Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни icon

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни
Скачати 381.96 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни
Дата24.05.2013
Розмір381.96 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

до виконання практичних занять з дисципліни

"Податкова система"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, М.Ю. Абрамчук .– Суми: Вид-во СумДУ, 2008.– 38 с.


Кафедра фінансів
вступ

Метою курсу – закріплення теоретичних знань із предмета «Податкова система» та набуття практичних навичок при розрахунках окремих податків.


^ Задачі курсу є формування знань з основ побудови податкової системи і проведення податкової політики держави та оволодіння методологією розрахунку сплати податків та зборів до бюджетів різних рівнів.


В Україні через економічну кризу, характерними рисами якої є істотний спад виробництва ВВП і національного доходу при загальному падінні фізичного обсягу товарної продукції та послуг, податкова система не набула стабільності й має багато протиріч.

Податкова система – це сукупність загальнодержавних і місцевих податків, зборів та інших обов`язкових платежів до бюджетів і державних цільових фондів, а також принципи і методи їх стягнення.

Досі не визначено чітких концепцій побудови системи оподаткування. Це стосується співвідношення підсистем оподаткування юридичних і фізичних осіб, складу податків, співвідношення прямих і непрямих податків, визначення об`єктів оподаткування і джерел сплати податків, рівня податкових ставок і принципів диференціації їх напрямків та умов надання податкових пільг.

Для нормального функціонування держави повинна здійснюватися ефективна податкова політика, яка передбачає встановлення і стягнення податків. Проте, на сьогодні економіка України має багато вад: збільшується кількість збиткових підприємств, зростає безробіття, ускладнюється соціально-економічна ситуація в країні. Зумовлюється це тим, що акцент у податковій політиці зроблено на фіскальній функції, а її регулююча та стимулююча роль фактично зведена нанівець. Тому проблема побудови ефективної податкової системи залишається однією з найактуальніших у процесі становлення ринкових відносин і закладання підвалин для економічного зростання України.

Подані матеріали можуть бути корисними для студентів різних форм навчання, аспірантів, наукових працівників, практичних працівників підприємств та організацій незалежно від форми власності.

З метою самоконтролю та активного засвоєння матеріалу використовуються тести до кожної теми.


Дисципліна "Податкова система" вивчається на базі та в комплексі з такими дисциплінами: "Фінанси", "Фінанси підприємств", "Фінансова діяльність суб'єктів господарювання", "Фінансовий менеджмент", "Податковий менеджмент", "Фінансова санація і банкрутство підприємств", "Державні фінанси", "Бюджетна система України".

^ 1 загальні методичні вказівки

Структура курсу "Податкова система" включає в себе:

Загальний обсяг – 99 годин:

Аудиторні заняття – 72 години. З них лекції – 38 годин, практичні заняття – 34 години.

Самостійна робота студента – 27 годин.

Форма поточного контролю – курсова робота.

Форма підсумкового контролю – іспит.


Основні теми лекцій, які читаються в період установчої сесії:

 1. Сутність податкової системи.

 2. Принципи побудови податкової системи.

 3. Наукові концепції оподаткування.

 4. Функції податкової системи.

 5. Принципи функціонування податкової системи.

 6. Система податкових органів як невід’ємна складова податкової системи.

 7. Податки, обов’язкові внески та їх сутність.

 8. Функції податків.

 9. Класифікація податків.

2 ПЕРЕЛІК практичних занять


Тема 1. Порядок розрахунку податку на додану вартість
1.1. Задачі
1.2. Тести

Тема 2. Розрахунок акцизного збору та ввізного мита
2.1. Задачі
2.2. Тести

Тема 3. Особливості розрахунку та сплати податку на прибуток підприємств
3.1. Задачі
3.2. Тести

Тема 4. Розрахунок прибуткового податку з громадян
4.1. Задачі
4.2. Тести

Тема 5. Порядок розрахунку та справляння місцевих подат­ків і зборів
5.1. Тести


3 методичні вказівки ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Тема 1 Порядок розрахунку податку на додану вартість


^ Податок на додану вартість – непрямий податок на додану вартість, яка створюється на всіх стадіях виробництва та обігу. Він включається в ціну у вигляді надбавки до вартості товару, робіт, послуг і повністю сплачується кінцевим споживачем товарів, робіт та послуг.

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, визначається як різниця між сумою податку, одержаного від покупців за реалізовані товари, роботи, послуги (податкове зобов’язання), і сумами податку, сплаченими або які підлягають сплаті постачальникам за виконані роботи, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких спрямована на витрати виробництва та обігу відповідно до основних положень про склад витрат, і податку за придбані та введені в експлуатацію основні виробничі фонди й взяті на облік нематеріальні активи (податковий кредит).


1.1. Задачі

Задача № 1

Підприємство «Техніка» придбало 300 відеомагнітофонів по 350 грн (в т.ч. ПДВ) кожний. Потім 70 % реалізувало по 400 грн, а решту – по 380 грн за кожен. Отримано фінансову допомогу на суму 250 грн.

Визначити оподатковуваний оборот та ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.


Задача № 2

Підприємство придбало 110 холодильників по 530 грн за кожний. Випустило і реалізувало 100 запчастин за ціною реалізації 8 грн за одиницю (в т.ч. ПДВ). У кінці кварталу було продано 85 % холодильників по 535 грн за кожен (в т.ч. ПДВ).

Визначити оподатковуваний оборот та суму ПДВ, що сплачується до бюджету.


Задача № 3

Підприємство «Прогрес» випускає цеглу та базальтовий утеплювач. У звітному періоді було випущено 120 000 шт. цегли та 25 500 м3 базальтового утеплювача. Собівартість цегли – 100 грн за 100 шт. Прибуток – 25 %. У рахунок заробітної плати працівникам відпущено 30 % цегли від квартального випуску по собівартості. Собівартість базальтового утеплювача – 10 грн за 1 м. Прибуток – 10 %. У звітному кварталі було реалізовано 80 % цегли від тієї, що залишилася після видачі працівникам, та 90 % базальтового утеплювача.

Визначити: оподатковуваний оборот; суму ПДВ, що сплачується до бюджету; заповнити декларацію щодо ПДВ.


Задача № 4

Підприємство «Сатурн» виготовило 1 000 відеоплеєрів. Собівартість кожного – 1 900 грн, прибуток – 25 %, ставка акцизного збору – 20 %. Надбавка за організацію телепрограми – 16 грн на один виріб. У ІІІ кварталі було реалізовано 80 % виробів.

Визначити: ціну реалізації; оподатковуваний оборот; суму ПДВ, що перераховується до бюджету; заповнити декларацію щодо ПДВ.


Задача № 5

Міська дитяча спортивна школа є бюджетною організацією, яка надає платні послуги (масаж, басейн, групи здоров‘я) і рекламує спортивний одяг фірми «Adidas».

 1. Вартість придбаних ДЮСШ матеріальних цінностей за вересень 1999 року (в т. ч. ПДВ) – 9 500 грн.

 2. Вартість наданих платних послуг за вересень 1997 р. (в т.ч. ПДВ) – 1 600 грн.

 3. Отримано доходу від реклами за вересень 1997 р. (в т.ч. ПДВ) – 800 грн.

 4. Сума матеріальних витрат за вересень, що відносяться до вартості платних послуг (в т.ч. ПДВ), – 750 грн.

 5. Сума матеріальних витрат за вересень, що відносяться до вартості реклами (в т. ч. ПДВ), – 210 грн.

Визначити: оподатковуваний оборот; суму ПДВ, що сплачується до бюджету; заповнити декларацію щодо ПДВ.


Задача № 6

Підприємство виготовляє і реалізовує лимонад та ситро. Собівартість лимонаду – 1,6 грн/л, норма рентабельності – 17 %, вартість сировини без ПДВ – 0,64 грн/л. Ціна реалізації ситра (в т.ч. ПДВ) – 2,2 грн/л, норма рентабельності – 26 %; 50 % собівартості складає сировина (без ПДВ), закуплена у постачальників. За звітний період було реалізовано 2 000 л лимонаду та 4 000 л ситра.

Визначити суму ПДВ, яку підприємство повинне сплатити до бюджету.


Задача № 7

Підприємство виготовляє і реалізовує ваги напільні та амперметри. Собівартість напільних ваг – 5,3 грн/шт., норма рентабельності – 14 %, вартість сировини (без ПДВ) – 1,44 грн/шт. Ціна реалізації амперметрів (в т.ч. ПДВ) – 4,7 грн/шт., норма рентабельності – 23 %; 50 % собівартості складає сировина (без ПДВ), закуплена у постачальників. За звітний період було реалізовано 2 000 шт. ваг та 1 000 шт. амперметрів.

Визначити суму ПДВ, яку підприємство повинне сплатити до бюджету.


Задача №8

Швейна фабрика виготовляє і реалізовує жіночі пальта та чоловічі костюми. Собівартість жіночого пальта – 120 грн/шт., норма рентабельності – 14 %, вартість сировини (без ПДВ) – 58 грн/шт.

Ціна реалізації чоловічих костюмів (в т.ч. ПДВ) – 280 грн/шт., норма рентабельності – 21 %; 45 % собівартості складає сировина (без ПДВ), закуплена у постачальників. За звітний період було реалізовано 100 пальт і 200 костюмів.

Визначити суму ПДВ, яку фабрика повинна сплатити до бюджету.


Задача № 9

Підприємці Ж. і Ш. займаються постачанням палива на АЗС. Вони купили на Кременчуцькому нафтопереробному заводі 5 тонн бензину АІ-92 по 800 грн/т, 10 тонн бензину А-76 по 600 грн/т та 10 тонн дизельного палива по 500 грн/т. До ціни палива було включено ПДВ. Підприємці Ж. і Ш. змішали 5 тонн бензину А-76 і продали його АЗС як АІ-95 по 1 100 грн/т. Решту 5 тонн бензину А-76 вони змішали з дизельним паливом і продали АЗС як АІ-92 по 1 000 грн/т. До ціни бензину включено ПДВ. АЗС реалізувала бензин АІ-95 по 1300 грн/т і АІ-92 по 1 200 грн/т.

Визначити, на яку суму збільшився бюджет унаслідок операцій, проведених підприємцями.


Задача № 10

Нафтопереробний завод виготовляє і реалізовує бензин А-95 собівартістю 250 грн/т, норма рентабельності становить 20 %, акцизний збір – 40 євро за 1 тонну, який визначається по курсу НБУ на початок кварталу, в якому цей бензин реалізовується.

Визначити суму ПДВ, яку підприємство повинне сплатити до бюджету, якщо в січні реалізація склала 10 000 тонн бензину. Курс євро на 1 січня становив 4,5 грн, а податковий кредит за січень склав 150 000 грн.


Задача № 11

Підприємство є платником ПДВ за місяць. На розрахунковий рахунок підприємства надійшла виручка від реалізації продукції у сумі 26 500 грн (в т.ч. ПДВ). Для виробництва продукції у звітному періоді було витрачено сировини та матеріалів на суму 5 240 грн, (в т.ч. ПДВ), палива та енергії – на 2 600 грн (в т.ч. ПДВ). Оренда виробничих приміщень склала 900 грн (в т.ч. ПДВ).

Визначити суму ПДВ, яку необхідно перерахувати даному підприємству до бюджету. Розрахувати штрафні санкції за несвоєчасне перерахування до бюджету. Термін прострочення платежів – 15 днів.


Задача № 12

Підприємство є платником ПДВ у звітному періоді (квартал). Реалізовано продукції на суму 39 000 грн (в т.ч. ПДВ). Попередня оплата склала 12000 грн (в т.ч. ПДВ). Для виробництва продукції було придбано матеріалів на суму 15 000 грн (в т.ч. ПДВ).

Визначити: базу оподаткування, податковий кредит, податкове зобов’язання та суму ПДВ, яку необхідно перерахувати до бюджету.

1.2 Тести1. Податок на додану вартість (ПДВ) – це:

а) основна сучасна форма універсального акцизу, який встановлюється щодо знову створеної вартості в даного платника, що включає фонд заробітної плати та прибуток;

б) універсальний акциз, який встановлюється щодо знову створеної вартості в даного платника до в якої не входить фонд заробітної плати;

в) специфічний акциз, який встановлюється щодо знову створеної вартості у платника.


2 Платниками податку щодо ПДВ є:

а) тільки юридичні особи;

б) тільки фізичні особи;

в) тільки іноземні юридичні та фізичні особи;

г) юридичні та фізичні особи.


3 Базова ставка податку ПДВ:

а) 21,2 %;

б) 20 %;

в) 16,67 %;

г) 16 %.


4 Об’єктом оподаткування щодо ПДВ є:

а) обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, а також їх реалізація на експорт;

б) обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, крім їх реалізації на експорт;

в) обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, а також 46 % їх реалізації на експорт.


5 Що є базою оподаткування ПДВ?

а) контрактна ціна мінус ПДВ;

б) контрактна ціна з урахуванням усіх податків;

в) митна вартість з урахуванням усіх податків і платежів, за винятком ПДВ;

г) правильних відповідей немає.


6 До яких операцій застосовується нульова ставка оподаткування?

а) до всіх, крім операцій на внутрішньому ринку;

б) до всіх імпортних;

в) до всіх експортних;

г) до всіх експортних, крім товарів, які звільнені від оподаткування на внутрішньому ринку;

д) усі відповіді правильні.


7 За власним бажанням платник ПДВ може вибрати:

а) податковий період – місяць;

б) податковий період – квартал;

в) той або інший період під час реєстрації як платник ПДВ;

г) податковий період – квартал, у випадку, якщо обсяг оподатковуваних операцій за останній рік досяг 18 000 грн.


8 Які з наведених умов є підставою для включення сум ПДВ до податкового кредиту:

а) вартість проданого товару відноситься до складу валового виробництва;

б) покупка товару оформлена податковою накладною;

в) товар, проданий платнику ПДВ;

г) платник проводить оподатковувані ПДВ товари;

д) усі відповіді правильні.


9 У яких випадках до валових витрат включаються суми ПДВ, сплачені у складі ціни придбання товарів, вартість яких відноситься до валових витрат?

а) якщо покупка товару оформлена податковою накладною;

б) якщо платник податку на прибуток не є платником ПДВ;

в) якщо платник податку на прибуток зареєстрований як платник ПДВ;

г) якщо покупка товару оформлена податковою накладною і платник податку на прибуток зареєстрований як платник ПДВ.


10 Які з наведених дат є датами виникнення податкових зобов’язань з ПДВ:

а) дата здачі декларації до податкового органу;

б) дата відвантаження товару з попередньою його оплатою;

в) дата оприбуткування товару з попередньою його оплатою;

г) дата оприбуткування товару за бартерним контрактом;

д) дата оприбуткування товару за бартерним контрактом з наступною зустрічною поставкою.

11 Датою виникнення податкового зобов’язання ПДВ для операцій з продажу товарів (робіт, послуг) є:

а) дата продажу таких товарів;

б) дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок;

в) дата відвантаження товарів;

г) дата оформлення платіжного документа.


12 Датою виникнення права на податковий кредит ПДВ для операцій з продажу товарів (робіт, послуг) є дата:

а) здійснення заключної операції;

б) списання грошей з розрахункового рахунку;

в) зарахування грошей на розрахунковий рахунок;

г) виписки відповідного рахунку.


^ Тема 2 Розрахунок акцизного збору та ввізного мита


Акцизний збір – один із непрямих податків, що включається до ціни товарів. Установлюється, як правило, на високо­рентабельні товари і стягується за ставками, диференційованими за окремими групами товарів.


2.1 Задачі

Задача № 1

Хмельницький цукровий завод реалізовує цукор з урахуванням акцизного збору і ПДВ по 1,3 грн за 1 кг, прибуток – 25 %. Визначити собівартість продукції.


Задача № 2

Роздрібна ціна пляшки горілки «Гетьман» – 20 грн, торговельна знижка – 5 %. Визначити суму акцизного збору, суму ПДВ, величину торговельної знижки.


Задача № 3

Київський завод шампанських вин продав 50 000 шт. пляшок вина своїм працівникам по 5,5 грн за пляшку. Вільна відпускна ціна, за якою завод продає вино покупцям, становить 8 грн, у т.ч. ПДВ та акцизний збір. Всього завод за лютий 2000 року реалізував 5 000 шт. пляшок вина. Визначити суму акцизного збору, яку підприємству необхідно перерахувати до бюджету.


Задача № 4

Київський завод «Славутич», що виготовляє телевізори, передав у травні безкоштовно дитячому садку 11 телевізорів. Ціна реалізації цих телевізорів на день передачі 1 200 грн, а також реалізував покупцям телевізори на суму 1 290 грн. Визначити, яку суму ПДВ та акцизного збору підприємство перерахує до бюджету.


Задача № 5

Одеський завод шампанських вин у березні 2000 року продав за кордон 20 000 пляшок вина по 2,0 $ за пляшку. Своїм робітникам реалізував 1 000 пляшок вина по собівартості й 500 пляшок жінкам до свята – без оплати. Крім того, реалізував 15 000 пляшок по 8 грн через магазин при заводі. Визначити суму ПДВ та акцизного збору, яку завод перерахував до бюджету у березні 2000 року, якщо:

собівартість 1 пляшки вина – 2,2 грн;

$ 1 = 6 грн;

торговельна знижка – 5 %.


Задача № 6

Підприємство купило машину «Peugeot» 1999 р. випуску за 8 000 $. Об’єм циліндра двигуна внутрішнього згорання, запалювання від іскри з кривошатунним механізмом – 2 500 см3, курс $ на дату оформлення ВМД 1$=5,58 грн, курс євро=5,1 грн. Розмір фрахто-судна до пункту призначення в Одесі – 500 $, вартість послуги завантаження у Флориді – 150 $, розвантаження в Одесі – 20 $, вартість доставки машини до порту в Мельбурні – 35 $ та вартість транспортування авто від порту в Одесі до пункту призначення – 589 грн. Страхові послуги за період транспортування морем складають 2 % від вартості авто. Розрахувати мито, митні збори та акцизний збір, які сплачено підприємством на Україні, якщо умовами поставки даного авто є відповідно CFR.


Задача № 7

Фірма ввозить на митну територію України 3,5 тонни шоколаду за договірною вартістю 2 569 $. Визначити суму всіх податків, що заплатить фірма при оприбуткуванні шоколаду. Візьміть курс на дату розв’язання задачі.


Задача № 8

Обсяг виробленої та реалізованої лікеро-горілчаної продукції у звітному періоді склав 4 000 000 л 100 % спирту. Крім того, підприємство виготовило та реалізувало тютюнові вироби (цигарки) в розмірі 45 623 шт. Розрахувати суму акцизного збору, що підлягає сплаті до бюджету.


Задача № 9

У червні завод «Маяк» реалізував в Україні магнітофони та відеотехніку на 200 000 грн, де відеотехніка складає 45 %. Визначити собівартість магнітофонів та відеотехніки, суми ПДВ та акцизного збору, які підприємство перерахувало до бюджету, якщо:

норма прибутку на магнітофони – 20 %;

$ 1= 5,5 грн;

норма прибутку на відеотехніку – 47 %.


Задача № 10

Підприємство купило машину «Ford» 1995 р. випуску за 8 тис $, ціна FOB. Об’єм циліндра двигуна – 2500 см3. Курс $ на дату розмитнення – 4,2 грн, на дату оформлення ВМД – 4,58 грн. Курс євро – 4,8 грн. Розмір фрахто-судна – 500 $.

Вартість послуги завантаження у Флориді – 50 $, розвантаження – 20 $ в Одесі. Страхові послуги на період транспорту­вання – 2 %. Розрахувати суму мита, акцизного збору, митних зборів, які сплатило підприємство в Україні. Ставка ввізного мита у відповідній товарній групі – 0,4 євро за 1 см3, акцизного збору – 0,6 євро за 1 см3, митних зборів 0,2 % від митної вартості для предметів, митна вартість яких більша 1 000 $.

2.2 Тести^ 1 Специфічні акцизи – це:

а) вид непрямих податків, що встановлюються державою з метою обліку імпортних товарів в умовах вільної зовнішньої торгівлі;

б) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками;

в) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками залежно від величини прибутку.


^ 2 Платниками акцизного збору є всі суб’єкти підприємницької діяльності, які виробляють підакцизні товари, імпортують останні або продають, крім:

а) приватних підприємств;

б) філіалів приватних підприємств, що знаходяться на території України і самостійно реалізовують товари;

в) осіб, що займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи;

г) правильної відповіді немає.


^ 3 До переліку підакцизних товарів не входять:

а) вина марочні;

б) цигарки без фільтру;

в) емальований посуд;

г) правильної відповіді немає.


4 Мито – це:

а) непрямий податок, що стягується з товарів, які переміщаються через митний кордон країни, тобто ввозяться, вивозяться чи прямують транзитом;

б) непрямий податок, що стягується з товарів, які ввозяться чи вивозяться через митний кордон країни;

в) непрямий податок, що стягується з високорентабельних та монопольних товарів, що ввозяться чи вивозяться через митний кордон країни.


^ 5 Контроль за правильністю та своєчасністю сплати мита здійснюють:

а) податкові адміністрації України;

б) інспекції по цінах;

в) митні органи України.


^ 6 Марка акцизного збору:

а) підтверджує сплату акцизного збору;

б) є спеціальним знаком маркування товарів;

в) є різновидом податкового векселя;

г) є гарантом майбутньої сплати акцизного збору.


^ 7 Підприємство випускає і реалізовує алкогольні напої. Акцизний збір сплачується:

а) на третій робочий день після здійснення обороту з реалізації;

б) щомісячно до 16 числа наступного за звітним місяця;

в) подекадно 15 та 25 числа поточного та 5-го наступного за звітним місяця;

г) щомісячно не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця.


^ 8 Порядок нарахування та сплати ввізного мита здійснюється на основі:

а) платіжних доручень;

б) вантажно-митної декларації;

в) податкової накладної.


^ 9 Лікеро-горілчаний завод отримує від постачальників спирт неденатурований для переробки. Він зобов’язаний видати податковому органу:

а) розрахунок по акцизному збору;

б) податковий вексель, що підтверджує його зобов’язання як платника податку;

в) платіжні документи, що підтверджують даний оборот.


^ 10 Компенсаційне мито – це:

а) мито, що стягується поза звичайним митом з метою зниження конкурентоспроможності товару, що імпортується;

б) мито, що нараховується у встановленій грошовій сумі;

в) пільгове мито для створення особливо сприятливих умов імпорту.


^ Тема 3 Особливості розрахунку та сплати податку на прибуток підприємств

За часів існування незалежної України цей податок дуже часто змінювався. На сьогоднішній день оподаткування прибутку підприємств регламентується Законом України «Про оподаткування підприємств» № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р. зі змінами та доповненнями.

Платниками податку на прибуток підприємств є юридичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, а також бюджетні організації в частині комерційної діяльності.

Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного періоду на суму податкових витрат платника податків і суму амортизаційних відрахувань, розрахованих відповідно до вказаного вище Закону.


3.1. Задачі


Задача № 1

Підприємство «Кераміка» випускає керамічний посуд. На балансі підприємства знаходяться цех та офіс із балансовою вартістю на початок звітного періоду 27 000 грн і 6 000 грн Виручка від реалізації за звітний період – 12 000 грн (у т.ч. ПДВ); витрати на сировину, електроенергію склали 4 000 грн; витрати на відрядження для придбання матеріалів – 100 грн; фонд оплати праці – 1 200 грн; податок, сплачений за землю, – 60 грн. Отримано дивідендів з іншої організації на суму 400 грн у вигляді акцій. Розрахувати податок на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету.


Задача № 2

Адвокатська контора «Закон» надає юридичні послуги. Орендує приміщення площею 24 м2 сплачує орендну плату 2 $ за м2 на місяць. Має два легкових автомобілі для службових цілей, вартістю 4 000 грн і 5000 грн, крім того – офісні меблі, телефони, ксерокс, комп’ютер вартістю на початок звітного періоду 10 000 грн. За звітний період фірма отримала 20 000 грн (у т.ч. ПДВ) за надання послуг. Виплатила заробітну плату 2000 грн. Придбала акції акціонерно-комерційного банку на 1000 грн. Розрахувати податок на прибуток, що належить сплаті до бюджету. Звітність щомісячна.


Задача № 3

Акціонерне товариство надає транспортні послуги. Має у власності 8 легкових автомобілів вартістю 5 000 грн кожен, 10 вантажних автомобілів вартістю 20 000 грн, гараж вартістю 40 000 грн та офіс вартістю 20 000 грн. За звітний період підприємство надало послуг на суму 20 000 грн. Використало запчастин на суму 2 000 грн. Сплатило податок із власників транспортних засобів 4 000 грн та ПДВ 4 000 грн. Виплатило заробітну плату 3 500 грн та дивіденди своїм акціонерам на суму 4500 грн. Розрахувати податок на прибуток, що сплатить підприємство до бюджету.


Задача № 4

Підприємство «Райдуга» займається рекламною діяльністю. Має на балансі офісне та копіювальне обладнання вартістю 10 000 грн. Орендує приміщення 16 м2 і сплатило 5 $ за м2. За звітний період підприємство надало послуг на 11 000 грн. Організувало презентацію виробу на 4000 грн. Виплатило заробітну плату 2 000 грн. Організувало святковий вечір своїм робітникам на 3 000 грн. Заплатило за папір для реклами 2 100 грн, 30 % якого було використано у звітному періоді. Сплатило орендодавцю 400 грн як пеню за несвоєчасну орендну плату минулого звітного періоду. Отримало прибуток у минулому кварталі 3 000 грн.

Розрахувати податок на прибуток, що сплатить підприємство до бюджету.


Задача № 5

Обсяг продажу у звітному періоді (1 квартал) на підприєм­стві склав 3 580 грн (у т.ч. ПДВ та акцизний збір). Ставка акцизного збору – 20 %. На розрахунковий рахунок підприємства надійшли відсотки банку 152000 грн; дохід від здачі майна в оренду – 26 000 грн (без ПДВ), від продажу основних засобів – 181 000 грн. На виробництво продукції витрачено:

сировини та матеріалів (без ПДВ) – 920 000 грн;

палива та енергії (без ПДВ) – 220 000 грн;

ФОП – 450 000 грн;

суми податків та зборів до бюджетів (без нарахувань на ФОП) –525000 грн;

амортизація обладнання – 120 000 грн.

Визначити оподатковуваний прибуток та податок на прибуток.


Задача № 6

У звітному періоді підприємством випущено 2 900 шт. виробів, із них реалізовано 2 100 шт., у т.ч. по бартеру – 700 шт. На розрахунковий рахунок підприємства надійшла виручка від реалізації продукції на суму 495 000 грн (у т.ч. ПДВ). На виготовлення одиниці продукції було витрачено:

сировини та матеріалів (у т.ч. ПДВ) – 24 грн;

палива та енергії (у т.ч. ПДВ) – 30 грн;

основна та додаткова заробітна плата склала 25 грн.

Амортизація обладнання – 85 000 грн, сума податків та зборів, сплачених до бюджетів, – 66 000 грн. Визначити оподатко­вуваний прибуток та податок на прибуток.


Задача № 7

На початок ІІ кварталу 2000 року на балансі підприємства обліковувались основні фонди на суми: споруда №1 – 15 000 грн, будівля №1 – 14 000 грн, меблі – 10 000 грн, ЕОМ – 3 000 грн, виробниче обладнання – 87000 грн, житловий будинок – 35 000 грн, офісне обладнання – 17000 грн. Протягом ІІ кварталу були придбані меблі на суму 3 000 грн, виробниче обладнання – на суму 23 000 грн, реалізовано офісне обладнання на суму 700 грн. Також був проведений ремонт житлового будин­ку на суму 153000 грн. У ІІІ кварталі було отримано виручку від реалізації на суму 140 000 грн. ФОП склав 14 000 грн. Розраху­вати суму податку на прибуток у ІІІ кварталі.


Задача № 8

Розрахувати суму валових витрат за ІІІ квартал, виходячи з таких даних:

а) витрачені кошти на підготовку, організацію, ведення виробництва і реалізацію продукції в сумі 85 200 грн;

б) відраховані кошти на охорону праці в сумі 15 200 грн;

в) добровільно перераховано 4 % оподатковуваного прибут­ку в сумі 57 460 грн до Державного бюджету України;

г) добровільно перераховано 12 % оподатковуваного прибутку в сумі 67 280 грн підприємствам всеукраїнських об’єднань громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

д) плата за землю – 5 200 грн;

е) суми витрат – 7 270 грн, не віднесених до складу валових витрат минулих звітних періодів у зв’язку зі втратою документів;

є) сума витрат – 53 100 грн, пов’язаних із поліпшенням основ­них фондів (6 % від сукупної балансової вартості груп основ­них фондів);

ж) витрати на організацію та проведення презентації – 45 623 грн (основна діяльність – виробництво);

з) сплачена вартість торгових патентів – 4 821 грн.


Задача № 9

Підприємство придбало товар за ціною 72 000 грн (контрак­тна вартість – 60 000 грн, ПДВ – 12 000 грн). На придбаний товар була здійснена торговельна націнка у розмірі 20 %. Крім самостійної реалізації, для того, щоб прискорити реалізацію товару, підприємство вирішує скористатися послугами сторонньої організації, уклавши з нею договір комісії. За цією угодою комітент сплачує комісіонеру 20 % від вартості реалізованого товару. Комітент може провести додаткову націнку в розмірі вартості послуг комісіонера. Підприємство виплатило заробітної плати у звітному періоді на суму 45 682 грн. Розрахувати суму податку на прибуток підприємства, що має бути перерахований до бюджету за звітний період.


Задача № 10

Виробниче об'єднання за звітний період одержало наступні результати (грн):

а) виручку від реалізації продукції 3 870 010;

б) прибуток від акцій, що належать об’єднанню – 17 000;

в) витрати, що включаються до собівартості реалізованої продукції, – 17 500;

г) прибуток від реалізації основних фондів – 218 022;

д) спрямовано на утримання дитячого садка, що знаходиться на балансі об'єднання, – 4 500;

е) сплачено до бюджету за звітний період:

суму ПДВ – 11 556;

податок із власників транспортних засобів – 927;

авансову суму податку на прибуток – 11 200.

Визначити суму податку на прибуток підприємства, необхідну для сплати до бюджету.


Задача № 11

Страхова організація за І квартал поточного року одержала такі показники (грн):

а) нарахування страхових платежів за угодами страхування і перестрахування – 594 025, у т.ч. платежі з обов'язкового страхування – 145 063;

б) надходження з резерву платежів із довгострокових видів страхування –155 028;

в) надходження із запасного фонду ризикових видів страхування – 98 064, у т.ч. з обов'язкового страхування – 7 000;

г) виплачено страхового відшкодування – 87 566, у т.ч. виплат обов'язкових видів страхування – 68 023;

д) відрахування до резерву платежів із довготермінових видів страхування – 50 085;

е) інші видатки – 2 500, у т.ч. з обов'язкового державного страхування – 1 000.

Розрахувати суму податку на прибуток, яку страховій компанії потрібно перерахувати до бюджету.


Задача № 12

Підприємство з іноземними інвестиціями, частка іноземного капіталу якого становить 80 %, створене у сфері промисловості, за звітний період одержало такі показники (грн):

а) валовий дохід від реалізації продукції – 941 243;

б) собівартість реалізованої продукції – 646 568;

в) прибуток від реалізації матеріальних цінностей – 254 642;

г) суму дивідендів, одержаних від акцій, що належать підприємству, – 28 000;

д) перераховано органам соціального забезпечення – 400;

е) сплачено до бюджету:

суму ПДВ – 15 300;

податок із власників транспортних засобів – 8 250.

Розрахувати суму податку на прибуток підприємства за звітний період.

3.2 Тести^ 1 Система прямих податків регулює:

а) ціну продукції;

б) собівартість продукції;

в) виручку підприємства;

г) доходи юридичних і фізичних осіб.


^ 2 Основна ставка при оподаткуванні доходу складає:

а) 20 %;

б) 30 %;

в) 19,8%;

г) правильної відповіді немає.


3 До собівартості продукції (робіт, послуг) входять витрати:

а) на оплату праці;

б) представницькі;

в) амортизація основних фондів.


^ 4 Витрати на соціальні заходи містять обов’язкові відрахування:

а) до Пенсійного фонду;

б) на утримання та експлуатацію житла;

в) на державне соціальне страхування.


^ 5 Валові витрати – це:

а) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості товарів (робіт, послуг);

б) сума матеріальних витрат платника податку;

в) сума матеріальних та трудових витрат платника податку.


^ 6 Що є об’єктом оподаткування податку на прибуток:

а) прибуток;

б) скоригований валовий дохід;

в) валовий дохід.


7 Дата збільшення валових витрат виробництва:

а) дата списання коштів із банківських рахунків;

б) дата оприбуткування товарів або приміщення;

в) подія, що сталася першою.


^ 8 Податок на прибуток сплачується до бюджету не пізніше:

а) 15 числа наступного за звітним місяцем;

б) 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом;

в) 25 числа кожного місяця.


^ 9 Які зі вказаних витрат включаються до складу валових:

а) виплачені дивіденди;

б) сплачені торгові патенти;

в) суми ПДВ сплаченого у складі ціни придбання товарів у випадку, якщо такі товари будуть використані для проведення операцій, звільнених від ПДВ;

г) усі з перерахованих включаються.


^ 10 Які пільги щодо податку на прибуток має підприєм­ство, що перерахувало кошти лікарні:

а) звільняються від сплати податку;

б) пільги не надаються;

в) оподатковуваний прибуток зменшується на суму цих коштів, але не більш як на 4 %.


^ Тема 4. Розрахунок прибуткового податку з громадян

Під доходом розуміють суму будь-яких коштів, вартість матеріального і нематеріального майна, інших активів, що мають вартість, зокрема цінних паперів або деривативів, одержаних платником податків у власність або нарахованих на його користь, або придбаних незаконним шляхом, у визначених Законом випадках з різних джерел, як на території України, так і за її межами.

4.1 Задачі

Задача № 1

Розрахувати суму прибуткового податку за такими даними:
п/п

Посада

Прізвище

Нараховано, грн

Примітка

1.

Директор

Галь

560
2.

Головний

бухгалтер

Іванова

410

ІІІ кат. ЧАЕС, двоє дітей віком 2 і 8 років

3.

Торговий

агент

Скворцов

400

Двоє дітей 15 і 20 років

4.

Референт

Петрова

350

На проїзд 6 грн.

5.


Комірник

Опалат

310

Компенсація за невикористання відпустки 210 грн.


Задача № 2

Працівники взяли в оренду рейсовий автобус, у серпні їм було нараховано:
п/п

Прізвище

Нараховано, грн

Примітка

1.

Шевченко

320 + 25 % за бригадирство

Потерпілий від аварії на ЧАЕС IV категорії

2.

Кузьмін

250

Має одну дитину 1980 р. н.

3.

Васіч

240 – 10 % за порушення дисципліни

Має двох дітей: 1975 р. н. та 1980 р. н.

4.

Петренко

180

Потерпілий від аварії на ЧАЕС IV кат., одна дитина 1985 р. н.

Розрахувати суму прибуткового податку.


Задача № 3

Розрахувати суму прибуткового податку.

Нижчевказані громадяни впродовж липня місяця одержали такі доходи:

а) Черненко – заробітну плату – 450 грн, матеріальну допомогу – 330 грн, авторський гонорар за підручник – 2000 грн;

б) Буренко – інвалід І групи, пенсію – 85 грн, дивіденди за акціями 200 грн;

в) Іванов – заробітну плату – 210 грн, винагороду за вислугу років 45 грн, за місцем неосновної роботи – 130 грн;

г) Петренко – потерпілий від аварії на ЧАЕС І категорії, пенсію – 180 грн, допомогу на харчування – 110 грн, гонорар за прочитану лекцію – 25 грн.


Задача № 4

Розрахувати суму прибуткового податку.

Працівник має на утриманні 3-х дітей: 1985, 1987 і 1990 р. н. Нараховано: у травні:

– заробітну плату – 180 грн;

– відрядні – 41 грн;

– допомогу з тимчасової непрацездатності – 121 грн;

у червні:

– заробітну плату – 170 грн;

– допомогу на дітей віком до 16 років – 58 грн;

у липні:

– заробітну плату – 181 грн;

– премію за результатами роботи – 65 грн;

– 25 % до заробітної плати за виконання разової роботи;

у серпні:

– заробітну плату – 45 грн;

– натуроплату – 130 грн.

Працівник проживає в Ірпені та належить до IV категорії потерпілих від аварії на ЧАЕС.


Задача № 5

Сім’я, яка складається із 4 чоловік, у вересні отримала такі доходи. Батько працював у двох закладах: лікарем у міській лікарні, отримуючи 350 грн заробітної плати, а також у міській поліклініці (неосновне місце роботи), де йому заплатили 150 грн.

Мати, працюючи викладачем у школі, отримала 280 грн заробітної плати і 520 грн – гонорар за виданий підручник.

Син – студент, якому виплатили стипендію у розмірі 95 грн, підробляв контролером у міському транспорті, отримуючи 200 грн.

Дочка, перебуваючи у післяпологовій відпустці, отримала одноразову допомогу в розмірі 250 грн, дивіденди від акцій підприємства – 120 грн.

Зять почав займатися торговельно-посередницькою діяльністю з 1.06.2000. У декларації він вказав очікуваний дохід до кінця року в сумі 600 грн. Він не має іншого джерела доходу, на його утриманні знаходиться одна дитина 1997 р. н. Уся сім’я належить до II категорії потерпілих від аварії на ЧАЕС.

Розрахувати розмір прибуткового податку.


Задача № 6

Працівник, заробітна плата якого – 151 грн на місяць, має на утриманні 4-х дітей віком до 16 років, одночасно працює за сумісництвом, де одержує 65 грн на місяць.

Розрахувати прибутковий податок для даного працівника.


Задача № 7

У зв'язку з ліквідацією підприємства працівнику виплачено:

заробітну плату – 164 грн;

вихідну допомогу в розмірі середньомісячного заробітку – 162,20 грн;

компенсацію за невикористану відпустку – 41 грн;

Розрахувати суму прибуткового податку для даного працівника.


Задача №8

При звільненні працівника 20 листопада у зв'язку з призовом на службу в армію йому було виплачено заробітну плату за робочі дні листопада в розмірі 151 грн, компенсацію за невикористану відпустку – 136 грн, вихідну допомогу – 50 грн.

Розрахувати прибутковий податок для даного громадянина.


Задача № 9

Працівник іде у відпустку на 15 робочих днів: з 10 лютого до 27 лютого. При виході у відпустку йому нараховано:

заробітну плату за січень – 171 грн;

відпускні за лютий – 102 грн.

Розрахувати суму прибуткового податку для даного працівника.


^ Задача №10

Іноземному громадянину, який має постійне місце проживання в Україні, нараховано за звітний місяць :

– заробітну плату – 19262 грн;

– компенсацію за наймання житла – 520 грн;

– компенсацію за невиданий спеціальний одяг – 2830 грн;

– відрядні – 4127 грн;

– премію – 150 грн;

– витрати на навчання дітей –380 грн.

Громадянин має двох дітей: 1979 і 1983 років народження.

Розрахувати суму прибуткового податку, яку має сплатити даний працівник.


Задача № 11

Іноземний громадянин має постійне місце проживання в Україні. За поточний місяць він одержав :

– заробітну плату – 28512 грн;

– надбавку за проживання в Україні – 200 грн;

– відрядні – 4234 грн;

– виплати польового забезпечення – 6217 грн;

– компенсацію витрат на навчання дітей – 850 грн.

Громадянин має на утриманні 3-х дітей віком до 16 років. Розрахувати суму прибуткового податку, яку має сплатити даний працівник.


4.2 Тести

1 Які особи є резидентами України:

а) які мешкають не менше 183 календарних днів;

б) які мешкають не менше 183 робочих днів;

в) особи, що мають громадянство України.


^ 2 Що є об’єктом оподаткування прибутковим податком з доходів громадян:

а) сукупний оподатковуваний дохід за календарний місяць;

б) сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік;

в) сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, що складається з оподатковуваних доходів за календарні місяці.


^ 3 Дохід, одержаний за основним місцем роботи, оподатковується:

а) за прогресивною шкалою ставок;

б) за ставкою 20 %;

в) не оподатковується.


^ 4 У якому випадку при оподаткуванні прибутковим податком доходів громадян не враховуються пільги на дітей?

а) якщо середньомісячний сукупний дохід перевищує 10 мінімальних зарплат;

б) якщо середньомісячний сукупний оподатковуваний дохід перевищує 5 мінімальних зарплат;

в) якщо середньомісячний сукупний оподатковуваний дохід перевищує 15 мінімальних зарплат;


^ 5 Громадяни, які більше 183 днів у календарному році перебували за межами України, але отримували доходи на Україні, оподатковуються:

а) за прогресивною шкалою ставок;

б) за ставкою 20 %;

в) не оподатковуються.


^ 6 Які пільги надаються багатодітним сім’ям, якщо сукупний місячний дохід одного з батьків перевищує 10 мінімальних заробітних плат:

а) зменшення суми прибуткового податку на 50 %;

б) 1 НМДГ на кожну дитину віком до 16 років;

в) пільги не надаються.


^ 7 Як вплине сума, сплачена працівником у якості оплати послуг за лікування в бюджетних медичних закладах України:

а) сума буде виключена із сукупного оподатковуваного доходу громадянина в повному обсязі;

б) сума буде виключена із сукупного оподатковуваного доходу, але не більше як 888 грн;

в) не вплине на оподаткування.


8 Підприємство видало головному бухгалтеру готівку в касі для оплати навчання її доньки в українському вищому навчальному закладі. Як вплине дана сума на прибуткове оподаткування головного бухгалтера:

а) сума буде включена до сукупного місячного доходу;

б) сума буде включена до річного сукупного доходу;

в) сума не має бути включена до оподатковуваного доходу.


9 На підприємстві, де заведена трудова книжка, працюють студенти, які навчаються на денному відділенні стаціонарної форми навчання. У якому розмірі необхідно утримувати прибутковий податок за місцем основної роботи у студента:

а) за прогресивною шкалою ставок;

б) за ставкою 20 %;

в) за ставкою 15 %.


^ 10 Працюючий громадянин, потерпілий внаслідок аварії на ЧАЕС, має двох дітей віком до 16 років. За таких умов застосовуються пільги:

а) 10 НМДГ;

б) 12 НМДГ;

в) 2 НМДГ.


Тема 5 Порядок розрахунку та справляння місцевих подат­ків і зборів


До місцевих податків і зборів належать:

 • готельний збір;

 • збір за парковку автомобілів;

 • ринковий збір;

 • збір за видачу ордера на квартиру;

 • збір із власників собак;

 • курортний збір;

 • збір за участь у бігах на іподромі;

 • збір за виграш на бігах;

 • збір з осіб, які беруть участь у грі на тоталізаторі на іподромі;

 • податок з реклами;

 • збір за право використання місцевої символіки;

 • збір за право проведення кіно- і телезйомок;

 • збір за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей;

 • комунальний податок;

 • збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспор­ту, що прямує за кордон;

 • збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі;

 • податок з продажу імпортних товарів;

 • збір за право використання суб'єктами підприємницької діяльності приміщень, пов'язаних з їхньою діяльністю, що знаходяться у центральній частині населеного пункту та у будинках, що є пам'ятками історії та культури.


Органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції мають право вводити пільгові податкові ставки, повністю відміняти окремі податки та збори або звільняти від їх сплати деякі категорії платників, а також надавати відстрочку щодо сплати місцевих податків та зборів. Проте органи місцевого самоврядування не мають права стягувати податки та збори, що суперечать вимогам, передбаченим чинним законодавством.

5.1 Тести
^ 1 Хто має право встановлювати місцеві податки та збори?

а) місцеві органи влади;

б) ВРУ;

в) КМУ.


2 Скільки ви знаєте місцевих податків:

а) два;

б) три;

в) чотири.


3 На ринку міста Ірпеня здійснюється реалізація продовольчих товарів вітчизняного виробництва юридичною особою в стаціонарному місці площею 25 кв. м. Дана юридична особа сплатить до місцевого бюджету:

а) 5 НМДГ;

б) 6 НМДГ;

в) 3 НМДГ.


^ 4 На ринку міста Києва здійснюється реалізація квітів громадянкою (одноразова торгівля із нестаціонарного місця). Грома­дян­ка сплатить до місцевого бюджету:

а) 1 НМДГ:

б) 3 НМДГ;

в) 5 НМДГ.


5 На ринку міста Житомира здійснюється реалізація птиці сільськогосподарським підприємством у кіоску площею 10 кв. м. Дане підприємство сплатить до місцевого бюджету:

а) 6 НМДГ;

б) 5 НМДГ;

в) 1 НМДГ.


6 На ринку міста Обухова здійснюється реалізація промислових товарів вітчизняного виробництва комбінатом побутових послуг у павільйоні площею 40 кв. м. Комбінат перерахує до місцевого бюджету:

а) 1 НМДГ;

б) 5 НМДГ;

в) 6 НМДГ.


7 Згідно зі звітом по праці малого підприємства середньооблікова чисельність працюючих становить 68 осіб. Мале підприємство перерахує до місцевого бюджету комунального податку:

а) 115,6 грн;

б) 112,3 грн;

в) 145,8 грн.


8 Газета «Вечірній Київ» використовує місцеву символіку при оформленні видання та надає послуги з реклами на тривалий час. Доходи від реалізації газети за звітний період склали 14920 грн. Вартість послуг від реклами – 24640 грн. Газета сплатить збір за використання місцевої символіки та податок на рекламу:

а) 138,12 грн;

б) 14,92 грн;

в) 128,9 грн.


9 Організація паркує 9 автомобілів своїх працівників у відведених для цього місцях з 8.00 до 18.00 год. При цьому троє працівників є учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Організація перерахує збір за пар­ковку автомобілів:

а) 15,3 грн;

в) 10,2 грн;

в) 1,53 грн.


10 Комерційна телеорганізація проводить телезйомки на території міста Києва. Міськвиконком виділив наряд міліції для оточення території і витратив при цьому 21000 грн. Оподатковуваний прибуток телеорганізації склав 150000 грн. Яку суму збору за право проведення телезйомок перерахує організація до бюджету Києва:

а) 21000 грн;

б) 150000 грн;

в) 171000 грн.


11 Організація, яка має дозвіл на проведення місцевих аукціонів і розпродажу лотерей, виставила на продаж товари з початковою вартістю 124500 грн та випустила лотерею на суму 55000 грн. Дана організація перерахує суму збору за право проведення місцевого аукціону у розмірі:

а) 179,5 грн;

б) 124,5 грн;

в) 55 грн.


^ 12 Організація використовує готель під офіс, вартість найманого житла за місяць – 9340 грн. Дана організація перерахує до місцевого бюджету готельного збору:

а) 62,27 грн;

б) 63,58 грн;

в) 78,36 грн.


13 Громадянин України прямує за кордон територією прикордонної області. Він заплатить суму збору за проїзд прикордонними областями автотранспортом, що прямує за кордон:

а) 0,5 НМДГ;

б) 50 доларів США;

в) 10 доларів США.


^ 14 Організація виставила на участь у бігах на іподромі 3-х коней. Вона перерахує до місцевого бюджету:

а) 51 грн;

б) 3 НМДГ;

в) 5 НМДГ.


15 Громадянин бере участь у грі на тоталізаторі на іподромі. Надбавка до ціни – 10 грн. Одержано виграш у сумі 200 грн. Він перерахує до бюджету місцевого збору:

а) 0,5 грн;

б) 10 грн;

в) 10,5 грн.


^ 16 Громадянин одержав ордер на квартиру. Сума місцевого збору складе:

а) 5,1 грн;

б) 10 грн;

в) 4,9 грн.


17 Громадянин використовує місцеву символіку в підприємницьких цілях. Сума місцевого збору за таких умов складе:

а) 5 НМДГ;

б) 1 НМДГ;

в) 3 НМДГ.


^ 18 Громадянин перебуває в курортній місцевості на відпочинку. Сума місцевого збору за таких умов складе:

а) 1,7 грн;

б) 0,17 грн;

в) 17 грн.


19 На підприємстві протягом липня обліковується 120 осіб, у тому числі 5 працюючих за сумісництвом. У серпні вибуло 5 осіб та було прийнято 4 сумісників. У вересні були прийняті на роботу 3 особи. Сума комунального податку складе:

а) 191,42 грн;

б) 200 грн;

в) 145,9 грн.


20 На підприємстві протягом 3-х місяців обліковується у середньому 452 особи, у тому числі 4 – за сумісництвом та 11 – на неосновному місці роботи. Сума комунального податку складе:

а) 742,9 грн;

б) 456,8 грн;

в) 428,7 грн.


4 рекомендована ЛІТЕРАТУРа

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

 2. Закон України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №2І. - Ст. 130.

 3. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч. посібник. - К.:КНЕУ,2000.

 4. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.посібник. - К.: Вища школа,1997.

 5. Бюджет і фінансова політика України / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова. - К.: Наукова думка, 1997. - 301 с.

 6. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. / За загальною редакцією С.М.Ониська. - 3-тє видання Львів: Магнолія плюс, 2005.

 7. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. - К.: ЦУЛ, 2002. - 460с.

 8. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогіна .- К.: КНЕУ, 1998 (2001). - 368с.

 9. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - Київ, 2000 .

 10. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2003. - 304 с.

 11. Білик М.Д., Золотько І.Л. Податкова система України. - К.: КНЕУ, 2000.

 12. Про податки і збори населенню України: Посібник / Азаров М.Я., Бондаренко Г.І., Мельник П.В., Лєкарь С.І., Зайцев В.І., Макаров Д.В., Тарангул Л.Л. - Ірпінь, 2000. - 182 с.

 13. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки: Підручник.-К.: Інститут економіки НАН України, 2000. - 217с.

 14. http://www.rada.gov.ua


Навчальне видання


Методичні вказівки

до виконання практичних занять з дисципліни

"Податкова система"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Укладачі: Тетяна Олександрівна Кірсанова,

Ігор Миколайович Кобушко,

Марина Юріївна Абрамчук


Відповідальний за випуск В.М. Боронос

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання І.М. Кобушко


Підп. до друку . . 2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr. Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


Схожі:

Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять та
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Бізнес-планування інноваційних проектів» / Укладач: Д. В. Горобченко. – Суми:...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Економіко-математичне моделювання»...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських) занять, самостійної роботи, виконання контрольних робіт із дисципліни...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до виконання практичних занять
Методичні вказівки до виконання практичних занять з курсу “Табличні процесори” для студентів спеціальності 080402
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання
Методичні вказівки щодо практичних занять та виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни „Дослідження операцій”...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМетодичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни “Економіка...
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи