Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" icon

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Скачати 266.34 Kb.
НазваМетодичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Дата24.05.2013
Розмір266.34 Kb.
ТипМетодичні вказівки


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


Методичні вказівки

для організації самостійної роботи з дисципліни

"Податкова система"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Суми

Вид-во СумДУ

2008


Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т.О.Кірсанова, І.М.Кобушко, М.Ю. Абрамчук .– Суми: Вид-во СумДУ, 2008.– 29 с.


Кафедра фінансів


^ 1 загальні методичні вказівки

Структура курсу "Податкова система" включає в себе:

Загальний обсяг – 99 годин:

Аудиторні заняття – 72 години. З них лекції – 38 годин, практичні заняття – 34 години.

Самостійна робота студента – 27 годин.

Форма поточного контролю – курсова робота.

Форма підсумкового контролю – іспит.


Основні теми лекцій, які читаються в період установчої сесії:

 1. Сутність податкової системи.

 2. Принципи побудови податкової системи.

 3. Наукові концепції оподаткування.

 4. Функції податкової системи.

 5. Принципи функціонування податкової системи.

 6. Система податкових органів як невід’ємна складова податкової системи.

 7. Податки, обов’язкові внески та їх сутність.

 8. Функції податків.

 9. Класифікація податків.


Перелік тем практичних занять:

1 Порядок розрахунку податку на додану вартість.

2 Розрахунок акцизного збору та ввізного мита.

3 Особливості розрахунку та сплати податку на прибуток підприємств.

4 Розрахунок прибуткового податку з громадян.

5 Порядок розрахунку та справляння місцевих подат­ків і зборів.


Під час самостійної роботи студент повинен ознайомитися із сучасною науково-методичною літературою з тематики, що розглядається в курсі, дослідити законодавчо-нормативну базу та ознайомитися з міжнародним досвідом управління та побудови податкової системи. При цьому необхідно використовувати практичний досвід за місцем постійної роботи, застосовувати для проведення розрахунків сучасні прикладні програмні продукти, використовувати глобальну мережу INTERNET для пошуку необхідної інформації.

При виникненні запитань з матеріалу курсу під час самостійної роботи слід звертатися за консультацією до викладача. При цьому доцільно заздалегідь підготувати запитання, ознайомитися з основними підходами до їх вирішення, що подані в літературних джерелах. Особливу увагу слід зосередити на розгляді спірних моментів, з приводу яких були виявлені розбіжності.


^ 2 методичні вказівки ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ


Тема 1. Податок на додану вартість


Запитання для самоконтролю:


 1. Дайте визначення доданої вартості в економічному аспекті та його відображення в Законі України №168 «Про податок на додану вартість».

 2. У чому сутність кумулятивного ефекту при застосуванні непрямих податків?

 3. Перерахуйте переваги та недоліки податку на додану вартість.

 4. Хто є платником податку на додану вартість?

 5. Щодо яких товарів, робіт, послуг застосовується нульова ставка ПДВ?

 6. Що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість?

 7. Що таке податковий кредит? За яких умов він виникає?

 8. Що таке податкове зобов’язання щодо ПДВ?

 9. Дайте визначення податкового відшкодування щодо ПДВ.

 10. У чому полягає суть прямого та зворотного методу розрахунку ПДВ?

 11. Які Ви знаєте пільги з податку на додану вартість?

 12. Чи оподатковується ПДВ продукція підприємств товариства сліпих України?

 13. Ви провели бартерну операцію. Які ваші дії щодо ПДВ?

 14. Що є базою оподаткування щодо операцій зі зворотною тарою?

 15. Що є базою оподаткування при експорті/імпорті товарів, робіт, послуг за межі митного кордону України?

 16. Особливості оподаткування в разі застосування квартального податкового періоду.

 17. Коли настає дата виникнення податкового зобов’язання щодо ПДВ?

 18. Що є датою виникнення податкового кредиту з ПДВ?

 19. Які звітні податкові документи обов’язкові до застосування платниками ПДВ?

 20. Порядок сплати податку на додану вартість.

 21. Порядок оформлення та заповнення податкової декларації з податку на додану вартість.

 22. Терміни сплати та подання декларації з ПДВ.

 23. Врахування авансових відшкодувань з ПДВ.

 24. Порядок оформлення та подання скороченої форми податкової декларації.

 25. Відповідальність платників податку за порушення вимог чинного законодавства.Тема 2 Акцизний збір та ввізне мито


Запитання для самоконтролю:


 1. Хто є платниками акцизного збору?

 2. Що є об’єктом оподаткування акцизним збором?

 3. Які ви знаєте пільги щодо акцизного збору?

 4. Якщо податковий вексель на суму акцизного збору не погашено у встановлений термін, яку відповідальність несе платник податку?

 5. Яким чином підприємство з іноземними інвестиціями може отримати акцизні марки на товари, що ввозяться для забезпечення їх господарської діяльності?

 6. Які пільги передбачені для ввезення спирту коньячного на митну територію України для виробництва коньяку?

 7. Чи є підакцизними виноматеріали, що виробляються сільсько­господарськими товаровиробниками та передаються вторин­ним виновиробникам?

 8. Який порядок розрахунку акцизного збору при операціях з давальницькою сировиною?

 9. Як регламентовано розрахунки за спирт етиловий при його експорті?

 10. Чи сплачується акцизний збір за спирт етиловий, що використовується для виробництва непідакцизних товарів, які реалізуються за кордон за іноземну валюту?

 11. Як здійснюється продаж акцизних марок та погашення податкового векселя із акцизного збору, якщо його видано вперше?

 12. Як здійснює розрахунки з бюджетом приватний підприємець, що торгує підакцизними товарами?

 13. Хто такий податковий агент та які його основні повноваження?

 14. Ким і в якому порядку має видаватися податковий вексель?

 15. Який порядок сплати акцизного збору передбачено при реекспорті підакцизних товарів?

 16. Терміни сплати акцизного збору та подання розрахунку.

 17. Чи повинне підприємство сплатити акцизний збір за автомобіль ВАЗ – 2109 1991 року випуску?

 18. Мито. Види мита.

 19. Митні збори.

 20. Порядок оформлення вантажно-митної декларації.

 21. Платники та об’єкти оподаткування митними зборами.

 22. Порядок розрахунку та сплати мита.

 23. Звільнення від сплати мита.

 24. Механізм нарахування та сплати мита.

 25. Який встановлено порядок митного оформлення міжнародної технічної допомоги?

 26. Чи має право приватний підприємець за відсутності коштів оформити відстрочку митних платежів?

 27. Який документ є підставою для внесення мита платником?

 28. Який порядок визначення митної вартості автомобільного транспорту, що було ввезено з-за кордону на митну територію України?

 29. Як обкладаються ввізним митом товари дитячого асортименту?

 30. Чи надаються пільги при митному оформленні іноземним спонсорським організаціям для здійснення цільової допомоги дітям-сиротам України?^

Тема 3 Податок на прибуток підприємствЗапитання для самоконтролю:


 1. Хто є платником податку на прибуток підприємств?

 2. Що є базою оподаткування для податку на прибуток підприємств?

 3. Що є об’єктом оподаткування податком?

 4. Що таке валовий дохід?

 5. Що таке валові витрати?

 6. Який порядок перенесення фінансових збитків на наступні періоди?

 7. Що таке амортизація?

 8. Які ви знаєте ставки податку на прибуток підприємств?

 9. Як оподатковується безнадійна заборгованість?

 10. Як оподатковуються нерезиденти податком на прибуток підприємств?

 11. Який порядок оподаткування сільськогосподарських товаровиробників?

 12. Які ви знаєте пільги щодо податку на прибуток підприємств?

 13. Який порядок розрахунку та терміни сплати податку?

 14. Які є спеціальні правила для міжнародного погодження?

 15. Як підприємства можуть уникнути подвійного оподаткування?

 16. Яка існує відповідальність платників податку за недотримання вимог чинного законодавства?^

Тема 4 Прибутковий податок із громадянЗапитання для самоконтролю:


 1. Хто виступає платником прибуткового податку?

 2. Склад виплат, які не входять в сукупний оподатковуваний дохід.

 3. Пільги з прибуткового податку та порядок їх надання.

 4. Який порядок оподаткування доходів громадян за місцем основної роботи (служби, навчання) та прирівняних до них доходів?

 5. Які особливості оподаткування доходів громадян, одержаних не за місцем основної роботи?

 6. Який порядок оподаткування доходів громадян від заняття підприємницькою діяльністю?

 7. Які особливості оподаткування доходів громадян, що не мають постійного місця проживання в Україні, доходів іноземних громадян та осіб без громадянства.

 8. Відповідальність платників та контроль податкових адміністрацій.^

Тема 5 Оподаткування підприємницької діяльностіЗапитання для самоконтролю:


 1. Що передбачає спрощена система оподаткування, обліку та звітності?

 2. Ставки єдиного податку за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності.

 3. Форма та порядок переходу суб’єктів малого бізнесу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

 4. Від яких податків, зборів та інших обов’язкових платежів звільняється платник єдиного податку?

 5. Коло платників фіксованого податку шляхом придбання патенту.

 6. За яких умов може бути скасовано фіксований патент?

 7. Сутність патентування деяких видів підприємницької діяльності.

 8. Суб’єкти та об’єкти патентування.

 9. У чому полягає різниця між торговим та спеціальним торговим патентом?

 10. Порядок придбання торгового патенту на здійснення торговельної діяльності.

 11. Що таке пільговий торговий патент?

 12. Якими товарами можна торгувати без придбання торгового патенту?

 13. Який порядок придбання торгового патенту на здійснення діяльності з надання побутових послуг?

 14. Який порядок придбання спеціального торгового патенту?

 15. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі валютними цінностями.

 16. Порядок придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу.

 17. Порядок нарахування коштів, одержаних від продажу торгового патенту.

 18. Поняття та суть фіксованого сільськогосподарського податку.

 19. Суб’єкти та об’єкти фіксованого сільськогосподарського податку.

 20. Порядок нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку.^

Тема 6 Плата за землю. Податок із власників транспортних засобів. Плата за водуЗапитання для самоконтролю:


 1. Як поділяються землі відповідно до їх цільового призначення?

 2. Пільги щодо плати за землю.

 3. Надходження платежів за землю та їх використання.

 4. Як здійснюється плата за землі сільськогосподарського призначення?

 5. Як здійснюється плата за землі населених пунктів?

 6. Плата за землі промисловості, транспорту, зв’язку, оборони та іншого призначення.

 7. Розрахунок та терміни сплати земельного податку.

 8. Використання коштів від плати за землю.

 9. Як здійснюється грошова оцінка землі?

 10. Платники та об’єкти оподаткування податку із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 11. Ставки та розрахунок податку із власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів.

 12. Пільги щодо податку із власників транспортних засобів.

 13. Порядок розрахунку та терміни сплати податку із власників транспортних засобів.

 14. Як поділяються водні об’єкти в Україні?

 15. Які ви знаєте організаційно-економічні заходи для забезпечення раціонального використання й охорони вод?

 16. Які є нормативи плати за спеціальне використання водних об’єктів?

 17. Які ви знаєте пільги щодо плати за воду?

 18. Що є джерелом плати за воду?

 19. Які є непрямі методи визначення обсягу використаної води?

 20. Яка існує відповідальність за порушення чинного законодавства щодо ресурсного оподаткування?^

Тема 7 Місцеві податки та збориЗапитання для самоконтролю:


 1. Хто має право на встановлення розміру місцевих податків та зборів?

 2. Чи мають сплачувати збір із власників собак громадяни, що мешкають у приватних будинках?

 3. Чому органи місцевого самоврядування вимагають одержувати дозвіл на розміщення об’єктів торгівлі на рік і не видають його на невизначений термін?

 4. Що є джерелом плати за розміщення об’єктів торгівлі?

 5. Чи справляється збір за право на розміщення об’єктів торгівлі з аптечних кіосків?

 6. Чи повинен сплачувати збір за одержання ордера на квартиру одержувач, якщо житлове приміщення, що отримується, підлягає зносу або його виселяють примусово?

 7. Чи необхідно сплачувати збір за використання приміщень у центрі міста підприємцями, якщо ці приміщення є пам’ятками культури?

 8. Чи повинна адміністрація автостоянки добровільного товариства автолюбителів сплачувати збір за парковку автомо­білів?

 9. Чи включається до бази оподаткування ПДВ збір за парковку автотранспорту?

 10. Що вважають у торгівлі об’єктом оподаткування збором за використання місцевої символіки?

 11. Чи включається акцизний збір з виробників підакцизних товарів до бази оподаткування збором за право використання місцевої символіки?

 12. Чи необхідно регіональним відділенням Фонду держмайна сплачувати збір за проведення ними аукціонів розпродажу майна?

 13. У яких випадках не сплачується збір за проїзд територією прикордонних областей автотранспорту, що прямує за кордон?

 14. Яка питома вага надходжень від місцевих податків та зборів до місцевих бюджетів у середньому?

 15. Чи повинне автотранспортне підприємство сплачувати комунальний податок, якщо воно збиткове й отримує дотацію з місцевого бюджету?^ 3 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ


1 За прибутковим податком із громадян по закінченні звітного року здійснюють:

 1. річний перерахунок як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом;

 2. річний перерахунок із заробітної плати лише за основним місцем роботи;

 3. річний перерахунок лише при недоплаті громадянином податку до бюджету.


2 Загальна пільга за прибутковим податком для всіх громадян, які отри­мують заробітну плату за основним місцем роботи:

 1. 1 НМДГ;

 2. 3 НМДГ;

 3. 5 НМДГ.


3 Ставка оподаткування отриманого доходу громадянином, який працює за сумісництвом:

 1. 20%;

 2. 30%;

 3. 10%.


4 Пільга для одного з батьків, які мають на утриманні 3-х дітей віком до 16 років:

 1. 1 НМДГ;

 2. на кожну дитину 1 НМДГ за умови здачі необхідних документів;

 3. 50% від суми оподаткування.


5 Для визнання права на отримання пільги з оподаткування нарахованої заробітної плати одного з батьків, на утриманні яких є діти, необхідно пред'явити:

 1. довідку з місця роботи іншого з батьків, яка засвідчує, що він не користується пільгами;

 2. довідку з ЖЕКу про сплату квартплати;

 3. довідку з місцевої ради про наявність та розмір земельної ділянки, яка знаходиться у розпорядженні працівника.


6 Для здійснення контролю за отриманими доходами фізичних осіб органи податкової служби використовують:

 1. ідентифікаційний код фізичної особи;

 2. паспортні дані фізичної особи;

 3. дані про постійне місце проживання фізичної особи.


7 Річну податкову декларацію про доходи громадян подають до:

 1. 1 березня;

 2. 1 квітня;

 3. 1 лютого.


8 Пільга для одного з батьків, які мають на утриманні 2-х дітей віком до 16-ти років:

 1. 1 НМДГ;

 2. 2 НМДГ;

 3. 3 НМДГ.


9 Прибутковий податок стягують:

 1. за місцем проживання;

 2. за місцем роботи;

 3. за місцем проживання та місцем роботи.


10 Прибутковий податок розраховують:

 1. за тарифною ставкою;

 2. за прогресивною шкалою;

 3. за відрядною розцінкою.


11 Збір за забруднення навколишнього середовища:

 1. належить до валових витрат;

 2. не належить до валових витрат;

 3. належить до валових витрат, за умови виникнення у технологічному процесі забруднюючих речовин та відходів у межах доведених лімітів.12 На суму збору за забруднення навколишнього середовища впливає:

 1. коригуючий коефіцієнт чисельності населеного пункту;

 2. коригуючий коефіцієнт значущості населеного пункту;

 3. наявність очисних споруд.


13 Збір за забруднення навколишнього середовища:

 1. обов'язковий;

 2. добровільний;

 3. встановлюють місцеві органи самоврядування.


14 Плату за землю здійснюють:

 1. усі землекористувачі та власники землі;

 2. суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють сільськогосподарську діяльність;

 3. власники землі.


15 Землекористувачі - це:

 1. юридичні особи, яким відповідно до державного акта відведена земельна ділянка у довічне користування;

 2. фізичні особи;

 3. суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.


16 За яких умов плату за землю не включають до валових витрат:

 1. при оформленні договору оренди земельної ділянки - орендодавцем;

 2. при оформленні договору оренди земельної ділянки - орендарем;

 3. при використанні земельної ділянки не за призначенням.


17 Фінансові санкції при заниженні бази оподаткування плати за землю:

 1. застосовують;

 2. не застосовують;

 3. залежить від фінансових показників діяльності підприємства: для збиткового підприємства - не застосовують, для прибуткового - застосовують.

18 При несвоєчасній оплаті за землю застосовують пеню у розмірі:

 1. 200% від облікової ставки НБУ;

 2. 120% від облікової ставки НБУ;

 3. 0,3% за кожний день прострочення.


19 Плату за використання водних ресурсів здійснюють:

 1. усі суб'єкти підприємницької діяльності;

 2. юридичні особи;

 3. суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують водні ресурси у технологічному процесі, крім побутових потреб.


20 При несвоєчасній оплаті за використання водних ресурсів застосовують пеню в розмірі:

 1. 200% від облікової ставки НБУ;

 2. 120% від облікової ставки НБУ;

 3. 0,3% за кожний день прострочення.


21 Ставку податку з власників транспортних засобів встановлюють в:

 1. екю;

 2. євро;

 3. гривнях.


22 Податок із власників транспортних засобів сплачують:

 1. суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують транспортні засоби у технологічних цілях;

 2. суб'єкти підприємницької діяльності, які мають у власності транспортні засоби;

 3. суб'єкти підприємницької діяльності, які мають у власності транспортні засоби та використовують їх для отримання прибутку.


23 Ставка податку з власників транспортних засобів залежить:

 1. від технічних характеристик транспортних засобів;

 2. від терміну експлуатації транспортних засобів;

 3. від кількості днів, відпрацьованих транспортними засобами.24 Податок із власників транспортних засобів:

 1. належить до валових витрат;

 2. не належить до валових витрат;

 3. належить до валових витрат за умови експлуатації транспортних засобів.


25 Фінансові санкції при заниженні бази оподаткування за податком із власників транспортних засобів:

 1. застосовують;

 2. не застосовують;

 3. залежить від фінансових показників діяльності підприємства: для збиткового підприємства - не застосовують, для прибуткового - застосовують.


26 Терміни подання до податкових органів розрахунку податку з власників транспортних засобів:

 1. щорічно протягом 60-и календарних днів або у 10-денний термін після реєстрації придбаного транспортного засобу;

 2. до 12 лютого наступного за звітним року;

 3. до 15 березня звітного року.


27 Терміни сплати податку з власників транспортних засобів:

 1. до 15 березня звітного року;

 2. фізичні особи: під час проходження техогляду або реєстрації – щорічно або один раз на два роки; юридичні особи - щоквартально до 15 числа;

 3. до 20 квітня звітного року.


28 Хто є платником податку з власників транспортних засобів при укладенні договору оперативної оренди:

 1. орендар;

 2. орендодавець;

 3. залежно від умов укладеного договору.


29 Платники акцизного збору:

 1. організації та установи на території України, які виготовляють, реалізують та імпортують підакцизні товари;

 2. громадяни України, особи без громадянства;

 3. суб'єкти підприємництва, діяльність яких спрямована на отримання прибутку.


30 Об'єкти оподаткування акцизним збором:

 1. лише алкогольні напої;

 2. підакцизні товари;

 3. будь-який товар.


31 Які нормативно-правові документи регулюють акцизний збір:

 1. Закон України від 21.12.2000 р. "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами";

 2. Закон України від 03.04.1997 р. "Про податок на додану вартість" зі змінами та доповненнями;

 3. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. "Про акцизний збір" зі змінами та доповненнями.


32 У який термін сплачують акцизний збір на алкогольні вироби:

 1. до 20 числа наступного за звітним місяця;

 2. на третій день після реалізації продукції;

 3. до 12 числа наступного за звітним місяця.


33 Які з перелічених ставок передбачені для акцизного збору:

 1. 20% і 0%;

 2. 30%;

 3. у твердих сумах та відсотках.


34 Акцизний збір на тютюнові вироби сплачують:

 1. кожні 6 місяців до 25 числа звітного місяця;

 2. кожні 3 місяці до 20 числа звітного місяця;

 3. щомісяця до 16 числа.


35 При реалізації товарів на території України акцизний збір сплачують:

 1. у гривнях;

 2. у франках;

 3. у євро.


36 До яких видів податків належить акцизний збір:

 1. непрямих;

 2. прямих;

 3. місцевих.


37 У який термін здійснюють розрахунок акцизного збору:

 1. до 25 календарних днів, наступних за звітним місяцем;

 2. до 20 календарних днів, наступних за звітним місяцем;

 3. до 15 календарних днів, наступних за звітним місяцем.


38 Платники прибуткового податку з громадян:

 1. громадяни України, іноземні громадяни;

 2. громадяни України, особи без громадянства;

 3. громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які мешкають на території України не менше 183 днів на календарний рік.


39 Який нормативний документ регулює прибутковий податок із громадян:

 1. Закон України від 03.04.1997 р. "Про податок на додану вартість" зі змінами та доповненнями;

 2. Закон України від 21.12.2000 р. "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами і державними цільовими фондами".

 3. Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. "Про прибутковий податок з громадян" зі змінами та доповненнями.


40 Об'єктом прибуткового податку з громадян є:

 1. транспортні засоби;

 2. підакцизні збори;

 3. сукупний дохід, отриманий з різних джерел.


41 Термін сплати прибуткового податку:

 1. не пізніше терміну отримання в банку коштів на виплату доходів громадян;

 2. не пізніше 20 числа наступного за звітним кварталом місяця;

 3. не пізніше 10 числа наступного за звітним кварталом місяця.42 Прибутковий податок із громадян стягують:

 1. із заробітної плати;

 2. із власників транспортних засобів;

 3. із працівників, через яких на підприємстві допущено брак.


43 Як змінюється ставка прибуткового податку:

 1. не змінюється;

 2. змінюється регресивно;

 3. змінюється прогресивно.


44 Річну декларацію про доходи громадян подають до:

 1. 5 квітня;

 2. 1 квітня;

 3. 1 січня.


45 Платники податку на промисел:

 1. громадяни України та іноземні громадяни, не зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють продаж товару не більше 4 разів на рік;

 2. юридичні особи;

 3. іноземні громадяни.


46 Який нормативний документ регулює податок на промисел:

 1. Закон України від 03.04.1997 р. "Про податок на додану вартість" зі змінами та доповненнями;

 2. Декрет Кабінету Міністрів України від 17.03.1993 р. "Про податок на промисел" зі змінами та доповненнями;

 3. Указ Президента України від 7.08.1998 р. "Про деякі зміни в оподаткуванні".


47 Який термін сплати податку на промисел під час придбання одноразового патенту на торгівлю:

 1. від 5 до 10 днів;

 2. від 3 до 7 днів;

 3. від 6 до 9 днів.


48 Об'єктом оподаткування податку на промисел є:

 1. сумарна вартість товарів, проданих за ринковими цінами;

 2. прибуток від реалізації;

 3. виручка від реалізації.49 Яка ставка оподаткування податку на промисел:

 1. 10%;

 2. 20%;

 3. 15%.


50 Коли подають звітність платника податку на промисел:

 1. у день придбання патенту;

 2. до 20 числа наступного за звітним місяця;

 3. щоквартально.


51 Чи сплачують податок на промисел суб'єкти підприємницької діяльності:

 1. ні;

 2. так;

 3. так, якщо їхній дохід за рік менше 3200 НМДГ.


52 Податок на промисел справляють із товарів:

 1. єдиний перелік яких законодавчо закріплений;

 2. перелік яких вибирає платник;

 3. широкого вжитку.


53 Платники державного пенсійного страхування - це:

 1. суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності, їхні об'єднання, бюджетні, суспільні та інші установи та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а також фізичні особи - суб'єкти підпри­ємницької діяльності, які використовують працю найманих працівників;

 2. суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю ювелірними виробами зі срібла та золота;

 3. організації, установи, підприємства на території України.54 Яка ставка сплати збору підприємствами на обов'язкове державне пенсійне страхування:

 1. 18%;

 2. 32%;

 3. 34%.


55 Який відсоток утримують із заробітної плати працівників на пенсійне страхування:

 1. 1% або 4%;

 2. 3% або 6%;

 3. 1% або 2%.


56 Коли утримують із заробітної плати 1 % на пенсійне страхування:

 1. якщо заробітна плата менше або дорівнює 150 грн.;

 2. якщо заробітна плата більше 200 грн.;

 3. якщо заробітна плата більше 150 грн.


57 Об'єкти збору на державне пенсійне страхування - це:

 1. фактичні витрати на оплату праці працівників;

 2. сукупний оподатковуваний дохід;

 3. витрати діяльності.


58 Яку ставку сплачують до Пенсійного фонду при відчуженні транспортних засобів:

 1. 2%;

 2. 3%;

 3. 1%;


59 Яку ставку сплачують до Пенсійного фонду суб'єкти підприємницької діяльності, що продають ювелірні вироби із золота:

 1. 3%;

 2. 5%;

 3. 4%.


60 Які нормативні документи регулюють збір на обов'язкове державне пенсійне страхування:

 1. Закон України від 26.06.1997 р. "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" зі змінами та доповненнями;

 2. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств" зі змінами та доповненнями;

 3. Закон України від 11.01.2001 р. "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування".


61 Збір на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві належить до:

 1. державних зборів;

 2. місцевих зборів;

 3. непрямих податків.


62 Збір на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві включають:

 1. до валових витрат;

 2. до фонду оплати праці;

 3. до валових доходів.


63 Ставка збору на соціальне страхування від нещасного випадку коли­вається в межах:

 1. 0,2% - 13,8%;

 2. 2% - 10%;

 3. 10% - 12%.


64 Ставка збору на соціальне страхування від нещасного випадку залежить від:

 1. величини заробітної плати;

 2. галузі, до якої належить підприємство;

 3. величини фонду оплати праці.


65 Об'єкт оподаткування збором на соціальне страхування від нещасного випадку - це:

 1. основна заробітна плата;

 2. додаткова заробітна плата;

 3. нарахована основна та додаткова заробітна плата працівникам.66 Збір на соціальне страхування від нещасного випадку сплачують:

 1. при отриманні коштів у банку на виплату заробітної плати;

 2. при видачі заробітної плати;

 3. по закінченні звітного місяця.67 Платниками збору на соціальне страхування від нещасного випадку є:

 1. фізичні особи;

 2. роботодавці;

 3. фізичні особи та роботодавці.


68 Збір на соціальне страхування від нещасного випадку утримують із заробітної плати у розмірі:

 1. 0,25%;

 2. 0,25% до 150 грн. і 0,5%, якщо заробітна плата перевищує 150 грн.;

 3. не утримують.


69 Які нормативні документи регулюють збір на соціальне страхування від нещасного випадку:

 1. Закон України від 23.09.1999 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" зі змінами та доповненнями;

 2. Закон України від 22.02.2001 р. "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

 3. Закон України від 23.09.1999 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" зі змінами і доповненнями та Закон України від 22.02.2001 р. "Про страхові тарифи на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".70 Платники збору соціального страхування на випадок безробіття:

 1. роботодавці;

 2. працівники;

 3. роботодавці та працівники.


71 Об'єкт оподаткування збором на соціальне страхування на випадок безробіття:

 1. витрати виробництва;

 2. фактичні витрати на оплату праці;

 3. витрати на оплату праці.


72 Ставка збору щодо утримань із заробітної плати працівників на випадок безробіття:

 1. 2,1%;

 2. 0,5%;

 3. 1%.


73 Розмір збору на випадок безробіття, встановлений для роботодавців:

 1. 32%;

 2. 2,1%;

 3. 4,5%.


74 Період сплати збору на випадок безробіття:

 1. при отриманні коштів з поточного рахунку для виплати заробітної плати;

 2. при отриманні коштів від дебіторів;

 3. при оплаті послуг постачальникам.


75 До яких зборів належать внески по страхуванню на випадок безробіття:

 1. місцевих;

 2. загальнодержавних;

 3. страхових.


76 Збір на страхування на випадок безробіття регулює:

 1. Закон України від 23.09.1999 р. "Про загальнообов'язкове державне соці­альне страхування від нещасного випадку на виробництві та профе­сійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" зі змінами та доповненнями;

 2. Закон України від 02.03.2000 р. "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" зі змінами та доповненнями;

 3. Постанова правління Фонду соціального страхування України, затверджена протоколом від 21.03.2001 р.


77 Об'єкт оподаткування збору на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

 1. фактичні витрати на оплату праці;

 2. витрати виробництва;

 3. витрати звітного періоду.


78 Джерело надходження збору на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

 1. фонд заробітної плати;

 2. валові доходи;

 3. чистий прибуток.


79 Хто є платниками збору на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

 1. роботодавці;

 2. фізичні особи;

 3. роботодавці та фізичні особи.


80 Для роботодавців ставка збору на страхування у зв’язку з тимчасової втратою працездатності:

 1. 2,9%;

 2. 0,5%;

 3. 0,25%.


81 Ставки збору щодо утримань із працівників на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

 1. 2,5%;

 2. 1,5%;

 3. 0,25% або 0,5%.


82 Термін сплати збору на страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності:

 1. першого дня місяця;

 2. у день отримання коштів у банку для виплати заробітної плати;

 3. останнього дня місяця.


83 Який нормативний документ регулює збір на страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності:

 1. Закон України від 11.01.2001 р. "Про розмір внесків на деякі види загально­обов'язкового державного соціального страхування";

 2. Постанова правління Фонду соціального страхування України, затверд­жена протоколом від 21.03.2001 р;

 3. Закон України "Про загальнообов'язкове державне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народ­женням і похованням" від 18.01.2001 р., №2240-111.

4 рекомендована ЛІТЕРАТУРа


 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30.

 2. Закон України "Про систему оподаткування" // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - №2І. - Ст. 130.

 3. Білик М.Д., Золотько І.А. Податкова система України: Навч. посібник. - К.:КНЕУ,2000.

 4. Василик О.Д. Державні фінанси України: Навч.посібник. - К.: Вища школа,1997.

 5. Бюджет і фінансова політика України / А.О. Єпіфанов, І.В. Сало, І.І. Д’яконова. - К.: Наукова думка, 1997. - 301 с.

 6. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система: Підручник. / За загальною редакцією С.М.Ониська. - 3-тє видання Львів: Магнолія плюс, 2005.

 7. Слав’юк Р.А. Фінанси підприємств. - К.: ЦУЛ, 2002. - 460с.

 8. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. професора А.М. Поддерьогіна .- К.: КНЕУ, 1998 (2001). - 368с.

 9. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. - Київ, 2000 .

 10. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль : Астон, 2003. - 304 с.

 11. Білик М.Д., Золотько І.Л. Податкова система України. - К.: КНЕУ, 2000.

 12. Про податки і збори населенню України: Посібник / Азаров М.Я., Бондаренко Г.І., Мельник П.В., Лєкарь С.І., Зайцев В.І., Макаров Д.В., Тарангул Л.Л. - Ірпінь, 2000. - 182 с.

 13. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки: Підручник.-К.: Інститут економіки НАН України, 2000. - 217с.

 14. http://www.rada.gov.ua


Навчальне видання


Методичні вказівки

для організації самостійної роботи з дисципліни

"Податкова система"

для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"

спеціальності 7.050104 "Фінанси"

для студентів денної і заочної форм навчання та слухачів ФПФ


Укладачі:

Тетяна Олександрівна Кірсанова,

Ігор Миколайович Кобушко,

Марина Юріївна Абрамчук


Відповідальний за випуск В.М. Боронос

Редактор Н.А. Гавриленко

Комп’ютерне верстання І.М. Кобушко


Підп. до друку __.__.2008, поз.

Формат 60х84/16. Папір офс. Гарнітура Times New Roman Cyr Друк офс.

Ум. друк. арк. Обл.-вид. арк.

Тираж 150 пр. Собівартість вид.

Зам.№


Видавництво СумДУ при Сумському державному університеті

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру

ДК № 2365 від 08.12.2005.

Надруковано у друкарні СумДУ

40007, Суми, вул. Р.-Корсакова, 2.


Схожі:

Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка і підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Податкова система" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, М. Ю....
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" для студентів напряму 0501 "Економіка І підприємництво"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Аудит" / Укладачі: Т. О. Кірсанова, І. М. Кобушко, В.І. Лисиця.–...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconГ. Ф. Скала, М. П. Пан, В. М. Тимошенко, І. А. Ачкасов Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни «Економіка й організація інноваційної діяльності»
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дидактичним забезпеченням з дисципліни „ Економіка й організація інноваційної...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconХарківська національна академія міського господарства національна економіка методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів
Національна економіка: Методичні вказівки для організації самостійної роботи студентів галузі 0305 «Економіка та підприємництво»...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconН. В. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни
«науково-дослідницька робота студентів» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 030504 – «Економіка підприємства»,...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу «системи технологій» для студентів, які навчаються за напрямами підготовки 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Системи технологій» (для студентів, які навчаються за напрямом підготовки 0501...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «податкова система» для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни „Податкова система” для студентів денної та заочної форм навчання...
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" iconМетодичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" для студентів спеціальності 050104 "Фінанси"
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисципліни "Бюджетна система" / укладачі: К. В. Ілляшенко, Т. О. Ілляшенко....
Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни \"Податкова система\" для студентів напряму 0501 \"Економіка і підприємництво\" icon«Оcнови екології» для студентів зі спеціальностей 0501 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Основи екології» для спеціальностей 0501 «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи