Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей icon

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей
Скачати 487.4 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей
Сторінка1/7
Дата20.05.2013
Розмір487.4 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчання


Затверджено

редакційно видавничою

радою університету

Протокол №____

від __ __ ________


Суми, Вид-во СумДУ, 2006.


Укладачі: д.е.н., проф. Теліженко Олександр Михайлович,

асп. Галинська Юлія Вікторівна,


^ Відповідальний за випуск: д.е.н., проф. О.М. Теліженко


Кафедра управління


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Перший проректор В.Д. Карпуша


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ


ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”


для студентів економічних спеціальностей

заочної форми навчання


Всі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: О.М. Теліженко

Ю.В. Галинська


Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форми навчання О.А.Білоус


Суми, Вид-во СумДУ, 2006.

ВСТУП

Метою розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційгий менеджмент” є закріплення теоретичних та відпрацювання практичних навичок управління інвестиціями. Розрахункова робота складається з трьох частин.: кредитна політика, вексельний оборот та оцінка акцій.. В кожній темі розглядаються приклади завдань, також приведені приклади розрахунку завдань для роз’язання економічних задач „MS EXCЕL” .


Основні завдання:

  • вивчення та засвоення студентами методів фінансового забеспечення реалізації інвестиційниї проектів;

  • формування інвестиційної політики підприємства;

  • освоення основних навичок розрахунку по векселям;

  • набуття практичних навичок у складанні плану погашення кредитів.Підготовка до розрахункової роботипередбачає наступні етапи: -

- визначення варіанта завдання для студента;

  • ознайомлення з практичними завданямми;

  • виконання роботи та формування висновків.Вибір варіанта здійснюється за останьою цифрою у списку групи.

В методичних вказівках запропоновані 10 варіантів завдань. Якщо кількість студентів в групі перевищує 10, то номер варіанту повторюється.
Для виконання розрахункової роботи передбачені консультації викладачем кафедри управління, згідно з роскладом.Тема1

^ Кредитна політика фірми


Теоретичні положення


Кредит – позичка в грошовій або товарній формі на умовах повернення, що надається юридичною або фізичною особою – кредитором (кредитною установою) інший юридичній або фізичній особі – позичальнику.

Кредитні договори (угоди) передбачають різні види надання кредитів:

- термінова позичка, короткостроковий (до 1 року) кредит із правом пролонгації з різними схемами погашення (виплатою позички вроздріб, цілком наприкінці терміну дії договору);

- кредитна лінія, тоб то зобов'язання банку надавати позичальнику протягом визначеного терміну кредити в межах погодженого ліміту.

Кредитні лінії можуть бути відкриті для найбільш надійних позичальників у вигляді:

- рамкової кредитної лінії, що передбачає оплату банком рахунків позичальника по товарних поставках у межах одного контракту, наприклад, постачання устаткування для інвестиційного проекту;

- револьверної кредитної лінії, що передбачає протягом установленого терміну продовження короткострокових кредитних операцій.

По довгострокових кредитах складається кредитний договір, що передбачає можливі варіанти ситуацій протягом тривалого періоду, умови погашення, мінімізацію ризиків, обмеження на фінансову діяльність позичальника з метою прогнозу сприятливого погашення позичкиДовгострокове і короткострокове кредитування здійснюють не тільки кредитні організації, але й інші фінансові інститути, у тому числі, наприклад, страхові компанії в межах частини страхових резервів, недержавні пенсійні фонди й інвестиційні фонди з метою нарощення капіталу.


Існує 26 схем погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. Найбільш часто застосовуються наступні:

-погашення кредиту рівними терміновими сплатами;

-погашення кредиту рівними виплатами основного боргу;

-погашення кредиту змінними виплатами основного боргу, коли: а) виплати змінюються в арифметичній прогресії; б) виплати змінюються в геометричній прогресії.

Одним із найважливіших елементів плану погашення кредиту є визначення кількості та розміру термінових сплат.


^ Погашення кредиту рівними терміновими сплатами


Розмір термінових сплат (тобто таких, які сплачуються кредитору у визначений в кредитному договорі термін) складається з двох частин:


, (1.1)


де Y – термінова сплата; R – витрати по погашенню основного боргу; I – відсоткові платежі.


Поточний розмір кредитного боргу являє собою суму дисконтованих термінових сплат:

, (1.2)

Виразимо . Тоді формулу (2) можна записати у виді:

. (1.3)

Помножимо рівняння (3) на i:

. (1.4)

Віднімаючи з (4) рівняння (3) одержуємо:

. (1.5)


Тоді

. (1.6)

Підставивши замість i його значення, одержуємо:

. (1.7)

З формули (7) можна визначити розрахункове значення термінових сплат:

. (1.8)

У формулі (8) вираз називають коефіцієнтом погашення заборгованості.


Завдання 1. Скласти план погашення кредиту згідно з вихідними даними 1.7


Приклад розв’язання: Банк видав довгостроковий кредит у сумі 40 млн. грн. на 5 років під 6% річних. Відповідно до договору, погашення кредиту повинно здійснюватися рівними щорічними виплатами наприкінці кожного року. Погашення відсотків провадиться один раз на рік.


Виходячи з параметрів кредитної угоди (D = 40 млн.грн.; t = 5 років; r = 0,06, m = 1) розмір щорічних термінових виплат дорівнює:

млн. грн.

Розмір відсодкового платежу за перший рік складе:

млн. грн.

Виплата основного боргу:

млн. грн.

Залишок основного боргу на початок другого фінансового року:

млн. грн.

Розмір відсодкового платежу за другий рік складе:

млн. грн.

Виплата основного боргу у другому фінансовому році:

R2 = 9,496 - 1,9742 = 7,5218 млн. грн.

Залишок основного боргу на початок третього фінансового року складе:

D3 = 32,904 - 7,5218 = 25,3822 млн. грн.
  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Інвестиційний менеджмент”/ Укладачі: О. М. Теліженко, Ю. В. Галинська,...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інноваційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей
В практичній частині по кожному завданню приведені методичні вказівки до роз'вязання завдань, а також приклади розрахунку задач
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг" для студентів фахового напряму 0502 „Менеджмент"
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „Контролінг” фахового напряму 0502 „Менеджмент” спеціальності 050201...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Логістика" для студентів спеціальностей "Менеджмент організацій"
Метою виконання розрахункової роботи з курсу "Логістика" є закріплення та поглиблення теоретичних знань, які одержав студент під...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «корпоративне управління» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій" денної форми навчання
Загальні положення щодо виконання розрахункової роботи з дисципліни "корпоративне управління" 4
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни економіка підприємства для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни Єкономіка підприємства включають перлік практичних завдань, методичних...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ Інформаційні системи в менеджменті для студентів економічних спеціальностей
Ознайомлення з принципами, функціями і методами побудови і використання інформаційних систем, технологіями ухвалення управлінських...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни „ інвестиційний менеджмент для студентів економічних спеціальностей iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фінансового менеджменту (для студентів економічних спеціальностей за напрямом 0501...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи