Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут icon

Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
НазваМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Сторінка1/4
Дата21.05.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ


УДК 616.12-008.331.1-085-053.6(043.3)


Гонцова Алла Михайлівна

ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПІДЛІТКІВ14.01.10 – педіатрія


Робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра


Науковий керівник:

доктор медичних наук, професор

завідувач кафедри сімейної медицини з курсом ендокринології

Попов Сергій Віталійович


СУМИ – 2010


ЗМІСТ

Перелік умовних позначень………………………………………………………3

Вступ……………………………………………………………………………….4

Розділ 1. Огляд літератури……………………………………………………….8

  1. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії в підлітковому віці………8

  2. Особливості лікування підлітків з артеріальною гіпертензією………..18

Розділ 2. Об’єкт та методи дослідження………………………………………

2.1. Загальна характеристика обстежених дітей………………………………

2.2. Методи дослідження……………………………………………………….24

Розділ 3. Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків……………………………………………………………31

Розділ 4. Динаміка показників артеріального тиску в досліджуваних групах…………………………………………………………………..…………38

Розділ 5. Аналіз та обговорення отриманих результатів…………………… 41

Висновки…………………………………………………………………………53

Практичні рекомендації…………………………………………………………54

Список публікацій……………………………………………………………….55

Список використаних джерел…………………………………………………..56


^ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

АГ – артеріальна гіпертензія

АПФ – ангіотензинперетворюючий фактор

АТ – артеріальний тиск

АТд – діастолічний артеріальний тиск

АТп – пульсовий артеріальний тиск

АТс – систолічний артеріальний тиск

ГХ – гіпертонічна хвороба

ДМАТ – добове моніторування артеріального тиску

ДПАТ – добовий прфіль артеріального тиску

ІЧ – індекс часу

ЛАГ – лабільна артеріальна гіпертензія

НестАТ – нестабільний добовий профіль артеріального тиску

НЦД – нейрон-циркуляторна дистонія

ПАГ – первинна артеріальна гіпертензія

САГ – стабільна артеріальна гіпертензія

МКХ 10 – міжнародна класифікація хвороб 10 перегляду


ВСТУП

Актуальність

Найбільш актуальною проблемою охорони здоров'я України є профілактика та лікування серцево-судинних захворювань, оскільки саме вони в найбільшій мірі визнача­ють смертність населення. Причому показники передчасної (у віці 0-64 років) смертності від захворювань системи кровообігу в Україні один з найвищих в Європейському регіоні. Медико-соціальне значення артеріальної гіпертензії (АГ) зумовлено тісним зв'язком рівня артеріального тиску, почи­наючи з величин, що знаходяться в межах норми, з ризиком основних судинних ускладнень захворювання - мозкового інсульту та інфаркту міокарда, а також серцевої недостатності і смерті від серцево-судинної патології [ 1,34,76].

Артеріальна гіпертензія та її ускладнення посідають в даний час провідне місце серед причин інвалідизації і смертності населення. Основні ускладнення АГ (ІХС, НК) напряму пов'язані зі зміною геометрії і функції міокарда, тобто з формуванням гіпертензивного серця (Бобров В.О., 1998, Дзяк Г.В. та ін., 1998, Жарінов О.І. та ін., 1998, 2000). Особливу тривогу викликає факт поширення АГ у осіб молодого віку (Loggie J.M. 1992, Богмат Л.Ф. та ін., 1997, 2000, Коренєв Н.М., 2000).

Підлітковий вік є одним з найбільш складних етапів, протягом якого організм сягає біологічної зрілості. Відомо, що при фізіологічному перебігу пубертату організм поступово пристосовується до нейрогуморальної перебудови. Разом із тим, функціональна напруга систем регуляції в цей період може стати основою формування патологічних синдромів (Сергеєва К. М., 1997, Богмат Л.Ф., 1998, 2000).

В літературі останнього десятиліття практично відсутні роботи, присвячені дослідженню взаємозв'язку підвищеного АТ з морфо-функціональними параметрами серця і станом загальної гемодинаміки у підлітків із ПАГ. Немає чітких інформативних діагностичних критеріїв раннього ураження міокарда в процесі формування артеріальної гіпертензії. Тому, виявлення і вивчення ранніх ознак ремоделювання серця у початковий період АГ у підлітків на етапах статевого дозрівання дозволить не тільки розробити діагностичні і прогностичні ознаки формування ускладнень, але також і створити профілактичні програми по їх попередженню[4, 32, 77].

Враховуючи надзвичайно високу поширеність АГ серед дорослого населення, удосконалення профілактики, рання діагностика і ефективне лікування АГ у дітей і підлітків мають велике значення для поліпшення здоров'я дорослих і збільшення тривалості життя. Нині достеменно відомо, що первинна артеріальна гіпертензія - це проблема не лише осіб похилого віку, але дітей і підлітків. Однак, лікарями-педіатрами вона вивчена недостатньо.


Частота серцево-судинних захворювань у дитячому та підлітковому віці постійно зростає, що пояснюється збільшенням в умовах цивілізації певної генетичної обтяженості, зміною способу життя населення, рядом екологічних та технологічних катастроф.

Своєчасне лікування дозволяє не лише знизити артері­альний тиск, а й запобігти або зменшити прояви ураження органів-мішеней (гіпертензивну гіпертрофію міокарда лівого шлуночка, гіпертензивну нефропатію), які досить часто від­мічаються у дітей з артеріальною гіпертензією[53, 89, 96].

^ Мета дослідження

Вивчити особливості виникнення первинної артеріальної гіпертензії у підлітків та оцінка ефективності використання антигіпертензивних препаратів групи інгібіторів АПФ ІІІ покоління в лікування даної патології.

Для досягнення визначеної мети передбачено вирішити наступні задачі роботи:

 1. Оцінити особливості спадкового анамнезу та стилю життя підлітків, впливаючого на розвиток артеріальної гіпертензії.

 2. Оцінити клініко-інструментальні особливості перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків.

 3. Оцінити порівняльну ефективність інгібіторів АПФ ІІІ та ІІ покоління в лікуванні АГ у підлітків.

^ Об’єкт дослідження

Діти різних вікових груп, хворі на стабільну та лабільну артеріальну гіпертензію.

Предмет дослідження

Особливості клінічного перебігу та лікування артеріальної гіпертензії в підлітковому віці.

Методи дослідження

 1. Добове моні торування артеріального тиску.

 2. Щоденне вимірювання артеріального тиску за допомогою визначення тонів Короткова.

 3. Біохімічні та інструментальні дослідження.

 4. Клініко-анамнестичний метод

 5. Статистичний метод.

Наукова новизна роботи. Представлена комплексна оцінка особливостей перебігу артеріальної гіпертензії в підлітковому віці. Проведено порівняльну ефективність інгібіторів АПФ ІІ та ІІІ покоління в лікуванні первинної АГ.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Розділ Клініко-інструментальна характеристика перебігу артеріальної гіпертензії у підлітків
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Механічне подразнення назостравохідним зондом і трахеостомічною трубкою
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
Клініко-патогенетичні предиктори формування вторинних кардіопатій у дітей, хворих на хронічний тонзиліт
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
...
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут
...
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Оптимізація хірургічного лікування ушкоджень селезінки з урахуванням архітектоніки її судин
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут факультет післядипломної медичної освіти
Особливості стану об’єму та концентрації дітей, що перенесли в неонатальному періоді гіпоксично-ішемічну енцефалопатію
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут кафедра нейрохірургії та неврології затверджую
Робоча програма розроблена на основі типової програми по неврології для студентів медичних інститутів України ( Київ, 2008 рік)
Міністерство освіти та науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут iconМіністерство освіти І науки україни міністерство охорони здоров’я україни сумський державний університет медичний інститут кафедра нейрохірургії та неврології затверджую
Робоча програма розроблена на основі типової програми по неврології для студентів медичних інститутів України ( Київ, 2007 рік)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи