Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" icon

Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)"
НазваТа контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)"
Сторінка1/12
Дата25.05.2013
Розмір1.85 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
2721 МЕТОДИЧНI ВКАЗІВКИ


ТА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ

для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)"

для студентів спеціальності 6.090220 "Обладнання хімічних виробництв i підприємств будівельних матеріалів"

денної та заочної форм навчання


Суми

Видавництво СумДУ

2009Методичні вказівки та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни "Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)" / Укладачі: Я.Е. Михайловський, А.Є. Артюхов. - Суми: Вид-во СумДУ, 2009. – 74 с.


Кафедра "Процеси та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв"


Вступ

Вивчення спеціальної дисципліни “Процеси та апарати хімічних виробництв” (ПАХВ) здійснюється за окремими розділами протягом 2 семестрів та має такі етапи: 1) вивчення теоретичних основ процесів хімічної та нафтогазопереробної технологій, будови і роботи типового обладнання за конспектами, навчальною і спеціальною літературою; 2) робота на практичних заняттях, самостійна робота щодо розгляду прикладів і розв'язання контрольних задач; 3) виконання на заняттях лабораторних робіт, їх оформлення та захист; 4) складання іспиту за розділами курсу; 5) виконання та захист курсового проекту.

Метою цієї роботи є надання методичної допомоги студентам при вивченні тем: трубчасті печі, абсорбція, ректифікація та рідинна екстракція розділу “Масообмінні процеси та апарати” курсу ПАХВ, при закріпленні отриманих знань, у набутті навичок самостійного розв’язання складних інженерних задач. Методичні вказівки містять загальні рекомендації щодо змісту та оформлення домашніх завдань, стислі відомості за окремими темами розділу, контрольні питання для самоперевірки отриманих знань, а також варіанти контрольних обов'язкових завдань за темами.

Одержані знання використовують студенти при курсовому і дипломному проектуванні та у подальшій практичній роботі.
^

1 Загальні рекомендації щодо змісту, виконання


та оформлення обов'язкових домашніх завдань

1 У відповідності до навчального плану студенти протягом семестру виконують технологічні розрахунки такого обладнання: трубчастої печі, абсорбційної та ректифікаційної колони і рідинного екстрактора.

2 Завдання виконують у стандартному зошиті з полями 25 мм. На титульному аркуші зошита повинні бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові студента, номер залікової книжки, група, номер завдання. Допускають виконання завдань на окремих стандартних аркушах формату А4, що зброшуровані в єдиний зошит з титульним аркушем.

3 У даних методичних вказівках завдання формулюють у загальному вигляді. Завдання необхідно переписати у зошит, вибравши початкові дані з таблиць у відповідності до варіанта.

4 Номер варіанта контрольного завдання (початкові дані для розрахунку) відповідає останнім двом цифрам номера залікової книжки. Якщо це число більше 50, то від нього необхідно відняти 50, тоді число, що залишилося, буде номером варіанта контрольного завдання. Роботу, яка не відповідає номеру варіанта, викладач не буде розглядати і не зарахує її.

5 Перед виконанням контрольних завдань необхідно вивчити відповідний розділ курсу, будову і роботу типового обладнання за підручником, відповісти на контрольні запитання з теми. Далі необхідно розглянути приклади розв'язаних задач і тільки потім приступати до вирішення контрольного завдання.

6 Вирішення контрольного завдання необхідно починати із складання плану (послідовності) знаходження відповідей на запитання. Спочатку необхідно скласти технологічну схему апарата, проставити на ній всі початкові дані, що відносять до конкретних ділянок схеми. Далі складають рівняння матеріального та теплового балансів процесу (або апарата) і знаходять масові та об'ємні витрати потоків і теплоносіїв. Потім визначають рушійну силу і кінетичні коефіцієнти тепломасообмінних процесів, а також розраховують конструктивні розміри відповідного апарата.

7 Всі розрахунки необхідно обов'язково супроводжувати стислим пояснювальним текстом: що розраховують, які закони та залежності для цього використовують. Формули, які використовують для розрахунку, подати в загальному вигляді з літературного джерела з обов'язковим посиланням на нього, з поясненням та розшифруванням величин, що входять до формули. Далі в окремому рядку в формулу підставляють значення величин (у системі СІ) та подають кінцевий результат розрахунку.

8 Посилання на літературні джерела необхідно позначати арабськими цифрами у квадратних дужках з зазначенням сторінки, номера використаного рисунка, таблиці. Наприклад, [5, c. 212] або [5, табл. 26].

9 Діаграми, що наводять у контрольній роботі, повинні бути виконані на міліметровому папері в узгодженому масштабі, діаграму вклеюють в зошит і забезпечують підрисуночним надписом.

10 Після закінчення розрахунків подають ескіз апарата з нанесеними основними розмірами згідно з розрахунковими даними. У кінці розрахунку зазначають список літератури, використаної студентом при вивченні теми і виконанні контрольного завдання. Робота повинна бути підписана автором із зазначенням дати її закінчення.

11 Зараховують (з оцінкою) тільки правильно виконану роботу. Роботу, що містить помилки, повертають студенту на виправлення, її виконують у тому самому зошиті на вільних аркушах. Закреслення неправильних цифр і надписування правильних у раніше виконаних розрахунках не допускають. Також не допускають переписування раніше виконаної та перевіреної роботи у новий зошит і подання її повторно без рецензії викладача.

12 До іспиту за розділами курсу ПАХВ студента допускають тільки після повного виконання навчального плану: повного відпрацювання усіх практичних занять і складання зарахованих (з оцінкою) контрольних завдань.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" iconОсновними навчальними дисциплінами кафедри є: Процеси та апарати хімічних І нафтопереробних виробництв
Розрахунок І конструювання машин та апаратів хімічних І нафтопереробних виробництв
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" iconПостановка проблеми
...
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" iconМетодичні вказівки І контрольні завдання
Монтаж, діагностика та ремонт обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв" за спеціальністю 090220 "Обладнання хімічних виробництв...
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" iconМетодичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни „Технологічні основи хімічних виробництв
Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" за спеціальністю 090220 "Обладнання...
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" icon3250 методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Технологічні основи хімічних виробництв" / укладач М. П. Юхименко....
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" iconВ.І. Склабінський (Вступ, розіл 4, висновки) доцент кафедри «Процеси та обладнання хімічних І нафтопереробних виробництв»
Завідувач кафедри «Процеси та обладнання хімічних І нафтопереробних виробництв», д т н., професор (керівник)
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" icon1. Машини і апарати для хімічних процесів
Спеціальність: 05050315, 05050315 Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" icon1. Машини І апарати для хімічних процесів
Спеціальність: 05050315, 05050315 Обладнання хімічних виробництв І підприємств будівельних матеріалів
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 050503
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» спеціальності «Обладнання хімічних виробництв і підприємств...
Та контрольні завдання для самостійної роботи з дисципліни \"Процеси та апарати хімічних виробництв (нафтопереробні виробництва)\" iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Проектування хімічних підприємств та основи сапр» для студентів спеціальностей 090220, 090220 Обладнання хімічних виробництв
«Проектування хімічних підприємств та основи сапр» для студентів спеціальностей 090220, 090220 "Обладнання хімічних виробництв І...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи