Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу icon

Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
НазваМетодичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу
Сторінка1/5
Дата25.05.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу


«РИЗИКИ У МАРКЕТИНГУ»


для студентів спеціальності 8.050108 «Маркетинг»

усіх форм навчання


Суми

Вид-во СумДУ

2008

Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та ОДЗ з курсу «Ризики у маркетингу» / Укладачі: С.М. Ілляшенко, О.О. Міцура, Ю.С. Шипуліна. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 39 с.


Кафедра маркетингу

Зміст


С.

Вступ ..............................................................................................................

4

1 Завдання для виконання практичних робіт та приклади їх

виконання .........................................................................................................

5

1.1 Виявлення і якісний аналіз факторів ризику конкретного виду маркетингової діяльності...............................................................................

5

1.2 Застосування імовірнісного підходу до кількісної оцінки маркетингових ризиків .........................................................................

11

1.3 Обґрунтування вибору методу кількісної оцінки для визначеного виду маркетингової діяльності ......................................

14

1.4 Розроблення табличної моделі для аналізу маркетингового ризику......................................................................................................

17

1.5 Кількісна оцінка ризику з використанням методу Байєса .............

21

1.6 Оцінка надійності взаємодії з економічними контрагентами підприємства...........................................................................................

25

1.7 Розроблення заходів щодо зниження визначеного виду маркетингового ризику..........................................................................

30

2 Завдання для виконання ОДЗ ................................................................

35

2.1 Загальні положення ...........................................................................

35

2.2 Зміст ОДЗ ...........................................................................................

35

3 Питання підсумкового контролю……………………………………...

37

Список літератури ......................................................................................

38


Вступ


Маркетинг за своєю сутністю спрямований на виявлення факторів, що впливають на процеси розроблення, виробництва і виготовлення продукції, її просування на ринку та врахування цих факторів у діяльності підприємства. Спираючись на рекомендації служби маркетингу керівництво підприємства приймає рішення про стратегію і тактику розвитку підприємства, планує виробничо-збутову, інвестиційну, фінансову та ін. діяльність.

Однак, практично ніколи не можна з повною упевненістю стверджувати, що виконано аналіз усієї необхідної інформації, враховані всі фактори, які впливають на розвиток кон’юнктури ринку й аналізованого підприємства. З іншого боку, маркетингова діяльність реалізується у певному ринковому середовищі, стан якого постійно змінюється під впливом багатьох різноспрямованих факторів, здебільшого незалежних від підприємства.

Тому, приймаючи управлінські рішення та впроваджуючи їх у життя, не можна з повною упевненістю стверджувати, що фактичні результати цих рішень будуть відповідати запланованим (очікуваним). Про це лише можна стверджувати з певною упевненістю (імовірністю), оскільки розвиток реальних подій може йти різними альтернативними шляхами, тобто існує неповна визначеність стосовно майбутніх результатів.

Одним із наслідків прийняття рішень у цих умовах є ризик. Неповна визначеність і спричинений нею ризик є серйозним бар’єром у ринковій діяльності підприємств, вони призводять до значних витрат часу і коштів, невдач і провалів.

Розсудливість у маркетинговій діяльності (будь-якій діяльності взагалі) передбачає належне врахування ризику шляхом його детального і всебічного аналізу і розроблення заходів, спрямованих на його запобігання, зниження чи компенсацію.

З цих позицій у даних вказівках викладені методичні підходи якісного і кількісного аналізу ризику маркетингової діяльності та приклади їх практичного застосування. Викладено також основні методи зниження ризику та рекомендації щодо їх раціонального вибору.

Окрім того, вказівки містять завдання та вимоги до виконання ОДЗ, робота над яким повинна закріпити практичні навички студентів-маркетологів з аналізу ризику і вибору способів їх зниження.

Наведені наприкінці вказівок контрольні запитання призначені для самоперевірки рівня засвоєння матеріалу з курсу “Ризики в маркетингу”.


^ 1 Завдання для виконання практичних робіт та приклади їх

виконання


  1. Виявлення і якісний аналіз факторів ризику конкретного виду маркетингової діяльності


Завдання

Визначити та проаналізувати основні фактори ризику вказаного викладачем виду маркетингової діяльності (ринкових досліджень, рекламної компанії, формування системи збуту тощо). Вид діяльності можна вибрати самостійно, але вибір слід погодити з викладачем.

Виконати якісний аналіз ризику за схемою: сутність ризику, основні фактори та ступінь їх впливу, рівень ризику (незначний, середній, високий). Зробити висновок про доцільність даного виду маркетингової діяльності за наявності ризику.


Приклад

Виконаємо якісний аналіз ризику, пов’язаного з прийняттям рішення про будівництво нового заводу з виробництва облицювальної цегли на основі результатів проведених ринкових досліджень.


Розв’язання

Сутність ризику

З кожним роком на Україні спостерігається збільшення обсягів будівництва. У майбутньому прогнозується зростання будівництва офісів, житлової й елітної нерухомості, а також будівництво котеджних містечок. Створюється багато нових будівельних компаній, що спеціалізуються на елітній нерухомості в центральних частинах великих міст, це не вимагає додаткових витрат на розвиток інфраструктури й масштабних вкладень. Найбільш високе зростання будівництва в Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях, а також у Криму.

За інформацією компанії SV Development, сьогодні в 40-кілометровій зоні столиці зводиться більше 3 тис. котеджів площею понад 150 кв. м і близько 4 тис. дач і будиночків до 150 кв. м. Протягом сезону, згідно із прогнозами цієї ж компанії, будівництво почнеться ще не менш чим на 1 тис. ділянок.

Кожен десятий будинок споруджується із застосуванням так званих ресурсосберігаючих технологій, які обходяться в півтора-два рази дешевше від традиційних, з їх допомогою сьогодні в Києві зводяться переважно невеликі будинки площею близько 100 кв. м, тоді як при спорудженні котеджів замовники віддають перевагу цеглі.

Зі зростанням обсягів будівництва потреба в будівельних матеріалах збільшується. Реконструюються й будуються нові заводи, але дефіцит на якісні будівельні матеріали досить високий, що дозволяє виробникам підвищувати ціни.

Найбільш дефіцитним матеріалом на сьогоднішній день є облицювальна цегла, ринкова нестача якої становить більше 100%, а ціна на неї протягом цього року збільшилася на 60%. Такий високий попит на ринку компенсується цеглою поліпшеної якості. Тобто при збільшенні обсягів виробництва облицювальної цегли ціна на неї може знизитися, що дасть додаткову перевагу на ринку й витисне цеглу поліпшеної якості. Зважаючи на те, що ринкова частка цегли поліпшеної якості на ринку будматеріалів становить 7%, а облицювальної 5%, виробничий потенціал облицювальної цегли більше 200 млн штук на рік, що еквівалентно 3-4 великим заводам. Облицювальна цегла широко застосовується в котеджному будівництві (більше 40%) і висотках.

Цей напрямок на сьогоднішній день найбільш перспективний у плані інвестування. Рентабельність заводу при продуктивності 30-50 млн цегли на рік може скласти більше 60%. Сума вкладень у встановлення такого заводу близько 5-7 млн євро (з урахуванням якісного переоснащення) строк повернення інвестицій 3-4 роки, а річний прибуток такого заводу при сьогоднішній рентабельності складе 2-4 млн євро. Виробництво облицювальної цегли в 3-5 разів прибутковіше, ніж виробництво керамічної, однак, на виробництво облицювальної цегли потрібно в 4 рази більше енергії.

Ідеальний варіант розташування такого заводу – це безпосередня близькість стратегічного (у плані будівництва) регіону і якісної сировини, тобто кар'єру з найбільш підходящим для виробництва складом глини. Це дозволить скоротити транспортні витрати й знизити собівартість продукції. Найцінніші за складом глини знаходяться саме на сході країни. Але необхідно пам’ятати, що існує певний ряд проблем, що пов’язані з наявністю ризику.

Рішення про встановлення нового цегельного заводу належить до категорії рішень стратегічного маркетингу, тож значною мірою співвідноситься з аналізом та визначенням стратегічних перспектив розвитку підприємства. Виходячи з цього, слід звернути увагу на такі види суб’єктивних маркетингових ризиків (спричинені на етапах підготовки і прийняття маркетингових рішень), що можуть виникнути в процесі реалізації зазначеного виду діяльності:

1 ^ Ризик отримання недостовірних чи неадекватних результатів ринкових досліджень про ситуацію на ринку, що може бути викликане:

 • недоліками при виборі напрямків досліджень ринку;

 • недоліками методик збору маркетингової інформації, а також неправильним їх застосуванням;

 • недоліками методів аналізу маркетингової інформації, їх неправильним застосуванням;

 • помилками при інтерпретації отриманих результатів.

2 Ризик прийняття і реалізації неадекватних стратегічних маркетингових рішень, пов’язаний з:

 • помилками у визначенні місії і цілей підприємства;

 • неадекватним визначенням основних напрямків розвитку підприємства.

Також необхідним є аналіз об’єктивних маркетингових ризиків, що спричиняються діями факторів мікросередовища (в даному випадку економічних контрагентів), а також макросередовища.

З впливом макросередовища пов’язані наступні види ризику:

1) економічний;

2) політико-правовий;

3) соціально-демографічний;

4) екологічний;

5) технологічний.

Мікросередовище спричиняє такі види ризику.

 1. Конкурентний ризик, пов’язаний з діями конкурентів.

 2. Постачальницький ризик, пов’язаний з порушенням умов поставок вихідних сировини і матеріалів.

 3. Ризик, пов’язаний з впливом контактних аудиторій (кредитно-фінансових установ, органів державної і місцевої влади, засобами масової інформації, громадськими організаціями тощо).

 4. Ризик, пов’язаний з нестачею фінансових коштів.

 5. Ризик, пов’язаний з нестачею кваліфікованого персоналу.

 6. Ризик зниження попиту на продукцію підприємства внаслідок різкої зміни споживацьких переваг.


^ Фактори ризику

Оскільки рішення, що розглядається, належить до категорії стратегічних, найбільшого значення набуває запобігання можливим невдалим результатам, аніж виправлення або компенсація можливого збитку. У зв’язку з цим велике значення має безпосередньо процес розроблення та реалізації механізму регулювання ризику. Але перед цим необхідним є визначення факторів, що спричиняють виникнення зазначених вище ризиків у процесі прийняття рішення про будівництво цегельного заводу. Це допоможе краще зрозуміти їх природу, спрогнозувати можливі наслідки, а відповідно – і розробити заходи щодо зниження їх рівня. Оскільки ризик має суб’єктивний бік у результаті ухвалення рішення самим підприємцем і об’єктивний через непевність зовнішнього середовища, можливі успіхи та невдачі підприємства необхідно розглядати як взаємодію цілого ряду факторів (передумов, що збіль­шу­ють імовірність несприятливих подій).

До основних суб’єктивних факторів ризику слід віднести:

 • недостатню кваліфікацію і досвід керівників, фахівців і робітників;

 • поганий імідж керівника підприємства в очах економічних контрагентів і широких кіл громадськості;

 • недостаню освіту і неефективну систему перепідготовки кадрів;

 • нераціональний розподіл кадрів за віком;

 • відсутність чи слабкість мотивації праці та ступеня узгодженості інтересів власників, керівників і робітників;

 • негнучку структуру управління;

 • слабку трудову і технологічну дисципліну;

 • надто складні використовувані технології;

 • нераціональне місце розташування підприємства, віддаленість від транспортних вузлів і джерел сировини;

 • недостатню забезпеченість ресурсами.

Об'єктивні ризики спричиняються факторами безпосереднього і опосередкованого впли­ву.

До чинників безпосереднього впливу віднесемо:

 • законодавчі та нормативно-правові акти, що регулюють госпо­дарсь­ку і підприємницьку діяльність;

 • бюджетну, фінансово-кредитну і податкову системи;

 • дії органів влади;

 • дії економічних контрагентів (постачальників, споживачів, торго­вих і збутових посередників і т.д. );

 • конкуренцію;

 • дії криміналітету та інше.

До чинників опосередкованого впливу – політичну, економічну, демографічну, соціальну, екологічну ситуа­ції і їхні зміни, міжнародні економічні зв'язки і торгівлю, НТП і т.п.

Головним ризиком для ринку є те, що обсяги виробництва цегли в Україні зростають набагато повільніше, ніж попит на неї. Наприклад, Дарницький комбінат будівельних матеріалів і конструкцій уже не має змоги надалі нарощувати виробництво, задіявши всі потужності. А підприємства, які готові збільшити виробництво, несподівано зіткнулися з проблемою бюрократичного характеру. Через реорганізацію підрозділів Міністерства екології, що видають дозволи на розроблення надр, вони не змогли отримати ліцензії на видобуток глини. Якщо ж урахувати, що велику кількість цегельних підприємств у середині 90-х було розтягнуто акціонерами на брухт, спроможність галузі підтримати будівельний бум в Україні викликає сумніви.

Усі зазначені фактори тією чи іншою мірою впливають на прийняття рішення щодо розміщення заводу з виробництва облицювальної цегли на території Охтирського району Сумської області.


^ Наслідки ризику

Сам процес прийняття рішення про розміщення нового заводу з виробництва облицювальної цегли можна розбити на наступні етапи:

 1. Оцінка власних можливостей підприємства.

 2. Проведення маркетингових досліджень.

 3. Проведення проектно-дослідних робіт.

 4. Пошук джерел фінансування та формування механізму інвестиційного забезпечення проекту.

 5. Вироблення пропозиції для прийнят­тя управлінських рішень про реалізацію проекту та безпосередньо прийняття рішення.

На кожному з цих етапів існує певна ймовірність виникнення ризикових ситуацій, наслідки яких простіше передбачити й запобігти їм, ніж виправляти, тим більше враховуючи, що проект пов’язаний з великим обсягом вкладення інвестиційних коштів.

Розгляд ризиків будемо вести поетапно за такою схемою: причини ризику, можливі наслідки, фактори ризику, що їх спричиняють.


^ Оцінка власних можливостей підприємства

Причини ризику: неадекватне визначення основних напрямків розвитку підприємства і помилкова оцінка можливостей розміщення виробництва.

^ Можливі наслідки: важко чи неможливо розмістити виробництво у встановлений термін, важко чи неможливо виготовити продукцію у визначеній на цьому етапі кількості при заданій якості й у встановлені терміни, важко чи неможливо довести нові това­ри до цільових споживачів, труднощі зі збутом.

^ Фактори ризику: необ'єктивність аналізу, недооцінка чи пере­оцін­ка можливостей виробництва, недостатня кваліфікація експертів, по­милки в оцінці виробничих можливостей і системи товароруху.


^ Проведення маркетингових досліджень

Причини ризику: помилки у виборі напрямків дослідження ринку, недоліки методик збору маркетингової інформації, а також методів аналізу маркетингової інформації, їх неправильне застосування, помилки при інтерпретації отриманих результатів.

^ Можливі наслідки: розташування заводу далеко від стратегічного в плані будівництва регіону, випуск неконкурентної продукції, випуск продукції, що не відповідає вимогам ринку, неадекватна стратегія вихо­ду з новою продукцією на ринок, зростання витрати на уточнюючі дослідження,

^ Фактори ризику: порушення принципів репрезентативності при визначенні вибір­ки для аналізу, недостатність зібраної інформації, орієнтація на дже­ре­ла інформації, що не заслуговують довіри, недостатня кваліфікація пра­цівників, які проводять збір інформації і її аналіз, необ'єктив­ність аналізу і прийняття рішень, ігнору­ван­ня місцевих умов і традицій у регіонах споживання, .


^ Проведення проектно-дослідних робіт

Причини ризику: помилки організації чи підрозділу, що проводить проектно-дослідні роботи, несвоєчасне проведення розрахунків.

^ Можливі наслідки: нераціональне розташування заводу стосовно якісної сировини, тобто кар'єру з найбільш підходящим для виробництва складом глини, використання глини невідповідної якості та складу, високі транспортні витрати й собівартість продукції.

^ Фактори ризику: неузгодженості у роботі між працівниками кон­ст­рук­торських, маркетингових, виробничих підрозділів підприємства та геологів, недостатня чи неправильна поінформованість, недостатня кваліфікація працівників, що займаються проведенням геологорозвідувальних робіт, недостатня забезпеченість ресурсами.


^ Пошук джерел фінансування та формування механізму інвестиційного забезпечення проекту

Причини ризику: помилки у процесі формування механізму фінансування проекту, неправильна оцінка можливостей та вимог інвесторів.

^ Можливі наслідки: нестача фінансових коштів, недотримання строків введення об’єкта в експлуатацію і, як слідство, запізнення з виходом на ринок та втрата ринкових позицій.

^ Фактори ризику: неузгодженість дій керівництва підприємства та інвесторів, несумлінність як з боку одержувача інвестицій, так і безпосередньо інвестора, непрогнозовані різкі зміни економічної чи суспільно-політичної ситуації.


^ Вироблення пропозиції для прийнят­тя управлінських рішень про реалізацію проекту

Причини ризику: неправильне розуміння поставленого завдання, помилки у прогнозних розрахунках

^ Можливі наслідки: недоодержання прибутку, провал проекту.

Фактори ризику: недоліки, що допущені на попередніх етапах (див. вище), необ'єктивність прийнятих рішень, непрогнозовані різкі зміни економічної чи суспільно-політичної ситуації.

Таким чином, виділено комплекс елементарних ризиків (ризики окре­мих етапів) і основні фактори, що їх викликають.

Експертна оцінка (як експерти виступили провідні фахівці і керівники підприємства) кожного з виділених видів ризику (за шкалою: 1 – низький рівень; 2 – підвищений; 3 – критичний; 4 – неприпустимий) дала такі результати:

1й етап – 1 бал; вагомість робіт етапу: 1го – 0,15;

2й етап – 2 бали; 2го – 0,25;

3й етап – 1 бал; 3го – 0,12;

4й етап – 3 бали; 4го – 0,38;

5й етап – 1 бал; 5го – 0,10.

Узагальнена оцінка:

Rсум= 1∙0,15 + 2∙0,15 + 1∙0,12 + 3∙0,38 + 1∙0,10 = 0,15 + 0,50 + 0,12 + 1,14 + 0,10 = 2,01 бала.

Це відповідає підвищеному рівню ризику. За такого рівня ризику прийняття рішення з будівництва цегельного заводу є можливим, однак слід запланувати заході зі зниження рівню ризику, особливо на 2 і 4 етапах процесу прийняття рішення.


^ 1.2 Застосування імовірнісного підходу до кількісної оцінки маркетингових ризиків

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Педагогіка вищої школи і методика викладання фахових дисциплін»...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconГ. В. Стадник методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу „ Маркетинг ” (для студентів денної форми...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з курсу «загальне редагування» для студентів спеціальності 030301 «Журналістика»
Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з курсу «Загальне редагування» / укладач О. П. Садовнікова. – Суми :...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства г. В. Гамалєй методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять І самостійної роботи з дисципліни «Теоретичні І методичні основи архітектурного проектування»...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні та економіці»...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconХарківська національна академія міського господарства манохін В. П., Мирончик П. В. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Рисунок, живопис, скульптура» (Художній цикл для студентів...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconБобух А. О., Малєєв О.І. Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни «Автоматизація вк систем»
Методичні вказівки до самостійної роботи І практичних занять з дисципліни «Автоматизація вк систем» для студентів 5 курсу денної...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconМіністерство освіти І науки україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з курсу "облік зовнішньоекономічної діяльності"
Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи з курсу "Облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів...
Методичні вказівки до практичних, індивідуальних занять та самостійної роботи з курсу iconМетодичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи студентів І курсу факультету економіки та менеджменту спеціальності 050201«Менеджмент» денної форми навчання
Українська мова. Методичні вказівки та матеріали для практичних занять та самостійної роботи / укладач Л. М. Яременко. Суми: Сумський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи