 Парламент України називається Кабінет Міністрів України.

3 Парламент України називається Верховна Рада України.

4 Депутат – це людина, яка працює в уряді України.

5 Депутат – це людина, яка працює в парламенті України.

6 Прем’єр-міністр – це голова держави Україна.

7 Прем’єр-міністр – це голова уряду України.


^ Це цікаво знати


Назви парламентів деяких країн світу

Росія – Федеральні збори

США – Конгрес

Китай – Всекитайське зібрання народних представників (ВЗНП)

^ Польща – Сейм

Єгипет – Народне зібрання

Ізраїль – Кнесет

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
move to 0-16886025
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет історико-соціологічний факультет кафедра історії України, всесвітньої історії
«Магістр» у галузі знань 0203 «Гуманітарні науки» спеціальності 02030201: «Історія*» (на основі кваліфікаційного рівня «Бакалавр»)...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconКонспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
Внутрішній економічний механізм підприємства: конспект лекцій / укладач Н. В. Мішеніна.– Суми : Сумський державний університет, 2012....
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни рівненський державний гуманітарний університет
Галуха Л., Давидюк Р., Десятничук І., Шеретюк В. Історія України. Програма вступних випробувань до рдгу за напрямом 0203 «Гуманітарні...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти І науки україни
Згідно з наказом Міністерства освіти І науки України Сумський державний університет запрошує взяти участь у II етапі Всеукраїнської...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний університет
О. М. Загорка – доктор військових наук, професор, заслужений діяч науки І техніки України Київського національного університету оборони...
Міністерство освіти І науки україни сумський державний університет історія України iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи