Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет icon

Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет
НазваРобочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет
Сторінка1/11
Дата21.05.2013
Розмір1.43 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Медичний інститут

Кафедра гігієни та екології з курсом мікробіології, вірусології та імунології


РОБОЧИЙ ЗОШИТ

ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ


РОЗДІЛ

ЗАГАЛЬНА БАКТЕРІОЛОГІЯ. НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ТІЛА ЛЮДИНИ. ІНФЕКЦІЯ. ІМУНІТЕТ


спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа»


Суми - 2012
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Медичний інститут

Кафедра гігієни та екології з курсом

мікробіології, вірусології та імунології


^ РОБОЧИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

З МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ


РОЗДІЛ

ЗАГАЛЬНА БАКТЕРІОЛОГІЯ. НОРМАЛЬНА МІКРОФЛОРА ТІЛА ЛЮДИНИ. ІНФЕКЦІЯ. ІМУНІТЕТ


СТУДЕНТА ГРУПИ ЛС-_________


______________________________________________

П.І.П б студента


Робочий зошит для практичних занять з курсу «Мікробіологія, вірусологія та імунологія». Розділ «Загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет» / укладачі М.М. Каплін, В.М. Голубнича, Т.В. Івахнюк, Ю.П. Івахнюк. – Суми: Сумський державний університет. 2012. – 89 с.


^

Успішність кожного студента з дисципліни «Мікробіологія, імунологія та вірусологія» оцінюється за модульно-рейтинговою шкалою.

Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є: а) лекції; б) практичні заняття; в) самостійна робота студента; г) консультації; д) залік.


Застосовуються такі способи оцінювання рівня підготовки студента: тестові завдання, розв’язання ситуаційних задач, контроль теоретичного та практичного матеріалу, вивчення морфології збудників інфекційних захворювань на мікропрепаратах, характеристика діагностичних, профілактичних та лікувальних препаратів, оцінка імунологічних реакцій, контроль практичних навичок.

Оцінка успішності студента з мікробіології, імунології та вірусології є рейтинговою і виставляється за бальною шкалою з урахуванням оцінок засвоєння окремих модулів.

^ Технологічна карта заняття

Етапи роботи

Години, хв.

Засоби навчання

Місце проведення

1 Перевірка і корекція вихідного рівня знань

10

Тестові завдання

Комп’ютерний клас

2 Опитування студентів за основними питаннями теми

15


Таблиці, схемиКімната для практичних занять

(навчальна лабораторія)

3 Перегляд демонстрації

20

Мікроскопи, бактеріологічний посуд

  1. Виконання практичної роботи заняття: приготувати, пофарбувати мазки мікроорганізмів, вирощених на рідкому та щільному живильних середовищах, замалювати мікропрепарати тощо
20


Мікроскоп, культури мікроорганізмів, бактеріальні петлі, предметні скельця, фарби та інше

5 Підведення підсумків заняття

5

Таблиці, схемиПрактичне заняття ДАТА _______________


Тема. «ПРАВИЛА РОБОТИ У БАКТЕРІОЛОГІЧНІЙ ЛАБОРАТОРІЇ. МОРФОЛОГІЯ БАКТЕРІЙ. СВІТЛОВА МІКРОСКОПІЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІМЕРСІЙНОГО ОБ‘ЄКТИВА. ПРОСТІ МЕТОДИ ФАРБУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ»


Питання для підготовки

  1. Правила роботи на кафедрі мікробіології і, зокрема, в навчальній лабораторії.

  2. Морфологія та класифікація мікроорганізмів.

  3. Сучасні методи мікроскопічного дослідження. Правила мікроскопії з використанням імерсійного об'єктива.

  4. Розміри бактеріальної клітини та способи їх визначення.

  5. Правила приготування препаратів із культур мікроорганізмів з рідкого та щільного живильних середовищ.

  6. Прості методи фарбування мікроорганізмів.


Список літератури

1. Медична мікробіологія, вірусологія та імунологія: підручник для студ. вищ. навч. закл. / за редакцією В.П. Широбокова. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – С. 36 – 61.

2. П’яткін К.Д. , Кривошеїн Ю.С. Мікробіологія. – К.: Вища школа, 1992. – С. 10 - 28.

3. Борисов Л.Б. Медицинская микробиология, иммунология, вирусология. - М.: МИА, 2002. – С. 26 - 41.

4. Коротяев А.И., Бабичев С.А. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология. – СПб., 2002. – С. 14 – 22; 31 - 32.

5. Поздеев О.К. Медицинская микробиология / под ред. акад. РАМН В.И.Покровского. – М.: ГЭОТАР, 2001. – С. 11 – 14; 17.

6. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник/ под ред. А.А. Воробьева. – М.:Медицинское информационное агентство, 2004. – С. 27 - 46.

7. Руководство к лабораторным занятиям по медицинской микробиологии /Под редакцией Л. Б. Борисова. – М.: Медицина, 1993. – С. 5 – 17.

8. Клименюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія: посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – С. 7 – 18.


Практична робота 1. «Ознайомлення з правилами роботи в навчальній

бактеріологічній лабораторії»
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів ІІІ курсу медичного факультету
Основи санітарної мікробіології та вірусології. Санітарно-мікробіологічне дослідження води, грунту, повітря
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconО.Є. Мандріченко робочий зошит до практичних занять з дисципліни
Робочий зошит до практичних занять з дисципліни «Інженерна графіка» для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки...
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань, вдосконаленні методів лабораторної діагностики,...
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань, вдосконаленні методів лабораторної діагностики,...
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconЕкзаменаційні питання з курсу мікробіології, вірусології, імунології
Медична мікробіологія та предмет її вивчення. Задачі медичної мікробіології та вірусології у вивченні збудників інфекційних захворювань,...
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconТематичний план лекцій з мікробіології, вірусології та імунології для студентів
Предмет, мета та завдання мікробіології. Етапи розвитку мікробіології. Зв’язок мікробіології з фармацією, фармакологією, технологією...
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів ІІ курсу медичного факультету
Організація бактеріологічної лабораторії. Мікроскопічні методи дослідження. Мікроскопування біологічних препаратів за допомогою імерсійної...
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет Медичний інститут Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Кафедра інфекційних хвороб з епідеміологією та курсом мікробіології, вірусології та імунології
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів 3 курсу фармацевтичного факультету (спеціальність – фармація) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Коринебактерії дифтерії. Бордетели кашлюка. Морфологія та біологічні властивості. Мікробіологічна діагностика захворювань
Робочий зошит для практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології розділ загальна бактеріологія. Нормальна мікрофлора тіла людини. Інфекція. Імунітет iconТематичний план практичних занять з мікробіології, вірусології та імунології для студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання (термін навчання 4,5 років)
Морфологія бактерій. Виготовлення препаратів з бактеріальних культур. Прості та складні методи забарвлення
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи