Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні icon

Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні
НазваМетодичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні
Сторінка1/7
Дата25.05.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткінський інститут

До друку та в світ

Дозволяю на підставі

«Єдиних правил»,

п. 2.6.14

Заступник першого проректора-

начальник організаційно-методичного

управління В.Б. Юскаєв


2538 методичні вказівки

та завдання до курсового проекту,

питання для самоконтролю


з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"

та "Деталі машин і підйомно-транспортні машини"

для студентів 3-го та 4-го курсів

спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів»

денної та заочної форм навчання


Усі цитати, цифровий та

Фактиичний матеріал,

бібліографічні

відомості перевірені,

запис одиниць

відповідає стандартам

Укладач О.М. Проценко

Відповідальний за випуск В.В.Банишевський


Директор В.Л. Акуленко


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Шосткінський інститут


2538 методичні вказівки

та завдання до курсового проекту,

питання для самоконтролю


з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"

та "Деталі машин і підйомно-транспортні машини"

для студентів 3-го та 4-го курсів

спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств будматеріалів»

денної та заочної форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009

Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні машини"/Укладач О.М. Проценко.- Суми: Вид-во СумДУ, 2008.- 64с.


Кафедра процесів та обладнання хімічних виробництв


Зміст
Передмова…………………………………………………….

5

1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту……...

6

1.1 Оформлення розрахунково-пояснювальної записки…………...

6

1.1.1 Загальні положення……………………………………….

6

1.1.2 Зміст записки…………………………………………………

7

1.2 Оформлення складальних креслень…………………………...

10

1.2.1 Загальні положення………………………………………….

10

1.2.2. Допоміжні пристрої редуктора і механізму підйому вантажу…………………………………………………………………..

11

1.2.3 Позначення посадок………………………………………….

12

1.2.4 Нанесення габаритних і приєднувальних розмірів………….

12

1.2.5 Специфікація…………………………………………………

13

1.2.6 Технічні вимоги……………………………………………...

14

1.2.7 Технічна характеристика…………………………………….

14

1.3 Оформлення робочих креслень………………………………..

15

1.3.1 Загальні положення………………………………………….

15

1.3.2 Загальні вимоги до робочих креслень деталей машин……..

16

1.3.3 Позначення полів допусків і граничних відхилень…………

18

1.3.4 Відхилення форми і взаємного розміщення поверхонь…….

18

1.3.5 Шорсткість поверхні і її позначення на кресленнях………...

20

1.3.6 Особливості оформлення креслень зубчастих коліс……...

21

2. Завдання на курсовий проект………………………………..

23

3. Питання для самоконтролю…………………………………

43

3.1 Вступ…………………………………………………………

43

3.2 Загальні питання розрахунку і проектування машин та їх елементів………………………………………………………...

43

3.3 Механічні передачі. Передачі зачепленням…………………..

44

3.4 Циліндричні зубчасті передачі………………………………..

44

3.5 Конічні прямозубі зубчасті передачі………………………

46

3.6 Черв'ячні передачі……………………………………………...

46

3.7 Ланцюгові передачі……………………………………………

47

3.8 Передачі тертям………………………………………………..

48

3.9 Фрикційні передачі……………………...…………………….

49

3.10 Вали і осі…….………………………………………………..

49

3.11 Опори валів і осей. Підшипники кочення……………………

50

3.12 Підшипники ковзання………………………………………...

51

3.13 Муфти…………………………………………………………

51

3.14 З'єднання. Зварні з'єднання………………………………….

52

3.15 Різьбові з'єднання…………………………………………….

53

3.16 Заклепкові з'єднання…………………………………………

53

3.17 Шпонкові і шліцьові з'єднання………………………………

54

3.18 Пружні елементи……………………………………………...

54

3.19 Підйомно-транспортні пристрої……………………………..

55

3.20 Гнучкі органи підйомно-транспортних машин……………...

55

3.21 Поліспасти, блоки, барабани…………………………………

56

3.22 Гальма і зупинники………………………………………..

56

3.23 Привід механізмів підйому вантажу……………………..

57

3.24 Механізми пересування і повороту………………………

58

3.25 Конвеєри……………………………………………………

58

Додаток 1. Циліндричне зубчасте колесо……………………..

59

Додаток 2. Черв’ячне зубчасте колесо………………………...

60

Додаток 3. Черв’як циліндричний……………………………..

61

Список літератури……………………………………………….

62

Передмова

Метою вивчення курсу «Деталі машин» є, виходячи з даних умов роботи вузлів і деталей машин, засвоєння методів, правил і норм їх розрахунку і проектування, які забезпечуватимуть вибір найбільш раціональних матеріалів, форм, розмірів, ступенів точності (квалітетів), якості поверхні і технічних умов виготовлення деталей, вузлів, в тому числі вузлів підйомно-транспортного обладнання.

Курс «Деталі машин» вивчається студентами денної форми навчання на протязі 5-го і 6-го семестрів. Протягом 6-го семестру виконується курсовий проект.

Студенти заочної форми навчання вивчають дану дисципліну в 7-му і 8-му семестрах.

У даній методичній розробці викладено:

- методичні вказівки та завдання до виконання курсового проекту з дисципліни,

- список рекомендованої літератури,

- питання із всіх розділів курсу.

Питання для самоконтролю, в основному, відповідають питанням екзаменаційних білетів.


^ 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту


Курсовий проект з дисципліни «Деталі машин і підйомно-транспортні механізми» виконується студентами денної форми навчання протягом VI семестру, заочної форми - протягом VIII семестру.

До складу курсового проекту входить: розрахунково-пояснювальна записка і графічна частина обсягом 4 аркуші формату А1.


Графічна частина проекту складається з таких креслень:

- компонувального креслення редуктора приводу механізму підйому вантажу;

 • робочих креслень деталей редуктора (4 креслення);

 • складального креслення механізму привода підйому вантажу;

 • складального креслення і робочих креслень (2) деталей однієї з муфт механізму підйому вантажу.

Даний курсовий проект - це перша робота студента в області конструювання машин і механізмів і вимагає не тільки теоретичних знань в області розрахунків деталей машин, але і навичок конструювання з додержанням вимог правил ЄСКД.

Вихідні дані для проектування вибираються згідно з завданням на проект. Номер завдання на проект і варіант зазначені викладачем.


^ 1.1 Оформлення розрахунково-пояснювальної записки

1.1.1 Загальні положення

Розрахунково-пояснювальна записка до курсового проекту виконується на білому однобічному папері формату А4 (297x210мм) обсягом 45 - 60 сторінок. Записка містить обкладинку (див. далі); титульний аркуш, текст якого відповідає тексту обкладинки з додаванням більш широкої назви проекту, наприклад: «Розрахунок і описання конструкції механізму підйому вантажу»; схема завдання на курсовий проект з вказаними вихідними даними; зміст; власне текст пояснювальної записки з підписом студента і датою; специфікації до складальних креслень і список використаної літератури.

Текстову частину записки виконують пастою (чорною, фіолетовою, синьою) або чорнилами, а графіки, схеми і ескізи бажано виконувати олівцем. Допускається набирання тексту записки і за допомогою ПК, але з виконанням вимог, які ставляться до текстових документів. Особливо це стосується формул, де спочатку записується формула з літерним позначенням, а потім записується ця ж формула з чисельними значеннями і тільки після цього записується кінцевий результат розрахунку.


^ 1.1.2 Зміст записки

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити такі основні розділи:

 • визначення кінематичних і силових параметрів приводу;

 • розрахунок зубчастих передач, в тому числі і відкритих, якщо такі є;

 • розрахунок валів редуктора;

 • розрахунок підшипників кочення валів редуктора;

 • розрахунок шпонкових з'єднань;

 • підбір муфт механізму підйому вантажу;

 • специфікації на складальні креслення;

 • зміст;

 • список використаної літератури.

У розділі визначення силових і кінематичних параметрів приводу повинні бути висвітлені такі питання:

 • визначення коефіцієнта корисної дії приводу;

 • визначення потрібної потужності двигуна;

 • підбір двигуна з урахуванням режиму роботи механізму;

 • підбір канату за розривним зусиллям, яке діє на канат;

 • визначення діаметра і довжини барабана;

 • визначення частоти обертання барабана;

 • визначення передаточного числа приводу і розбивка його за ступенями редуктора;

 • визначення частот і кутових швидкостей обертання валів приводу;

 • визначення круглих моментів на валах привода;

 • вибір гальма;

 • вибір гака.

При розрахунках зубчастих передач редуктора необхідно висвітлити:

 • підбір матеріалів для зубчастих коліс і твердості робочих поверхонь зубців;

 • строк служби приводу, в тому числі і редуктора;

 • число циклів навантажень зубців зубчастих коліс за весь строк служби, еквівалентна кількість циклів навантажень, граничні числа циклів навантажень для матеріалів зубчастих коліс;

 • коефіцієнти довговічності при розрахунках на контактні напруження і згин, допустимі напруження для матеріалів зубчастих коліс при розрахунках на згин і контактні напруження;

- розрахунковий круглий момент на валу шестерні визначається за показаною стандартною методикою;

- вибір коефіцієнтів ширини зубчастих коліс і т.д.

У цьому розділі необхідно визначити міжосьові відстані передач редуктора, модулі m зубців, числа зубців z, ширини вінців зубчастих коліс і , діаметри ,, зубчастих коліс, лінійну швидкість V у полюсі зачеплення, обрати степені точності зубчастих коліс і т.д.

При визначенні геометричних параметрів зубчастих коліс і параметрів передачі необхідно звертати увагу на їх відповідність стандартним значенням:

- для циліндричних зубчастих передач: міжосьова відстань аw, модуль m, передаточне число u, коефіцієнт ширини зубчастого вінця ;

 • для конічних прямозубих зубчастих передач: передавальне число u, діаметр зовнішнього ділильного діаметра колеса модуль зубців me, ширини зубчастого вінця bw;

 • для черв'ячних циліндричних передач: коефіцієнт q діаметра черв'яка, модуль зубів m, числа заходів черв'яка z1, кількість зубців черв'яка z2, передавальне число u, міжосьова відстань аw, і т.д.

Відхилення від стандартних значень допустимі: аw не більше, як на ± 0,02 мм, передавальне чисел u не більше, ніж 2,5% при u ≤4,5% і 4% при u ≥ 4,5% для циліндричних зубчастих передач.

Для конічних зубчастих передач: для dе2 - не більше ніж 3%, для u - не більше ніж на 3%.

Для черв'ячних передач з циліндричним черв'яком допустиме відхилення и - не більше ніж на 5%.

Після виконання проектного розрахунку і визначення геометричних параметрів зубчастих коліс і параметрів передачі необхідно в пояснювальній записці викласти перевірні розрахунки зубців на контактну міцність (втомленість) і міцність на згин зубців.

При розрахунку відкритих зубчастих передач необхідно звернути увагу на те, що в цьому випадку проектний розрахунок зубчастої передачі полягає у визначенні модуля u зубців з умови забезпечення згинаючої міцності зубців. В таких передачах стандартними є тільки модуль m зубців.

У розділі «Розрахунок валів і підшипників» необхідно викласти: вибір матеріалів валів їх термообробку; визначення зусиль, які діють на вали: визначення реакцій на опорах валів; згинаючих, крутних і еквівалентних моментів у перерізах валів; визначення діаметру валів у критичних перерізах. Ці розрахунки повинні супроводжуватися схемами навантажень валів редуктора з епюрами моментів.

Підшипники кочення розраховуються за отриманими реакціями валів і осьовими зусиллями в зачепленні зубчастих передач.

При виборі підшипників перевагу бажано віддавати кульковим радіальним і роликовим конічним підшипникам.

В цьому розділі необхідно відобразити: вибір коефіцієнтів радіальних X і осьових Y навантажень; визначення еквівалентних і базових динамічних навантажень на підшипники; вибір підшипників з наступною перевіркою значень коефіцієнтів X і Y.

Для конічних роликових і кулькових радіально-упорних підшипників необхідно привести схеми навантажень підшипників для визначення розрахункових осьових сил, які діють на підшипники.

Розрахунок шпонок валів редуктора потрібно виконувати після розрахунків підшипників і кінцевого визначення діаметрів валів редуктора.

При підборі муфт, гальм і гаків механізмів підйому вантажу, необхідно вказувати: типи муфт, гальм і гаків із зазначенням їх стандартного позначення; їх основні параметри; крутні моменти, що передаються і максимальну вагу для гаків; частоти обертання і т.д.

У останньому розділі пояснювальної записки потрібно вказувати тип оливи для редуктора і його об'єм, забезпечення герметичності рухомих і нерухомих з'єднань, транспортування редуктора і т.д.


^ 1.2 Оформлення складальних креслень

1.2.1 Загальні положення

Складальні (компонувальні) креслення редукторів виконуються після розрахунку його основних елементів (деталей і вузлів): зубчастих передач, валів і підшипників.

Компонувальні схеми редуктора необхідно виконувати одночасно в трьох проекціях. Основною проекцією цього креслення, що дає найбільшу кількість інформації, є вид зверху зі знятою кришкою.

Складальне креслення є керуючим документом при складанні даного виробу. Тому кількість видів на кресленні, як і кількість виконаних розрізів і перерізів, визначаються не тільки необхідністю зображення на кресленні форм і розмірів всіх без виключення деталей, які входять у дану складальну одиницю і по взаємодії цих деталей між собою.

Починати виконання складального креслення редуктора рекомендується з викреслювання виду зверху зі знятою кришкою, потім, після зображення в тонких лініях контурів основних деталей, необхідно перейти до виконання другої проекції - виду зверху. Викреслюючи деталі редуктора, зокрема вала, іноді виникає необхідність зміни розмірів деталі щодо розрахункових значень. При цьому рекомендується керуватися такими правилами: змінювати розміри можна тільки в бік збільшення запасу міцності деталі, тобто в бік зменшення напружень. Проводити додатковий розрахунок на міцність у цьому випадку немає необхідності.

Компонувальні креслення необхідно виконувати згідно вимог стандартів на виконання креслень у машинобудуванні. Масштаб складального і компонувального креслень по можливості виконувати в масштабі 1:2. Допускається використання масштабів 1:2,5; 1:4; 1:5 і т.д., але з умовою максимального використання розмірів формату аркуша. Про правильність обраного масштабу свідчить як повне заповнення формату аркуша, так і відсутність виходів креслень і виносних ліній за межі рамки креслення.


^ 1.2.2. Допоміжні пристрої редуктора і механізму

підйому вантажу.

Крім основних деталей, розміри яких визначаються розрахунком, редуктор, для забезпечення його нормальної роботи і зручності обслуговування, повинен бути обладнаний спеціальними пристосуваннями, до них відносяться такі пристосування:

 • для заливки оливи в редуктор;

 • для контролю рівня оливи;

 • для зливу забрудненої оливи з редуктора;

 • для вентиляції картера;

 • для транспортування редуктора;

 • для ущільнення рухомих і нерухомих з'єднань;

- для регулювання функціонального зазору в роликових конічних підшипниках і в конічній зубчастій передачі;

- для фіксації кришки редуктора відносно корпуса і т.д.

Подані пристосування можуть виконуватися, як загальноприйнятого типу, які показані в підручниках і навчальних посібниках, так і оригінальної, тобто власної конструкції студента. Але незалежно від конструкції, всі деталі цього пристосування, їх форма і розміри повинні бути також показані на складальному кресленні. Для цього доцільно використовувати місцеві розрізи, перерізи і вириви.

На складальному кресленні механізму підйому вантажу, зміст якого повинен сурово відповідати схемі механізму згідно з завданням, необхідно також показати:

 • раму візка механізму підйому вантажу, що виконана зі швелерів;

 • схему запасування каната (схему поліспаста);

 • кріплення вузлів механізму підйому до рами.


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку валів І підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку валів і підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до курсового проектування з курсу „ деталі машин І основи проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин і основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин І основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconСхідноукраїнський національний університет
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconДеталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема
Тема: Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconПрограма олімпіади
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconНавчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5
Деталі машин та основи конструювання. Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів напрямків підготовки 010 103...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи