Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 icon

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6
НазваНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6
Сторінка1/16
Дата21.05.2013
Розмір4.07 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


КИІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


В. Я. КАРДАШ


МАРКЕТИНГОВА ТОВАРНА ПОЛІТИКА


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ


Київ 2003


Вступ. 4

1. ТИПОВА ПРОГРАМА 6

НОРМАТИВНОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 6

«Маркетингова товарна політика». 6

1.1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ТА РОЗРАХУНОК НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ. 6

Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці. 6

Конкурентоспроможність товару та її показники. 6

Ринок товарів і послуг. 6

Формування попиту на ринку окремого товару. 6

Життєвий цикл товару на ринку. 7

Планування нової продукції та розробка товару. 7

Товарні марки та упаковка.. 7

8

^ ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ ЗА ОКРЕМИМИ ТЕМАМИ 8

8

Тема 1. Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці. 8

Тема 5. Конкурентоспроможність товару та її показники. 9

Тема 6. Ринок товарів і послуг. 9

9

Тема 7. Формування попиту на ринку окремого товару. 10

Тема 8. Цільовий ринок товару і методика його вибору. 10

Тема 9.Товарна політика підприємства. 11

Тема 10. Життєвий цикл товару на ринку. 11

Тема 11. Планування нової продукції та розробка товарів. 11

Тема 12. Товарні марки та упаковка 12

^ 2.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ. 12

2.1 МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ З ВИВЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕМ ДИСЦИПЛІНИ 13

Тема 1.Сутність і значення маркетингу в сучасній економіці.. 13

Відправний пункт 38

^ КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕНСИФІКАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ ЗУСИЛЬ 38

КОНЦЕПЦІЯ МАРКЕТИНГУ 38

Автоматизовані 47

Тема3. Ціна в системі ринкових характеристик товару. 64

Ця тема має винятково важливе значення для засвоєння дисципліни. У ній визначається роль ціни в системі найважливіших ринкових характеристик товарів та послуг. Як визначена цілістність і завершеність, товар в системі маркетингу характеризується сукупністю об’єктивних і суб’єктивних особливостей. Їх поєднання й визначає призначення товару, його здатність задовольняти потреби. Найбільш суттєвою характеристикою товару за умов широкої асортиментної різноманітності та наявності повноціннх замінників є його ціна. Вона уявляє собою монетарний вираз цінності товару й займає в комплексі маркетингу провідне місце, проте переважно складається на основі суб’єктивно- емоційних уявлень споживачів про цінність товару. 64

ТЕМА 5. Конкурентоспроможність товару та її показники 115

Тема 6. Ринок товарів та послуг. 136

ТЕМА7.Формування попиту на ринку окремого товару. 157

На додаток до мікроекономічних підходів психологічні теорії намагаються дати тлумачення мотивації споживацького мислення. Переважна більшість тлумачень зв\'язує з психікою сукупність щиросердечних процесів і явищ (відчуття, сприйняття, емоції, пам\'ять). Цей специфічний аспект життєдіяльності людини завжди має взаємодію з навколишнім середовищем і поєднується із соматичними (тілесними) процесами. Саме тому психіка характеризується активністю, цілістністю, співвіднесеннестю зі світом. Однією із розповсюдженних психологічних теорій є теорії навчання, що має дві школи: теорія реакції на подразнювальний фактор і теорія пізнання. 161

ТЕМА 8. Цільовий ринок товару та методика його вибору. 171

205

Рис. 32.Графічна інтерпритація сегментувння ринку електрообігрівачів. 205

ТЕМА 9. Товарна політика підприємства. 205

Визначаючи оптимальну номенклатуру, різні фірми додержуються власних напрямків товарної політики. Якщо попит на окремий товар постійно зростає протягом багатьох років, фірма має можливість спеціалізуватися на його виробництві і збільшувати випуск. Такі фірми вважаються спеціалізованими (однопродуктними). 213

ТЕМА 10. Життєвий цикл товару. 230

Показники збутової діяльності 246

Заплановані 246

Фактичні 246

Обсяг збуту виробів ВЗ-02. шт. 246

40000 246

30000 246

Ціна за одиницю,гр.. 246

10 246

8 246

Завдання 4. Уважно проаналізуйте графіки життєвого циклу продукції підприємств “А”та “Б” виробників однакової продукції (рис.43). Зробіть письмові висновки щодо ефективності їх товарної політики. Внесіть та обгрунтуйте власні пропозиції . 246

ТЕМА 11. Планування нової продукції і розробки товару. 247

ЛІТЕРАТУРА. 292

^ 1.Амстронг, Гари,Котлер Филип. Введение в маркетинг.-М.:,издательский дом “Вильямс”,2000 292Вступ.Cучасна економічна наука знає багато визначень маркетингу.

Переважна більшість із них пов’язує з маркетингом свідому, цілеспрямовану діяльність, що з різною мірою деталізації відображає трансформацію взаємовідносин і взаємодії виробництва та ринку. Найбільш відоме наукове визначення, сформульоване американською асоціацією маркетингу: процес планування та управління розробкою товарів і послуг, ціновою політикою, збутом і просуванням товарів до покупців для досягнення такої різноманітності благ, яка уможливлює задовілення потреб окремих осіб і організацій. Для сформованої та стабільної економіки таке визначення маркетингу є точним і майже вичерпним. За наших умов із маркетингом здебільшого ототожнюють управління виробничо-збутовою діяльністю зорієнтованого на ринок підприємства. Таке спрощення, як свідчить світовий досвід, є допустимим у перехідний період, коли ринок товарів і послуг лише формується. Однак і за таких специфічних умов маркетингова діяльність має забезпечити:

  1. надійну, вірогідну і своєчасну інформацію про ринок, структуру й динаміку попиту, смаки й побажання покупців та про інші зовнішні фактори, що впливають на діяльність підпрємства;

  2. створення такого товару (асортименту), який має вищий рейтинг і конкурентоспроможність, ніж його аналоги в інших фірмах;

  3. цілеспрямований вплив на споживачів, на попит, на ринок для досягнення максимальної контрольованості сфери реалізації.

Головним змістом маркетингової діяльності є цільова орієнтація та комплексність. Саме нв цьому базуються всі головні поняття сучасного маркетингу. Ключовим є «комплекс маркетингу» (маркетинг-мікс), тобто комплекс засобів впливу на споживачів цільового ринку з метою викликати бажану зворотню реакцію. У сучасній літературі в понятті “маркетинговий комплекс” часто поєднують такі складові: товар (product ), ціна (price), місце (place), стимулювання продажу (promotion), хоч кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Наприклад, з категорією «товар», що є предметом курсу, пов’язують такий напрямок діяльності підприємства, як товарна політика, - комплексна діяльність з оптимізації асортименту, створення і виробництва нових товарів,модифікації товарів, припинення випуску продукції, що не має попиту. До товарної політики належать також питання розробки упаковки, товарного знака і найменування товарів, їхнньої якості, кількості, дизайну і відповідності цільовому ринку. У сучасній ринковій економіці успішна товарна політика, динамізм і гнучність виробництва, спрямованого на задоволення конкретних потреб покупців, є однією із головних умов ефективної виробничо-комерційної діяльності підприємства.Стрижнем цієї політики є концепція створення товарів ринкової новизни. Допоможе вивчити перелічені питанння пропонований навчально-методичний посібник.Варто застерегти його майбутніх читачів, що навчальну дисципліну «Маркетингова товарна політика» треба вивчати тільки в безпосередньому зв’язку з основними методологічними й організаційно-економічними положеннями теорії маркетингу, менеджменту, макро-і мікроекономіки, а також з іншими дисциплінами, важливими для підготовки фахівців із маркетингу.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2001
Р 99 Міжнародні фінанси: Навч метод посібник для самост вивч дисц. — К.: Кнеу, 2001. — 119 с
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconМетодичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „фінансовий менеджмент”
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення модуля дисципліни „Фінансовий менеджмент” (для магістрів спец. 8050106 „Облік...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ 2002
Ф 59 Фінанси зарубіжних корпорацій: Навч метод посібник для самост вивч дисц. / В. М. Суторміна, В. М. Федосов, В. М. Радзієвська,...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни 2009 ббк 65. 290-2 Розповсюдження та тиражування н 14
Н 14 Промисловий маркетинг : Навч метод. Посіб. Для самост. Вивчення дисципліни Кривий Ріг: мінерал, 2009. – 185 с
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconЕконометрі я методичний посібник з вивчення дисципліни
Доля В. Т. Економетрія. Методичний посібник з вивчення дисципліни (для студентів за напрямами підготовки 0501 "Економіка", 0502 "Менеджмент")....
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconНавчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни «Програмні засоби систем управління»
Вивчення дисципліни передбачає відвідування студентами лек­ційних занять та виконання лабораторних робіт. Більшість лабораторних...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconНавчально-методичний посібник для студентів Київ "Ленвіт" 2010
П 25 Навчально- й науково-дослідна робота студентів-філологів (реферат, курсова, випускна робота з української мови та методики її...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconМетодичні матеріали (всього -10)
Рубежняк І. Г., Рідей Н. М., Паламарчук С. П. Навчально-методичний посібник для вивчення курсу дисципліни "Методологія та організація...
Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни київ 2003 Вступ. 4 Типова програма 6 iconНавчально-методичний посібник для студентів-філологів. Київ, 1997. 98 с. Тихоша В.І. Програма з рідної мови для шкіл /класів/ з поглибленим вивченням української мови (8-11 кл.). К., 1998. 28 с
Методичні розробки по кафедрі української мови та соціолінгвістики за 1998-2003 Р
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи