Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю icon

Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю
НазваМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю
Сторінка1/3
Дата25.05.2013
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО ВИКОНАННЯ

ЕКОНОМІЧНОЇ ЧАСТИНИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

за спеціальністю

8.090508 «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка»

освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр»

усіх форм навчання
Суми

Вид-во СумДУ

2007

Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів / Укладачі: А.Ю. Жулавський, О.М. Соляник. – Суми: Вид-во СумДУ, 2007. – 48 с.
^
Кафедра управління

Зміст


С.

Загальні положення


4

^ 1. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ


4

2 ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ОПТОВОЇ ЦІНИ МАШИНИ


5

2.1 Обґрунтування методу калькулювання собівартості нової конструкції


5

2.2 Розрахунок матеріальних витрат у собівартості виробу

5

2.3 Розрахунок трудомісткості конструкції та основної заробітної плати виробничих робітників

77

7

2.4 Розрахунок непрямих витрат

10

2.5 Визначення оптової ціни

11

^ 3 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВОЇ ТЕХНІКИ


13

3.1 Вибір бази для зіставлення варіантів

13

3.2 Забезпечення зіставлення варіантів

13

3.3 Розрахунок капітальних витрат споживача

15

3.4 Розрахунок річних експлуатаційних витрат споживача

16

3.5 Розрахунок показників економічної ефективності нової техніки


19

^ 4 ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ НОВОЇ ТЕХНІКИ


22

5 ЗАВДАННЯ НА ПЕРЕДДИПЛОМНУ ПРАКТИКУ

22

6 Приклад виконання економічної частини дипломного проекту


23

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

44

Додаток А

45
^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Метою цих методичних вказівок є надання допомоги студентам спеціальності 8.090508 «Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка» при розробленні економічних та організаційних питань з проектування нового і модернізації діючого устаткування, а також під час виконання робіт дослідницького характеру.

Організаційно-економічна частина дипломного проекту включає такі розділи:

1) техніко-економічний аналіз існуючих конструкцій;

2) визначення собівартості і ціни виробу, що проектується;

3) розрахунок річного економічного ефекту від розроблення та експлуатації нового виробу;

4) аналіз показників економічної ефективності конструкції, що проектується;

5) питання організації, планування та управління виробництвом нової техніки.

Конкретний зміст роботи, обсяг, характер розрахунків і ступінь деталізації економічної частини дипломної роботи визначаються консультантом з економічної частини з урахуванням основного завдання, що вирішується випускником у спеціальній частині роботи за наявності вихідних матеріалів.

Графічна частина дипломної роботи повинна містити таблицю основних техніко-економічних показників спроектованої (модернізованої) конструкції у порівнянні з базовою.

^ 1 ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ

У дипломній роботі слід навести короткий огляд існуючих конструкцій, провести аналіз їх технічних і економічних показників, обґрунтувати економічну ефективність технічних рішень нової конструкції, вибрати варіант конструкції, що може бути прийнятий як базовий.

^ 2 ВИЗНАЧЕННЯ СОБІВАРТОСТІ ТА ОПТОВОЇ ЦІНИ МАШИНИ

2.1 Обґрунтування методу калькулювання собівартості нової конструкції


Вибір методу розрахунку собівартості машини, що проектується, залежить від змісту дипломного проекту (ступеня новизни машини, кількості та складності внесених змін у існуючі типи машин), а також від наявності вихідної інформації для розрахунку собівартості.

Якщо дипломом передбачається внесення незначних змін у існуючі типи машин, то собівартість можна розрахувати „методом коректив”. Сутність даного методу полягає у розрахунку собівартості окремих деталей та вузлів, що замінюються, та внесенні в калькуляцію існуючої машини відповідних коректив.

Якщо у дипломній роботі передбачаються значні зміни у конструкції машини або проектується принципово нова машина, собівартість визначається методом калькулювання за статтями витрат.


^ 2.2 Розрахунок матеріальних витрат у собівартості виробу


Матеріальні витрати включають вартість основних матеріалів, напівфабрикатів власного виробництва (відливок, поковок та ін.), купованих виробів з урахуванням витрат на транспортування та заготовку, за мінусом виручки від реалізації відходів матеріалів.

Якщо склад та структура матеріалів та напівфабрикатів нової машини подібні до конструкції, що освоєні виробництвом, то розрахунок матеріальних витрат () може проводитися за формулою

, (2.1)


де - питомі матеріальні витрати при виготовленні аналогічної конструкції, грн/т;

- маса машини, що проектується, т.

Питомі матеріальні витрати з конструкції-аналога визначаються за формулою

, (2.2)

де - вартість сировини, матеріалів, напівфабрикатів та купованих виробів у собівартості конструкції-аналога. Визначаються згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога підприємства-виробника, грн;

- маса конструкції-аналога (без врахування маси двигуна), кг.

За відсутності конструкції-аналога або внесення значних змін у діючу конструкцію матеріальні витрати з машини, що проектується, розраховуються за формулою

, (2.3)

де n – число груп основних матеріалів та напівфабрикатів, що використовуються при виготовленні машини;

- витрати матеріалів та напівфабрикатів за кожною i-ю групою, кг/од;

- середня оптова ціна матеріалів та напівфабрикатів за i-ю групою, грн/кг;

- коефіцієнт, що враховує транспортні та заготівельні витрати за даною i-ю групою матеріалів та напівфабрикатів;

- кількість відходів за кожною i-ю групою матеріалів, що використовуються або реалізуються підприємством;

- середня оптова ціна відходів матеріалів та напівфабрикатів за i-ю групою.

Групи матеріалів можуть бути такі: сталь листова вуглецева, сталь листова легована, сталь сортова вуглецева легована, труби, кольорові метали; лиття чавунне; лиття сталеве і т. інше. Кількість груп матеріалів встановлюється з урахуванням необхідної точності розрахунків.

Середні ціни на матеріали та відходи беруться за даними калькуляції на аналогічні конструкції або за прайс-листами.

Коефіцієнт враховує витрати на транспортування, підготовку матеріалів та втрати при їх зберіганні. Його велична за кожною групою матеріалів береться за даними заводу – виробника аналогічних машин або на рівні 10-15% від вартості матеріалів.

Кількість відходів, що використовуються, визначається у тому самому відсотковому відношенні, що має місце у калькуляції аналогічного устаткування. Ціна реалізації відходів може визначатись як 10% від вартості матеріалів.


^ 2.3 Розрахунок трудомісткості конструкції та основної заробітної плати виробничих робітників


2.3.1 Трудомісткість виготовлення конструкції, що проектується, може визначатися:

а) на основі питомої трудомісткості одиниці маси, потужності або інших параметрів устаткування, аналогічного до того, що проектується;

б) шляхом використання емпіричних залежностей трудомісткості від параметрів устаткування;

в) шляхом коригування технологічної трудомісткості аналогічного устаткування за конструктивно-виробничими факторами.

У останньому випадку трудомісткість конструкції розраховується за формулою

, (2.4)

де - технологічна трудомісткість виготовлення конструктивно-подібного устаткування, нормо-год.;

- коефіцієнт, що враховує різницю у масі конструкції;

- коефіцієнт новизни конструкції;

- коефіцієнт складності конструкції.


Технологічна трудомісткість виготовлення конструктивно-подібного устаткування встановлюється за даними підприємства-виробника або згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога;

Коефіцієнт визначається за формулою

, (2.5)

де G –маса устаткування, що проектується;

- маса конструктивно-подібного устаткування.

Коефіцієнт новизни конструкції визначається за формулою

,

де - кількість найменувань оригінальних деталей у новій конструкції;

- кількість найменувань оригінальних деталей у конструктивно-подібному устаткуванні.


Коефіцієнт, що враховує складність конструкції устаткування, визначається за формулою

, (2.6)

де - кількість найменувань деталей в устаткуванні, що проектується;

- кількість найменувань деталей у конструктивно-подібному устаткуванні;

За відсутності даних щодо кількості найменувань деталей у конструкціях можна брати узагальнені коефіцієнти новизни та складності на такому рівні:

- для конструкцій, що мають незначні відмінності між конструкцією-аналогом:

- 1,15-1,25;

- 1,1-1,15;

- для конструкцій, що суттєво відрізняються за новизною та складністю між конструкцією-аналогом:

- 1,25-1,3;

- 1,15-1,2.


2.3.2 Основна заробітна плата виробничих робітників обробних та збиральних цехів () розраховується за формулою

, (2.7)

де - годинна тарифна ставка, що відповідає середньому розряду робіт аналогічної конструкції, грн/нормо-год. Визначається згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога за формулою

, (2.8)

де - основна заробітна плата у калькуляції собівартості конструкції-аналога;

Т – трудомісткість конструкції, що проектується, нормо-год/од. Визначається за формулою (2.4).


2.3.3 Додаткова заробітна плата виробничих робітників визначається у відсотках до основної заробітної плати. Відсоток додаткової заробітної плати визначається за даними підприємства виробника конструкції-аналога або береться на рівні 16%.

2.3.4 Відрахування на соціальне страхування розраховується згідно з чинним законодавством у відсотках від суми основної та додаткової заробітної плати основних робітників.


^ 2.4 Розрахунок непрямих витрат


2.4.1 Витрати на підготовку та освоєння виробництва нової техніки визначаються у відсотках від основної заробітної плати основних робітників. Велична відсотка визначається згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога або береться на рівні 30-40%.

2.4.2 Витрати на спеціальний інструмент та оснащення, яке використовується у виробництві нової техніки, визначається у відсотках від основної заробітної плати основних робітників. Велична відсотка визначається згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога або береться на рівні 25-30%.

2.4.3 Величина витрат на утримання та експлуатацію устаткування визначається у відсотках від основної заробітної плати основних робітників. Велична відсотка визначається згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога або на рівні 250-280%.

2.4.4 Загальновиробничі витрати визначаються у відсотках від основної заробітної плати основних робітників. Величина відсотка визначається згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога або береться на рівні 80-90%.

Сукупність розрахованих у пп. 2.2-2.4 даних методичних вказівок складає виробничу собівартість машини.

2.4.5 Загальногосподарські (адміністративні) витрати визначаються у відсотках від основної заробітної плати виробничих робітників. Відсоток цих витрат визначається згідно з калькуляцією собівартості конструкції-аналога або береться на рівні 120-150%.

2.4.6 Позавиробничі (комерційні) витрати визначаються у відсотках від виробничої собівартості конструкції. Відсоток позавиробничих витрат до виробничої собівартості визначається згідно з калькуляцією собівартості машини-аналога або береться на рівні 3-5% .

Сукупність вищенаведених витрат складає повну собівартість.

Результати розрахунку собівартості нової конструкції наводяться у таблиці 2.1.


^ 2.5 Визначення оптової ціни нової техніки


2.5.1 Оптова ціна нової техніки визначається за формулою

, (2.9)

- повна собівартість виробу;

- нормативний прибуток.

Нормативний прибуток (планові накопичення) розраховуються множенням повної собівартості виробу на норматив рентабельності виробу. Норматив рентабельності виробу визначається за даними заводу-виробника або береться на рівні 25%.

Величина оптової ціни виробу з урахуванням ПДВ (податку на додану вартість) визначається як сума оптової ціни виробу та величини ПДВ для даного виробу. Норматив ПДВ визначається у відповідності до чинного законодавства.

Результати розрахунку оптової ціни нової конструкції слід внести до табл. 2.1.

Таблиця 2.1 - Калькуляція собівартості виробу


Стаття витрат

Сума, грн

Сировина та матеріали
Напівфабрикати та покупні вироби
Транспортно-заготівельні витрати
Відходи, що повертаються (віднімаються)
^ Всього прямих матеріальних витрат
Основна заробітна плата
Додаткова заробітна плата
Відрахування на соціальне страхування
Витрати на підготовку та освоєння виробництва
Продовження табл. 2.1

Спецоснащення та інструменти
Витрати на утримання та експлуатацію устаткування
Загальновиробничі витрати
^ Виробнича собівартість
Загальногосподарські витрати
Позавиробничі витрати
Повна собівартість
Прибуток
Оптова ціна
ПДВ
Оптова ціна з ПДВ
Приклад розробки калькуляції собівартості нової техніки наведено в пункті 6.

^ 3 ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЕФЕКТУ ВІД ВИРОБНИЦТВА ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НОВОЇ ТЕХНІКИ

Рішення щодо доцільності створення та впровадження нової техніки приймається на основі показників економічного ефекту, економічної ефективності та строку окупності капітальних витрат.

Економічний ефект нової техніки є сумарна економія виробничих ресурсів (живої праці, матеріалів, капітальних вкладень), що отримує споживач у результаті виробництва та експлуатації нової техніки.

Економічний ефект нової техніки визначається на основі зіставлення витрат щодо базової і нової техніки з дотриманням умов зіставлення варіантів.


^ 3.1 Вибір бази для порівняння варіантів нової техніки


Вибір базового варіанта залежить від ступеня використання потенціальних виробничих можливостей машин, що проектуються. За базу беруться найкращі вітчизняні та зарубіжні зразки, що використовуються у виробництві. Якщо машина, що проектується, розрахована на локальне використання у межах окремих підприємств, то як базовий варіант береться діюча машина.

  1   2   3

Схожі:

Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconТ. М. Бурмака методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів (для студентів спеціальності «Теплогазопостачання І вентиляція»)...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів (робіт) / укладачі: О. Г. Гусак, С. В. Сапожніков, В. Ф. Герман, С. П. Кулініч,...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconК. О. Великих методичні вказівки до виконання економічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconМетодичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання дипломних проектів та робіт для студентів спеціальності 090203, 090203 «Металорізальні верстати та...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconМетодичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів
Методичні вказівки до оформлення документації під час виконання курсових та дипломних проектів / укладачі : В. О. Пчелінцев, Л. І....
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconМетодичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему«Розрахунок та проектування конвективних сушарок» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів"
Методичні вказівки до виконання курсових та дипломних проектів на тему «Розрахунок та проектування конвективних сушарок» /укладач...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconМетодичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з розробки електромережних об’єктів (для студентів денної...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconО. С. Качев К. О. Великих методичні вказівки до виконання е кономічної частини диплом
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломного проекту з електрозабезпечення промислових підприємств (для студентів...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconМетодичні вказівки з оформлення графічної частини конструкторської документації проектів автоматизації. Схеми з'єднань, підключення, загальні та розміщення
Наведені методичні вказівки є логічним продовженням [1] І можуть бути використані студентами при виконанні графічної частини складових...
Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів за спеціальністю iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"
Методичні вказівки до виконання розрахункової частини дипломних робіт на тему "Комплексний фінансовий аналіз діяльності підприємства"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи