Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми icon

Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми
НазваТема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми
Сторінка2/4
Дата24.05.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4
1. /1/2007МУМФ.doc
2. /1/Додаток А_1.doc
3. /1/Додаток Б_1.doc
4. /1/Додаток В_1.doc
5. /1/Додаток Г_1.doc
6. /1/Додаток Д_1.doc
7. /1/Додаток Е_1.doc
8. /1/Додаток Ж_1.doc
9. /1/тит.doc
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми
Додаток а номенклатура
Додаток б (обов’язковий) Ліпіди
Додаток в (обов’язковий)
Додаток г (обов’язковий)
Додаток д (обов’язковий)
Додаток е (обов’язковий)
Додаток ж (обов’язковий)
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Біоорганічна хімія» для студентів спеціальності 110101 денної форми навчання

Дослід 1 Якісні реакції на кетонові тіла


П
.
роба Лібена. Реакція грунтується на властивості ацетону (пропанону-2) перетворюватися в йодоформ за наявності йоду в лужному середовищі.

У пробірку поміщають 1 см3 досліджуваного розчину і додають 2-3 краплі розчину Люголя, 2-3 краплі 10% розчину їдкого натру. За наявності ацетону виникає жовте забарвлення (каламуть) за рахунок утворення йодоформу, який має характерний запах.

Висновок:


Дослід 2 Хімічні властивості саліцилової кислоти

В чотири пробірки поміщають 2–3 кристалики саліцилової кислоти і додають у першу пробірку 1–2 краплі 2 н H2SO4 та 1–2 краплі 0,1 н розчину KMnO4; в другу пробірку 2–3 краплі 1 н розчину їдкого натру; в третю пробірку 4–5 крапель 2 н розчину карбонату натрію. Струшують і спостерігають за зміненням у пробірках. В четверту пробірку додають 1–2 краплі 0,1 н розчину хлориду феруму (ІІІ). Спостерігають за зміненням забарвлення.Висновок:


Дослід 3 Хімічні властивості багатоатомних спиртів

У дві пробірки поміщають 2–3 краплі 15% розчину винної кислоти. В першу пробірку додають 2–3 краплі 10% розчину їдкого натру та 2–3 краплі 2% розчину CuSO4; в другу пробірку додають 1–2 краплі 5 % розчину їдкого калію, спостерігають за зміненнями, а потім додають ще 5–6 крапель 5 % розчину їдкого калію. Струшують пробірки і спостерігають за зміненнями.


СООН


Н ОН

+ Cu(OH)2 –––––––>

H OH


COOH

Висновок:Після проведення експериментальної частини роботи ви повинні оформити протокол лабораторної роботи.


Виконайте завдання та перевірте правильність їх розвязання з еталоном відповіді.


1

Наведена формула є

НООС-СООН

а) молонова кислота;

б) щавлева кислота;

в) молочна кислота;

г) яблучна кислота

2

При відщепленні СО2 від ацетооцтової кислоти утворюється

а) щавлевооцтова кис-лота;

б) піровиноградна кис-лота;

в) ацетон;

г) оцтова кислота

3

Триатомні спирти нази-вають

а) діонами;

б) гліцеринами;

в) діолами;

г) тріонами

4

При приєднанні HCl in vitro за такою схемою

HOCH2-CH2-NH2 + HCl 

утворюється

а) НО-СН2-СН2-NH3Cl;

б) Cl-O-CH2 -CH2-NH2;

в) HO-CH2-CH2-NHCl;

г) HO-CH2-CH2-NH2Cl

5

При дії HNO2 на норадреналін
відбувається


а) виділення газу з одночасним утворен-ням осаду;

б) знебарвлення розчи-ну;

в) утворення червоного забарвлення;

г)виділення газу


Еталони відповідей: 1б, 2в, 3б, 4а, 5г.


Технологічна карта проведення практичного заняття

Пор

ном

Етапи

Час (хв)

Навчальні посібники

Місце проведення

1

Корекція знань та вмінь студентів шляхом розв’язання навчаючих задач

40

Набір задач, графоло-гічної структури

Навчальна лаборато-рія

2

Виконання лабораторної роботи

20

Посуд, реактиви

3

Тестовий контроль

15

Тести

4

Аналіз і підбиття підсумків заняття


5


ТЕМА. БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ


Актуальність теми. Біоорганічна хімія вивчає біологічно значущі речовини органічного походження. До них належать гетероциклічні сполуки, які відіграють значну роль в організмі людини. Дуже поширений пірол та його похідні. Він міститься у складі білків, особливо багатий на нього колаген. Він входить до складу гемоглобіну, ціанокобаламіну, цитохрому. Як конденсована система індол є основою триптофану, незамінною -амінокислотою. На основі індолу досить багато психотропних речовин (ЛСД, псилоцибін, індопан). Поширений в організмі гістидин, в основу якого покладено гетероцикл з двома атомами нітрогену. Як гетероатоми можуть бути не тільки атоми нітрогену, але й сульфуру, оксигену. В організмі трапляється тіазольний цикл, який входить до складу вітаміну В1, коферменту кокарбоксилази. Тіазольний цикл входить до складу пеніцилінів (антибіотики). Дуже поширені в організмі шестичленні гетероцикли. Найважливішим є піридин. Ядро піридину трапляється у багатьох природних речовинах: вітамінах (вітамін РР, В6), коферментах (НАД+, піридоксальфосфату). В організмі дуже важливу роль відіграють похідні піримідину, які входять до складу вітамінів, антибіотиків, нуклеїнових кислот (урацил, тимін, цитозин).

Найбільш поширеними у природі є сполуки пуринового та птеридинового рядів. Внаслідок перетворень нуклеїнових кислот в організмі утворюються ксантин, гіпоксантин, сечова кислота. Сечова кислота є кінцевим продуктом обміну пуринових основ в організмі. Гідроліз нуклеїнових кислот призводить до аденіну і гуаніну. Птеридини входять до складу вітамінів – рибофлавіну (вітамін В2) і фолієвої кислоти (вітамін Вс). Фолієва кислота є стимулятором росту мікроорганізмів, стимулює кровотворення, білковий та вуглеводний обмін, біосинтез нуклеїнових кислот. Птеридиновий фрагмент входить до складу коферменту ФАД, який є переносником гідрогену в окисно-відновних процесах організму (окиснювальне дезамінування -амінокислот, перетворення янтарної кислоти на фумарову).

Похідні гетероциклів широко застосовують як ліки. Поширені похідні 5-нітрофурфуролу, які виявляють антибактеріальну активність, особливо для форм, стійких до сульфаніламідів і антибіотиків. Похідні піразолу чинять жарознижувальну та знеболювальну дію (антипірин, амідопірин, анальгін). Нікотинова кислота є вихідною сировиною для ряду ліків (кордіамін – стимулятор центральної нервової системи). На основі ізонікотинової кислоти одержані протитуберкульозні препарати (ізоніазид і фтивазид). Бактерицидну дію мають похідні хіноліну (ентеросептол, хіназол, нітроксилін). N-метильні похідні ксантину відносять до алкалоїдів (кофеїн, теобромін, теофілін).

1   2   3   4

Схожі:

Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconПрограма Курсу біоорганічна хімія
Біоорганічна хімія знаходиться у щільному зв'язку з біохімією, молекулярною біологією, біофізикою та іншими медико-біологічними дисциплінами....
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми icon1. Тематичний план лекцій з органічної хімії
Модуль Основи будови органічних сполук. Вуглеводні та їх функціональні похідні
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconТема: Основи санітарної мікробіології та вірусології
Актуальність теми полягає в тому, що патогенні мікроорганізми, які знаходяться в організмі хворих або носіїв, потрапляють в навколишнє...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconТема: Основи санітарної мікробіології та вірусології
Актуальність теми полягає в тому, що патогенні мікроорганізми, які знаходяться в організмі хворих або носіїв, потрапляють в навколишнє...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconТема Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема Тема Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconВиди самостійної роботи студентів (срс) модулю 1 та її контроль спеціальність – «Клінічна фармація»
Основи будови органічних сполук. Вуглеводні (алкани, циклоалкани, алкени, алкадієни, алкіни, арени) та їх функціональні похідні (галогено-,...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconАбсцес, флегмона, парапроктит, фурункул, карбункул, бешиха, гідраденіт. Актуальність теми
Актуальність теми: Гнійна інфекція проявляється запальним процесом у тканинах внаслідок проникнення І розмноженняв них гноєтворних...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconРани І рановий процес. Профілактика розвитку інфекції в рані. Лікування чистих ран. Актуальність теми
Актуальність теми: Рана є одним з основних проявів травматичного чи хірургічного впливу на тканини та органи
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconВступ актуальність теми
Актуальність теми. В сучасних умовах ринкових реформ та інтеграції України у світовий економічний, культурний І інформаційний простір...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconМетодичні вказівки для лікарів інтернів офтальмологів Ι циклу за темою
Актуальність теми. Актуальність досліджуваної теми полягає в тім, що вчасно не діагностований І не коригований астигматизм може бути...
Тема. Теоретичні основи будови та реакційної здатності біоорганічних сполук актуальність теми iconПаспорт спеціальності 02. 00. 03 органічна хімія
Розробка теоретичних та експериментальних методів дослідження будови та властивостей органічних сполук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи