Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації icon

Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації
НазваНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації
Сторінка16/17
Дата27.05.2013
Розмір2.62 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

А

Аглікогеноз 145

Акаталазія 99, 160

Аланінамінопептидаза 103, 115, 122, 123, 125

Аланінамінотрансфераза 32, 35-41, 42, 44, 51, 52, 72, 78, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 118, 122, 125, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 178, 179, 184, 186, 187

Алкаптонурія 155

Алкогольдегідрогеназа 17-18, 103

Альбінізм 155

Амілаза 10, 13, 14, 16, 17, 22-31, 54, 55, 74, 75, 125-132, 148, 186

Амілазо-креатиніновий кліренс 25, 26, 129

Аміло-1,6-глюкозидаза 142

Аміло-1,4->1,6-глюкозил-трансфераза 143

Арилсульфатаза 121, 122, 150

Аспартатамінотрансфераза 32-41, 42, 51, 52, 54, 68, 72, 101, 102, 103, 104, 106, 108, 112, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 122, 125, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 179, 184, 186, 187

N-Ацетил-β-гексозамінідаза 122, 123, 124, 125, 132, 160


Г

Галактоземія 140, 141

α-Галактозидаза 161

Галактоцереброзидоз 160

Гангліозидози 160

Гепарансульфатсульфатаза 150

α-Гідроксибутират-дегідрогеназа 68, 69, 115, 118

Гідролази 13

Гіперамілазурія 23, 25, 28

Гіперамоніємія 156, 157

Гіпервалінемія 158

Гіпергістидинемія 156

Гіперпролінемія 158

Гіперурикемія 142, 143, 159

Гіпоамілаземія 30

Гіпоксантингуанінфосфорибо-зилтрансфераза 159

Гістидиназа 156

Глікогенози 141-145

Глікогенсинтаза 145

Глікогенфосфорилаза 143, 144

Глутаматдегідрогеназа 15, 35, 50-52, 103, 112, 113, 114, 137, 182

γ-Глутамілтранспептидаза 11, 15, 41-50, 51, 52, 83, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 113, 122, 123, 125, 131, 132, 186

Глутатіонпероксидаза 93-96

Глутатіонредуктаза 96, 99, 135, 151, 152

α-1,4-Глюкозидаза 142

β-Глюкозидази 160

Глюкозооксидаза 98, 179

Глюкозо-6-фосфатаза 142

Глюкозо-6-фосфат-дегідрогеназа 53-54, 95, 96, 135, 140, 151, 179

Глюкозофосфатізомераза 102, 103, 115, 132, 134, 135, 153

Глюкоцереброзидоз 160

β-Глюкуронідаза 103, 121, 122, 123, 124, 125, 132, 134, 150, 187

Гомогентизатоксидаза 155

Гомоцистинурія 158


^ Д

Діамінооксидаза 136, 137


Е

Еластаза 13, 54-56, 121, 125, 130, 132, 168, 176


І

Ідуронідаза 149

Ідуроносульфатсульфатаза 149

Ізовалеріанова ацидурія 161

Ізомерази 13

Ізоферменти 8

Ізоцитратдегідрогеназа 12, 103, 115, 132, 134, 135, 136

Іммобілізація ферментів 171


К

Каталаза 12, 94, 98-99, 137, 182

Каталазний індекс 99

Кіназа фосфорилази 144

Креатинін 25

Креатинкіназа 9, 10, 11, 14, 15, 33, 34, 35, 56-64, 68, 102, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 136, 137, 187, 188

Ксантиноксидаза 98, 159

Ксантинурія 159


Л

Лактаза 145, 146

Лактатдегідрогеназа 9, 12, 15, 36, 54, 64-71, 102, 103, 107, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 122, 123, 125, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 177, 178, 179, 186, 187

Лейцинамінопептидаза 13, 72-74, 103, 105, 122, 123, 125, 132, 137, 186, 187

Лейциноз 158

Лецитинхолестеролацил-трансфераза 162

Ліази 13

Лігази 13

Ліпаза 10, 13, 14, 54, 55, 74-76, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 181, 186


М

Малатдегідрогеназа 12, 35, 102, 103, 115, 122, 132, 134, 135, 136, 137, 179, 187

Мальтаза 147

Метгемоглобінемія 135, 160

Методи дослідження

 • амілокластичні 30

 • глюкокластичні 30, 31

 • електрофорез 8, 22, 29, 32, 35, 43, 50, 63, 67, 70, 76, 85, 162

 • імуноінгібування 35

 • імунологічні 22, 63, 66

 • імунопреципітації 29, 67

 • імуноферментні 55, 83

 • імунохімічні 76, 188

 • іонообмінної хроматографії 63, 67

 • йодометричні 30, 99

 • кінетичні 50, 62, 66, 73, 74, 85, 183

 • кінцевої точки 62, 73, 93

 • колориметричні 35, 36, 49, 50, 81, 99

 • манометричні 92, 99

 • нефелометричні 30, 76

 • полярографічні 99

 • радіоімунологічні 78, 80, 87, 188

 • спектрофотометричні 35, 96, 98, 99

 • титриметричні 93, 99

 • турбодиметричні 30

 • хроматографічні 35, 63

 • хромогенні 30-31, 49, 74, 85

Моноамінооксидаза 41, 98, 134, 136, 137

Муковісцидоз 80, 95, 154

Мукополісахаридози 140, 148-151


Н

5’-нуклеотидаза 15, 77, 78, 83, 103, 105, 132


О

Оксидоредуктази 12

Орнітинкарбамоїлтрансфераза 103, 156, 157

Оротатацидурія 159


П

Порфірії

- гостра переміжна 163

-еритропоетична копропорфірія 163

-еритропоетична протопорфірія 163

- змішана природжена 164

-природжена еритропоетична 162

- природжена пізня шкірна 163

- спадкова копропорфірія 163

Простатоспецифічний антиген 133


С

Сахараза 146, 147

Синдром Гурлера 149

Синдром Леша-Найхана 159

Синдром Маротто-Ламі 150

Синдром Моркіо 150

Синдром Санфіліппо 150

Синдром Слая 150

Синдром Хантера 149

Синдром Шейє 149, 150

Системна ензимотерапія 170

Сорбітолдегідрогеназа 11, 12, 52, 77-78, 100, 102, 103, 137

Супероксиддисмутаза 97-98, 99

Сфінголіпідози 160-161

Сфінгомієліназа 161

Сфінгомієліноз 161


Т

Тирозиноз 155

Трансферази 12

Триацилгліцеролліпаза 161

Трипсин 13, 14, 54, 78-80, 125, 128, 130, 131, 133, 154, 168, 176

^ У

УДФ-глюкуроніл-трансфераза 164, 165, 166

Уропорфіриноген-ІІІ-косинтаза 162


Ф

Фенілаланін-4-монооксигеназа 154

Фенілкетонурія 138, 154-155

Ферменти

- екскреторні 14

- індикаторні 14

- клітинні 13

- неспецифічні 13

- секреторні 14

Фосфатаза

-кисла 15, 86-88, 121, 122, 132, 133, 135, 137, 186

-лужна 10, 11, 15, 42, 44, 52, 72, 73, 77, 78, 81-86, 102, 103, 105, 107, 112, 113, 114, 115, 121, 122, 132, 133, 134, 135, 137

-тартрат-резистентна кисла 88

Фосфогексоізомераза 145

Фосфоглюкомутаза 132, 144

Фосфофруктокіназа 144, 154

Фруктоземії 141

Фруктозодифосфатальдолаза 18-21, 107, 113

Фруктозо-1-фосфатальдолаза 21, 100, 103, 107, 141


Х

Хвороба Андерсена 143

Хвороба Вольмана 161

Хвороба Гірке 142

Хвороба Гоше 160

Хвороба Гюнтера 162

Хвороба Дабіна-Джонсона 167

Хвороба Жильбера 165

Хвороба кленового сиропу 158

Хвороба Корі 142

Хвороба Криглера-Найяра 166

Хвороба Мак-Ардля 143

Хвороба Німана-Піка 87, 161

Хвороба Помпе 142

Хвороба Рефсума 161

Хвороба Ротора 166, 167

Хвороба Таруі 144

Хвороба Тея-Сакса 160

Хвороба Томпсона 144

Хвороба Фабрі 161

Хвороба Фанконі-Бікеля 145

Хвороба Хага 144

Хвороба Херса 144

Холінестераза

-ацетилхолінестераза 89-90, 92, 136

-псевдохолінестераза 12, 13, 14, 89-93, 102, 103, 104, 105, 108, 112, 131, 132, 135, 136, 137, 140, 186


Ц

Церамідоліпогексозидоз 161

Цистиноз 157


^ ДОДАТОК А

(обов’язковий)

Таблиця А.1 – Норми активност ферментів у сироватці крові

(за В. Г. Колбом, В. С. Камишніковим)


Показник


Норма в одиницях, які належить замінити

Коефі-цієнт перера-хунку

Норма в одиницях СІ

Аланінамінотранс-фераза

Аспартатаміно-трансфераза

α-Амілаза

Гамма-глутаміл-транспептидаза

у чоловіків

у жінок

Глутаматдегідро-геназа

Глюкозофосфатізо-мераза

Креатинкіназа (КК)

Лактатдегідроге-наза

Ліпаза

Сорбітолдегідро-геназа

Трипсин

Фосфатаза

кисла

лужна

Холінестераза

0,2—0,4 г/л

0,10—0,68 мкмоль/(год·мл)


0,1—0,45 мкмоль/(год·мл)

16—30 мг/(год·мл)0,06-0,35 нМ/(хв·мл)


2 мкМ/(год·мл)

0—20 МО/л


0,8—4,0 мкмоль/(год∙мл)

0,4-30,1 нМ/(год·мл)


0,00—0,02 мкмоль/(год·мл)

60-240 мкМ/(год·мл)


0,05—0,13 мкмоль/(год·мл)

0,50—1,30 мкмоль/(год·мл)

160—340 мкмоль/(год·мл)

70,000

1,000


1,000

1,00060


1,000

0,060


1,000

1,000


1,000

1,000


1,000

1,000

1,000


0,10-0,68 ммоль/(год·л)


0,10—0,45 ммоль/(год·л)

16—30 г/(год·л)


0,9—6,36 ммоль/(год·л)

0,6—3,96 ммоль/(год·л)


3,48-21 мкмоль/(год·л)


2 ммоль/(год·л)

0—1,2 ммоль/(год·л)


0,8—4,0 ммоль/(год∙л)

0,4-30,1 ммоль/(год·л)


0,00—0,02 ммоль/(год·л)

60-240 ммоль/(год·л)


0,05—0,13 ммоль/(год·л)

0,50—1,30 ммоль/(год·л)

160—340 ммоль/(год·л)


Таблиця А. 2 – ^ Активність «печінкових» ферментів при різних захворюваннях і станах


Захворювання або стан

Фермент

Активність ферменту,

МО/л

Кратність переви-щення норми

Частота випадків підвищення активності, %

1

2

3

4

5

Вірусні гепатити

ГГТП

260

5,2

94

ЛФ

675

2,5

100

АсАТ

616

16,2

100

АлАТ

1240

31,0

100

Холецистит, жовчнокам’яна хвороба

ГГТП

350

7,0

100

ЛФ

810

3,0

75

АсАТ

57

1,5

50

АлАТ

72

1,8

50

Холангіт, запалення жовчних шляхів

ГГТП

415

8,3

100

ЛФ

1890

7,0

100

АсАТ

76

2,0

77

АлАТ

76

1,9

77

Карцинома з метастазами в печінку

ГГТП

660

13,2

100

ЛФ

1780

6,6

100

АсАТ

167

4,4

100

АлАТ

120

3,0

83

Карцинома з метастазами в кістки

ГГТП

50

1,0

25

ЛФ

1780

6,6

100

АсАТ

30

0,8

25

АлАТ

28

0,7

25

Алкоголізм

ГГТП

165

3,3

80

ЛФ

351

1,3

80

АсАТ

61

1,6

60

АлАТ

28

0,7

20

Цироз печінки

ГГТП

220

4,4

83

ЛФ

945

3,5

100

АсАТ

110

2,9

83

АлАТ

36

0,9

33

Гранульома печінки

ГГТП

505

10,1

100

ЛФ

1350

5,0

100

АсАТ

57

1,5

100

АлАТ

56

1,4

80


Продовження табл. А.2

1

2

3

4

5

Гострий панкреатит

ГГТП

500

10,0

100

ЛФ

1400

5,2

80

АсАТ

57

1,5

80

АлАТ

44

1,1

40

Здорові підлітки

ГГТП

30

0,6

-

ЛФ

890

3,3

100

АсАТ

27

0,7

-

АлАТ

12

0,3

-

Вагітні жінки без патологій

ГГТП

15

0,3

-

ЛФ

430

1,6

100

АсАТ

42

1,1

21

АлАТ

12

0,3

-


^ Таблиця А. 3 – Ферментні тести в диференціальній діагностиці при гострих болях у грудній клітці і животі

(за А. Ф. Комаровим та ін.)


Захворювання

Характер змін

Відношення активностей ферментів

Інфаркт міокарда

Середнє підвищення

КК>АсАТ>АлАТ>>

>>Амілаза>>ГлДГ

Гостра правосерцева недостатність

Дуже значне підвищення

АсАТ≈АлАТ≈ГлДГ>>

>>КК>>Амілаза

Емболія легеневої артерії

Немає підвищення або середнє підвищення

АлАТ>АсАТ>ГлДГ>>

>>КК>>Амілаза

Плеврит

У більшості випадків немає підвищення
Закупорення черевних судин

Середнє або значне підвищення

АсАТ≈АлАТ>Амілаза> >ГлДГ>КК

Гострий панкреатит

Те саме

Амілаза>>АлАТ>

>АсАТ≈ГлДГ>>КК

Жовчна коліка

Середнє підвищення

АлАТ>АсАТ>ГлДГ>

>Амілаза>>КК

Ниркова коліка

У більшості випадків немає підвищення
Шок

Значне або дуже значне підвищення

КК>>АсАТ>АлАТ>

>ГлДГ>Амілаза

Таблиця А.4 –^ Співвідношення ферментів печінк


Назва співвідношення чи коефіцієнта

Показник

АсАТ/АлАТ (коефіцієнт де Рітіса)

Запальний тип: АсАТ<АлАТ

<1

Некротичний тип: АсАТ>АлАТ

 • при алкогольному ураженні чи злоякісних захворюваннях печінки

>1

>2

(АсАТ+АлАТ)/ГлДГ (коефіцієнт Шмідта)

Метастази в печінку

<10

Обтураційна жовтяниця

5-20

Біліарний цироз

20-30

У випадку загострення хронічного гепатиту або цирозу печінки

30-40

Холестатичний гепатоз

40-50

Гострий вірусний гепатит.


Гострий алкогольний гепатит


>50

ЛДГ/АсАТ

Гемолітична жовтяниця

>12

Гепатоцелюлярна жовтяниця

<12

АлАТ/ГлДГ

Обтураційна жовтяниця

<10

Гепатоцелюлярна жовтяниця

>10

ГГТП/АсАТ

Гострий вірусний гепатит

<1

Токсичний гепатит.

Хронічний персистувальний гепатит

<2

Хронічний гепатит.

Гострий алкогольний гепатит.

Цироз печінки


2-3

Алкогольний цироз.


Гостра обтураційна жовтяниця


3-6

Біліарний цироз.


Хронічна обтураційна жовтяниця


>6

Рак печінки/ метастази в печінку

>12Таблиця А.5 – ^ Активність ферментів у сироватці крові

при захворюваннях серцевого м’яза

(за А. Ф. Комаровим та ін.)


Фермент

Захворювання

Інфаркт міокарда

Стенокардія

Міокардит

АсАТ

Сильно підвищена

Майже завжди норма

Підвищена

АлАТ

Помірно підвищена

Норма

Те саме

ФДФА

Те саме

Майже завжди норма

Помірно підвищена

ЛДГ

Підвищена

Те саме

Норма або злегка підвищена

КК

Сильно підвищена

Норма

Підвищена

МДГ

Підвищена

Те саме

Норма

ХЕ

Знижена

—«—

Те саме

Гексозофосфат-ізомераза

Підвищена

—«—

—«—
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Схожі:

Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів інтернів
Литвиненко Н. В. – доктор медичних наук, професор Української медичної стоматологічної академії
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів іу рівня акредитації та лікарів-інтернів
М. Г. Бойко – доктор медичних наук, професор кафедри фтизіатрії вднзу «Українська медична стоматологічна академія»
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
М. А. Власенко – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Харківської медичної академії післядипломної...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
М. А. Власенко – заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Харківської медичної академії післядипломної...
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни
Навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації iconЮ. В. Циркуляторні шоки в травматології рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни
Як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи