Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні icon

Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні
НазваМетодичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі машин і підйомно-транспортні
Сторінка6/7
Дата25.05.2013
Розмір1.15 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7

^ Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть основні напрямки розвитку машин і механізмів на сучасному етапі.

 2. Поясніть поняття «деталь» і «вузол машини».

 3. Які деталі і вузли відносяться до деталей і вузлів загального призначення?


3.2 Загальні питання розрахунку і проектування машин та їх елементів

Основні вимоги до машин та їх елементів. Міцність, як основний критерій працездатності і розрахунку деталей машин.

Умови міцності при різних видах деформації. Жорсткість, зносостійкість, вібростійкість, тепло та холодостійкість, як критерії працездатності.

Види навантаження деталей машин. Машинобудівні матеріали для підвищення механічних характеристик матеріалів.


^ Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть основні вимоги до конструкції і підбору матеріалу для деталі.

 2. Дайте визначення поняття «міцність». Напишіть умову виконання міцності для різноманітних видів деформацій.

 3. Дайте визначення поняття жорсткість, зносостійкість, вібростійкість, тепло та холодостійкість.

 4. Поясніть методику оптимального підбору машинобудівних матеріалів для деталей машин, виходячи з вимог до конструкції і умов праці.

 5. Назвіть основні види термічної та термохімічної обробки деталей машин.

 6. Назвіть і поясніть види навантажень деталей машин. Що таке коефіцієнт циклічності? Приблизний зв'язок між допустимими напруженнями за видами навантажень деталей.


^ 3.3 Механічні передачі. Передачі зачепленням

Призначення і класифікація механічних передач. Основні параметри їх оцінки і порівняльна характеристика різних типів механічних передач. Види зубчастих передач. Профілі зубців. Матеріали, які використовуються для їх виготовлення. Степені точності.


Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть основні види механічних передач і область їх застосування.

 2. За якими основними параметрами проводиться їх порівняльна оцінка?

 3. Назвіть основні види зубчастих передач і дайте їх порівняльну оцінку.

 4. Назвіть основні профілі зубців зубчастих передач і покажіть область їх застосування в машинобудуванні.

 5. Які ступені точності виготовлення зубчастих коліс використовуються в машинобудуванні?


^ 3.4 Циліндричні зубчасті передачі

Основні геометричні параметри зубчастих коліс і передачі. Визначення зусиль в зачепленні і напрямку їх дії. Контактні напруження. Формули Герца для визначення контактних напружень. Визначення допустимих контактних напружень при розрахунку зубчастих передач. Проектний розрахунок циліндричної зубчастої передачі. Перевірні розрахунки на контактну міцність і міцність при згині зубців. Допустимі напруження згину. Особливості конструкції і розрахунку косозубих циліндричних зубчастих передач. Зусилля в зачепленні в таких передачах. Особливості розрахунку відкритих зубчастих передач.


^ Запитання для самоконтролю

1. Які зусилля діють в зачепленні прямозубих циліндричних зубчастих передач?

2. Напишіть і поясніть формулу Герца для визначення контактних напружень у зоні контакту криволінійних поверхонь.

3. Поясніть залежність:4. Як визначаються геометричні параметри циліндричних прямозубих зубчастих коліс та передач? У чому полягає відмінність для визначення цих параметрів для косозубих зубчастих передач?

5. Поясніть залежність .

6. Поясніть залежність .

7. Поясніть залежність

8. Як визначаються допустимі напруження згину для матеріалів зубчастих коліс?

9. Які зусилля діють в зачепленні косозубих циліндричних зубчастих передач?

10. Поясніть особливості проектного розрахунку косозубих циліндричних зубчастих передач.

11. Поясніть особливості перевірки зубців косозубих циліндричних зубчастих передач на контактну міцність (витривалість).

12. Поясніть особливості перевірки зубців косозубих циліндричний зубчастих передач на згин (згинаючу витривалість).

13. Як визначити осьовий коефіцієнт перекриття в косозубих зубчастих передачах?

14. Поясніть залежність15. Які параметри циліндричних зубчастих коліс і передач регламентуються стандартами?


^ 3.5 Конічні прямозубі зубчасті передачі

Область використання. Основні геометричні параметри. Зусилля в зачепленні прямозубих конічних зубчастих передач. Проектний розрахунок та його особливості. Особливості перевірочних розрахунків на контактну міцність і міцність на згин зубців. Особливості монтажу і експлуатації таких передач.


Запитання для самоконтролю

1. Поясніть особливості конструкції конічних зубчастих коліс і передач.

2. Які основні параметри конічних прямозубих зубчастих коліс є стандартними?

3. Як визначаються зусилля в зачепленні конічних прямозубих зубчастих передач?

4. Поясніть залежність5. Поясніть залежність:


3.6 Черв'ячні передачі

Область застосування. Види черв'яків. Матеріали і термообробка черв'яків і черв'ячних коліс. Основні геометричні параметри. Зусилля в зачепленні. ККД черв'ячної передачі. Проектний розрахунок черв'ячної передачі. Допустимі контактні напруження і напруження згину. Перевірочні розрахунки на контактну міцність і згин. Тепловий розрахунок черв'ячного редуктора.


^ Запитання для самоконтролю

 1. Які матеріали використовуються для виготовлення черв’яків черв'ячної передачі? Значення твердості зубців черв'яка?

 2. Які матеріали використовуються для виготовлення вінців черв'ячних коліс? Чим ґрунтується використання бронзи у цьому випадку?

 3. Як визначаються геометричні параметри черв'яків, черв'ячних коліс і черв'ячної передачі за наявності і відсутності корекції зубців?

 4. Як визначається кут підйому  витків черв'яка?

 5. Як розрахувати швидкість ковзання між зубцями черв'яка і черв'ячного колеса?

 6. Як визначається ККД черв'ячної передачі?

 7. Поясніть залежність

 1. Поясніть залежність
 1. Поясніть залежність
^ 3.7 Ланцюгові передачі

Область застосування. Типи ланцюгів їх конструктивні особливості. Стандартизація ланцюгів. Матеріали елементів ланцюгів.

Кінематика передачі. Зусилля в гілках ланцюга і навантаження на вали ланцюгової передачі. Основи розрахунку на зносостійкість шарнірів. Методика розрахунку ланцюгової передачі.


Запитання для самоконтролю:

 1. Назвіть область застосування ланцюгових передач, їх переваги та недоліки?

 2. Перелікуйте основні типи ланцюгів у машинобудуванні.

 3. Які параметри приводних ланцюгів стандартизовані?

 4. Які матеріали використовуються для виготовлення елементів ланцюгів і зірочок?

 5. Як визначаються зусилля в гілках ланцюга і навантаження на вали ланцюгової передачі?

 6. Поясніть залежність:

 7. Як розраховується питомий тиск у шарнірах ланцюга?

 8. Як підбираються міжосьові відстані в ланцюгових передачах?


^ 3.8 Передачі тертям

Пасові передачі. Типи пасів та їх матеріали. Основні параметри. Теорія пасової передачі: передаточне число, кут обхвату ведучого шківа пасом, зусилля в гілках передачі і навантаження на вали. Формула Ейлера.

Методика розрахунку пласкопасової передачі. Особливості роботи клинопасової передачі. Методика розрахунку клинопасової передачі.


Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть основні типи пасів і матеріали для їх виготовлення.

 2. Як визначається передаточне число ремінних передач?

3. Як визначається кут обхвату пасом ведучого шківа пасової передачі?

4. Вкажіть допустимі значення цих кутів для плоско і клинопасових передач.

 1. Як визначається навантаження на вали в пасових передачах?

 2. Поясніть залежність:

 3. Як підбирається тип пасу клинопасової передачі і мінімальний діаметр ведучого шківа?

 4. Поясніть залежність:

 5. Як розраховується довжина пасу пасової передачі?

 6. Назвіть переваги та недоліки пасових передач в порівнянні з зубчастими.

 7. Які основні параметри клинопасових передач стандартизовані?^ 3.9 Фрикційні передачі

Область застосування фрикційних передач і варіаторів. Матеріали, термообробка і коефіцієнти тертя.

Основні типи фрикційних передач і варіаторів. Потрібне зусилля підтискання дисків і навантаження на вали. Основи розрахунку фрикційних передач і варіаторів з металічними і неметалічними дисками.


^ Запитання для самоконтролю:

 1. Які види фрикційних передач і варіаторів використовуються в машинобудуванні? Назвіть їх основні переваги і недоліки.

 2. Які види матеріалів використовуються для виготовлення дисків фрикційних передач і варіаторів, які працюють в оливі і насухо. Назвіть коефіцієнти тертя ковзання для цих випадків.

 3. Як визначаються передаточні числа фрикційних варіаторів? Наведіть декілька прикладів.

 4. Як визначається потрібне зусилля підтискання дисків циліндричних фрикційних передач?

 5. Поясніть залежність

 6. Поясніть залежність


^ 3.10 Вали і осі

Призначення валів та осей. Матеріали і термообробка. Фіксація деталей на валах. Визначення реакцій опор вала. Розрахунок валів та осей на міцність. Конструювання валів. Розрахунок валів на опір втомлюваності.


Запитання для самоконтролю:

 1. Призначення валів і осей.

 2. Яким чином здійснюється фіксація деталей на валах (осьова і від прокручування)?

 3. Які матеріали використовують для виготовлення валів? Їх термічна і термохімічна обробка.

 4. Поясніть залежність .

 5. Яким чином при розрахунку валів визначаються еквівалентні (наведені) моменти?

 6. Яка послідовність розрахунку валів?

 7. Поясніть залежність .

 8. Які особливості конструкції шийок валів під підшипники кочення, зубчасті колеса і манжети?


^ 3.11 Опори валів і осей. Підшипники кочення

Призначення опор валів і осей. Основні види, їх переваги і недоліки. Основні види підшипників кочення і їх основні конструктивні особливості. Матеріали елементів підшипників кочення.

Розрахунок кулькових і роликових радіальних підшипників. Особливості установки і розрахунку радіально-упорних кулькових і роликових підшипників. Фіксація підшипників на валах. Мащення і основні види ущільнень.


Запитання для самоконтролю

 1. Яке призначення опор валів і осей?

 2. Назвіть основні види опор валів і осей в машинобудуванні, їх переваги і недоліки.

 3. Назвіть основні види підшипників кочення і їх конструктивні особливості.

 4. Поясніть залежність

 5. Поясніть залежність

 6. Поясніть залежність .

 7. Поясніть залежність

 8. Яка послідовність розрахунку кулькових радіальних підшипників?

 9. При якому співвідношенні між осьовим і радіальним навантаженням на опорі вала слід приймати як підшипники радіально-упорні?

 10. Яка особливість радіально-упорних підшипників?

 11. Які особливості монтажу та експлуатації роликових конічних підшипників?

 12. Як здійснюється ущільнення рухомих з'єднань валів редукторів?


^ 3.12 Підшипники ковзання

Основні види підшипників ковзання. Матеріали підшипників. Види тертя ковзання і коефіцієнти тертя ковзання за видами тертя. Розрахунок підшипників ковзання за питомим тиском і нагріванням. Умови виникнення гідродинамічного режиму тертя.


^ Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть основні види тертя ковзання і коефіцієнти тертя, які їм відповідають.

 2. Назвіть основні матеріали, які використовуються для підшипників ковзання.

 1. Назвіть основні переваги і недоліки підшипників ковзання.

 2. Назвіть і покажіть основні види конструкцій підшипників ковзання.

 3. Поясніть розрахунок підшипників ковзання на питомий тиск.

 4. Поясніть залежність


3.13 Муфти

Види помилок взаємного розміщення валів в механізмах і у машинах та призначення муфт. Додаткове навантаження на вали. Класифікація муфт. Керовані і некеровані муфти. Розрахунок фланцевої муфти, кулачково-дискової, пружної втулочно-пальцевої, фрикційної, відцентрової автоматичної.


^ Запитання для самоконтролю

 1. З якою метою використовуються муфти? Назвіть основні види помилок взаємного розміщення валів, які з'єднуються.

 2. Назвіть основні групи муфт, які використовуються в машинобудуванні.

 3. В якому випадку можливе використання постійних муфт?

4. У чому полягає відмінність у розрахунку фланцевих муфт за наявності болтів, які встановлені з зазором і без зазору?

 1. Як розраховується палець і пружній елемент у пружних втулочно-пальцевих муфтах?

 2. Як розраховуються кулачково-дискові муфти (муфти Ольдгема)?

 3. Як розраховуються фрикційні муфти?

 4. Як розраховуються відцентрові автоматичні муфти?

 5. З якими параметрами підбираються муфти?


^ 3.14 З'єднання. Зварні з'єднання

Види з'єднань та їх призначення. їх переваги та недоліки.

Зварні з'єднання. Основні види швів. Види руйнувань та визначення допустимих напружень. Розрахунок стикових, фланцевих і Т-подібних зварних з'єднань. Розрахунок крапкових швів. Розрахунок швів резервуарів. Позначення основних видів швів на кресленнях.


Запитання для самоконтролю

1. Назвіть основні види зварних швів.

 1. Назвіть переваги та недоліки зварних з'єднань в порівнянні з заклепковими.

 2. Як визначаються допустимі напруження при розрахунках зварних з'єднань різного типу?

 1. Як розраховуються лобові стикові зварні з'єднання?

 2. Як розраховуються флангові зварні з'єднання?

6. Як розраховуються Т-подібні зварні з'єднання при різному напрямленні діючих зусиль?

 1. Як розраховуються зварні шви резервуарів?

 2. Як розраховуються зварні шви, які отримані крапковим зварюванням?

 3. Покажіть приклади позначення зварних швів на кресленнях.

^ 3.15 Різьбові з'єднання

Основні види різьб в машинобудуванні та область їх застосування. Основні параметри метричної різьби. Види пошкоджень у різьбах і матеріали для виготовлення метизів.

Розрахунок різьбових з'єднань, які навантажені осьовими і поперечними силами. Розрахунок клемових різьбових з'єднань. Розрахунок різьбових з'єднань, які навантажені відривними силами. Основи теорії гвинтової пари.


Запитання для самоконтролю

 1. Які види різьб використовуються в машинобудуванні?

 2. Назвіть основні параметри метричних різьб.

 1. Які матеріали використовуються для виготовлення кріпильних деталей?

 2. Як розраховуються різьбові з'єднання, які навантажені осьовими силами?

 3. Як розраховуються різьбові з'єднання, які навантажені поперечними силами (покажіть на прикладі болтів фланцевої муфти)?

 4. Як розраховуються клемові з'єднання?

7. Як розраховуються болти кришок циліндрів, які знаходяться під внутрішнім тиском?


^ 3.16 Заклепкові з'єднання

Основні види заклепок. їх матеріали. Основні параметри заклепкових швів. Види заклепкових швів. Особливості розрахунку міцних заклепкових швів.


Запитання для самоконтролю

 1. Назвіть основні види заклепок.

 2. Які матеріали використовуються для виготовлення заклепок?

 3. Назвіть основні параметри заклепкових швів та їх зв'язок з діаметрами заклепок.

 4. Що таке центр жорсткості заклепкового шва?

5. Як розраховуються міцні заклепкові шви при лінії дії сили, яка не проходить через центр жорсткості? Покажіть декілька прикладів.


^ 3.17 Шпонкові і шліцьові з'єднання

Основні види шпонок у машинобудуванні. Матеріали шпонок. Розрахунок призматичних шпонок. Області застосування шліцьових з'єднань. Види шліцьових з'єднань. Розрахунок шліцьових з'єднань з прямобічним і евольвентним профілем шліців.


Запитання для самоконтролю

1. Які матеріали використовуються для виготовлення шпонок?

2. Назвіть основні види шпонок, які використовуються в машинобудуванні. їх переваги та недоліки.

 1. Як розраховуються шпонкові з'єднання з призматичними шпонками?

 2. Які види шліців використовуються в машинобудуванні?

5. Як розраховуються шліцьові з'єднання з прямобічним профілем шліців?

6. Які особливості розрахунку з'єднань з евольвентними і трикутними шліцями?


^ 3.18 Пружні елементи

Призначення пружин і ресор в машинобудуванні. Основні види пружин, їх матеріали і термообробка. Допустимі напруження. Розрахунок напружень у вітках циліндричних пружин розтягу-стискання. Розрахунок пружин розтягу-стискання. Приведена жорсткість пружин при паралельному і послідовному з'єднанні. Вимоги ЄСКД до робочих креслень пружин розтягу-стискання.

Запитання для самоконтролю

 1. Призначення пружин і ресор в машинобудуванні.

 2. Які матеріали використовуються для виготовлення пружин?

 3. Поясніть залежність

4. Що таке індекс Сn пружини? Назвіть верхню і нижню межу цього коефіцієнта.

5. Напишіть і поясніть формулу для визначення максимального напруження кручення у витках циліндричних пружин розтягу стискання.

 1. Назвіть основні вимоги ЄСКД до робочих креслень пружин розтягу-стиску.

 2. Що таке заневолювання пружин?

 1. Що таке жорсткість пружин і як вона може бути встановлена практично?

 2. Як визначається зведена жорсткість пружин при їх паралельному встановленні?

10. Як визначається зведена жорсткість пружин при їх послідовному встановленні?


^ 3.19 Підйомно-транспортні пристрої

Призначення підйомно-транспортних пристроїв. Класифікація підйомно-транспортних пристроїв. Основні параметри і техніко-економічні показники. Схеми підйомно-транспортних механізмів. Визначення потрібної потужності двигунів. Характеристики режимів роботи.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку валів І підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку валів і підшипників у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання" та "Деталі...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин І основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку циліндричних зубчастих передач у курсових проектах з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і основи конструювання"
Методичні вказівки до розрахунку силових і кінематичних параметрів приводів у курсовому проектуванні з дисциплін "Деталі машин і...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки до курсового проектування з курсу „ деталі машин І основи проектування
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин і основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМетодичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів
Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання з дисципліни «Деталі машин» для студентів напрямів 050702 – електромеханiка,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconМіністерство освіти І науки україни сумський державний університет
Методичні вказівки до курсового проектування з курсу „Деталі машин І основи проектвання” /Укладач Ю. М. Вертепов. Суми: Вид-во СумДУ,...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconСхідноукраїнський національний університет
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconДеталі машин І основи конструювання” V семестр Змістовні модулі учбового курсу 1 змістовний модуль. Тема
Тема: Теорія розрахунку зубчастих зачеплень та основних видів механічних передач
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconПрограма олімпіади
Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Деталі машин та основи конструювання» відбудеться на базі Східноукраїнського...
Методичні вказівки та завдання до курсового проекту, питання для самоконтролю з дисциплін \"Деталі машин і основи конструювання\" та \"Деталі машин і підйомно-транспортні iconНавчально-методичний посібник для студентів напрямків підготовки 010 103 Технологічна освіта, 010 104 Професійна освіта 5
Деталі машин та основи конструювання. Методичні рекомендації з курсового проектування для студентів напрямків підготовки 010 103...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи