Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності icon

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності
Скачати 136.68 Kb.
НазваМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності
Дата26.05.2013
Розмір136.68 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


2802 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство»


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.030402 “ПРАВОЗНАВСТВО” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» / Укладач А.Г. Півень. – Суми: Видавництво СумДУ, 2010. – 13 с.
Кафедра права


3
^

Мета і завдання дисципліни, її місце у навчальному процесіМета дисципліни - навчити студентів технології ефективного використання сучасної комп’ютерної техніки в юридичній практиці. Основний наголос робиться на формуванні знань та здобуття навичок практичної роботи на комп’ютерах, використання сучасних програмних засобів.

Завдання курсу - визначення необхідної комп’ютерної техніки та програмних засобів для розв’язання проблеми, використання основних можливостей операційної системи, пакетів сервісних програм, використання сучасних програмних засобів у юридичній практиці.

^ Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен: знати - технології підготовки та збереження електронних документів, технології підготовки та обробки даних в електронних таблицях, технології статистичної обробки даних, можливості довідкових правових систем, технології захисту інформації; вміти - створювати, зберігати та форматувати текстові документи, створювати, зберігати та форматувати документи на базі електронних таблиць, проводити розрахунки та виконувати в електронних таблицях, проводити статистичну обробку даних в електронних таблицях, знаходити потрібні документи в довідкових правових базах даних та Інтернеті.

^ Місце дисципліни в навчальному процесі: дисципліна є складовою підготовки фахівців у сфері юридичної діяльності. Вона викладається студентам – юристам на першому та другому курсах та є базовою в опануванні сучасних комп’ютерних та інформаційних технологій. Інтенсифікація інформаційного забезпечення правозахисної діяльності, систематичне накопичення оперативної інформації, її своєчасний та якісний аналіз є однією з найважливіших умов боротьби з правопорушеннями в сучасних умовах. Предмет вивчається на основі знань, які отримали студенти при вивченні курсу

4

«Основи інформатики та обчислювальної техніки». Предмет має структурно-логічні зв’язки з предметами «Правова статистика», «Бази даних» та інші.

^

Тема 1. Поняття діловодства


Поняття діловодства та його сучасна нормативна база. Перспективи і тенденції розвитку діловодства з використанням засобів обчислювальної техніки. Специфіка сучасного документообігу в органах внутрішніх справ.

Практ. роб. 1. Основи діловодства з використанням засобів обчислювальної техніки.

Типова система документаційного забезпечення управління:

 • підготовка та оформлення;

 • облік та реєстрація;

 • передача, збереження та пошук;

 • контроль виконання;

 • використання Держаних стандартів та класифікаторів.

Нормативна база України

 • Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг” №851-ІV від 22.05.2003.

 • Закон України “Про електронний цифровий підпис” №852-ІV від 22.05.2003.

 • Закон України “Про захист інформації в автоматизованих системах” №559-ІV від 20.02.2003.

 • Закон України “Про державну таємницю” №617-ІV від 06.03.2003.

 • Закон України “Про інформацію” №2658-XII від 02.10.92.

Розвиток інформаційних систем

З 90-х років для діловодства активно застосовуються досягнення комп’ютерної техніки. З розвитком корпоративних мереж та Інтернету застосовуються групові та розподілені системи спільної роботи. Розвитку набули автоматизовані

5

системи управління (АСУ) та системи комплексного електронного документообігу, застосовується цифровий підпис.

^ Завдання для самостійної роботи

Файлова структура операційної системи Microsoft Windows, збереження файлів, структурування файлів за допомогою папок, пошук файлів та папок, створення, копіювання, переміщення, вилучення об’єктів, архівація.

Основні теоретичні поняття: документаційне забезпечення управління, документування, схема документаційного забезпечення управління, діловодство, документообіг, схема документообігу, електронний архів.

Практ. роб. 1.

 1. Відкрити папку “Мои документы».

 2. Створити нову папку папку (Файл – Создать… - Папку), назвати її Л1-ХХХХ, де ХХХХ – назва групи (наприклад, Л1-ЮМ61).

 3. Відкрити папку Л1-ХХХХ, створити у ній 3 папки: Документи, Таблиці, Презентації. 1. Відкрити програму Microsoft Word.

 2. Надрукувати Документ1, зберегти його у папці Л1-ХХХХ з ім'ям Документ1.6 1. Створити та зберегти Документ 2 та 3, зберегти їх.

 2. Закрити Word, відкрити папку Л1-ХХХХ, перемістити файли Документ1, 2, 3 у папку Документи.

 3. Відкрити папку Документи, скопіювати образ екрану (PrtSc).

 4. Відкрити програму Microsoft Word, набрати: Звіт1, своє прізвище, групу, виконати команду Правка – Вставити.

 5. Зберегти файл у папці Л1-ХХХХ з ім'ям Звіт 1, надрукувати документ на принтері.
^

Тема 2. Текстовий редактор Microsoft Word


Редагування та форматування тексту. Форматування параметрів сторінки. Використання та настроювання стилів. Створення та редагування колонтитулів.


7

^ Питання для самостійної роботи

Правила оформлення службових документів. Держстандарт (ДСТУ 4163—2003).

Формати паперу для виготовлення бланків, які поля повинні мати бланки організаційно-розпорядчих документів згідно з ДСТУ 4163—2003, Постанова Верховної ради України ”Про Державний герб України”, розміри зображення герба, Реквізити: “Адресат”, “Заголовок до тексту документа”, “Підпис”. Відстань між заголовком та підзаголовком.

^ Практ. роб. 2. Редагування та форматування тексту

Набрати за допомогою Microsoft Word титульний аркуш, та приклади заяв. Надрукувати документи.

Практ. роб. 3. Використання та настроювання стилів у Microsoft Word

Набрати за допомогою Microsoft Word посадову інструкцію, використовуючи налаштування стилів. Надрукувати документ.
^

Тема 3. Робота з графічними елементами, таблицями та формами у Microsoft Word


Графічні елементи: вставка, створення, редагування, налаштування обтікання текстом.

Таблиці: вставка таблиці, елементи управління таблицею (меню «Таблиця», контекстне меню, панель інструментів), додавання, видалення рядків та стовпців, домальовування та стирання ліній, об’єднання клітинок, вирівнювання ширини стовпців та висоти рядків, вирівнювання тексту, направлення тексту, сортування в таблицях, розрахунки в таблицях, використання таблиць для розмітки сторінок, налаштування друку шапки таблиці на декількох сторінках.

Форми документів та їх захист: створення шаблонів документів, редагування та видалення шаблонів, використання елемента «Написи» для розмітки документів, захист документів від редагування та відкриття, використання текстових полів для

8

заповнення захищених форм, підготовка анкетних форм для друку, підготовка анкетних форм для заповнення в електронному вигляді.


^ Питання для самостійної роботи

Проблеми захисту інформації в сучасних інформаційних системах, комп’ютер­ні злочини. Основні види комп’ютерних злочинів. Закон України «Про захист інформації в автоматизованих системах». Комп’ютерні віруси як загроза інформаційним системам. Засоби захисту інформації. Захист від комп’ютерних вірусів. Методи криптографічного захисту. Біометричний захист інформації.

Практ. роб. 4. Використання графічних елементів у Microsoft Word

Підготовка бланка підприємства з графічним логотипом. Підготовка документа, який включає графічну схему, наприклад, типову схему підприємства. Друк документів.


Практ. роб. 5. Робота з таблицями в Microsoft Word (варіант1)

 1. Створити таблицюПрізвище

Оклад

1

Іванов

1500

2

Савчук

1600

3

Самойленко

1800

4

Павленко

1250

5

Захарченко

1700

6

Надворний

2000

7

Рибарчук

1300

8

Яворський

1850

9

Сулікова

1600

10

Колеснік

14009

2.Доповнити та перетворити таблицю (сортування за прізвищем)Прізвище

Оклад

Січень

Лютий

5

Захарченко

1700

1550

1

Іванов

1500

1500

10

Колеснік

1400

1450

6

Надворний

2000

1850

4

Павленко

1250

1500

7

Рибарчук

1300

1400

2

Савчук

1600

1650

3

Самойленко

1800

1700

9

Сулікова

1600

1350

8

Яворський

1850

1700

Сума

16000

15650

3. Доповнити та перетворити таблицю (сортування за №, зміни в окладах та сумах)Прізвище

Оклад

Січень

Лютий

Березень

1

Іванов

1500

1500

1650

2

Савчук

1600

1650

1300

3

Самойленко

1800

1700

1700

4

Павленко

1400

1500

1660

5

Захарченко

1700

1550

1580

6

Надворний

2000

1700

1750

7

Рибарчук

1300

1400

1450

8

Яворський

1850

1700

1680

9

Сулікова

1600

1350

1500

10

Колеснік

1400

1450

1500

Сума

16150

15500

1577010

4.Доповнити та перетворити таблицю (сортування за прізвищем, зміни у сумах)Прізвище

Оклад

Січень

Лютий

Березень

1

Іванов

1500

1500

1650

4

Павленко

1400

1500

1660

2

Савчук

1600

1650

1300

3

Самойленко

1800

1700

1700

Сума

6300

6350

631011

Практ. роб. 6. Створення форм у Microsoft Word

 1. Виконати видалення прихованих даних документа (файл завдання ftp://192.168.10.254/Incoming/Pravo/).

 2. Виконати обмеження внесення змін у документі (файл завдання ftp://192.168.10.254/Incoming/Pravo/).

 3. Н
  абрати документ.


12

4. Замість виділеного тексту вставити текстові поля.

 1. Включити захист документа.

 2. Перевірити можливість заповнення текстових полів.

 3. Заповнити текстові поля.

 4. Надрукувати документ.^

Тема 4. Редактор електронних таблиць Excel


Загальні поняття (книга, аркуш, меню, панелі інструментів, стовпці, рядки, клітинки). Панелі інструментів. Переміщення табличного курсора (Enter, Tab, стрілки, миша). Введення даних, переносення рядка ALT+Enter. Ширина стовпців, висота рядків (точне налаштування). Рядок формул. Редагування даних (заміна, редагування). Виділення даних (Ctrl, Shift…). Переміщення та копіювання даних клітинки, рядків, стовпців, частини тексту. Типи даних та їх налаштування (числовий, грошовий, дата, текстовий). Заповнення та прогресія. Форматування даних. Перегляд, закріплення. Налаштування до друку.

Шаблони документів. Захист клітинок. Захист аркуша, книги.

Практ. роб. 7. Створення документів в Excel.

Практ. роб. 8. Створення форм в Excel.


Навчальне видання


^

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.030402 “ПРАВОЗНАВСТВО” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


^
Відповідальний за випуск А.М. Куліш

Редактор Н.В. Лисогуб

Комп’ютерне верстання А.В. Солонар


Підписано до друку 22.02.2010, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 0,70. Обл.-вид. арк. 0,64. Тираж 40 пр. Зам. №

Собівартість видання грн к.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3062 від 17.12.2007.

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора –

начальник організаційно-

методичного управління В.Б.Юскаєв

^

2802 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство»


ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.030402 “ПРАВОЗНАВСТВО” ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ


Усі цитати, цифровий

та фактичний матеріал,

бібліографічні дані

перевірені, написання

одиниць відповідає стандартам


Укладач А.Г. Півень

Відповідальний за випуск А.М.Куліш


Декан факультету Л.П. Валенкевич


Суми

Видавництво СумДУ

2010

Схожі:

Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Ризик у менеджменті” для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення та виконання практичних занять
Методичні вказівки до проведення та виконання практичних занять з дисципліни «Податковий менеджмент» для студентів спеціальності...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМ. П. Пан Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства»
Методичні вказівки до виконання практичних І самостійних занять з навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія»
Методичні вказівки до виконання курсової, практичних І самостійних робіт з дисципліни «Будівельна фізика. Кліматологія» (для студентів...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до проведення практичних занять та виконання
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни “Економічний ризик та методи його...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних і контрольних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни “Економічна діагностика” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання...
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт з дисципліни «Логістика» для студентів напряму 030507 «Маркетинг»
Методичні вказівки до виконання практичних, самостійних та контрольних робіт із дисципліни «Логістика» / укладач : О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconМетодичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „ Маркетинговий менеджмент для студентів факультету економіки та менеджменту
Методичні вказівки до виконання практичних і самостійних робіт з дисципліни „Маркетинговий менеджмент” / Укладач О. А. Біловодська....
Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійних завдань з дисципліни «Комп’ютерне діловодство» для студентів спеціальності iconХарківська національна академія міського господарства Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля»
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Моніторинг довкілля» (для студентів 2 курсу денної та заочної форми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи