Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 icon

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34
НазваНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34
Сторінка1/13
Дата15.05.2013
Розмір2.27 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


СІгова В.І., Руденко Л.Ф.


ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ

ЗМІЦНЕННЯ ТА АСУ ТП

(лабораторні роботи, завдання для

контрольних робіт і ІДЗ)


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
Суми

Вид-во СумДУ

2008

УДК 621.78 (076)

С 34


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(лист № 1.4/18-Г-798 від 04.04.2008 р.)Рецензенти:

д-р техн. наук, професор С.Д.Косторний

(Сумський національний аграрний університет);

д-р техн. наук, професор В.М.Радзієвський

(Міжнародний інститут компресорного і енергетичного

машинобудування концерну «Укрросметал»);

канд.техн.наук, професор В.С.Іваній

(Сумський державний педагогічний університет)


^ Сігова В.І., Руденко Л.Ф.

С 34 Технологічні процеси зміцнення та АСУ ТП (лабораторні

роботи, завдання для контрольних робіт і ІДЗ):

Навчальний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008.

– 197 с.


ISBN 978-966-657-186-4

У навчальному посібнику комплексно подані розділи робочої програми курсу «Технологічні процеси зміцнення та АСУ ТП», який є продовженням курсу «Термічна обробка сталей і сплавів», що викладається у бакалавратурі, методичні вказівки для проведення восьми лабораторних робіт з курсу. Текст кожної роботи містить короткий теоретичний вступ, опис апаратури і методики досліджень результатів експериментів. У кінці кожної лабораторної роботи подані запитання для тестового контролю.

У посібнику містяться методичні вказівки для самостійної роботи з розроблення технологічного процесу і технологічної карти термічної обробки.

У кінці посібника додаються завдання для самостійної роботи з курсу і для контрольних робіт студентів-заочників; відповідно подані довідкові таблиці для вибору режимів термічної обробки.

Навчальний посібник призначений для студентів за фахом «Прикладне матеріалознавство», «Металознавство і термічна обробка», «Матеріалознавство в машинобудуванні»


УДК 621.78 (076)

© В.І.Сігова, Л.Ф.Руденко, 2008

I


SBN 978-966-657-186-4
© Вид-во СумДУ, 2008

ЗМІСТ

С.

Робоча програма.................................................................

4

Лабораторна робота 1 «Вибір матеріалу і термічна

обробка деталей типу шестерень»....................................


9

Лабораторна робота 2 «Термічна обробка, структура і властивості підшипникових сталей»................................


25

Лабораторна робота 3 «Термічна обробка ресорно-пружинних сталей. Структура і властивості»..................


58

Лабораторна робота 4 «Технологія і обладнання для

термічної обробки деталей в тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні»....................................87

Лабораторна робота 5 «Технологія термічної обробки в хімічному машинобудуванні, структура і власти-вості»....................................................................................105

Лабораторна робота 6 «Термічна обробка і мікро-структура зварного шва вуглецевих і легованих сталей»......................................................................................124

Лабораторна робота 7 «Вибір матеріалу, термічна обробка, мікроструктура і властивості деталей автомобіля»........................................................................................138

Завдання для контрольної роботи (або ОДЗ) з курсу «Технологічні процеси зміцнення і АСУ ТП..................


181

Список літератури………………………………………..

196^ РОБОЧА ПРОГРАМА


Розділ 1 Мета роботи

Цілі і задачі дисципліни. Основні напрями розвитку і впровадження прогресивних технологічних процесів зміцнення деталей машин. Місце термічної обробки в загальному циклі виробництва.

Література: [2, з. 9-21].


Розділ 2

Загальні принципи побудови технологічних процесів термічної обробки

Тема 2.1


Тема 2.2


Тема 2.3


Тема 2.4

Технічні умови на термічну обробку деталей машин

Нормативно-технічні матеріали Держстандарту з питань технологічної підготовки виробництва, якості, контролю властивостей продукції на різних стадіях її виготовлення

Проектування процесів термічної обробки, їх типізація

Економічне обґрунтування вибору технологічного процесу термічної обробки.

Література: [1, с. 63-79].


Розділ 3

Вплив термічної обробки на конструктивну міцність сталей і сплавів

Література: [1, с. 5-18].


Розділ 4

Контрольовані атмосфери, вживані

при термічній обробці

Тема 4.1

Тема 4.2


Тема 4.3

Характеристика контрольованих атмосфер

Вимоги технологічних процесів і рекомендації застосування контрольованих атмосфер

Безпека при роботі з контрольованими атмосферами

Література: [1, с. 123-166].Розділ 5

Автоматизація процесів термічної обробки (АСУ ТП)

Тема 5.1


Тема 5.2


Тема 5.3


Тема 5.4

Основні види автоматизованих систем управ-

ління технологічними процесами термічної і хіміко-термічної обробки

Прилади систем автоматичного регулювання вуглецевого потенціалу контрольованих систем

Прилади контролю і регулювання темпера- тури режиму печей

Механізація і автоматизація завантажувальних і розвантажувальних робіт. Застосування в процесах термічної обробки автоматичних ліній

Література: [1, с. 424-446].


Розділ 6

Технологія попередньої термічної обробки

Тема 6.1


Тема 6.2


Тема 6.3


Тема 6.4


Тема 6.5

Класифікація попередньої термічної обробки, технологічні задачі і шляхи їх реалізації

Технологія термічної обробки зливків і

безперервно литих заготовок

Основи технології термічної обробки великогабаритних поковок і виробів; кінетика фазових перетворень; водень у великих поковках; протифлокенна термічна обробка

Технологія термічної обробки сортового прокату загального призначення; інструментальних вуглецевих, легованих, конструкційних і каліброваних сталей

Попередня термічна обробка для поліпшення оброблюваності різанням; для підвищення точності розмірів готових деталей

Література: [1, с. 188-208].


Розділ 7

Основи технології термічної обробки зварних з'єднань

Тема 7.1Термічна обробка зварних з'єднань, способи нагріву; структурні перетворення в зоні зварного шва.

Література: [1, с. 406-422].


Розділ 8

Технологія термічної обробки в автомобілебудуванні, тракторному і сільськогосподарському машинобудуванні

Тема 8.1


Тема 8.2


Тема 8.3


Тема 8.4


Тема 8.5


Тема 8.6

Термічна обробка колінчастих і розподільних валів двигунів внутрішнього згоряння

Технологія термічної обробки деталей трансмісії: півосей, хрестовин карданних передач, картерів ведучих мостів

Технологія термічної обробки шестерень із низьковуглецевої, легованої сталі методами ХТО: шестерень, зміцнюваних з поверхневим нагрівом і об'ємним гартуванням

Технологія термічної обробки деталей підшипників кочення; об'ємно-поверхневе гартування деталей залізовуглецевих підшипників, підшипників із цементуючих корозійностійких і теплостійких сталей

Технологія термічної обробки пружних елементів пружин і ресор. Пружин із сталей загального призначення, зміцнюваних гартуванням + відпусканням; пластичною деформацією. Термомеханічна обробка ресор

Термічна обробка деталей ґрунтообробних машин і ходової частини тракторів

Література: [2, с. 266-274], [2, с. 277-282], [2, с. 284-301],

[2, с. 303-326], [2, с. 327-344], [2, с. 563-585].


Розділ 9

Технологія термічної обробки деталей у важкому машинобудуванні: великих деталей енергоагрегатів; ковальсько-пресового устаткування

Література: [1, с. 625-656].Розділ 10

Технологія термічної обробки в хімічному машинобудуванні: апаратів з вуглецевої, низьковуглецевої і корозійностійких сталей

Література: [1, с. 663-666.


Розділ 11

Технологія термічної обробки в приладобудуванні: деталей приладів, пружних елементів, деталей з магнітних сталей

Література: [1, с. 680-706].


Розділ 12

Технологія термічної обробки валів холодного плющення

Література: [2, с. 230-235].


Розділ 13

Технологія термічної обробки валів роторів турбогенераторів

Література: [2, с. 237-243].


Розділ 14

Технологія термічної обробки деталей насосного устаткування

Література: [2, с. 266-274],


Розділ 15

Технологія термічної обробки труб.

^ Вимоги, що ставляться до сталей

Тема 15.1


Тема 15.2

Технологія термічної обробки труб для видобутку нафти і газу, магістральних нафто- і газопроводів

Технологія термічної обробки труб для теплоенергетики.

Література: [2, с. 213-221]

Розділ 16

Термічна обробка залізничних коліс і рейок

Тема 16.1


Тема 16.2

Вимоги, що ставляться до сталей для виготовлення суцільнокатаних коліс і їх зміцнююча термічна обробка

Сталі для виготовлення рейок; протифлокенна і зміцнююча обробка рейок

Література: [2, с. 176-184].

Розділ 17

Зміцнююча технологія термічної обробки прокату

Тема 17.1


Тема 17.2


Тема 17.3


Тема 17.4

Тема 17.5

Термічна обробка листового прокату з вуглецевих і легованих сталей.

Технологія термічної обробки арматурних сталей.

Технологія термічної обробки фасонних профілів прокату.

Технологія термічної обробки бурових штанг.

Технологія термічної обробки сталевих катаних помольних куль.

Література: [2, с. 200-211], [2, с. 190-198].


Лабораторна робота 1

«Вибір матеріалу і термічна обробка

деталей типу шестерень»

(тривалість роботи - 6 год)


^ 1 МЕТА РОБОТИ


1.1 Навчити студентів вибирати сталі для виготовлення деталей зубчастих зачеплень, технологічний режим їх зміцнення з урахуванням умов експлуатації.

1.2 Відповідно до вибраного технологічного процесу зміцнення підібрати обладнання, прилади і допоміжні матеріали для проведення процесу.

1.3 Навчити студентів проводити гартування шестерень малого і великого модулів з використанням струмів високої частоти або хіміко-термічної обробки.


^ 2 ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА ІНСТРУМЕНТ


2.1 Цементаційна шахтна електропіч або установка СВЧ з ламповим або машинним генератором. Гартівна піч.

2.2 Цементаційні ящики .

2.3 Карбюризатори: деревний або газовий.

2.4 Індуктори для нагріву деталей СВЧ, прилади для укладання при цементації в деревному вугіллі і при гартуванні.

2.5 Гартівні баки з водою і маслом.

2.6 Деталі шестерні і зразки-свідки.

2.7 Твердомір ТК2, таровані напилки.

2.8 Електрозаточний верстат.

2.9 Шліфувально-полірувальні верстати для виготовлення мікрошліфів.

2.10 Металографічний мікроскоп .

2.11 Спиртний 3-4% протравлювач Н2SO4.

2.12 Гігроскопічна вата і фільтрувальний папір.


^ 3 КОРОТКІ ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


3.1 Критерії працездатності зубчастих коліс

Зубчасті колеса належать до одних із найпоширеніших і складних у конструктивному і технологічному відношенні деталей машин. Їх функціональне призначення - передача крутного моменту.

Зуби шестерні в процесі експлуатації машин піддаються:

1) згину при прикладенні максимального крутного моменту або при різкому гальмуванні, внаслідок чого може відбуватися руйнування в ніжці зуба по галтелі;

2) згину при багатократних циклічних навантаженнях, що викликають втомне руйнування зуба в небезпечному перетині в ніжці зуба;

3) контактним напруженням на робочій поверхні в зоні зачеплення зубів, внаслідок чого розвивається піттинг на поверхні;

4) зносу торцевих поверхонь при перемиканні передач.

Основним критерієм працездатності шестерень є: контактна витривалість, витривалість при згині, стійкість до зношування і заїдання.

^ Контактна витривалість - здатність матеріалу протистояти розвитку втомного фарбування, яке є основним видом поверхневого руйнування зубів. Воно характерне для більшості закритих, добре змащуваних передач.

Викришування виникає і розвивається поблизу полюсної лінії на ніжках зубів (рис.1).

Руйнування починається з утворення в приповерхневому шарі мікротріщин втоми.

Після виходу тріщин на поверхню їх розвиток істотно швидшає розклинюючою дією мастила.
Рисунок 1 - Викришування матеріалу на поверхні зуба


Поглиблення тріщини закінчується відколюванням шматочків металу і утворенням ямок. Ямки поступово перетворюються на раковини.

^ Підвищення контактної витривалості базується на збільшенн опору поверхневого шару зубів розвитку пластичної деформації, його твердості.

Витривалість зубів при згині - здатність матеріалу протистояти втомній поломці зуба. Тріщина втоми, як правило, виникає біля основи зуба. До зниження міцності зубів при згині призводять залишкові напруження розтягування, що утворюються при шліфуванні западини зуба.

^ Опір зношуванню зубів слабшає головним чином за відсутності або поганому змащуванні. Якщо товщина масляного шару нижча за висоту мікронерівностей, то відбувається зіткнення поверхонь зубів, що сполучаються, по гребінцях і їх зношування під впливом сили тертя. Швидкість зношування зростає із збільшенням тиску, швидкості ковзання, особливо із збільшенням величини шорсткості поверхні і зниження твердості. Інтенсивне зношування викликає спотворення профілю зуба (рис.2).
Рисунок 2 - Вид зносу поверхні зуба


^ Опір заїданню - адгезійне зношуванн полягає в розвитку інтенсивного схоплювання і виривання частинок металу з їх перенесенням на поверхню зв'язаного зуба. Вирвані частинки повторно схоплюються, борознять поверхні , що труться, і викликають їх швидке і інтенсивне руйнування. До заїдання найбільш схильні незагартовані поверхні. Загартовані поверхні під впливом нагріву при терті також здатні відпускатися і знеміцнюватись. Тому для високонавантажених і високошвидкісних передач рекомендується застосування теплостійких сталей з високою твердістю поверхні.

^ 3.2 Матеріали, що застосовуються для зубчастих

коліс, їх термічна і хіміко-термічна обробка


Найвищу працездатність зубчастих коліс забезпечують сталі. Рідше застосовуються чавуни і пластмаси. Залежно від умов експлуатації і необхідної твердості поверхні застосовувані сталі підрозділяються на дві групи:

1) сталі, що застосовуються без зміцнення поверхневого шару; з однаковою твердістю по перетину зуба при HRC 28-45;

2) із зміцненим поверхневим шаром до HRC 55-63 і в'язкою серцевиною з HRC 28-40.

^ Першу групу утворюють середньовуглецеві, поліпшувані нормалізовані й об'ємно гартовані сталі. Вони значно поступаються сталям другої групи за здатністю навантаження, але перевершують їх за технологічністю, допускають чистове точіння і нарізання зубів після термообробки, що істотно полегшує виготовлення коліс. Крім того, вони не схильні до крихкого руйнування при динамічних навантаженнях.

Поліпшувані сталі застосовують для мало- і середньонавантажених передач і для коліс в допоміжних механізмах, наприклад, в механізмах ручного управління сталі піддають гартуванню і високому відпуску або просто нормалізації. Структура після термополіпшення – сорбіт, HRC 28-32. Після нормалізації - перліт + ферит.

Після об'ємного гартування і низького відпуску колеса мають структуру мартенсит з твердістю HRC 40-45.

^ Другу групу утворюють низьковуглецеві сталі, що піддаються цементації або нітроцементації, потім гартуванню і низькому відпуску; середньовуглецеві сталі, зміцнювані азотуванням або поверхневим гартуванням. Маючи велику перевагу, цементовані і нітроцементовані шестерні мають і значні недоліки: термічна обробка викликає значну деформацію зубів, що вимагає згодом шліфування, притирання або обкатки і відповідно спеціальне обладнання.

У табл. 1 наведені представники обох груп.

Таблиця 1 – Сталі, що застосовуються для виготовлення деталей зубчастих зачеплень


Група сталей

Марка сталі

Властивості

Недоліки і

призначення

експлуатаційні

технологічна і економічна доцільність

1

2

3

4

5

1 Без зміцнення поверхневого шару, HRC 28-45

Поліпшувані

вуглецеві

і леговані

40, 45, 50, 50Г,

40Х, 40ХН, 45ХН,

35ХГСА, 35ХМА,

40ХФА, 30ХН3А

Низькі: контактна витривалість, витривалість при згині, стійкість до заїдання, зносостійкість, можливість зминання поверхні зуба, добре протистоять ударним навантаженням

Технологічні: допускають нарізання зуба після термообробки, низька вартість виготовлення

Застосовуються в мало- і середньонавантажених передачах, загального редуктобудування великих габаритів і маси

2 Із зміцненим поверхневим шаром до HRC 55-63 і в'язкою серцевиною HRC 28-35

Цементовані:

низьковуглецеві, теплостійкі,

складнолеговані

12ХН4А,

20Х3МВФА,

18Х2Н4ВА,

18ХНВА,

15Х2ГНТРА

Найбільша контактна витривалість при згині. Робочі температури до ≤3000С. Висока стійкість до заїдання і зношування. Високі ударна в'язкість і міцність серцевини

Висока прогартовуваність (до 100 мм і більш)

Висока вартість матеріалу і виготовлення, необхідність зубошліфування. Застосовуються у високошвидкісних і напружених передачах. Точність виготовлення 4-7-го ступенівП


родовження таблиці 1


1

2

3

4

5

Нітроцементовані:

економнолеговані

18ХГТ, 30ХГТ,

30ХГР, 25ХГМ,

20ХНМ, 20ХНР

Робочі температури до ≤1500С; високі зносостійкість і міцність серцевини. Відносно хороша ударна в'язкість

Спрощена технологія обробки

Застосовуються частіше в нешліфованих зубчастих колесах при масовому виробництві. Точність виготовлення 8-9-го ступенів

Цементовані і

нітроцементовані: низьколеговані

15Х, 15ХФ,

20Х.

20ХР, АС12ХН,

АС19ХГН

Робочі температури до ≤1000С; висока зносостійкість, невисокі

міцність і в'язкість серцевини

Обмежена прогартовуваність (до 30 мм), хороша оброблюваність різанням

Обмежені допустимі навантаження і розміри коліс, частіше застосовуються в с/г машинобудуванні

Що азотуються:

середньовуглецеві, леговані

38Х2МЮА,

35ХЮА,

38ХМЮА

Робочі температури до ≤5000С. Найвищі теплостійкість, стійкість до заїдання і зносостійкість

Мінімальна деформація. Точність виготовлення 6-7-го ступенів. Високі антикорозійні властивості

Мала товщина азотованого шару – можливість продавлювання. Використовуються в зачепленому з обмеженими навантаженнями

Поверхнево-гартовані СВЧ


З регламентованою прогартовуваністю


40, 45Х,

40ХН, 45ХН,

30ХМА


55ПП

Робочі температури до ≤1500С. Середня і висока зносостійкість. Відносно висока ударна в'язкість незагартованої серцевини

Скорочений цикл обробки без зубошліфу-вання, невеликі деформації. Точність виготовлення 8-9-го ступенів.

Використовуються в середньонавантажених зубчастих колесах верстатів, автомобілів і ін.

^ 3.3 Термічна обробка деталей типу шестерень


Для забезпечення надійності і тривалості роботи шестерень особливе значення має правильний вибір сталі для їх виготовлення і термічної обробки з урахуванням умов експлуатації.

^ 3.3.1 Сталі першої групи піддають термополіпшенню із стандартних температур для кожної марки сталі.

3.3.2 Сталі другої групи: цементовані і нітроцементовані рекомендується піддавати дифузійному насиченню вуглецем і С+N при температурах 900-920о і 860-880оС відповідно на глибину 0,2-0,3 радіуса зразка (або зуба) від 0,8 до 1,5 мм. Вміст вуглецю в цементованому шарі 0,8-1,0%, в нітроцементованому - 0,5-0,7% вуглецю і 0,3-0,4% азоту.

На деяких заводах застосовується швидкісна цементація шестерень із застосуванням для нагріву при цементації струмів високої частоти в спеціальному індукторі при температурі 1000-1050оС.

На рис.3 зображений агрегат періодичної дії для швидкісної цементації при індукційному нагріві. Він є камерою, що герметизується, з багатовитковим індуктором, усередині якого знаходяться цементовані деталі. Карбюризатором може бути газ, можна також уприскувати в нагріту реторту рідкий карбюризатор (керосин, синтін, тріетаноламін).

У робочій зоні агрегату можна помістити від 10 до 20 шестерень. Час цементації залежно від необхідної глибини - 30-40 хв.

Після закінчення цементації шестерні гартують або після підстужування, або після повторного нагріву (можливо) струмами високої частоти.


16


До трансформатора


Рисунок 3 - Агрегат періодичної дії для швидкісної цементації з

нагріванням струмами високої частоти: 1 - циліндровий

стержень; 2 - деталі; 3 – індукційний нагрівач; 4 - кожух печі;

5 – центруючий шпиндель; 6 - кришка; 7 - герметичний затвор;

8 - керамічний ізолятор

Рекомендуються для відповідальних і особливо відповідальних деталей подвійне гартування, обробка холодом і низький відпуск.

Твердість поверхні HRC  58. Мікроструктура мартенсит плюс карбіди або карбонітриди легуючих елементів і невелика (2-3%) кількість залишкового аустеніту. Твердість серцевини зуба HRC 25-40.

Застосування швидкісної цементації при індукційному нагріві дозволяє вбудувати цей процес в потік механічної обробки, а також виконувати цементацію в умовах автоматичних ліній цеху.

Для швидкісної цементації застосовуються сталі із спадково мілким зерном, оскільки температура цементації з нагрівом СВЧ на 100-150о вища за звичну.

^ 3.3.3 Азотовані сталі піддають в заготовці термо-пліпшенню, остаточно готові шестерні - азотизації при температурі 500-600оС на глибину 0,2-0,3 мм. Твердість поверхневого шару HV 1000-1200; серцевини - HRC 28-32.

У даній лабораторній роботі детальніше розглядається зміцнення деталей типу шестерень з нагрівом струмами високої частоти.

^ 3.3.4 Гартування шестерень з нагрівом струмами високої частоти (СВЧ) набуло значного поширення у виробничій практиці як найпрогресивніший економічно вигідний, високо продуктивний процес термообробки.

Застосовуються два методи гартування з нагрівом СВЧ:

1) з наскрізним прогріванням зуба;

2) контурне гартування.

^ При гартуванні з наскрізним прогріванням (рис.4 а, б) в індукторі нагріваються, а потім охолоджуються відразу всі зуби шестерень невеликого модуля (m 4). Зуби прожарюються наскрізь. На деяку глибину (до 5 мм) гартується і обід колеса. Твердість поверхні після низького відпуску  60 HRC. Цей метод застосовується при гартуванні малонавантажених зубчастих коліс, оскільки зуби прожарюються наскрізь і можливі його поломки в експлуатації від втоми при дії змінних напружень.

^ При контурному гартуванні з нагрівами СВЧ гартування дрібномодульних шестерень проводять на двох частотах. Спочатку шестерні нагрівають протягом 3-5 з в індукторі з частотою струму 1000-10000 Гц від машинного генератора, щоб прогріти западини між зубами; потім в індукторі, живленому від лампового генератора з частотою 200000-400000 Гц з потужністю 300-400 кВт. Це забезпечує протягом 0,5-0,7 с додатковий нагрів шестерень по ободу зуба.

Великогабаритні, багатомодульні зубчасті колеса (m  10-50 мм) гартують методами «зуб за зубом» (рис.4 а) або «по западині» (мал. 4 би) одночасним або безперервно-послідовним способами.

При гартуванні «зуб за зубом» прогрівається контур бокової поверхні зуба до його ніжки.

При гартуванні «по западині» індуктор вводиться між зубами із зазором 2-2,5 мм; при цьому нагріваються западина і обидві бокові поверхні зуба. Далі індуктор виводиться із западини, і через спрейєр охолоджується нагріта частина, після чого вводиться індуктор для нагріву наступної частини. У такий спосіб гартують зуби шестерень, зубчастих коліс вагою до 15000 кг, з шириною вінця до 1000 мм, числа зубів до 500 і модулем до 50 мм, забезпечуючи глибину загартованого шару від 1 до 10 мм залежно від габаритів колеса.

Після гартування і низького відпуску твердість поверхневого шару  60 HRC.

Для великогабаритних шестерень найчастіше застосовується гартування з самовідпуском за рахунок внутрішнього залишкового тепла виробу.


Зона розтягувальних напружень

Рух

індуктора


Рисунок 4 - Схеми гартування зубчастих коліс: а - «зуб за зубом»; б) - «по западині» (1 - магнітопровід; 2 - індуктор;

3 - нагрітий шар)


Для того, щоб забезпечити контурне гартування великих коліс, застосовують безперервно-послідовний метод нагріву зубів; для зосередження магнітного потоку, спрямованій концентрації в індукторі використовують залізний магнітний ланцюг, що складається з набору ізольованих пластин електротехнічної сталі або феритів, названу магнітопроводом (рис.4 б).

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 ббк 67. 9 (4 Укр) 304 о-60
Законодавство України про релігію і церкву: Навчально-методичний посібник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 107 с
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 793+538. 975 П 84
У навчальному посібнику розглянуті технологічні основи одержання металевих, алмазоподібних і споріднених з ними плівок, їх особливості...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 548/549(075. 8) П 92
Кожен з основних розділів посібника містить тести для контролю знань. У додатку наведені завдання І розрахункові формули, необхідні...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 б бк 34. 53. 4я73
Особливу увагу приділено питанням розроблення прогресивних технологій, економіки виробництва, оформлення текстової та графічної частин...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Видавництво Сумду 2008 удк 004. 738. 5(075. 8)
Описаний комп'ютерний інструментарій, що рекомендується для розроблення математичних моделей. Викладення теоретичного матеріалу супроводжується...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів спеціальностей 090214, 090214 Харків 2009 удк 621. 873
...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми двнз "уабс нбу" 2013 удк 658. 114. 45(075. 8)
Управління фінансами акціонерних товариств [Текст] : навчальний посібник / Державний вищий навчальний заклад «Українська академія...
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ Видавництво "Істина" 2008 ббк 67. 7я7(4укр) Ю20
Ю20 Юзікова Н. С. Судові та правоохоронні органи України: Навчальний посібник. — Вид четверте, пєрероб. і допов. — К.: Істина, 2006....
Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Суми Вид-во Сумду 2008 удк 621. 78 (076) с 34 iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи