Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» icon

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Скачати 469.66 Kb.
НазваМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Сторінка1/4
Дата26.05.2013
Розмір469.66 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет


2525 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання контрольних робіт

з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання”

для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання ” /Укладач Л.Д.Назаренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2010. - 32 с.


Кафедра інформатики


Мета дисципліни полягає в оволодінні студентами методами математичного моделювання та системного аналізу для розв’язання задач аналізу та синтезу складних об’єктів у різних галузях науки та техніки.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

- класифікацію математичних моделей складних об’єктів;

- основні принципи математичного моделювання та системного аналізу процесів і систем;

- оцінки критеріїв функціональної ефективності складних процесів і систем;

- методи ідентифікаціі процесів і систем;

- приклади системного аналізу та інформаційного синтезу складних процесів і систем.

Дисципліна “Теорія систем та математичне моделювання” базується на знанні дисциплін вищої математики, “Програмування” і “Програмне забезпечення”, “Чисельні методи”. Дана дисципліна є базовою для курсів , де провадяться дослідження технологічних , економічних , науково- природничих процесів.

Викладання дисципліни обмежується рамками робочої програми, витяг з якої наводиться нижче.

ЛЕКЦІЇ

Таблиця 1

Найменування розділів, тем та основні питання, що розглядаються

Обсяг

Література

1

2

3

Елементи математичного забезпечення теорії системХарактеристичний та похідні поліноми матриці. Матриці Фробеніуса та Грама. Власні числа і власні вектори матриць. Функції від матриць. Математична класифікація систем. Основні проблеми теорії систем. Структурні властивості лінійних систем: досяжність, керованість, спостережуваність та стійкість2

3.1.1.


Продовження таблиці 1

1

2

3

Система як математичний об’єктВхід-вихід моделі і зв’язок з моделями з простором станів. Умова еквівалентності моделей. Отримання моделей з простором станів із моделей вхід-вихід. Загальні методи побудови математичних моделей. Метод найменших квадратів. Усталені і перехідні режими.


4

3.1.1.3-

3.1.1.7 с. 57-89

Загальний підхід до знаходження параметрів рівняння регресії. МНК з невідомими базовими функціями. МНК для отримання динамічних моделей

4

3.1.1.11

с. 58-93

Керування і оцінювання станів системиСпецифікація входів і виходів системи. Редукція задачі синтезу до задачі керування в просторі станів. Модальне керування. Синтез модального закону керування. Синтез оптимального за часом лінійного закону керування

2

3.1.1.10

с.39-79

Всього за семестр

12

Вказівки до виконання контрольної роботи


Студент отримує завдання у викладача згідно із зазначеним варіантом.

Розв’зання кожної задачі повинне містити :

1) повну умову задачі;

2) математичне обґрунтування алгоритму отримання результату;

3) протокол програмної, пакетної або іншої реалізації обраного алгоритму;

4) результати обчислень та висновки з них.

Алгоритми, що потребують складних обчислень, необхідно реалізувати програмно, використовуючи відомі програмні середовища або ж скористатися прикладними пакетами Microsoft Offise чи спеціалізованими пакетами Maple, Mathcad та ін.


^ Оформити роботу можна в зошиті від руки або ж використовуючи будь-який текстовий редактор на ЕОМ з роздрукуванням на аркушах формату А4.


Завдання 1 Для матриці А ( таблиця 3) визначити:

  1. характеристичний поліном;

  2. спектр матриці ;

  3. матрицю переходу до подібної матриці Фробеніуса;

  4. подібні матриці Фробеніуса та Жордана.


Таблиця 2

Номер варіанта Матриця системи А Стовпець В

1

2

3
-,77

-0,44

0,21

-0,18

-1,24

1

0,45

1,23

0,06

0,00

0,88
0,26

0,34

-1,11

,00

-0,62
0,05

-0,26

0,34

-1,12

1,17-0,79

0,12

-0,34

-0,16

0,64

2

0,34

-1,08

0,17

-0,18

-1,42
0,16

0,34

-1,15

-0,31

0,42
0,12

-0,26

-0,08

-0,75

-0,83

Продовження таблиці 2

1

2

3
-0,68

-0,18

0,02

0,21

-1,83

3

0,16

-0,88

-0,14

0,27

0,65
0,37

0,27

-1,02

-0,24

-2,23
0,12

0,21

-0,18

-0,75

1,13-0,58

-0,52

0,03

0,00

-0,44

4

0,31

-1,26

-0,36

0,00

-1,42
0,12

0,08

-1,14

-0,24

0,83
0,15

-0,35

-0,18

-1,00

1,42-0,82

-0,34

-0,12

0,15

1,33

5

0,11

-0,77

-0,45

0,32

-0,84
0,05

-0,12

-0,86

-0,18

1,16
0,12

0,08

0,06

-1,00

-0,57-0,87

0,23

-0,44

-0,05

-2,13

6

0,24

-1,00

-0,31

0,15

0,18
0,06

0,15

-1,00

-0,23

-1,44
0,72

-0,08

-0,05

-1,00

-2,42-0,83

0,31

-0,18

0,22

1,71

7

-0,21

-1,00

0,33

0,22

-0,62
0,32

-0,18

-0,95

-0,19

0,89
0,12

0,28

-0,14

-1,00

-0,94-0,87

0,27

-0,22

-0,18

-1,21

8

-0,21

-1,00

-0,45

0,18

0,33
0,12

0,13

-1,33

0,18

0,48
0,33

-0,05

0,06

-1,28

0,17
Продовження таблиці 2

1

2

3
-0,81

-0,07

0,38

-0,21

0,81

9

-0,22

-0,92

0,11

0,33

0,64
0,51

-0,07

-0,91

-0,11

-1,71
0,33

-0,41

0,00

-1,00

1,21-1,00

0,22

-0,11

0,34

-2,7

10

0,38

-1,00

-0,12

0,22

1,5
0,11

0,23

-1,00

0,51

-1,2
0,17

-0,21

0,31

-1,00

0,17-0,93

-0,08

0,11

-0,18

0,51

11

0,18

-0,48

0,00

0,21

-1,17
0,13

0,31

-1,00

-0,21

1,02
0,08

0,00

-0,33

-0,72

0,28-0,95

-0,06

-0,12

0,14

2,17

12

0,04

-1,12

0,68

0,11

-1,40
0,34

0,08

-1,06

0,44

2,10
0,11

0,12

0,00

-1,03

0,80-0,92

-0,03

0,20

-0,04

1,20

13

0,51

-1,00

0,27

-0,08

-0,81
0,33

0,10

-1,37

0,21

0,92
0,11

0,60

0,03

-0,42

-0,17-0,88

-0,23

0,25

-0,16

-1,24

14

0,14

-0,66

-0,18

0,24

0,89
0,33

0,03

-0,54

-0,32

-1,15
0,12

-0,05

0,00

-0,85

0,57
Продовження таблиці 2

1

2

3
-0,77

-0,14

0,06

-0,12

-1,21

15

0,12

-1,00

0,32

-0,18

0,72
0,08

-0,12

-0,77

0,32

0,58
0,25

0,22

0,14

-1,00

-1,56-0,86

0,23

0,18

0,17

1,42

16

0,12

-1,14

0,08

0,09

0,83
0,16

0,24

-1,00

-0,35

-1,21
0,23

-0,08

0,55

-0,75

-0,65-0,76

0,21

0,06

-0,34

-1,42

17

0,05

-1,00

0,32

0,12

0,57
0,35

-0,27

-1,00

-0,05

-0,68
0,12

-0,43

0,34

-1,21

2,140,83

0,27

-0,13

-0,11

1,42

18

0,13

-1,12

0,09

-0,06

-0,48
0,11

0,05

-1,02

0,12

2,34
0,13

0,18

0,24

-0,57

-0,72-0,85

0,05

-0,08

0,14

0,48

19

0,32

-1,43

0,12

0,11

-1,24
0,17

0,06

-1,08

0,12

-1,15
0,21

-0,16

0,36

-1,00

0,88-1,00

0,28

-0,17

0,06

-0,21

20

0,52

-1,00

0,12

0,17

1,17
0,17

-0,18

-0,79

0,00

0,81
0,11

0,22

0,03

-0,95

-0,72
Продовження таблиці 2

1

2

3
-1,00

0,52

0,08

0,13

0,22

21

0,07

-1,38

-0,05

0,41

-1,80
0,04

0,42

-0,89

-0,07

1,3
0,17

0,18

-0,13

-0,81

-0,33-0,99

0,02

-0,62

0,08

1,3

22

0,03

-0,72

0,33

-0,07

-1,10
0,09

0,13

-0,58

0,28

1,70
0,19

-0,23

0,08

-0,63

-1,50-1,00

0,17

-0,33

0,18

1,20

23

0,00

-0,82

0,43

-0,08

-0,33
0,22

0,18

-0,79

0,07

-0,48
0,08

0,07

0,71

-0,96

1,20-0,97

-0,05

0,22

-0,33

-0,43

24

0,22

-0,45

-0,88

0,07

1,80
0,33

0,13

-1.08

-0,05

0,80
0,08

0,17

0,29

-0,67

-1,70-0,87

0,22

-0,33

0,07

-0,11

25

0,00

-0,55

-0,23

0,07

0,33
0,11

0,00

-1,08

0,78

-0,85
0,08

0,09

0,33

-0,79

1,70-0,68

-0,16

-0,08

0,15

-2,42

26

0,16

-1,23

0,11

-0,21

-1,43
0,05

-0,08

-1,00

0,34

0,16
0,12

0,14

-0,18

-0,94

-1,62
Продовження таблиці 2

1

2

3
-1,00

0,08

-0,23

0,32

-1,34

27

0,16

-1,23

0,18

0,16

2,33
0,15

0,12

-0,68

-0,18

-0,34
0,25

0,21

-0,16

-0,97

-0,63-0,94

0,18

0,33

0,16

-2,43

28

0,32

-1,00

0,23

-0,35

1,12
0,16

-0,08

-1,00

-0,12

-0,43
0,09

0,22

-0,13

-1,00

-0,83-0,44

0,21

0,13

1,10

-1,43

29

0,38

-0,90

0,81

-0,05

1,42
0,23

0,18

-0,56

1,47

0,77
0,05

0,62

0,96

-1,00

-0,530,59

0,81

0,12

0,96

2,03

30

0,16

-0,96

0,23

0,35

1,12
0,48

0,51

-0,37

-0,74

-0,33
0,19

0,22

0,45

-1,00

-0,93

  1   2   3   4

Схожі:

Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconЗ. М. Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів 4 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт І самостійної роботи з дисципліни «Теорія економічного аналізу» (для студентів...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconН. В. Острянська методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економічна теорія» для студентів 3 курсу заочної форми навчання напряму...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " мікроекономіка" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Мікроекономіка” для студентів заочної форми навчання...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconМіністерство освіти І науки України Харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт
Методичні вказівки до виконання самостійних І контрольних робіт з дисципліни "Аналітична хімія" (для студентів 2 курсу заочної форми...
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „ Теорія систем та математичне моделювання для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика» iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни " психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни "Психологія" для студентів заочної форми навчання інженерних спеціальностей...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи