Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” icon

Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Скачати 124.75 Kb.
НазваМетодичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління”
Дата24.05.2013
Розмір124.75 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів спеціальності „Менеджмент організацій” / Укладачі: В.В. Мартинець, Ю.П. Скиданенко – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 14 с.


Кафедра управління


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

„Єдиних правил”,

п.2.6.14.

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ


ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

З ДИСЦИПЛІНИ


ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”


для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної форми навчання


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладачі: В.В.Мартинець,

Ю.П. Скиданенко,


Відповідальний за випуск О.М.Теліженко


Заступник директора заочної,

дистанційної та вечірньої

форм навчання О.А.Білоус


Суми

Вид-во СумДУ

2007

ЗМІСТ

С.

ВСТУП………………………………………………………………….. ..4

^ ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ………………………..…………………………............ ...6

ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ…………………………………………………………….. .12

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАНЯТТЯ...................................................................13

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ……………………...........................................14


ВСТУП

Загальний обсяг навчальної роботи з курсу «Психологія управління» для студентів напряму 6.050201 – Менеджмент організації заочної форми навчання складає 81 годину, з них лекцій - 8 годин, практичних занять - 4 годин, самостійна робота студентів - 69 годин.


Витяг з навчального плану

Курс

Се-местр

Всього, годин

Аудиторні заняття, годин

Самостійна робота, годин

КП (КР)

Форма підс. контр.

всього

лекц.

практ.

лаб.

всього

ІРС

5

10

81

12

8

4

-

69

4

-

д. залік


У результаті вивчення дисципліни слухачі повинні знати: принципи, функції, методи психології управління, основні функції керівника, психологічні особливості ділової кар’єри, види ділової кар’єри та етапи її формування, характеристики стилів управління, фактори, які впливають на вибір того, чи іншого стилю управління, у яких ситуаціях можна застосовувати той, чи інший стиль управління, особливості формування гри в організації, шляхи формування трудового колективу, психологічні характеристики групи, як можна управляти групою залежно від її характеру, ознаки методів соціометрії та референтометрії, причини виникнення конфліктів, їх види та наслідки конфліктів, сутність нововведення, чинники, які спричиняють нововведення, причини спротиву нововведенням, види психологічних бар’єрів , які виникають в наслідок нововведеннь, принципи формування іміджу організації і керівника, різновиди ділового спілкування.

уміти: застосовувати методи психології управління у практичній діяльності, ефективно управляти трудовим колективом, з урахуванням характеру даного колективу, проводити соціометричне опитування, розраховувати соціометричні індекси та будувати соціограму, виявляти причини виникнення конфліктних ситуацій та ефективно вирішувати дані конфліктні ситуації, протидіяти причинам спротиву нововведенням та уникати психологічних бар’єрів, спричинених нововведеннями, уміти формувати імідж організації і підтримувати позитивний імідж, уміти проводити ділову(телефонну ділову) бесіду, публічний виступ.

Практичні завдання охоплюють вимоги до вмінь згідно з кваліфікаційною характеристикою спеціаліста за такими темами:

 • методи психології управління.

 • управління конфліктами;

 • психологія ділового спілкування.^ ТИПОВІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ВИКОНАННЯ

Тема 1 Методи психології управління


Семінар дискусія


Порядок підготовки і проведення семінару-дискусії.


 1. Кількість студентів групи поділяється на декілька підгруп.

 2. Застосовуючи різні методи психології управління, студентам пропонується вирішити практичні ситуації.

 3. Безпосереднє обговорення точок зору.

 4. Вибір та прийняття найоптимальнішого рішення групою експертів.

 5. Підведення підсумків.Ситуація1

У новій організації Ви займаєте посаду начальника відділу, проте Ваші підлеглі чекали на цьому місці побачити іншу людину і Ваше призначення сприйняли негативно. Обстановка у відділі напружена: коли Ви заходите в кімнату, всі відразу замовкають, Ваші доручення виконують з| небажанням. Як Ви вирішите дану ситуацію. Обґрунтуйте відповідь.


Ситуація 2

Ваша фірма благополучно минула всі економічні кризи і її фінансове положення відмінне. Але Ви помітили, що колишні ентузіазм і завзяття підлеглих загаснули, а попереду - Міжнародна виставка і Вам як ніколи потрібна згуртована професійна команда. Якими способами Ви піднімете дух команди? Обґрунтуйте відповідь.


Ситуація3

У вашій організації з’явилася нова вакансія. Вона здається Вам дуже принадної, хоча у Вас немає досвіду в такому роду діяльності. Оскільки Ви добре себе зарекомендували, друзі переконують Вас зважиться на це. Вам здається, що здібності дозволяють Вам посісти цю посаду, навіть з недостатнім досвідом. Як Ви вчините. Обґрунтуйте свою відповідь.


Ситуація 4

Ви — керівник, який досить успішно застосовує прийоми делегування. Один з Ваших підлеглих всю роботу виконує сам, нікому нічого не довіряє, а тому часто затримується на роботі, сильно втомлюється.

Ви запрошуєте його на бесіду, де детально і переконливо розповідаєте йому про делегування і просите спробувати цей метод, мотивуючи це своїми високими показниками в роботі і відмінною якістю.

Через місяць проходить виробнича нарада, де обговорюються результати роботи, і виявляється, що на ділянці цього підлеглого найнижчі результати, хоча раніше було навпаки. Як вчинити в даній ситуації. Обґрунтуйте свою відповідь.


^ Тема 2 Управління конфліктами


Семінар - дискусія.


Порядок підготовки і проведення семінару-дискусії. 1. Кількість студентів групи поділяється на декілька підгруп.

 2. Студентам пропонується розглянути конфліктні ситуації і дати рекомендації щодо їх розв’язання.

 3. Безпосереднє обговорення точок зору.

 4. Підведення підсумків.

Ситуація 1


Начальником цеху 1 був призначений Сергій Іванович, що виявив себе знаючим керівником на посаді майстра. Раніше він вміло будував відносини з колективом на своїй ділянці. Став начальником цеху, Сергій Іванович. продовжував керуватися тими самими вимогами, що і раніше. Проте якщо на посаді майстра він міг покластися на невеликий, але згуртований колектив, то в цеху, з набагато більшою кількістю людей, рівень згуртованості був набагато нижчий. Почалися конфлікти, оскільки Сергій Іванович однаково довіряв і відповідальній, і відчайдушній людині. Знайшлися і "помічники", які під виглядом "добрих порад прагнули тиснути на Сергія Івановича, добиваючись від нього пільг і поблажок.

Запропонуйте можливі рішення даної ситуації.


Ситуація 2


Науковий співробітник Лідія Володимирівна посварився з директором. Багато що при цьому було незрозуміло: раніше Лідія Володимирівна завжди була дисциплінованою, ніколи ні з ким не сварилася. А тут раптом стала агресивною, накричала на директора, заявивши при цьому, що "ніколи не зможе його поважати".

Здавалося б, на обличчя конфлікт співробітника з директором. Але незадовго до цього директор прагнув переконати співробітницю, ніби її рацпропозиція "недоцільна і нікому не потрібно". Співробітниця рацпропозицію забрала, а директор використав її ідею і подав як свою. Пропозиція була прийнята і впроваджена і, про це нікому не розповів, але деякі співробітники, присутні при розмові, знали суть конфлікту і не зробили з цього таємниці. Більш того, вони підтримали Лідію Володимирівну і висловили явну недовіру до дій директора. У пориві гніву Лідія Володимирівна сказала, що її не стільки шкода рацпропозиції, скільки директора, який зміг піти на обман.

Викладіть ваше бачення проблеми і можливі шляхи її розв’язання.


^ Тема 2 Психологія ділового спілкування


План заняття.

1 Семінар-дискусія «Ведення ділових переговорів»


Порядок підготовки і проведення семінару-дискусії.


 1. Кількість студентів у групі поділяють на дві підгрупи.

 2. Студенти завчасно готуються до переговорів, як представники різних країн. Об’єкт і всі умови ведення переговорів студенти обирають за своїм бажанням.

 3. Безпосереднє проведення переговорів.

 4. Підведення підсумків.Методичні вказівки

При підготовці до переговорів необхідно:

 • знайти час для підготовки;

 • забезпечити чітку комунікацію;

 • мати бездоганний вигляд;

 • поважати партнера;

 • узгоджувати умови;

 • необхідно вміти гнучко управляти і контролювати процесом.


Деякі рекомендації щодо ведення переговорів:

Правило перше: перш ніж переконувати кого-небудь, переконайтеся, що самі чітко уявляєте собі проблему. При підготовці до зустрічі скористайтеся таким планом:

^ 1 Чітко сформулюйте декілька основних аргументів на свою користь, наприклад: «Наші послуги унікальні, ми - єдина фірма, яка їх надає».

2 У формулюваннях постарайтеся замінити всі абстрактні поняття більш - менш конкретними, наведіть приклади. Не говоріть, що ви «хороші», «кращі» і тому подібне, а розкажіть, яку саме реальну потребу співбесідника задовольните своєю пропозицією (товаром, послугою).

3 Поділіть ваші аргументи на сильні і слабкі. Не забудьте при цьому поставити себе на місце співбесідника. Скажімо, можливість знижок - це сильний аргумент для іншої сторони (але не завжди якнайкращий варіант для вас).

^ 4 Продумайте порядок подачі аргументів. У загальному випадку оптимальний такий варіант: сильні - слабкі - найсильніший.

5 Постарайтеся «вгадати», які можуть бути заперечення. Продумайте попередні відповіді на них. Наприклад, якщо при першій зустрічі клієнт сумнівається у солідності вашої фірми, то необхідно надати йому приголомшливу інформацію про успіхи підприємства, підкріплену усілякими документами і доказами.

^ Правило друге: не варто опускати руки, якщо співбесідник із самого початку говорить про недоцільність укладення угоди. Якщо ваш опонент із самого початку поводиться як «надутий індик», ви повинні доброзичливо і поступово просувати до розкриття його дійсної позиції.

^ Правило третє: не кидайтеся з місця в кар'єр. Багато ділових людей помиляються, коли вважають, що не варто витрачати час на «пусті» розмови «про життя» перед обговоренням основної проблеми. Насправді ці «пусті» розмови сприяють створенню доброзичливості. А ось в кінці бесіди психологи якраз радять не захоплюватися стороннім базіканням. Річ у тому, що краще всього закріплюється в пам'яті підсумок бесіди, і хай ним буде сумісне взаємовигідне рішення.

^ Правило четверте: не починайте з негативу. «У мене із цього приводу інша думка», - ніколи не говоріть цих слів! Навіть якщо ви в чомусь не згодні з опонентом, спершу розкажіть, з чим згодні. Дуже ефективні фрази типу: «Ви дуже правильно помітили», «Я розділяю вашу точку зору». Тільки після цього переходьте до обговорення спірних моментів.


Питання, що виносяться для самостійного вивчення


 1. Визначення професійно важливих якостей менеджера.

 2. Основні функції керівника.

 3. Ділова кар'єра менеджера.

 4. Подібність і основна відмінність між керівником і лідером.

 5. Основні теорії лідерства.

 6. Поняття про стиль управління. Стилі управління.

 7. Феномени групової життєдіяльності.

 8. Суть, види та характеристика колективів (груп).

 9. Основні характеристики формальної та неформальних організацій.

 10. Психологічні особливості колективу.

 11. Шляхи формування колективу.

 12. Соціометричне опитування.

 13. Причини та наслідки конфліктів.

 14. Чинники, які визначають необхідність нововведень.

 15. Формування іміджу керівника та організації.

 16. Особливості управлінського спілкування.

 17. Методи аргументації.

 18. Соціальна психологія тендера.

 19. Гендерні розходження і соціалізація.

 20. Вплив гендерних стереотипів на характер вимог до менеджера.Індивідуальні заняття

Номер занняття

Найменування індивідуального заняття

Обсяг годин

Форма звітності

1

Консультації з питань, що винесені на самостійне вивчення

2

Співбесіда

2

Консультації з питань, що винесені на тестування. Рекомендації щодо підготовки та складання д.заліку

2

Співбесіда

Всього за семестр

4


Список літератури.

1.Бандурин А.М. и др. Психология управления. -Xарьков: ООО "Фортуна-пресс". - 1998. - 464 с.

2.Генов Ф. Психология управлення. Основные проблемы. - М.: Политиздат. - 1982. - 421 с.

3.Донцов А.И. Психология коллектива: Методические проблемы исследования. - М.: МГУ. - 1984. - 208 с.

4.Лукашевич Н.П., Сингаевская И.В., Бондарчук Е.И. Психология труда/ Под ред. Лукашевича Н.П. - К.: МАУП. - 1997. - 104 с.

5.Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління.-Київ: Академвидав, 2003.

6.Психология: Учебник для экономических вузов/ Под общей ред. Дружинина В.Н. - СПб.: Питер. - 2000. - 672 с.

7.Столяренко Л.Д. Психология делового общения и управления. Серия "Учебники XXI века". - Ростов н/Д: Феникс, 2005.-512 с.

8.Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менед-жеров. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1989. - 368 с: ил.

9.Урбанович А.А. Психология управлення: Учебное пособие. -Мн.: Харвест, 2002. - 640 с. - (Библиотека практической психо­логии).

10.Щекин Г.В. Практическая психология менеджмента. Как сделать карьеру. Как строить организацию: Научно-практическое посо­бие. - Киев, 1994. - 399 с.

Навчальне видання


Методичні вказівки

до практичних занять та організації самостійної роботи студента З курсу „Психологія управління”

для студентів спеціальності „Менеджмент організацій”

заочної форми навчання


Відповідальний за випуск О.М. Теліженко

Редактор Н.О.Кравченко


Комп'ютерне верстання Ю.П. Скиданенко


Підп. до друку , поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж Собівартість вид.

Зам. №


Видавництво СумДу при Сумському державному університеті

40007,м. Суми, вул. Р.-Корсакова,2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК №2365 від 28.03.2007.

Надруковано у друкарні СумДу

40007,Суми, вул. Р.-Корсакова,2.Схожі:

Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМетодичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Управління якістю та сертифікація продукції”...
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconКафедра управління
Методичні вказівки до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „Психологія управління” для студентів...
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Операційний менеджмент” / Укладачі:...
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять
Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія»...
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „ситуаційний менеджмент”
Методичні вказівки до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з дисципліни „Ситуаційний менеджмент” для студентів...
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «логістика» для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни «Логістика» / Укладачі: В. М. Кислий
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „ основи планування у підприємництві" для студентів спеціальності „Менеджмент організацій"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи студента з дисципліни „Основи планування у підприємництві”/ Укладачі: А. Ю....
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconХарківська націоНАльна академія міського господарства методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання контрольної роботи
Методичні вказівки до вивчення, самостійної роботи та практичних занять з дисципліни "Облік цінних паперів" І завдання до виконання...
Методичні вказівки та завдання до практичних занять та організації самостійної роботи студента з дисципліни „психологія управління” iconМетодичні вказівки до практичних занять кредитна політика фірми
Методичні вказівки до практичних занять, організації самостійної роботи та підготовки розрахункової частини дипломних робіт з дисципліни...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи