Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" icon

Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
Скачати 429.19 Kb.
НазваМетодичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"
Сторінка1/5
Дата27.05.2013
Розмір429.19 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет


3389 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до лабораторних робіт із дисципліни

«Технології машинобудівних виробництв»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"

за напрямом підготовки 6.050604 Енергомашинобудування» усіх форм навчання

44444444444.jpg
Суми

Сумський державний університет

2013

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» / укладач Д. О. Міненко. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 43 с.

Кафедра технології машинобудування, верстатів та інструментівЗМІСТ

С.Лабораторна робота 1

Вивчення конструкції та технологічних можливостей вертикально-свердлильного верстата. Визначення похибок геометричної точності верстата 2А155 ………………………5

Лабораторна робота 2

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів токарної групи. Дослідження похибки установки різця на розмір …………………………………………………12

Лабораторна робота 3

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів фрезерної групи. Дослідження похибки закріплення заготовок у лещатах ……………………………20

Лабораторна робота 4

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів зубообробної групи ……………………………….30

Лабораторна робота 5

Вивчення конструкції та технологічних можливостей верстатів шліфувальної групи ………………………………36

Список літератури …………………………………………….

42Примітки:

1. Виконання кожної роботи розраховано на 3 години.

2. Кількість лабораторних робіт та їх номери визначає викладач відповідно до часу, передбаченого навчальним планом (денної або заочної форми навчання), а також виробничими можливостями лабораторії кафедри на певний час.

Наприклад, при 10-годинному плані лабораторних робіт виконують 3 найменування з 5.


Лабораторна робота 1

Вивчення конструкції та технологічних можливостей вертикально-свердлильного верстата. Визначення похибок геометричної точності верстата 2А155


1.1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є вивчення конструкції вертикально-свердлильного верстата та основних його технологічних можливостей, оволодіння навичками визначення похибок параметрів геометричної точності вертикально-свердлильного верстата.


1.2. Загальні положення

Універсальні вертикально-свердлильні верстати належать до верстатів свердлильно-розточувальної групи (рис. 1.1). сверлильныый.jpg

Рисунок 1.1 – Типова конструкція вертикально-свердлильного верстата


Фундаментна плита 1 (рис. 1.1) служить опорою для колони 2, на якій розміщено основні вузли верстата. На колоні є вертикальні напрямні, по яких рухаються стіл 6 і свердлильна головка 4 із вмонтованими в неї коробкою швидкостей та коробкою подач. Різальний інструмент (рис. 1.2) встановлюють у шпиндель 5, для цього використовують допоміжні інструменти, наприклад, свердлильні патрони, перехідні втулки з конусами Морзе. Обертання шпинделя забезпечує електродвигун 3. Заготовки типу плит, втулок, дисків, шківів закріплюють у машинних лещатах 7, встановлених на столі верстата, патронах різної конструкції (дво-, три-, чотирикулачкових). Заготовки типу вал – у призмах. Також використовують спеціальні пристрої (кондуктори), призначені для направлення різального інструмента.


инструмент с номерами.jpg

Рисунок 1.2 – Різальні інструменти, що використовують

на верстатах свердлильно-розточувальної групи:

1 – свердло; 2 – зенкер; 3 – розвертка; 4 – зенківка;

5 – мітчик; 6 – центрувальне свердло

Технологічні можливості вертикально-свердлильних верстатів дозволяють виконувати множину різноманітних технологічних переходів, які реалізують способи обробки отворів, а також обробку площин у вигляді торців отворів.

До множини таких переходів входять: свердлення та розсвердлювання (інструмент свердло); зенкерування (інструмент зенкер); розвертання (інструмент розвертка); цекування (інструмент цеківка); зенкування (інструмент зенківка); нарізання різі (інструмент мітчик) та обробка комбінованим інструментом.

Обробка на верстатах свердлильно-розточувальної групи реалізується при обертанні інструменту (головний рух – швидкість різання) та поступального переміщення (рух подачі) різального інструменту або стола з заготовкою. Параметри режимів різання встановлюють шляхом переключення спеціальних ручок, що керують переміщенням зубчастих коліс коробок швидкості та подачі.

Розрахунок режимів обробки виконують за такими формулами:

- глибина різання при свердленні дорівнює половині діаметра свердла

t = d/2 мм, (1.1)

а при розсвердлюванні та зенкеруванні – половині різниці діаметрів після (D) і до обробки (d):

t= (D – d)/2 мм; (1.2)

- швидкість різання для кожного інструменту визначають за формулою

V = πdn/1000 м/хв, (1.3)

де π = 3,14;

d – відповідний діаметр обробки, мм;

n – частота обертання заготовки, об/хв.

Кожен верстат може забезпечити певну точність обробки заготовки. Точність верстата в ненавантаженому стані – це геометрична точність верстата. Вона складається з точності геометричної форми посадочних поверхонь окремих елементів верстата, точності взаємного положення і переміщення вузлів, прямолінійності та площинності напрямних і стола та інше. Допустимі значення останніх зазначені в паспорті верстата.

Похибки параметрів геометричної точності верстата повністю або частково переносяться на оброблювану заготовку у вигляді похибок обробки. Величина цих похибок підлягає попередньому аналізу і розрахунку.


1.3. Обладнання, інструменти, матеріали

Вертикально-свердлильний верстат моделі 2А135.

Різальні інструменти, що використовуються на верстаті (свердла, зенкери, розвертки, цеківки, мітчики та інші).

Набір прихватів та підкладок, машинні лещата.

Перехідна втулка з конуса Морзе №2 на Морзе № 4.

Клин для видалення свердла зі шпинделя та молоток.

Штангенциркуль ШЦ –I-125-0,1 ГОСТ 166-89.

Заготовка (сталь 20 - 45) розміром 100х100х20 мм.

Індикатор часового типу І МИГ ГОСТ 9696-75 з ціною поділки 10 мкм та стояк для індикатора.

Таблиця 1.1 – Допустиме радіальне биття посадочної шийки шпинделя вертикально-свердлильних верстатів

Параметр верстата,

що контролюється

Допустима похибка для верстатів із діаметром шпинделя, мм
до 80

більше 80

більше 125

Радіальне биття посадочної шийки шпинделя (рис. 1.3)

0,02

0,025

0,03


Таблиця 1.2 – Результати перевірки

Параметр, що перевіряється

Результати вимірювання, мкм

1

2

3

4

Середнє значення

Радіальне биття посадочної шийки шпинделя (рис. 1.3)
1.4. Порядок виконання роботи:


1.Ознайомитися із загальними положеннями лабора-

торної роботи та законспектувати їх.


2. Ознайомитися з конструкцією верстата, органами його керування, різальними, допоміжними та вимірювальними інструментами.


3. Перевірити величину радіального биття конічного отвору шпинделя (див. рис. 1.3):

- установити стояк із індикатором на столі верстата та підвести індикатор до поверхні конічного отвору з торця шпинделя, створити натяг 1 мм і встановити стрілку на "0";

- провернути шпиндель на 1 – 2 оберти;

- записати найбільшу різницю показань до табл. 1.2;

- повторити заміри 4 рази та розрахувати середнє значення величин.


схема изм биения.jpg


Рисунок 1.3 – Схема вимірювання радіального

биття конічного отвору шпинделя:

1 – стіл; 2 – шпиндель верстата; 3 – корпус верстата

4. Обробити отвір:

- установити за допомогою перехідної втулки свердло у шпиндель верстата;

- установити та закріпити заготовку для обробки;

- установити за допомогою рукояток необхідну частоту обертання шпинделя та подачу;

- увімкнути верстат та просвердлити отвір наскрізь;

- вимкнути верстат та вийняти свердло зі шпинделя за допомогою клина та молотка;

- заміряти та записати у таблицю 1.3 дійсні розміри діаметра отвору після обробки та порівняти його з діаметром свердла.


5. Зробити висновки.


1.5. Зміст звіту:

- назва та мета роботи;

- загальні положення з рисунками 1.1 та 1.2;

- схема вимірювання геометричної точності (рис. 1.3);

- розрахунок режимів обробки заготовки та дійсні розміри отриманого отвору (табл. 1.3);

- висновки.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за напрямом підготовки 0902
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний циклV) /Укладач О. У. Захаркін....
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) для студентів професійно-кваліфікаційного рівня
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Технологічні основи машинобудування» (модульний цикл V) /укладачі: О. У. Захаркін,...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Безпека життєдіяльності” (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр,...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconІ. М. Методичні вказівки до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-навігаційні гіс»
Методичні вказівки до самостійної роботи та лабораторних робіт з дисципліни «Транспортно-навігаційні гіс» (для студентів 5 курсу...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМіністерство освіти І науки україни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Планування діяльності підприємства” (для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 090803 "Електронні системи" усіх форм навчання
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Мікросхемотехніка" / Укладачі: О. М. Кобяков, О. А. Любивий. Суми: Вид-во...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки до лабораторних І практичних занять з навчальної дисципліни «мікробіологія»
«Мікробіологія» (для студентів 1 курсу денної та 2 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Методичні вказівки до лабораторних робіт із дисципліни «Технології машинобудівних виробництв» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня \"бакалавр\" iconМетодичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електротехнічні матеріали» для студентів спеціальності 090603
Методичні вказівки містять теоретичні відомості для підготовки до виконання лабораторних робіт, порядок виконання робіт, зміст звіту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи