Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету icon

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету
НазваМетодичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету
Сторінка1/5
Дата25.05.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


До друку та в світ

дозволяю на підставі

«Єдиних правил», п.2.6.14

Заступник першого проректора -

начальник організаційно-методичного

управління В.Б.Юскаєв


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»

для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету

денної форми навчання


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні відомості

перевірені, запис одиниць

відповідає стандартам


Укладач Л. М. Яременко


Відповідальний за випуск О. Г. Ткаченко


Декан гуманітарного факультету Л.П.Валенкевич


Суми

Вид-во СумДУ

2008

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
^

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Методичні вказівки

до практичних занять та самостійної роботи з курсу


«Українська мова за професійним спрямуванням»


для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету

денної форми навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008
^

Методичні вказівки до практичних занять

та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» / Укладач Л.М.Яременко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 59с.

^

Кафедра журналістики та філології
ПЕРЕДМОВА


Практичний курс «Українська мова за професійним спрямуванням» ставить за мету допомогти студентам фізико-технічного факультету опанувати оптимальні способи оперування українською мовою як знаряддям досягнення успіху в професійній сфері, навчити їх впливати на співрозмовника за допомогою вмілого використання різноманітних мовних засобів, цивілізовано захищатися /за допомогою мови/ від спроб психологічного тиску, відбирати раціональне зерно у будь-якій інформації.

Матеріали, подані у методичних вказівках до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням», мають допомогти студентам-фізикам зрозуміти та засвоїти основні лінгвістичні поняття, які виникли і поширились у сучасній мові на межі наук ( поняття про комунікативний акт і якості мови, текст і герменевтику, дискурс, теорію аргументації, конфліктологію, етнічну специфіку мовного етикету); оволодіти культурою монологу, діалогу та полілогу; сприймати й відтворювати українською мовою тексти професійного спрямування; набути навичок і прийомів підготовки та виголошення публічних виступів.

Система вправ і завдань дозволяє виробити студентам фізико-технічного факультету автономний механізм професійного мовлення на українській мові, набути мовних стереотипів фахової галузі, підвищити культуру володіння державною мовою. І, врешті-решт, виробити власний неповторний стиль спілкування.

Матеріал у методичних вказівках згрупований відповідно до програми курсу, передбачена різнопланова самостійна робота студентів з окремих тем у межах курсу.

Подається загальний список основної літератури, словників і довідників, а також додаткова література для засвоєння основних аспектів курсу.


Запропонований курс передбачає активне ознайомлення з мовознавчою спадщиною І.Огієнка (Митрополита Іларіона) як під час практичних занять, так і самостійно, тому нижче подаємо додаткову інформацію про

нього.

У 2007 році українська громадськість відзначає 125-річчя від дня народження Івана Огієнка (Митрополита Іларіона) - видатного вченого, державного і церковного діяча, та 35-у річницю від дня його упокоєння. Згідно з указом Президента України проводяться різноманітні заходи на державному рівні, присвячені пам’яті великого сина України і духовного батька українського православ’я у ХХ столітті.

^ Починає повертатися до читацького загалу багатюща наукова, богословська, журналістська, видавнича, художня, просвітительська спадщина вченого-енциклопедиста.

Я взяв своє серце малими руками

^ Й віддано поклав Україні до ніг,

І юна любов розцвілася між нами

І став я орати твердий переліг.


Й нікому вже більше не дав я любові.

Бо другого серця кохати не маю

І вірним зостанусь, аж дошки соснові

Єдину любов мою спинять без краю…

(Митрополит Іларіон «Вікові наші

рани», 1960р.)

Байдуже ставлення молодих українців до власної мови ображало й повсякчас непокоїло невтомного борця за її розвій та поступ. Щиро вірячи, що лише «рідна мова – найголовніший ґрунт, на якім зростає і цвіте нація», І.Огієнко створює «Науку про рідномовні обов’язки»- програмний твір, гідний найвищої оцінки мовно-державницької свідомості його автора. Ідеї, проголошені багато років тому, не втратили своєї актуальності й до сьогодні. Вони можуть стати міцною основою відродження української нації як державної.

Завершуватися перетворення «етнографічного народу в культурну націю» має у вищих національних рідномовних школах. Як зазначає видатний педагог, «... відповідальність вищих закладів у плеканні дбайливого ставлення до соборної літературної мови є найбільшою, оскільки студент, що не знає своєї соборної літературної мови, чинить злочин супроти свого народу й стає йому зайвий, бо не має найсвятішого – почуття єдності нації».

^ Тому, вивчаючи курс української мови, ми будемо звертатися до окремих аспектів наукової спадщини І.Огієнка.


Регламент упровадження кредитно-модульно-рейтингової

системи під час викладання навчальної дисципліни

Українська мова за професійним спрямуванням” та

оцінювання рівня знань студентів

для студентів фізико-технічного факультету


Кількість кредитів - 1,5.

Загальний обсяг дисципліни – 54 год.

Аудиторні заняття- 20 год. /практичні – 20 год./.

Самостійна робота – 34 год.

Підсумковий контроль – диференційований залік.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)»
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «українська мова (за професійним спрямуванням)» (для студентів 1 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисциплін «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова професійного спрямування»
Для студентів 1 курсу денної форми навчання напрямів підготовки: 030601 – «Менеджмент», «Логістика», 020107 – «Туризм», 140101 –...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням») (для студентів...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «українська мова за професійним спрямуванням» для студентів заочного факультету інженерних спеціальностей
Методичні вказівки призначені допомогти студентам-заочникам у виконанні контрольної роботи з української мови за професійним спрямуванням...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconМіського господарства л. В. Шумейко Методичні вказівки для організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»
«Іноземна мова за професійним спрямуванням» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 070101 Транспортні технології...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням») (для студентів 1 курсу заочної...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconМетодичні вказівки до практичних занять з курсу
Методичні вказівки до практичних занять з курсу “Математична статистика” з теми “Точкові І інтервальні оцінки” для студентів механіко-математичного...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconО. В. Маматова методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)»
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 140101...
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1 курсу фізико-технічного факультету iconДля організації самостійної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванняМ)» (англійська мова)
«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи