Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ icon

Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ
Скачати 263.14 Kb.
НазваЗміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ
Дата25.05.2013
Розмір263.14 Kb.
ТипДокументи

ЗМІСТ


с.

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ТА КУРСОВОЇ РОБІТ 4

ЗАВДАННЯ ДО розрахункової (курсової) РОБОТИ 5

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 21ВСТУП


Дані методичні вказівки призначені для організації виконання розрахункової (курсової) роботи з дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» для студентів усіх форм навчання за напрямами підготовки 6.050801 «Мікро- та наноелектроніка», 6.050802 «Електронні пристрої та системи», 6.050201 «Системна інженерія». Студенти денної форми навчання виконують розрахункову роботу, заочної – курсову. Дані методичні вказівки також можуть бути використані студентами інших спеціальностей фізико-технічного факультету при написанні курсових та розрахункових робіт.

Вивчення дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» закінчується виконанням розрахункової (курсової) роботи в середовищі Delphi. Розрахункова (курсова) робота складає написану програму розв’язання задачі апроксимації функції, що задано таблицею та оформленою згідно із вимогами пояснювальної записки.

Мета розрахункової (курсової) роботи – поглиблення знань студентів з дисципліни, освоєння та використання на практиці теоретичних знань для складання (створення) готової (працюючої) розрахункової програми з інтерфейсом користувача.

^

ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ ТА КУРСОВОЇ РОБІТВаріант розрахункової (курсової) роботи обирається згідно із списком студентів або назначається викладачем.

Робота друкується на білих аркушах формату А4 з одного боку аркуша з полями зліва, справа, зверху та знизу не менше 2,5 см і вкладається у прозорий швидкозшивач або в папку на кнопці (які обов’язково скріплюються, а не просто вкладаються в прозорий швидкозшивач).

Вся робота виконується однаковим інтервалом, однаковим шрифтом та стилем тексту. Розмір шрифту основного тексту 14pt, вирівнювання – по ширині, а заголовків – по центру.

Перший аркуш роботи – титульний, його вигляд наведено у додатку А. Другий – зміст з проставленими номерами сторінок пунктів роботи. На третьому аркуші повинно міститися завдання. Далі складаються сторінки згідно із змістом.

Звіт розрахункової (курсової) роботи повинен містити такі обов’язкові частини, як математичний опис задачі, алгоритм її розв’язання, поданий у вигляді блок-схеми, зображення форми інтерфейсу користувача та лістинг програми. У кінці звіту необхідно надати контрольний (тестовий) приклад роботи програми із зазначенням вхідних та вихідних даних.
^

ЗАВДАННЯ ДО розрахункової (курсової) РОБОТИФункція подана у вигляді таблиці. Необхідно апроксимувати задану функцію поліномом m–го ступенявикористовуючи метод найменших квадратів (додаток Б). Ступінь m полінома повинен задавати користувач. Програма повинна видати набір коефіцієнтів апроксимуючого полінома. Ступінь полінома не повинна перевищувати кількості значень функції, що є в наявності. Таблиця значень функції повинна знаходитись у текстовому файлі, і програма зобов’язана здійснювати читання даних з файлу, який обирає користувач.


Варіант 1

x

y

1.516

-4.234

2.935

-15.769

4.676

-32.007

6.064

-46.168

7.496

-50.43

9.046

-66.795

10.583

-72.677

11.973

-85.234

13.484

-102.852

14.863

-103.683Варіант 2

x

y

1.551

-79.571

3.087

-63.512

4.543

-54.582

6.081

-51.131

7.494

-40.795

9.065

-33.186

10.545

-24.154

12.059

-18.154

13.568

-10.316

15.04

-2.923Варіант 3

x

y

1.430

12.654

2.935

18.228

4.578

22.705

6.117

27.48

7.576

28.28

8.998

30.991

10.479

33.253

11.864

33.756

13.302

35.221

14.886

40.252Варіант 4

x

y

1.597

-48.485

3.090

-42.498

4.570

-36.337

6.056

-35.265

7.575

-28.48

9.084

-19.994

10.434

-15.094

11.901

-8.544

13.224

-2.414

14.682

5.551


Варіант 5

x

y

1.415

34.642

2.825

30.219

4.291

28.235

5.665

25.696

7.206

22.063

8.709

16.491

10.281

14.516

11.791

11.947

13.26

11.103

14.86

8.485Варіант 6

x

y

1.587

-26.782

3.007

-32.506

4.51

-39.705

5.957

-40.404

7.498

-42.218

8.911

-47.873

10.4

-52.233

11.929

-57.099

13.419

-58.352

14.923

-70.704Варіант 7

x

y

1.477

-62.306

3.001

-60.246

4.479

-51.813

5.982

-50.894

7.449

-40.716

9.001

-37.406

10.489

-30.735

11.907

-21.317

13.463

-16.729

14.935

-9.249Варіант 8

x

y

1.376

23.414

2.806

27.814

4.438

38.848

5.894

44.984

7.246

46.629

8.612

47.456

10.057

60.842

11.715

65.731

13.279

71.96

14.812

83.949


Варіант 9

x

y

1.522

34.964

3.003

24.165

4.623

9.405

6.011

-4.459

7.491

-19.893

8.85

-31.99

10.288

-48.125

11.849

-67.917

13.438

-75.439

14.97

-99.936Варіант 10

x

y

1.469

-43.588

3.019

-51.315

4.615

-52.326

6.18

-63.377

7.759

-60.879

9.316

-73.012

10.878

-80.88

12.463

-74.602

13.987

-82.513

15.464

-95.089Варіант 11

x

y

1.434

11.503

2.914

17.981

4.341

29.315

5.77

38.177

7.178

44.974

8.774

53.966

10.243

66.379

11.708

70.569

13.19

84.861

14.654

87.265Варіант 12

x

y

1.478

61.119

2.939

46.982

4.397

38.703

5.904

30.146

7.435

19.229

8.927

11.206

10.477

3.929

11.982

-3.107

13.481

-10.424

14.943

-16.604


Варіант 13

x

y

1.521

-81.882

3.008

-88.822

4.593

-96.928

6.117

-101.679

7.599

-93.746

8.969

-102.946

10.381

-100.549

11.822

-94.052

13.338

-97.852

14.832

-105.021Варіант 14

x

y

1.52

-34.745

3.109

-42.291

4.651

-48.445

6.098

-46.388

7.658

-51.7

9.203

-56.787

10.662

-59.443

12.109

-59.533

13.514

-64.509

14.92

-69.366Варіант 15

x

y

1.542

-76.157

3.102

-86.32

4.486

-93.303

5.997

-95.596

7.472

-116.411

8.959

-117.41

10.558

-125.928

11.948

-142.279

13.445

-151.934

14.956

-142.886Варіант 16

x

y

1.633

28.63

3.200

15.985

4.613

3.962

6.187

-9.919

7.765

-22.683

9.223

-35.847

10.719

-45.56

12.33

-70.271

13.66

-71.773

15.152

-85.693


Варіант 17

x

y

1.558

-109.506

3.101

-118.006

4.622

-124.984

6.119

-133.966

7.534

-147.747

8.895

-160.628

10.468

-153.906

12.051

-185.159

13.456

-188.293

14.807

-192.141Варіант 18

x

y

1.558

-72.734

3.015

-76.824

4.585

-91.124

6.077

-108.152

7.639

-113.144

9.152

-124.832

10.659

-127.353

12.111

-160.391

13.557

-161.052

15.005

-202.237Варіант 19

x

y

1.482

-123.278

3.112

-127.506

4.589

-147.015

6.044

-156.744

7.503

-155.089

8.871

-189.053

10.327

-201.174

11.809

-197.547

13.291

-218.008

14.808

-222.847Варіант 20

x

y

1.391

-32.627

2.83

-44.878

4.467

-57.472

5.92

-72.232

7.392

-82.843

8.921

-102.689

10.376

-104.609

11.919

-121.294

13.498

-129.726

14.953

-141.388


Варіант 21

x

y

1.618

-56.58

3.166

-58.921

4.782

-65.277

6.449

-53.478

7.941

-55.015

9.427

-54.314

10.986

-53.316

12.51

-52.111

13.949

-48.512

15.469

-44.746Варіант 22

x

y

1.401

80.079

2.850

87.566

4.362

93.301

5.899

105.745

7.386

111.153

8.785

122.788

10.315

124.528

11.886

141.357

13.34

137.869

14.826

146.827Варіант 23

x

y

1.550

67.684

3.112

44.533

4.568

33.403

6.134

24.085

7.616

13.618

8.876

3.328

10.568

-9.631

12.052

-21.488

13.53

-31.472

14.911

-41.944Варіант 24

x

y

1.390

21.779

2.794

20.347

4.278

16.401

5.798

11.961

7.380

7.668

9.007

4.409

10.475

1.103

11.942

-2.023

13.533

-5.366

14.961

-7.663


Варіант 25

x

y

1.527

-22.677

3.093

-23.472

4.631

-26.193

6.261

-30.321

7.779

-35.096

9.428

-34.196

10.842

-37.259

12.186

-42.186

13.597

-45.703

15.085

-44.25Варіант 26

x

y

1.453

-15.533

2.916

-19.548

4.281

-22.126

5.760

-26.801

7.282

-32.775

8.923

-35.011

10.427

-43.557

11.984

-47.413

13.484

-54.319

14.967

-55.965Варіант 27

x

y

1.558

120.803

2.94

131.881

4.478

123.687

6.018

127.387

7.495

142.217

8.951

144.609

10.376

160.198

11.861

154.515

13.478

182.345

15.002

173.762Варіант 28

x

y

1.536

29.375

3.013

26.997

4.509

23.614

6.049

20.547

7.692

18.177

9.161

15.069

10.789

14.94

12.283

13.583

13.856

12.455

15.323

11.217


Варіант 29

x

y

1.466

15.378

3.107

6.134

4.712

-3.655

6.321

-15.593

8.023

-25.535

9.495

-35.448

10.983

-43.514

12.442

-52.38

13.914

-66.945

15.464

-82.71Варіант 30

x

y

1.474

47.328

3.03

54.876

4.472

71.184

6.107

95.518

7.576

97.81

9.204

109.183

10.684

117.89

12.23

136.093

13.772

153.373

15.235

155.965
^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Ляшенко М.Я., Головань М.С. Чисельні методи. – К.: Либідь, 1996. – 228 с.

  2. Архангельский А.Я. Delphi 2006: Справочное пособие: Язык Delphi, классы, функции, Win32 и .Net. – М.: ООО «Бином-Пресс», 2006. – 1152 с.: ил.

  3. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7. – М.: ЗАО «Издательство БИНОМ», 2003.Додаток А

(довідковий)

Зразок оформлення титульного аркуша розрахункової (курсової) роботи


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра моделювання складних систем


РОЗРАХУНКОВА РОБОТА


з дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови»


Варіант ___


Виконав:

Студент ____________


Група ____________


Курс ____________


Факультет ____________


Оцінка ____________


Перевірив ____________


Суми _______

Додаток Б

(довідковий)


^ МЕТОД НАЙМЕНШИХ КВАДРАТІВ [1]


У процесі вивчення різних питань природознавства і тех­ніки доводиться на основі значної кількості дослідних даних виявляти суттєві фактори, що впливають на об'єкт, який досліджується, а також встановлювати форму зв'язку між різ­ними зв'язаними одна з одною величинами.

Нехай у результаті досліджень дістали таку таблицю деякої функціональної залежності:


x

x0

x1

x2

...

xn

y

y0

y1

y2

...

yn


Необхідно знайти аналітичний вигляд функції , яка добре відображала б цю таблицю дослідних даних. Функцію можна шукати у вигляді одного з інтерполяційних поліномів. Але інтерполяційні поліноми не завжди добре відображають характер поведінки таблично заданої функції. До того ж значення yi дістають у результаті експерименту, а вони, як правило, отримані з деякою похибкою. У цьому разі задача інтерполювання табличної функції втрачає сенс. Тому шукають таку функцію , значення якої при досить близькі до табличних значень . Формулу називають емпіричною, або рівнянням регресії y на x. Емпіричні формули мають велике практичне значення, вдало підібрана емпірична формула дає змогу не тільки апроксимувати сукупність експериментальних даних, "згладжуючи" значення величини y, а й екстраполювати знайдену залежність на інші проміжки значень x.

Процес побудови емпіричних формул складається з двох етапів: встановлення загального виду цієї формули і визначення найкращих її параметрів.

Щоб встановити вигляд емпіричної формули, на площині будують точки з координатами . Деякі з цих точок сполучають плавною кривою, яку проводять так, щоб вона проходила якомога ближче до всіх даних точок. Після цього візуально визначають, графік якої з відомих нам функцій найкраще підходить до побудованої кривої. Звичайно намагаються підібрати найпростіші функції: лінійну, квадратичну, дробово-раціональну, степеневу, показникову, логарифмічну.

Встановивши вигляд емпіричної формули, треба знайти її параметри (коефіцієнти). Найточніші значення коефіцієнтів емпіричної формули визначають методом найменших квадратів. Цей метод запропонували відомі математики К.Гаусс і А.Лежандр. Суть методу найменших квадратів така. Нехай емпірична формула має вигляд

, (1)

де — невідомі коефіцієнти. Треба знайти такі значення коефіцієнтів , при яких крива (1) якомога ближче проходитиме до всіх n точок
, , , , знайдених експериментально. Зрозуміло, що жодна з експериментальних точок не задовольняє точно рівняння (1). Нев’язкі (відхилення) від підстановки координат у рівняння (1) дорівнюватимуть величинам .

За методом найменших квадратів найкращі значення коефіцієнтів ті, для яких сума квадратів відхилень

(2)

дослідних даних yi від обчислених за емпіричною формулою (1) найменша. Звідси випливає, що величина (2), яка є функцією від коефіцієнтів , повинна мати мінімум. Необхідна умова мінімуму функції багатьох змінних — її частинні похідні мають дорівнювати нулю, тобто

, , , .

Продиференціювавши вираз (2) за невідомими параметрами , матимемо стосовно них систему рівнянь

(3)

Система (3) називається нормальною. Якщо вона має єдиний розв'язок, то він і буде шуканим.

Якщо емпірична функція (1) лінійна стосовно параметрів ,то нормальна система (3) буде системою з m+1 лінійних рівнянь стосовно шуканих параметрів і її розв'язок можна знайти одним з відомих методів.

Виберемо функцію у вигляді полінома степеня m:

,

або

. (4)

Її часткова похідна дорівнює

. (5)

Підставимо (5) у (3), тоді маємо змогу записати k-те рівняння системи так:

. (6)

Перетворимо (6):

,

тоді k-те рівняння набирає вигляду

, (7)

а сама система (3) перетвориться до вигляду

(8)


Система лінійних рівнянь (8) може бути записана у матричній формі

, (9)

де

, (10)

, (11)

, , (12)

, (13)

— коефіцієнти, які потрібно знайти.

Систему (9) можна розв’язати за допомогою методу Гаусса (метод вилучення за головними елементами). Щоб вилучити з k-го рівняння (l≠k), необхідно помножити k-те рівняння на і відняти його від l-го рівняння, яке залишається без змін. Елемент вектора також необхідно помножити на цей коефіцієнт і відняти його від елемента . Потім повторювати цей процес для вилучення другого невідомого із рівнянь, які залишилися, і т.д. Треба зазначити, якщо у k-му рівнянні елемент , то елемент вже вилучено, тому необхідно взяти наступне k +1 рівняння. Після цих перетворень система (9) набирає вигляду

. (14)


Розв’язок системи (14) можна отримати за допомогою такої процедури: m-й елемент вектора A знаходиться із співвідношення

, (15)

а k-ті елементи, які залишилися, згідно з виразом

. (16)

Отримані елементи вектора A і є коефіцієнтами полінома (4), які треба знайти.

На основі викладеного вище спробуємо побудувати набір алгоритмів для розв’язання основної задачі. Побудову матриці ^ B (12) з елементами (13) можна здійснити за допомогою алгоритму, блок-схема якого наведена на рис. Б.1. Сформувати матрицю H (10), елементи якої мають вигляд (11), можна за допомогою алгоритму, поданому на рис. Б.2.

Створення трикутної матриці H у виразі (14) реалізується за допомогою алгоритму на рис.Б.3. Розв’язання системи рівнянь (14) є можливим при використанні алгоритму на рис. Б.4.

Іноді у ході формування трикутної матриці може виникнути ситуація, коли при вилученні елемента коефіцієнт дорівнює нулю. Тоді потрібно знайти наступний k-й рядок матриці H з відмінним від нуля елементом і поміняти його місцями з рядком l. Для того щоб реалізувати цю можливість у алгоритмі (рис.Б.3), необхідно доповнити його між блоками 3 та 4 діями, наведеними на рис. Б.5.Рисунок Б.1 - Блок-схема алгоритму формування матриці B

Рисунок Б.5 – Алгоритм перестановок рядків

для вибору головного елемента
Схожі:

Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconЗміст с. Вступ 4 1 Вимоги до виконання курсової роботи 4 2 Завдання для курсової роботи 7 3 Приклад виконання курсової роботи 21 Список рекомендованої літератури
Дані методичні вказівки призначені для організації виконання курсової роботи студентів спеціальності 000008 «Енергетичний менеджмент»...
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи,...
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ icon1 Мета курсової роботи і загальні вимоги до її виконання
Список літератури
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconМетодичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни
Методичні вказівки та завдання до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація планування та управління підприємством»...
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисципліни «банківські операції» спеціальності 03050801 «фінанси І кредит»
«Фінанси і кредит». Вони містять орієнтовний перелік тем та планів курсових робіт, загальні положення щодо структури і змісту, вимоги...
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconМетодичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Контролінг" для студентів спеціальності "Менеджмент організацій"
Виконання розрахункової роботи передбачає розв’язання 2-х взаємопов’язаних завдань, які охоплюють теми
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ icon2 задачі І обсяг курсової роботи
Методичні вказівки, завдання і приклади до виконання курсової та самостійної робіт з курсу «Методи структурного аналізу матеріалів»...
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи
Щодо виконання практичних робіт, обов’язкового домашнього завдання та курсової роботи з дисципліни „Внутрішній економічний механізм...
Зміст с. Вимоги до виконання розрахункової та курсової робіт 4 завдання до розрахункової (курсової) роботи 5 список рекомендованої літератури 21 вступ iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи